Sanksjonene mot Nord Stream 2 rammer ikke Russland, men Tyskland og EU

0
Mottaksanlegget for Nord Stream 2 i Lubmin i Nord-Tyskland. Foto: Nord Stream 2.

Som det er pekt på i en annen artikkel på steigan.no, ser det ut til at Biden-administrasjonen kan komme til å gi opp sanksjonene mot Nord Stream 2, rørledningen som etter planen skal føre russisk gass under havbunnen i Østersjøen direkte til ledningsnettet i Tyskland. Det mediene og vestlige politikere ser ut til å tro er at sanksjonene i første rekke rammer Russland. Tallene viser at det ikke stemmer. Det er Tyskland og EU som er ille ute dersom denne rørledningen ikke bygges.

De vestlige sanksjonene som ble satt i verk etter at Krim-halvøya ble innlemmet i Russland rammet virkelig russisk naturgasseksport, og dermed russisk økonomi, i et par år. Men Russland omstilte seg fort. Internasjonalt er det stor etterspørsel etter russisk naturgass. Ikke minst gjelder dette i Kina, som importerer så mye det er mulig å få tak i. I desember 2019 åpnet Russland og Kina den strategisk viktige rørledningen Power of Siberia som vil føre inntil 61 milliarder kubikkmeter russisk gass til Kina hvert år. Tyskland er også en stor kjøper av russisk gass via andre kanaler.

Denne figuren som bygger på tall fra OPEC viser at russisk naturgasseksport ble rammet i 2014 og holdt seg under tallene for 2013 i noen få år. Men fra 2016 ser vi at russisk eksport av naturgass går rett til værs og har en langt mer markant vekst enn i årene før 2014. Og her er ennå ikke veksten i russisk gasseksport etter 2019 kommet med. Enda en gang ser vi at irrasjonell amerikansk sanksjonspolitikk virker motsatt av intensjonene.

Det er klart at for Russland og russiske selskaper vil det være en fordel om de også kan eksportere til Tyskland via Nord Stream 2. Men russisk økonomi vil ikke ta skade av det om prosjektet skulle bli stoppet. Russland har funnet andre markeder som er mer enn villige til å kjøpe denne gassen.

Derimot vil Tyskland, og i neste omgang EU, bli hardt rammet om prosjektet skulle bli skrinlagt. Tysklands skog av vindmøller kan ikke sikre tysk industri pålitelig og stabil kraft. Det ville derimot Nord Stream 2 kunne gjøre. Så sanksjonspolitikken mot Nord Stream 2 er ikke noe annet enn en gigantisk vestlig sjølskading, og med tysk industri som viktigste offer.

Forrige artikkelVil Biden gi opp kampen mot Nord Stream 2?
Neste artikkelUS Air Force innrømte nettopp at F-35 Stealth Fighter prosjektet har mislykkes
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).