Vil vite mer om fuglekollisjoner

6
Vindturbiner dreper fugl. Foto: Shutterstock

Dette innlegget er et tilsvar til debattinnlegget «Hva er den høye himmelen verdt, Ellen Hambro?», av Christina Fjeldavli.

Av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ivar Myklebust

Christina Fjeldavli er kritisk til at Miljødirektoratet ikke krever at døde havørner funnet ved et vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag skal tas vare på og registreres.

Vårt svar til NRK begrenser seg til å omhandle hvordan funn av død havørn skal behandles etter det gjeldende regelverket, det vil i dette tilfellet si viltforskriften. I henhold til dette regelverket er ingen pliktige til å melde fra om dødt vilt. Miljødirektoratet kan gi tillatelse til at dødt vilt tas vare på for forskning og andre legitime formål. Havørn er en av flere arter Miljødirektoratet har kunnskapsbehov på, og etter ønske fra forskningen bidrar vi gjerne med å tildele disse døde fuglene til ulike studier.

Vi forstår likevel at Fjeldavli reagerer på at funn av døde havørn ikke følges opp. Et overordnet mål for Miljødirektoratet er å hindre tap av naturmangfold, og vi har det sentrale ansvaret for forvaltning av norsk natur, deriblant havørn.

Arealinngrep er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Arter mister eller får oppstykket sine leveområder når arealet endres som for eksempel ny bebyggelse, nye veier eller andre inngrep slik som vindkraft.

Det er NVE som er konsesjonsmyndighet for vindkraft og miljømyndighet i vindkraftsaker. De kan sette særlige vilkår til selve anlegget og til driften for å hindre skade på miljøet, inkludert pålagt innsamling av dødt vilt. Miljødirektoratet kan ikke komme med egne krav som går utover konsesjonsvilkårene.  Det er ikke like konsesjonsvilkår for alle anlegg, men ifølge NVE er det krav om før- og etterundersøkelser på fugl ved ca 1/3 av anleggene.

Vår rolle i vindkraftsaker er å veilede, gi råd og å skaffe og formidle miljøkunnskap. På grunn av en gledelig bestandsoppgang er ikke havørn lengre en truet art i Norge. Det er likevel en ansvarsart, det vil si at en stor del av den europeiske bestanden lever i Norge. Dermed er havørn en art forvaltningen skal ta spesielt hensyn til. Vi vet også fra funn i Norge og internasjonalt at havørn er sårbar for kollisjoner med rotorblader på vindturbiner.

Miljødirektoratet ønsker bedre oversikt over omfanget av fuglekollisjoner i vindparker. Vi vil, i dialog med NVE, jobbe for å få etablert bedre rutiner for dette. Statkraft er godt i gang med å innarbeide prosedyrer for behandling av funn av død fugl i sine vindparker gjennom registrering i rapportsystemet Artsobservasjoner og vi håper flere av selskapene ser verdiene av dette og tar dette inn i sine rutiner.

Denne artikkelen er også publisert i Naturpress.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Miljødirektoratet avslører her hva det egentlig er: Et sandpåstrøingsorgan for Regjeringens politikk. De har ikke noe selvstendig ansvar for miljøet i Norge. Deres ansvar begrenser seg til det Regjeringen til enhver tid har bestemt at de skal utføre på Regjeringens vegne.

 2. Når det gjelder vindmøller og fuglekollisjoner har Smithsonian Institute Magazine et forskningsinnlegg den 27. august 2020 av Alex Fox som påviser at det å male ett av vindturbinenes blader SVART minsker fugledødelighet med 71,9 %. Det hjelper ikke om natten og for alle fuglearter, men det er da iallefall bedre enn ingen beskyttelse for fugler i det hele tatt. Fram til at vitenskapsfolka finner en bedre løsning burde et minstekrav til vindmøllegjengen i Norge være nettopp å male et vindmølleblad svart. Dessuten,- hvordan er det med undersøkelse av migrantruter for fugler før disse selskapene får starte ødeleggelsene av den norske naturen?

 3. Avatar for Olav Olav says:

  Det er politikerne og alle de som støtter opp om dem som dreper disse fuglene. Vindmøllene er bare som kniven i hånden på en hvilken som helst morder. Hvis en skal forstå mentaliteten så må en prøve å ta inn over seg hva de allerede har vist seg istand til å gjøre mot mennesker. Det er, for å si det slik, ikke bare en viss tidligere amerikansk utenriksminister som “syns det er verdt det” å drepe hundretusener av barn. Det var også “våre politikere” og alle de som stemte på dem med på. Det er litt som med det som foregår på slakteriet. “Sånt snakker man ikke om” ved middagsbordet, og selve drepingen overlater man til noen andre som har “den jobben”. Samme innstillingen her. Det handler om såkalte politikere som forlengst har vist seg villige til å drepe hva som helst i “det godes navn”. Det blir jo ikke mindre sant av at de gir ordrene fra “bak et skrivebord”.

 4. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Hva med insekter og spredning av mikroplast: Har du noen forskning å tipse om her?

 5. Så hvorfor setter man ikke et gitter rundt fuglekvernene ?

  Det fungere da helt fint på alt av andre vifter med propeller, men det koster jo noen lapper ekstra, men tar vare på fuglelivet i landet vårt.

  Helst burde ekte folk som ikke liker å bli rævpult av makteliten og korrupte politikere finne frem dynamitt og sprenge hele faenskapet i luften på nattestid.

  Det burde holde å krype for nazistene en gang på hundre år, nå er vi der igjen der Hitlers datter Angela vil sette fuglekverner over hele landet vårt for det er så stygt å ha dem hjemme i Tyskland.

 6. Hei magnarhu. Hvis du googler “insects and microplastics” vil du finne flere gode forskningsresultater. Lykke til :slightly_smiling_face:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere