Klassekampen og løgnene noen ble enige om

0
Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Klassekampen er det eneste av de større norske mediene i Norge som bryter en smule med ensrettingen i utenriksjournalistikken, også når det gjelder Syria. Men hovedsaklig ved å slippe til flere leserinnlegg som er «mot strømmen» (skjønt ikke denne kommentaren, som ble refusert). For på redaksjonell plass er det dessverre ikke stor forskjell på KK og NATO-mediene, som er en betegnelse mange bruker på norske hovedstrømsmedier. I blant har KK ikke vært til å skille fra Pentagons pressemeldinger. 

Av Lars Birkelund.

29. april var det Synne Bjerkestrand som var flink pike der hun for sikkerhets skyld TO ganger insisterte på at krigen i Syria begynte med «fredelige» demonstrasjoner.  Slik styrker hun sine karrieremuligheter i norske medier. For dette er en av løgnene man har blitt enige om i de landene som fører krig mot Syria, en påstand som kun kan opprettholdes ved å se bort fra alle som har vitnet om det motsatte. Hvorfor nekter KK, nå på ellevte året, å lytte til dem? Hvorfor er det så viktig for KK å insistere på noe som både er usant og som støtter opp om en krig KK hevder å være mot? Det går rett og slett ikke an å påstå slikt uten forbehold når det finnes utallige vitnesbyrd om at det ble brukt grov vold fra begynnelsen av.  «De pågående demonstrasjoner i Syria har tatt livet av syv politimenn og fire demonstranter, og resultert i at et tinghus og Baath-partiets hovedkvarter, i Daraa, er brent ned» (Israel National News, 21. mars 2011). Hadde KK kalt dette fredelige demonstrasjoner hvis det hadde skjedd i Oslo? 

Det samme med begrepet «borgerkrig». Også denne begrepsbruken er villedende, da det brukes om en krig som var lenge planlagt fra blant annet USAs side, blant annet ved å væpne/trene opprørere til bruk mot «regimet». Dette er velkjent, så jeg går ut fra at KK er kjent med det. Allikevel insisterer de på et begrep som både er villedende og som kamuflerer at Norge og andre NATO-land med flere fører krig mot Syria. 

Videre hevdes at syrere blir utsatt for «vilkårlig» fengsling og tortur. Men ingen myndigheter har interesse av å gjøre sånt helt uten mål og mening. Så slik begrepsbruk er rett og slett propaganda. At det sitter uskyldige folk i fengsel i Syria (som i andre land) er en annen sak. Men det er ikke det samme som vilkårlig fengsling. Her bør KK være i stand til å skille mellom snørr og bart. Dessuten har syriske myndigheter gitt en rekke amnestier i løpet av krigen. Det sees det også bort fra i Bjerkestrands artikkel.

Erfaringen viser at norske medier, inkl KK, langt lettere slipper til kritikk av politikere enn av seg sjøl. Kan det være derfor også KK lar være å omtale Norges krig mot Syria, den første boka som tar for seg hvordan Norge fører krigen og hvordan norske medier, også KK, bidrar til krigføringen med sin «journalistikk»?  For også på dette området ser man samme mønster: de som har skrevet bøker som støtter opp om krigføringen blir gjerne brukt som «eksperter» av norske medier, men ikke de forfatterne som kritiserer krigføringen. 

Bjerkestrands journalistikk er slapp og ukritisk på en måte man slipper unna med i Norge nettopp fordi Norge er et av landene som fører krig mot Syria. Bjerkestrands artikkel styrker dessuten også det politisk korrekte kravet om at syriske flyktninger ikke skal returneres, paradoksalt nok til et land som mange syrere frivillig har returnert til, mens andre stadig er der på kortere opphold, blant annet en syrisk lege jeg kjenner, bosatt i Oslo. 

Politisk korrekt, men ikke korrekt av Klassekampen, altså. Det er løgnene noen ble enige om, antagelig før de «fredelige» demonstrasjonene begynte. Bjerkestrand blokkerte meg på Facebook knapt et minutt etter at jeg posta den kommentaren som vises i denne skjermdumpen. For det var lettere å blokkere enn å spørre hvilke løgner jeg sikta til. Hvis hun hadde vært en ordentlig journalist hadde hun naturligvis blitt nysgjerrig og spurt hva jeg mente.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUkraina – litt balanse i regnskapet
Neste artikkelNordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis