Demokratiet på prøve

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Borgarting skal ta stilling til Solberg-regjeringa bryter smittevernloven, menneskerettighetene og Grunnloven. Dommen fra tingretten er svært viktig.

«Hytteforbudet i Sverige blir en test for regjeringen og domstolene.» Dette skriver førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde, Morten Walløe Tvedt i en kronikk i Nationen. Han skriver videre:

10. mai startet rettssaken i Borgarting lagmannsrett om karanteneplikten for norske hytteeiere i Sverige er lovlig begrunnet fra regjeringens side eller ikke. Hvorfor angår dette andre enn bare partene i saken?

Grunnleggende verdier for Norge som rettsstat står på spill nå. Retten skal ta stilling til om regjeringen bryter smittevernloven, menneskerettighetene og Grunnloven.

Saka har vært behandlet i tingretten som skriver at karanteneplikten for hytteeierne er ugyldig fordi tiltaket mangler slike skriftlige vurderinger som viser at det både er «nødvendig» og «forholdsmessig».

Morten Walløe Tvedt skriver om dommen fra tingretten at:

Dommen fra tingretten slår fast at karanteneplikten for hytteeierne griper inn i bevegelsesfriheten, som både er en menneskerettighet og en rettighet etter Grunnloven §106. Den siterer fra Stortingets menneskerettighetsutvalg, som beskrev bevegelsesfriheten slik: «Frihetens selvsagte karakter viser imidlertid hvilken sentral verdi den har i det norske samfunn. Det er samtidig en verdi som ofte tilsidesettes i totalitære samfunn. Fra den nyere tid er Berlinmuren et eksempel på inngrep i bevegelsesfriheten. Det samme var apartheidregimets restriksjoner på hvor mennesker kunne oppholde seg.»

Kommentar:

Dette er en uhyre viktig, prinsipiell sak. Det er så vidt vi vet første gang en norsk rettsinstans har slått fast at Solberg-regjeringa fatter vedtak i strid med smittevernloven, menneskerettighetene og Grunnloven. Dette er noe vi har pekt på her på steigan.no en rekke ganger, men nå har også tingretten slått fast dette. Ankesaka i Borgarting lagmannsrett blir derfor en svært viktig runde i retten.

Morten Walløe Tvedt har presentert saka i en større artikkel i Juridika, som kan leses her.

Les også: Graver: – Det tok mindre enn ett år: Rettsstaten er underordnet smittevernstaten

Gudmund Hernes: – En mulig sak for riksrett

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.