Blind tillit er samfunnets superlim

0
Illustrasjon: Shutterstock

– men nå slår klisteret sprekker.

Leserinnlegg.

Fra å klumpe oss sammen til en homogen masse, badet i vaselinglatt retorikk med fromme og svulstige vendinger omkring solidaritet og dugnad – skal vi nå tilpasses det nye medisinske kastesystemet bestående av de «rene» og «urene». Her er det ingen nyanser; det er enten eller. Er du vaksinert så er du ren – er du uvaksinert vil du være en biologisk trussel hvor dine rettigheter som menneske må begrenses i tråd med maktapparatets ønsker.

Definisjonsmakt

I bunn og grunn omhandler situasjonen definisjonsmakt. WHO påropte seg slik myndighet i 2009 – da de definerte begrepet pandemi ut av dets tradisjonelle rammer hvor høy sykelighet og dødelighet opprinnelig var et premiss. I dag kan ethvert nytt virus som sprer seg over landegrenser klassifiseres som en pandemi med de enorme og lammende konsekvensene dette medfører. Nettopp fordi så få reagerte på dette retoriske overgrepet – står vi nå ovenfor en situasjon hvor vi som befolkning vil kunne defineres ut av samfunnet og våre grunnleggende menneskerettigheter basert på et virus uten nevneverdig dødelighet.

Et juridisk luftslott

Vaksinene som skal gi oss høyst etterlengtet frihet og frelse har ikke gjennomgått endelige kliniske studier med tanke på sikkerhet og effekt – likevel ønsker man at vaksinasjonsstatus skal ha inflytelse de juridiske aspektene. Med andre ord vil loven på lik linje med vår frihet funderes på lite annet enn luftavgang fra våre helsepolitiske tåkefyrster og deres venner i pandemiindustrien.

Høringsfrist 12.5.21

Dersom du er kritisk til at befolkningen skal bli gjenstand for et medisinsk kastesystem basert på eksperimentelle genterapeutiske vaksiner – kan du uttrykke din misnøye med høringsforslaget omkring vaksinepass og endring av smittevernloven hos regjeringen.no innen 12.5.21.

-Pandora-

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.