Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse

0
Psykologiprofessor Charlotte Reedtz ved Universitetet i Tromsø. Skjermdump fra NRK.

Psykologiprofessor Charlotte Reedtz mener folk må tørre å være mer kritisk. Hun mener at blant annet ungdom er for lydige som aksepterer de strenge koronatiltakene. Dette skriver NRK og fortsetter:

– Det politiske landskapet har endret seg til å bli en nasjonal lydighetskonkurranse, sier professor i psykologi ved UiT, Charlotte Reedtz.

Hun forsker på barn og unges psykiske helse, og er bekymret for nedstegningen av samfunnet.

– Man kappes om å ha de strengeste tiltakene for hele befolkningen i hele landet, lengst mulig. Og det uten at man har veid kostnaden og effekten av de tiltakene man setter inn, opp mot kostnadene og konsekvensene.

På «Helgemorgen» i NRK P2 sa Reedtz at alle burde ta grunnleggende smitteverntiltak på alvor. Men hun mener tiltakene må styres etter hvor mange som faktisk blir syke, og ikke antall smittede. Intervjuet på Helgemorgen kan du se her, og det begynner ca 22 minutter ut i innslaget.

Dette er det samme som forsker og ekspert på epidemier Charlotte Haug og lege og professor Mette Kalager sa i NRK Debatten 9. mars 2021. Les: To forskere mot minister og helsedirektør k.o.

– Problemet med smitteverntiltakene som myndighetene har satt inn er at de står ikke i forhold til den risikoen som smitten representerer, sier Reedtz.

– For lydige

Professor Charlotte Reedtz er spesielt bekymret for barn og unge.

– Det er ingen tvil om at det er barn og unge som bærer den største byrden av smitteverntiltakene i Norge. Og det finnes etterhvert mange studier som viser at både adferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer, ensomhet, depresjon og angst har økt veldig, både i yngre og eldre aldersgrupper.

Du mener at barn og unge bør gjøre litt opprør og ikke være så lydige, er det tidspunktet å gjøre det på?

– Ja, jeg tenker at dette er et veldig godt tidspunkt å sette fokus på effekten av de smitteverntiltakene som velges. Og jeg mener at alle, ikke bare ungdommer, er for lydige, sier Reedtz.

Kommentar: Både unge og gamle er for lydige

Vi har nå levd under Erna Solbergs koronadiktatur i over ett år. Grunnlovsfestede rettigheter som møte- og demonstrasjonsfrihet er fratatt oss. Grunnleggende menneskerettigheter som bevegelsesfrihet og retten til å styre vårt privatliv er sterkt angrepet. Dette er uten sidestykke i fredstid, og det er ikke lagt fram vitenskapelig grunnlag for at disse tiltakene er nødvendige eller at de virker. Stengning av skoler er i strid både med det som var FHIs råd og det mange fagfolk har sagt. Likevel blir det gjennomført, med de skadevirkningene dette alt har påført barn og unge, og som de sannsynligvis vil slite med i årevis framover, kanskje hele livet. Og det er inegn perspektiver på når denne unntakstilstanden skal ta slutt.

Og visst har de unge vært for lydige, men det gjelder også i høy grad de voksne. Politikere som kan holde vakre taler om frihet og menneskerettigheter, har godtatt blindt alt som kommer fra radarparet Guldvog og Nakstad. Pressa, som liksom skulle være den «fjerde statsmakt» har tatt ut førtidspensjon og meldt kollektiv overgang til regjeringas informasjonstjeneste.

Bekymringsmelding fra barnepsykologer

245 barnepsykologer roper et kraftig varsko. De er alvorlig bekymret for den psykiske helsa til barn og unge på grunn av koronasituasjonen.

Kronikken ble publisert på NRK.no, og hovedpunktene er:

De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret.

De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien. Det er snakk om spiseforstyrrelser, psykoser, selvmordsproblematikk, vansker i familierelasjoner og økt skolefravær.

Stengte skoler, færre sosiale arenaer, økt slitasje i familier og stor uforutsigbarhet er det motsatte av det som fremmer naturlig og god utvikling for barn og ungdom.

Ingen partier, ingen politikere har tatt disse alvorlige bekymringsmeldingene alvorlig. De har derfor et medansvar for disse overgrepene mot barn og unge.

Men heldigvis har fagfolk som Reedtz, Haug og Kalager tatt til orde mot regjeringas politikk, og, rett skal være rett, NRK har sluppet dem til og gitt dem både tid og rom til å utdype sine synspunkter. Er det i ferd med å skje noe?

Forrige artikkelAntall smitta ikke viktig, men alvorlig sjuke
Neste artikkelSeksten land tar opp kampen mot USAs sanksjonspolitikk i FN
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).