De superrike som klasse

0
Verdens ti rikeste milliardærer er bare blitt enda rikere. Kilde: Forbes.

«I dag er det en liten gruppe superrike mennesker som dominerer kapitalistklassen. Disse menneskene styrer svært mange internasjonale konsern, dominerer eierskap i store deler av massemedia, sitter i hverandres styrer og har enorm makt i verden.» Dette står å lese i kapittel 2 i prinsipprogrammet til partiet Rødt som ble vedtatt på landmøtet til partiet i 2019.

Dette er fullstendig riktig, og her på steigan.no har vi konkret ved hjelp av børsdata, årsrapporter, vitenskapeige studier og andre lett tilgjengelige kilder påvist at det er slik. Likevel er det enkelte personer, også i Rødt, som anklager oss for å være «konspirasjonsteoretikere» når vi dokumenterer at partiprogrammet deres er korrekt.

Vi har tatt for oss dette temaet i to artikler:

Finnes det konspirasjoner i virkelighetens verden?

De kaller det «konspirasjon» – vi kaller det klassekamp

Nå skal vi svare på spørsmålet:

Hvem er de?

Hvert år utgir Oxfam rapporter som viser hvor mye de rikeste menneskene i verden eier i forhold til resten av oss. I 2017 skrev de for eksempel at 8 menn eier like mye som den fattigste halvparten av verden tilsammen. Man kan altså få plass til disse superrike i en litt stor maxitaxi.

Disse personene har navn, og de er vel kjent. I år er de folk som Jeff Bezos, Elon Musk og Bill Gates. Men åtte personer utgjør ingen klasse. De er finansfyrster og rikere enn middelalderens fyrster relativt sett. Men de tilhører en klasse som er en del større.

Rapporten fra Credit Suisse

En annen rapport, utarbeidet av finansbanken Credit Suisse, bekrefter dette bildet. De rike blir rikere på menneskehetens bekostning. Og de ultrarike er så rike at det er vanskelig å forestille seg.

Slik ser Credit Suisse formuespyramiden i verden:

gwp

0,7 % av menneskeheten eier altså 41% av all verdens formue. Disse rikingene utgjør totalt 32 millioner mennesker.

Men det er mer å si om dette

Credit Suisse har analysert denne gruppa mer detaljert, og det gir noen ekstra dimensjoner til det hele.

Menneskeheten 7 100 000 000
1 til 50 mill $ 31 400 000
50 til 100 mill $ 64 800
100 til 500 mill $ 30 800
Over 500 mill $ 3 100

De 32 millionene rike kalles high net worth individuals (HNWI), og det er personer som har over en million dollar i investerbar formue, altså utenom hus, landsteder og liknende.

de rike

De ultrarike

Men blant dem finnes det ei gruppe av ultrarike, som kalles ultra high net worth individuals (UHNWI). Det er folk med minst 50 millioner dollar i investerbar formue. I følge Credit Suisse utgjør de 98.700 personer i hele verden.Mens de rike utgjør 0,45% av menneskeheten, utgjør de ultrarike 0,31% av de rike:

De ultrarike er 0,31% av de rike.
De ultrarike er 0,31% av de rike.

Vi er nå nede på ei gruppe som utgjør 0,14% av menneskeheten, og som hver seg har minst 50 millioner dollar i investerbar formue.

Men selv de ultrarike deler seg i ulike grupper. Slett ikke alle har like mye formue og makt.

fordeling av ultrarike

Hva skal man kalle den rikeste gruppa, de med investerbare formuer på over 500 millioner dollar (3,2 milliarder kroner)? Superultrarike?

De utgjør i alle fall 3100 individer eller 0,00004% av menneskeheten.

Jeg mener å se tendenser til at det er i ferd med å danne seg en overnasjonal klasse av ultrakapitalister. De er ikke lenger bundet av nasjonale begrensinger. Planeten er deres lekegrind, og de henter ut sin profitt hvor de måtte ønske og plasserer den (eller gjemmer den) der de måtte ønske.

De ultrarike som klasse

Det krever grundigere studier for å slå fast hvor vi skal trekke skillet mellom dem i den globale overklassen som har virkelig makt, og dem som bare profitterer på det, men en rimelig antakelse er at vi snakker om sjiktet av de ultrarike, altså litt over en promille av menneskeheten. Og blant dem ser vi et tydelig oversjikt som altså ikke er flere enn at de ville få god plass på hovedtribunen på Ullevål stadion – sjøl om de følger avstandsreglene.

Gjenstående spørsmål

Denne drøftinga reiser to spørsmål (minst):

  • Hva gjør dette med analysen av kapitalismen? Vi skal vise at ikke er bare denne gruppa superrike mennesker dominerende i kapitalistklassen, som Rødt helt riktig skriver. De tilegner seg også profitten på en annen måte enn resten.
  • Og hvorfor ser vi tendenser til at det intellektuelle småborgerskapet lefler for finansoligarkene? Se for eksempel artikkelen Washingtons grønne forgreninger i Europa.

PS: Nyere utgaver av Global Wealth Report

Her har vi brukt en Global Wealth Report som er noen få år gammel. Det finnes nyere utgaver, og her kan du laste ned Global Wealth Report 2020.

Den fanger opp noen av endringene under koronakrisa, men bekrefter ellers tendensen i det vi skriver ovenfor. Det er blitt noen flere på toppen av pyramiden. Men pyramiden er blitt spissere, det vil si de på toppen drar fra alle oss andre. Det er 168.000 som har en investerbar formue på over 50 millioner dollar og 4.830 som har en investerbar formue på over 500 millioner dollar. De får fortsatt god plass på hovedtribunen på Ullevål.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelUSAs største legemiddeldistributører tiltalt i sak om epidemien som til nå har kostet 500.000 amerikanere livet
Neste artikkelAnine Kierulf og ytringsfriheten
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).