Offentlig gjeldseksplosjon i 2020

0
Illustrasjon: Shutterstock

Nylig publiserte Det internasjonale pengefondet (IMF) sin januarrapport «IMF Fiscal Monitor». Den presenterer foreløpige anslag på offentlig gjeld for verden og for økonomiene i de største landene for 2020. I absolutte tall utgjorde den offentlige gjelda til alle land i verden på slutten av fjoråret 89,6 billioner, altså 89.900 milliarder dollar.

Ved utgangen av 2019 var den offentlige gjelda i verden på 83,5% av verdens samlede BNP. På slutten av 2020 var den 97,6%. Veksten for året var altså på 14,1 prosentpoeng! Det går fram av IMFs rapport at det er lockdowntiltakene som har ført til denne gjeldseksplosjonen. Ifølge rapporten har disse tiltakene ført til en gjeldsøkning på 14 billioner eller 14.000 milliarder dollar.

Nesten alle land i verden har budsjettunderskudd i 2020. USA har et av de landene med det største budsjettunderskuddet. IMF anslår at det innen utgangen av 2020 utgjorde 17,5% av BNP. Til sammenligning: i 2019 var USAs budsjettunderskuddet 6,4% av BNP. Enda verre er det for Canada. I 2019 hadde landet et budsjettunderskudd på 0,5%. For 2020 er Canadas underskudd gått opp i 20%.

USAs statsgjeld i 2020 nådde nesten 129% av BNP mot 108% året før. IMF spår sin videre vekst i 2021, opp til 132,5% av BNP.

Rekordinnehaveren er derimot Japan, som ved utgangen av 2019 hadde ei offentlig gjeld på 234,8% av BNP. På slutten av 2020 hadde den vokst til 258,7% av BNP. Italia er også blant lederne. Den offentlige gjelda i samme periode steg fra 134,6% til 157,5% av BNP. Ifølge IMF hadde derimot Russland en statsgjeld på 21 prosent av BNP.

Dette er finanskrisa på steroider. Gjeldsgraden blant G7-land er altså oppe på nivåer som Hellas hadde den gangen da det var som verst. Man har svart på krisa ved å øke gjelda og blåse opp pengemengden. Det betyr akkurat som under finanskrisa at det er finansinstitusjonene som soper til seg, mens skattebetalerne i det vi har pleid å kalle de rike industrilandene vil få betale. Man behøver ikke være spåmann for å slå fast at dette vil bety massive nedskjæringer og enda en runde av omfattende privatisering.

Forrige artikkelOver 200.000 arbeidsløse i Norge. Verst for arbeidere i privat sektor.
Neste artikkelJan Egeland har fått seg en ny hatt i Syria