Hva partiene ikke ønsker å forstå om energi i Norge!

0
Illustrasjon av Theodor Kittelsen til Soria Moria slott. CC. Nasjonalmuseet

I en debatt forleden om kraftbehovet ved elektrifiseringen av Norge, hadde Jens Revold en replikk som er typisk ikke bare i SV, men også i alle andre partier på Stortinget: «Hvordan dekkes den kommende kraftmangelen alternativt»? Altså: Revold og de fleste andre politikere, tar det som gitt at norsk elektrifisering vil føre til et omfattende energiunderskudd. Det vil angivelig ikke holde om vi bare bruker vårt kraftoverskudd og i tillegg oppgraderer eksisterende kraftstasjoner og satser på en omfattende energisparing i bygg pluss litt solkraft m.m. I tillegg vil vi trenge enorme mengder vindkraft, helst havvind, ifølge Revold (og andre).

Av Odd Handegård.

Dette synspunktet, som forresten indirekte ble gjentatt av Gahr Støres på Aps landsmøte i dag, bygger på minst en forutsetning som ikke holder, nemlig at all norsk bruk av fossil energi må fjernes fra samfunn og industri så snart som mulig om Norge skal bli tilstrekkelig grønt (merkelig nok unntatt produksjonen av olje/gass i Nordsjøen).

Men de praktiske mulighetene for å fullelektrifisere Norge innen 2040 eller 2050 er i realiteten urealiserbar (i tillegg til at prosjektet vil bli ufattelig kostbart for norske husstander). Det vet alle – i realiteten er det ingen i industrien som tror dette er mulig, til tross for at et samlet ekkokammer i politikk og næringsliv, later som om retorikken kan gjennomføres. Men eventyret om fullelektrifisering er ikke bare retorikk. Hos høyresida er det trolig også bevisst fanteri. Elitenes erfaring viser at jo grovere mytene og usannhetene er, jo lettere blir det ofte å få velgerne til å tro på de politiske eventyrene.

Jeg har naturligvis ingen prinsipielle motforestillinger mot elektrifisering i Norge dersom tiltakene har en realistisk oppfatning av energibruken, jfr. tiltakene i første avsnitt overfor (trolig er minst 50 TWh mulig dersom myndighetene satser). Men det vil være meningsløst med en så omfattende elektrifisering at resultatet blir et kraftunderskudd (jfr. Revold) som medfører krav om vindkraftutbygging i Norge (evt. havvind utenfor Norge). Så enkelt er det: Vi bør elektrifisere det som er mulig – uten vindkraft. Og da kommer vi faktisk langt.

Denne Facebook-sida har ellers flere ganger dokumentert at den norske klimadebatten forvrenger Norges klimastatistikk – her er en kort repetisjon av enkelte datafeil:

1. Elektrifiseringen av Norge startet for mer enn 100 år siden, lenge før de fleste andre land kom i gang. Klimaorganisasjonene argumenterer med at elektrifiseringen i Norge har vært svak etter 1990, altså etter at det meste av norsk vannkraft er bygd ut, – og med at Norge følgelig er en «klimaversting». Dette er rent sludder. Ingen, bortsett fra Island, er i nærheten av oss.

2. Norge bruker halvparten av sin vannkraft til kraftkrevende metallproduksjon. Dersom metallproduksjonen hadde vært flyttet fra Norge, ville utslippene av såkalte klimagasser globalt blitt drastisk forverret. Norsk metallproduksjon er derfor Norges viktigste klimatiltak, trolig den eneste virksomhet der man med sikkerhet kan måle et redusert «klimaavtrykk».

3. Norge ligger langt mot nord – det er derfor logisk at norske forbrukere ikke bruker mindre energi enn befolkninger i de fleste andre land. Ingen grunn til dårlig samvittighet.

4. Norsk oljeproduksjon får mye av skylda for at Norge bidrar til at kloden angivelig skal være i ferd med å brenne opp. Denne argumentasjonen henger ikke på greip. Det er et stort flertall på Stortinget for at Norge til og med skal øke olje/gassproduksjonen de nærmeste årene. Klimapartiene kan, om de hadde villet – som jeg har dokumentert flere ganger – ha redusert CO2-utslippene med 14 mill. tonn i året om man hadde redusert fossilproduksjonen med i underkant av 1 %. Altså: Rent hykleri.

5. 14 mill. tonn CO2 er det samme som i dag årlig slippes ut fra turbinene på sokkelen – og som partiene vil elektrifisere bort ved at den gassen som brukes i dag, skal eksporteres sammen med utslippene til EU. Det er angivelig bedre for det globale klimaet at CO2-utslippene kommer i Tyskland enn i Norge. Slik er logikken i norsk klimastatistikk.

6. Verden bruker i dag i underkant at 30.000 TWh «elektrisitet» (i hovedsak lagd av kull og gass). Alle skjønner at 50 eller 100 TWh med ny, fornybar norsk energi er helt uten global betydning. Derfor bør den norske energipolitikken konsentrere seg om det som er hensiktsmessig i Norge – og sikre at det er interessene til folk flest her i landet som skal ivaretas. Uten vindkraft!

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAntirussisk lørdag: Kupp i Minsk, beskyldninger fra Tsjekkia og en ukrainsk spion
Neste artikkelNytt fra politistaten: PST vil overvåke flypassasjerer 24 timer i døgnet