Jo mer ustabil kraft desto dyrere backup

0
Strømstans. Shutterstock.

Av Jan Herdal.

Grønn kraft av typen vind og sol er dyr i seg sjøl. Men også andre kostnader følger med. En av de hittil mindre kjente er den raskt økende prisen for backup. Jo mer ustabil kraft i et nett, desto større bli regningen for stabil reservekraft.

Det er forståelig nok en diskusjon tilhengerne av grønn, fordyrbar kraft helst skygger unna.

Tradisjonell kraft som vann-, kull-, gass- og atomkraft har gjerne en sikkerhetsmargin på 20 prosent. Vind- og solkraft må i prinsippet kunne dekkes inn hundre prosent for ekstremtilfeller der vinden ikke blåser og sola ikke skinner samtidig.

Sverige, der vindkraft nå utgjør ca. 20 prosent av strømmen, har vært nødt til å gjenåpne det gamle oljekraftverket i Karlshamn to ganger i løpet av vel et halvår. Det koster skjorta bare å stille et stort kraftverk på to timers beredskap, og en evt. leveranse blir sanseløst dyr pr. kilowattime.

Reservekraft forhandles på kapasitets-auksjoner. Tendensen er å kutte reserven til et minimum. Det er lett å bli beskyldt for å sløse penger på en vare som bare tas i bruk unntaksvis. Men om varen ikke fins når den trengs, blir prisen enda høyere, noe som er demonstrert i Texas i disse dager.

Ifølge Reuters er reservekapasiteten i delstatens kraftforsyning redusert til bare 10 prosent. Når vindkraft ved hjelp av føderale og delstatlige subsidier er økt til 28 prosent av kraftproduksjonen, er det bare å vente på katastrofen.

Til overmål holder Texas heller ikke kapasitets-auksjoner. Modellen er såkalt «power only», dvs. at kraftselskapene forventes å få så bra kraftpris at den også betaler dem for å holde en reserve.

Nå rapporteres det at enkeltpersoner i Texas får strømregninger på over hundre tusen kroner. Myndighetene har foreløpig frosset regningene, og det er snakk om at det offentlige må ta ansvar.

Grønne utopister roser denne liberalistiske modellen opp i skyene. I sommer skrev avisa gtm f. eks. en artikkel der britene ble oppfordret til å lære av Texas. Ferskt innslag i kommentarfeltet: «Man this article hasn’t aged well…»

– Texas kan bli en modell for helt avkarboniserte energisystemer i verden, i det minste når det gjelder håndtering av fleksibilitet i nettet. Mens andre betaler for reservekraft, fungerer systemet i Texas utmerket samtidig som fornybar kraft øker sterkt, skriver gtm.

Hensikten er som vanlig å skjule vindkraftens virkelige kostnader, i dette tilfellet under fraser som fleksible og smarte nett. At inndekningen overføres til kundene ved hjelp av vilt fluktuerende strømpriser skal det ikke snakkes om.

Forrige artikkelDen moderne verden er redd for å dø
Neste artikkelKulturstøtte til Vanguard og BlackRock