To forskere mot minister og helsedirektør k.o.

0
Fra NRK Debatten 9. mars 2021

Forsker og ekspert på epidemier Charlotte Haug og lege og professor Mette Kalager stilte opp i NRK Debatten 9. mars 2021 mot helsedirektør Bjørn Guldvog og kunnskapsminister Guri Melby. Debatten var profesjonelt ledet av journalist Fredrik Solvang.

Guldvog har vært vant til å sende ut drakoniske direktiver til befolkninga uten å få kritiske spørsmål, så det ble tydeligvis en svært uvant situasjon for ham.

Haug pekte på at konsekvensene for barn og unge ved å stenge skoler og barnehager er for alvorlige til at de kan godtas. Verken Guldvog eller Melby kunne tilbakevise dette. Charlotte Haug sa også at myndighetene er altfor opptatt av smittetall istedetfor å se på hvor mange som blir alvorlig sjuke eller dør.

Kalager etterlyste informasjon fra myndighetene om hva som er fordelene og ulempene ved de tiltakene. Hun sa at det i et demokratisk samfunn må være gjennomsiktighet slik at forskere og publikum kan etterprøve det myndighetene foretar seg. Kalager spurte hvorfor det etter ett år med tiltak fortsatt ikke foreligger slike vurderinger. Dette var ikke Guldvog i stand til å svare på.

Også Kalager understreket at det å bare å se på smittetallene er en stor feil, for når man tester flere vil man også få flere positive tester. Haug pekte på forskjellen mellom positiv test og faktisk sjukdom.

Solvang var flink til å stille oppfølgingsspørsmål. «Hvorfor varsler dere like strenge tiltak nå så for ett år siden når det det er færre sjuke, færre innlagte og færre på respirator?» Dette klarte ikke Guldvog å svare på.

Stilt overfor ekspertene Haug og Kalager ble Melby og Guldvog reine lettvektere. Kanskje tar vi litt hardt i når vi antyder at det ble knockout, men det ble i hvert fall et soleklart tap på poeng. En annen som vant på poeng var programleder Solvang som ikke lot seg avfeie med unnvikende og upresise svar.

Tillitsvalgt i Folkehelseinstituttet, Marc Gayorfar, sa at myndighetene hadde gått bort fra å argumentere med dødsfall, fordi de tallene går ned. I stedet legger de vekt på antall smittede, noe som jo underbygger det Charlotte Haug argumenterte med.

Overlege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet pekte på at antall intensivplasser i Norge er under halvparten av gjennomsnittet for OECD. Og sa at det ikke er kommet til nye intensivplasser i dette koronaåret. Guldvog hadde ikke noe godt svar verken på hvorfor intensivkapasiteten er så lav i utgangspunktet eller hvorfor den ikke er økt når nettopp dette har vært et hovedargument for nedstengning.

Se hele Debatten her.

Les: Medisin-professor tordner mot Nakstad: – De må fortelle oss mye mer detaljer

Misbruk av føre-var-prinsippet

Forsker: Høyt smittetall er misvisende – vil vite hvor mange som blir syke

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.