Den tyske regjeringa ba forskere lage utredninger for å begrunne strenge tiltak

0
Berlin, Germany - 24 March 2020: The entrance of the Robert Koch-Institut in Berlin.

Den tyske avisa Die Welt har fått tak i en omfattende brevveksling som hittil har vært hemmelig, der det kommer fram at den tyske regjeringa la press på forskningsinstitutter for å få dem til å lage utredninger som kunne underbygge strenge tiltak. Det var det tyske innenriksdepartementet som tok kontakt med Robert Koch Institut og andre forskningsinstitusjoner og ba dem lage utredninger som skulle tjene politiske formål.

Innenriksministyer Horst Seehofer ville ha beregningsmodeller som kunne begrunne harde tiltak fra myndighetenes side. Brevvekslinga mellom departementet og forskningsinstitusjonene er på mer enn 200 sider og i ett brev ber statssekretær i innenriksdepartementet Markus Kerber om at forskerne skulle lage modeller som kunne begrunne tiltak av «preventiv og undertrykkende art». Forskerne ble bedt om å lage modeller for et «worst case scenario» der en million tyskere ville dø dersom livet fortsatte som før koronaviruset.

Internt dokument avslørte

Dette samsvarer godt med den kritikken som ble lekket i mai 2020, og som er omtalt av Tobias Riegel her.

Sitat:

«Et internt dokument fra det føderale tyske innenriksdepartementet (BMI) ble lekket til media etter at det ble blokkert internt i departementet. Uttalelsene som ble offentliggjort på denne måten av en tjenestemann i enheten KM 4: Beskyttelse av kritisk infrastruktur – Innenriksministeriet er tydelige og foruroligende. I tillegg har de eksterne forskerne som er involvert i denne 80-siders risikoanalysen nå kommet med en felles uttalelse, mer om dette senere i teksten. Først til risikoanalysen fra tjenestemannen, som ifølge medieoppslag sies å ha hatt stillingen som enhetsleder. Om regjeringens informasjonspolitikk står det:

«Staten har vist seg å være en av de største produsentene av falske nyheter under korona-krisen.»

Klassifiseringen av risikopotensialet til korona kalles en «falsk alarm»:

«De observerbare virkningene og effektene av COVID-19 avslører ikke tilstrekkelige bevis for at det – med tanke på helseeffekter på samfunnet som helhet – er noe annet enn en falsk alarm. (…) Vi har mest sannsynlig å gjøre med en global falsk alarm som har vært uoppdaget i lang tid.»

En annen alvorlig kritikk framlagt i dokumentet er at det «tidligere (dessverre i motsetning institusjonell bedre viten) ikke hadde blitt bygd opp tilstrekkelige instrumenter for fareanalyse og -vurdering». Dokumentet sier at en passende analyse og evaluering bør utføres umiddelbart: «Ellers kan staten være ansvarlig for skade påført.»

Gigantiske utilsiktede skader

Samfunnet vårt lever nå med økt sårbarhet og høyere risiko for at vital infrastruktur skal ramle ut, hevder dokumentet. Sikkerhetsskadene er nå høyere enn den gjenkjennelige nytten:

«De (helt meningsløse) utilsiktede skadene forårsaket av koronakrisen er nå blitt gigantiske. Mye av denne skaden vil bare vises i nær og fjern fremtid. Dette kan ikke lenger forhindres, bare begrenses.»

Analysen krever at korona-tiltakenes «meningsløshet» blir offisielt vedgått:

«De statlige beskyttelsestiltakene, så vel som de forskjellige sosiale aktivitetene og initiativene som opprinnelig forårsaket utilsiktede skader, men som nå er helt meningsløse, er fremdeles stort sett i kraft. Det anbefales på det sterkeste at de snarest fjernes helt for å avverge skader på befolkningen.»

Igjen adresserer dokumentet (des)informasjonspolitikken:

«Manglene og feilene i krisehåndteringen har følgelig ført til formidling av uriktig informasjon og dermed utløst desinformasjon i befolkningen.»

Desinformasjons-politikk

En del av denne desinformasjonen er forårsaket av Robert Koch-Instituttet (RKI). BMI-medarbeidernes analyse sier:

«Dataene som leveres av RKI kan ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vurderingene fra RKI dekkes ikke av dataene som er gitt. Verdiene er ofte spekulative, noen ganger usannsynlige. Dessverre er kriseteamets tilstandsrapport utelukkende basert på å behandle disse dataene.»

Sitat slutt.

Lekkasjen og avsløringa

Når vi holder lekkasjen fra i fjor sammen med avsløringa av myndighetenes press på Robert Koch Institut og andre for å få alarmistiske utredninger, tegner det seg et bilde av ei regjering som av politiske grunner har presset forskerne til å avgi krisemaksimerende uttalelser som så igjen er brukt politisk. Og det var nettopp dette tjenestemannen i innenriksdepartementet reagerte på og som han protesterte mot.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKomiske Ali i Forsvarsdepartementet
Neste artikkelForholdet mellom Russland og EU på frysepunktet