Over 200.000 arbeidsløse i Norge. Verst for arbeidere i privat sektor.

0
Illustrasjon: Shutterstock

Etter en nedgang i desember, har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV økt i januar. Det er særlig i løpet av de to siste ukene at antallet arbeidssøkere har økt, blant annet har antallet permitterte tatt seg opp den siste uken, noe som kan sees i sammenheng med ytterligere innstramming av smitteverntiltakene. Til sammen var 201 400 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som tilsvarer 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette skriver NAV i sin rapport for januar 2021.

Da regjeringa satte i verk sin lockdownpolitikk i mars 2020 gikk tallet på arbeidssøkere opp i nesten 430.000. Dette var en arbeidsledighet uten sidestykke i norsk etterkrigshistorie.

Tallet sank gradvis fram til høsten 2020, men så har det bitt seg fast på rundt 200.000. Fra desember til januar har ledigheten gått opp med 16.800.

Arbeidere i privat sektor hardest rammet

Arbeidsløsheten rammer svært ulikt. Offentlig sektor har relativt liten arbeidsløshet, mens deler av privat sektor har svært høy arbeidsløshet. Hardest rammet er arbeidere i reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og andre serviceyrker.

Akademiske yrker, undervisning og barne- og ungdomsarbeid har på sin side svært lav ledighet.

En ser her at også bygg og anlegg, industri og kontor har ganske høy ledighet. Men de tre førstnevnte gruppene er aller hardest rammet. Innen reiseliv og transport er den totale ledigheten 20 prosent. De andre gruppene blant de hardest rammede ligger mellom 8 og 10 prosent ledighet. Historisk sett er dette svært høye tall, men det får ikke de store overskriftene, antakelig fordi opinionslederne i akademiske yrker og offentlig sektor sjøl er skjermet.

Ledigheten blant innvandrere

85.300 (42 %) av de som var helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av januar var innvandrere.

Høyest andel arbeidssøkere blant de mellom 20 og 24 år

Antallet arbeidssøkere økte i alle aldersgrupper fra desember til januar. Den prosentvise økningen var størst blant de mellom 20 og 24 år og de under 20 år, med henholdsvis 12 og 9 prosent flere arbeidssøkere enn i desember.

Statistikken over arbeidsløsheten viser altså et Norge som er svært delt. Arbeidere i privat sektor, og særlig innen reiseliv, butikk og service er knallhardt rammet. Det samme er innvandrere og ungdom. I den andre enden av skalen er offentlig ansatte og akademiske yrker. De merker knapt at det er rekordhøy arbeidsløshet i Norge.

Erna Solberg: – Se etter nye jobber

Statsminister Erna Solbergs melding til de arbeidsløse er ikke mye oppløftende. På regjeringas pressekonferanse 6. januar sa hun: – Se etter nye jobber!

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelNy utredning fra kraftsektorens ekkokammer – lite nytt
Neste artikkelOffentlig gjeldseksplosjon i 2020
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).