Hvorfor jeg ikke ønsker å bruke munnbind når jeg henter mine barn i barnehagen

0
Shutterstock

Av Thale Hafstad Troye.

Først ble vi frarådet å bruke munnbind, deretter ble det påbud på fly, deretter anbefalt der det ikke var mulig å opprettholde en meters avstand, etter det kom det påbud om munnbind der man ikke kunne holde en meters avstand og i flere plasser i Norge er det påbudt i alle butikker, nå er det også anbefalt i hente- og leveringssituasjoner i SFO og barnehage i vår kommune, når kommer anbefaling og påbud om maskebruk til å gjelde utendørs? Hvor skal grensen gå og hvor lenge skal det norske folk synes det er greit å bruke maske til enhver tid? En del har gått over til å omfavne munnbindbruk for det gir dem en mulighet til å være usynlig og anonym, og det i seg selv er et stort faresignal. Som nevnt før, så  «taper vi ansikt» og en stor del av måten vi uttrykker oss på går tapt og mye av det som gjør oss menneskelig. Selv føler jeg en stor distanse til de som bruker munnbind og ønsker ikke å kommunisere med dem da jeg både sliter med å høre hva folk sier og det er ubehagelig å ikke se ansiktuttrykk og få ordentlig respons. Dette betyr ikke at jeg misliker alle som bruker munnbind, da ville jeg jo mislikt de fleste jeg kjenner, men instinktivt blir det feil og kjenner jeg vegrer meg for videre kommunikasjon og det er lett å se på folk med maske som «de andre». Hvordan er dette da med barn og hvilke eventuelle skadevirkninger vil disse møte på sikt om dette blir en del av hverdagen å ikke se folks ansiktsuttrykk og få respons fra andre?

Man kan selvsagt argumentere for at dette er midlertidig, og at største delen av dagen møter folk uten maske, og at innendørs vil vi uansett gå uten maske, men vi har jo sett hvordan regler blir endret og at en del argumenterer for at barn og lærere skal bruke maske i skoletiden og vi ser at det blir produsert masker for barn ned i toårsalderen, og der maske på et tidspunkt var frarådet har vist seg å endre seg. 

Som mor for to barn i barnehagealder og en i skolealder opplever vi å gjennomgå noen forkjølelser i løpet av et år. Jeg har stor respekt for ansatte som jobber med barna våre og som er så flinke til å ivareta det mest dyrebare vi har, men nå er det en gang slik at så lenge de skal kunne ivareta dem på best mulig måte forbeholder dette en viss nærkontakt og med dette innebærer dette en risiko for smitte, enten det gjelder vanlig forkjølelse, omgangssyke, influensa eller Covid 19. Denne risikoen reduseres ikke ved at foreldre møter sine barn i barnehagen med munnbind. Det er ikke via foreldre, ansatte og andre foresatte møter den største risikoen, det er via barna. Hvor er forskningen som viser hvorfor disse munnbindene er så viktig i virusbekjempelsen? De fleste jeg har snakket med som bruker munnbind sier at de gjør det fordi de ikke orker sosiale sanksjoner og det å bli sett stygt på og gjenbruker dermed engangsmunnbind eller bruker tøymunnbindene i lang tid uten å vaske dem. Jeg dømmer ikke vanlige folk for at de ikke ønsker å skille seg ut og bli sett stygt på – for det er åpenbart noe av det verste som kan skje med menneskeheten, men hva er poenget om ikke dette kun dreier seg om symbol?

Der vi har barna våre har vi ikke fått gå inn i garderoben på flere måneder, så der vi treffer ansatte og foresatte er utendørs og nå er vi i et skriv fra barnehagen altså anmodet om å bruke munnbind når vi leverer og henter. Om vi av en eller annen grunn ikke kan dette, må vi holde 2 meters avstand til både ansatte (som i løpet av dagen har vært tett innpå barna) og andre foresatte. Greit det, jeg tror dette er meg i beste hensikt men symboleffekten blir allikevel felleskap=munnbind – uten munnbind =utestengelse.  Jeg tror og håper at grunnen for at barnehagen har valgt å sende ut denne anmodningen er fordi det er fra sentralt nivå dette blir innført. Hvor er logikken ved at vi må ha munnbind ved henting/bringing når vi allikevel er utendørs og våre barn og ansatte har hatt masse nærkontakt i løpet av en dag?

Når skal vi kunne diskutere dette med munnbindbruk uten å bli sammenliknet med Trump-tilhengere eller høyreekstreme, når skal folk sette spørsmåltegn med restriksjonene og påbudene uten å bli stemplet som hensynsløse egoister? Når skal skadevirkninger både emosjonelt og fysisk av restriksjoner settes opp mot den potensielle faren viruset har?  Senest i dag satt min datter på snart fire og spurte om vi husket den gangen vi alle spiste middag i barnehagen og vasket ned barnehagen og hvor kjekt det var.  Nå er det ikke rom for verken utendørs foreldretreff eller dugnader – noe som har vært svært viktige for barna for det gir dem følelse av fellesskap og gir dem muligheten til å vise foreldrene hvordan deres hverdag er og lar foreldrene treffe andre foreldre og ansatte som er så sentrale i deres hverdag, og nå skal denne avstanden bli enda større ved at vi skal maskere oss.

Jeg har stor forståelse for at ansatte og andre foreldre ønsker å ha en trygg hverdag, men slik det er nå med bruk av munnbind under henting og levering av barn i barnehagene ser jeg på som totalt grunnløst og kun støtter oppunder et symbol og kravet om underkastelse. Det å hente mine barn uten at de skal kunne se ansiktsuttrykket mitt eller andre foreldre sitt for den saks skyld er etter min mening uhørt. I små barnehager som den våre barn går i, der vi henter og leverer utendørs kan jeg ikke forstå at min mangel på bruk av munnbind skal være noe som skal plage andre eller gjøre dem utrygge. Mange vil sikkert spørre seg hvorfor jeg ikke bare kan ta på meg det jævla munnbindet, vise at jeg tar hensyn og er en del av fellesskapet men jeg ønsker ikke ta del i dette påtvungede «fellesskapet», jeg ønsker at barna mine skal få se mor og fars sine ansiktsuttrykk, jeg ønsker ikke å ta del i denne forestillingen eller bruke dette symbolet.

Jeg har ikke covid og utgjør dermed ingen fare, og det stoler jeg på at de andre foreldrene ikke gjør heller, men jeg vet og aksepterer at smitte er en risiko siden våre barn leker sammen og slik kommer det alltid til å være.

Thale Hafstad Troye – mor og munnbindmotstander

Forrige artikkelForskjellen på Rødt og SV om Libya-krigen
Neste artikkelEtterretningsveteraner i USA til Biden: Unngå krig i Ukraina