Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis

0
Illustrasjon: Offshore Tax Evasion.

Statistisk Sentralbyrå  har nettopp publiserte en statistikk som viser direkteinvesteringer i Norge i 2019 med det ultimate eierlandet bak investeringene. Det viser at USA er øverst med nesten 20% mens Norge er nummer to med 13%. Det betyr at investeringer foretatt av norske eiere i Norge skjer via utenlandske stråselskaper. Dette tilsvarer 189 milliarder kr. i 2019.  Det er en økende tendens for året før var summen på 151 milliarder.

Av Øyvind Andresen.

I en artikkel på ssb.no kommenterer Nicolay Frederik Svevnerud den tilsvarende statistikken for 2018. Han skriver blant annet:

«Norske direkteinvesteringer i Norge?

I fordelingen av inngående direkteinvesteringer etter ultimate eierland er også Norge godt representert. Figur 2 viser at 151 milliarder av direkteinvesteringene i Norge i 2018 var ultimat eid fra Norge, noe som tilsvarer nesten 12 prosent av de totale inngående direkteinvesteringene dette året.

Dette er investeringer som nordmenn gjør i Norge, men som gjøres gjennom selskaper i utlandet, via ett eller flere land på veien. Fenomenet går under navnet «Round-tripping» og handler i korthet om at penger flyttes til utenlandske selskaper før de reinvesteres i økonomien igjennom direkteinvesteringer. Denne typen investeringsmønster er gjerne økonomisk motiverer.»

Med andre ord: Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis. Dette er bare en av eksemplene på hvordan de rike sniker seg unna skattlegging. Hvem disse menneske er, er det vanskelig å få klarhet i. Det finnes ingen politisk vilje til å gjøre noe med det heller.

Kilde: Gregar Berg-Rolness:  Overskuddsflytting – Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien (Gyldendal forlag).  side 36

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.