Nytt fra politistaten: PST vil overvåke flypassasjerer 24 timer i døgnet

0
Illustrasjon: Shutterstock

Det er planlagt å opprette ei eiga eining som skal overvake alle som reiser inn og ut av Noreg med fly. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

Planen er at eininga skal vere operativ og på plass i Kripos sine lokale frå 1. januar 2022, og i full drift frå 1. juli. Det kjem fram i ein sluttrapport som NRK har fått innsyn i.

Assisterande sjef i Politiets tryggingsteneste (PST), Roger Berg, har leia arbeidet og i rapporten står det at «det vil være behov for en tre-skiftløsning for å sikre vurdering og behandling av passasjeropplysninger for all flytrafikk til og fra Norge.»

Den såkalla flypassasjeropplysningseininga (PIU) vil bli drifta som eit samarbeid mellom PST, Kripos og Tolletaten.

PST har tidlegare fått kritikk for å ha lese passasjerlister utan heimel. I 2019 konkluderte EOS-utvalet med at praksisen var ulovleg.

– Det er sjeldan vi gir så skarp kritikk, sa leiar av EOS-utvalet, Svein Grønnern, til NRK.

Så nå skal altså PST skaffe seg hjemmel for det de til nå har gjort ulovlig. Informasjonen vil bli lagra i fem år.

– Datatilsynet er skeptiske, seier Jan Henrik Mjønes Nielsen, juridisk seniorrådgjevar i Datatilsynet.

I 2019 ble det en stor skandale da det ble avslørt at PST hadde drevet masseinnsamling av persondata.

– Dette er en stor skandale. PST har med åpne øyne drevet systematisk ulovlig masseinnsamling og lagring av personopplysninger, og får sjeldent sterk kritikk fra EOS-utvalget for det, sier Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite til NRK.

Men frykt er et fint våpen for den som vil innføre politistaten. Med frykt som fremste våpen, frykt for «terrorisme» innførte George Bush The Patriot Act og feide dermed store deler av de grunnlovfestede frihetene og rettighetene i USA av banen. Med frykten for pandemien har helsebyråkratene i ledtog med regjeringa og mediene skjøvet rettstaten til side til fordel for smittevernstaten. Nå er folk så vant til å bli styrt ved dekret og å bli frattatt rettigheter at det neppe blir voldsomme prostester når PST skal drive 24 timers overvåking av flypassasjerer.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva partiene ikke ønsker å forstå om energi i Norge!
Neste artikkelDårenes imperialisme