Jo mer ustabil kraft desto dyrere backup

2
Strømstans. Shutterstock.
Jan Herdal

Av Jan Herdal.

Grønn kraft av typen vind og sol er dyr i seg sjøl. Men også andre kostnader følger med. En av de hittil mindre kjente er den raskt økende prisen for backup. Jo mer ustabil kraft i et nett, desto større bli regningen for stabil reservekraft.

Det er forståelig nok en diskusjon tilhengerne av grønn, fordyrbar kraft helst skygger unna.

Tradisjonell kraft som vann-, kull-, gass- og atomkraft har gjerne en sikkerhetsmargin på 20 prosent. Vind- og solkraft må i prinsippet kunne dekkes inn hundre prosent for ekstremtilfeller der vinden ikke blåser og sola ikke skinner samtidig.

Sverige, der vindkraft nå utgjør ca. 20 prosent av strømmen, har vært nødt til å gjenåpne det gamle oljekraftverket i Karlshamn to ganger i løpet av vel et halvår. Det koster skjorta bare å stille et stort kraftverk på to timers beredskap, og en evt. leveranse blir sanseløst dyr pr. kilowattime.

Reservekraft forhandles på kapasitets-auksjoner. Tendensen er å kutte reserven til et minimum. Det er lett å bli beskyldt for å sløse penger på en vare som bare tas i bruk unntaksvis. Men om varen ikke fins når den trengs, blir prisen enda høyere, noe som er demonstrert i Texas i disse dager.

Ifølge Reuters er reservekapasiteten i delstatens kraftforsyning redusert til bare 10 prosent. Når vindkraft ved hjelp av føderale og delstatlige subsidier er økt til 28 prosent av kraftproduksjonen, er det bare å vente på katastrofen.

Til overmål holder Texas heller ikke kapasitets-auksjoner. Modellen er såkalt «power only», dvs. at kraftselskapene forventes å få så bra kraftpris at den også betaler dem for å holde en reserve.

Nå rapporteres det at enkeltpersoner i Texas får strømregninger på over hundre tusen kroner. Myndighetene har foreløpig frosset regningene, og det er snakk om at det offentlige må ta ansvar.

Grønne utopister roser denne liberalistiske modellen opp i skyene. I sommer skrev avisa gtm f. eks. en artikkel der britene ble oppfordret til å lære av Texas. Ferskt innslag i kommentarfeltet: «Man this article hasn’t aged well…»

– Texas kan bli en modell for helt avkarboniserte energisystemer i verden, i det minste når det gjelder håndtering av fleksibilitet i nettet. Mens andre betaler for reservekraft, fungerer systemet i Texas utmerket samtidig som fornybar kraft øker sterkt, skriver gtm.

Hensikten er som vanlig å skjule vindkraftens virkelige kostnader, i dette tilfellet under fraser som fleksible og smarte nett. At inndekningen overføres til kundene ved hjelp av vilt fluktuerende strømpriser skal det ikke snakkes om.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. “og det er snakk om at det offentlige må ta ansvar”.

  Ved siden av mat, vann og bolig, er strømforsyningen en av de viktigste delene av infrastrukturen, og må styres. Av folket, men det krever statlig eierskap, og så livsviktig som strømforsyningen er, skal den ikke overlates til markedskreftene, ellers så blir det texas, som i Texas. Det har det blitt i USA, som mange norske politikere ser opp til, og vil innføre her i Norge.

  Vi har vannkraftverk som i dag produserer nok til industri og husholdninger, men lurt med i ACER, går en del av den totale kraftproduksjonen nå i kabler til kontinentet, og med det er full suverenitet og selvråderett for det som var et felleseie og fellesgode overgitt. En norsk husholdning som bor femhundre meter fra et vannkraftverk som produserer en kWh for 5 øre, må snart betale europeiske markedspriser på flere kroner eller mer.

  Vil det norske folk finne seg i strømutkoplinger, strømrasjonering og europeiske markedspriser når vannkraftverkene produserer mer enn nok som nevnt, og kan oppgraderes til 22-30 TWt mer? Vil de kjøpe argumentene for klima og miljø, og at nå som vi er i ACER, må finne oss i at en del av kraftproduksjonen her i Norge vil bli overstyrt av EU?

  Markedspriser for strøm betyr at det ikke er en øvre grense for høy strømprisen kan bli. Og i EU er det markedsøkonomi med fri flyt som er fundamentet for det frihandelsområdet som EU gradvis blir. Norske politikere som vil inn i EU og beholde EØS representer ikke vanlige folks interesser.

  “Venstresiden” på Stortinget protesterer ikke høylydt akkurat, og gjorde det ikke når SVs Heiki Holmås foreslo at “strømprisen må økes kraftig for at vindkraft skal lønne seg”. Vanlige folk representeres ikke av partier på Stortinget, det viser hvordan de samlet stemmer over saker, for de samlede politiske beslutningene går i global storkapitals favør, ikke til fordel for folk og land.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere