«Staten har vist seg å være en av de største produsentene av falske nyheter under koronakrisen» – lekket dokument

99
George Grosz: Solformørkelse (1926) Utsnitt

En eksplosiv analyse fra en høytstående medarbeider i det tyske innenriksdepartementet ble lekket til media: I følge analysen, er koronakrisen en «falsk alarm», og utgjorde «ikke på noe tidspunkt» en spesiell fare. Tvangstiltakene er unødvendige og livstruende: de bør oppheves «snarest og fullstendig». Befolkningen blir «desinformert». De som håndterer krisen har utrettet «stor skade», men nekter å endre den irrasjonelle strategien.

Av Tobias Riegel.

Et internt dokument fra det føderale tyske innenriksdepartementet (BMI) ble lekket til media etter at det ble blokkert internt i departementet. Uttalelsene som ble offentliggjort på denne måten av en tjenestemann i enheten KM 4: Beskyttelse av kritisk infrastruktur – Innenriksministeriet er tydelige og foruroligende. I tillegg har de eksterne forskerne som er involvert i denne 80-siders risikoanalysen nå kommet med en felles uttalelse, mer om dette senere i teksten. Først til risikoanalysen fra tjenestemannen, som ifølge medieoppslag sies å ha hatt stillingen som enhetsleder. Om regjeringens informasjonspolitikk står det:

«Staten har vist seg å være en av de største produsentene av falske nyheter under korona-krisen.»

Klassifiseringen av risikopotensialet til korona kalles en «falsk alarm»:

«De observerbare virkningene og effektene av COVID-19 avslører ikke tilstrekkelige bevis for at det – med tanke på helseeffekter på samfunnet som helhet – er noe annet enn en falsk alarm. (…) Vi har mest sannsynlig å gjøre med en global falsk alarm som har vært uoppdaget i lang tid.»

En annen alvorlig kritikk framlagt i dokumentet er at det «tidligere (dessverre i motsetning institusjonell bedre viten) ikke hadde blitt bygd opp tilstrekkelige instrumenter for fareanalyse og -vurdering». Dokumentet sier at en passende analyse og evaluering bør utføres umiddelbart: «Ellers kan staten være ansvarlig for skade påført.»

Gigantiske utilsiktede skader

Samfunnet vårt lever nå med økt sårbarhet og høyere risiko for at vital infrastruktur skal ramle ut, hevder dokumentet. Sikkerhetsskadene er nå høyere enn den gjenkjennelige nytten:

«De (helt meningsløse) utilsiktede skadene forårsaket av koronakrisen er nå blitt gigantiske. Mye av denne skaden vil bare vises i nær og fjern fremtid. Dette kan ikke lenger forhindres, bare begrenses.»

Analysen krever at korona-tiltakenes «meningsløshet» blir offisielt vedgått:

«De statlige beskyttelsestiltakene, så vel som de forskjellige sosiale aktivitetene og initiativene som opprinnelig forårsaket utilsiktede skader, men som nå er helt meningsløse, er fremdeles stort sett i kraft. Det anbefales på det sterkeste at de snarest fjernes helt for å avverge skader på befolkningen.»

Igjen adresserer dokumentet (des)informasjonspolitikken:

«Manglene og feilene i krisehåndteringen har følgelig ført til formidling av uriktig informasjon og dermed utløst desinformasjon i befolkningen.»

Desinformasjons-politikk

En del av denne desinformasjonen er forårsaket av Robert Koch-Instituttet (RKI). BMI-medarbeidernes analyse sier:

«Dataene som leveres av RKI kan ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vurderingene fra RKI dekkes ikke av dataene som er gitt. Verdiene er ofte spekulative, noen ganger usannsynlige. Dessverre er kriseteamets tilstandsrapport utelukkende basert på å behandle disse dataene.»

Følgende skal leses om virusets risikopotensial – den sentrale orienteringen for alle korona-tiltak:

«Det nye viruset utgjorde sannsynligvis ikke på noe tidspunkt noen risiko for befolkningen som overskred det normale nivået (sammenligningstall er den vanlige dødsraten i Tyskland). (…) Farligheten til Covid-19 ble overvurdert.»

Selv om hver dag med nedstengning kan resultere i dødsfall, til tross for virusets (angivelige) ufarlighet, er det vanskelig å forvente innsikt:

«Når man ser nærmere etter, kan det ikke lenger være noen rimelig tvil om at korona-advarselen var en falsk alarm, at krisehåndteringen har underprestert i sikkerhetsarbeidet og gjort feil som forårsaket stor skade og fortsetter å forårsake skade  (inkludert døde) hver dag tiltakene ikke fjernes. Siden kriseteamet og hele krisehåndteringen, inkludert fra politikerne, stort sett har handlet i samsvar med de juridiske, organisatoriske og andre rammekravene, synes det for dem liten grunn til å gjøre noen endringer.»

Farene tvilsomme

Siden det offisielt kunngjorte medisinske grunnlaget for koronatiltakene er ikke er seriøst og konsekvensene ikke tas tilstrekkelig med i betraktning, er hele den juridiske begrunnelsen skakk:

«Forholdsmessigheten ved inngrepene i f.eks. borgernes rettigheter er for øyeblikket ikke åpenbar, fordi regjeringen ikke har vektet konsekvensene tilstrekkelig.»

Å fortsette tiltakene uten forståelig grunnlag truer tilliten til staten og er sosialt farlig:

«I lys av de faktiske funnene fra den nåværende analysen og i kontrast til de politiske beslutningene, kan de som lider skade lett begynne å frykte at det definerende beskyttelsesmålet for nasjonal krisehåndtering ikke lenger er befolkningens sikkerhet og helse.»

Forskere kritiserer departementet

De eksterne forskerne som er involvert i risikoanalysen har nå også skrevet en felles uttalelse om departementets oppførsel overfor dets ansatte. Signaturene inkluderer blant andre Peter Schirmacher (professor i patologi ved Universitetet i Heidelberg, medlem av vitenskapsakademiet Leopoldina), Sucharit Bhakdi (universitets-professor for medisinsk mikrobiologi ((emeritus)) ved Universitetet i Mainz) og Andreas Sönnichsen (stedfortredende pensumdirektør ved Det medisinske universitet i Wien).

Forfatterne motsier kraftig departementets offisielle beretning om rapporten og hvordan den ble laget. Departementet hevder en ansatt brøt mange interne regler. Ifølge forskerne, sa forfatteren, som nå på permisjon, at han opprinnelig sendte analysen sin til en liten intern postliste 25. mars. Hans forespørsel om å sende analysen til innenriksminister Horst Seehofer ble avvist, uten å sjekke innholdet. Først da sendte medarbeideren analysen videre til kriseteamet og til flere statlige og delstalige spesialistgrupper. Noe senere ble analysen deretter lekket media.

Forskerne bedømmer analysen, som de kaller «begynnelsen på en enda mer omfattende overprøving», som følger:

«Anerkjente kolleger, som alle er framtredende representanter på sine områder, ga faktiske uttalelser om spesifikke spørsmål basert på ekspertisen det ble bedt om. Dette resulterte i en første omfattende vurdering av den medisinske skaden som allerede har oppstått og trusselen om senere skader, inkludert forventede dødsfall. (…) Etter vår mening, bør de adresserte embetsmenn sette i gang en øyeblikkelig revurdering av beskyttelsestiltakene basert på dette dokumentet.»

Ut i kulda for medarbeideren

Departementet igangsatte straks ytterligere beskyttelsestiltak – nemlig mot den lekkede rapporten. Innenriksministeriet sendte følgende brev til alle mottakere av analysen:

kjære mottakere,

Jeg vil påpeke at dette er et dokument skrevet av en enkelt medarbeider. Medarbeideren var ikke involvert i kriseteamet og ble hverken gitt oppdrag eller gitt fullmakt til å utarbeide eller publisere en slik analyse. Den gjenspeiler hans private syn, ikke innenriksdepartementets.»

I sin erklæring reagerer forskerne med stor undring på dette prinsipielle forsvaret fra departementet mot en meget nødvendig analyse. Ifølge forskerne, kan ikke avslaget skyldes forfatterens intellektuelle eller politiske sinnstilstand: Han blir beskrevet som en «engasjert» og «modig» ansatt i departementet. Dette virker ikke til å beskytte ham: Süddeutsche Zeitung melder at departementet har «sørget for» at forfatteren av brevet ikke lenger kan «gi inntrykk av at han handler for eller på vegne av departementet». Mannen ble fritatt for sine tjenesteplikter.

Dokumentet må overprøves nøye – men det må ikke avvises

Denne teksten er ikke ment å beskytte dokumentet mot kritikk og grundig gransking. Denne skjermingen skjer heller ved at departementet avfeier det som den individuelle oppfatningen til en forvirret individuell gjerningsmann og derfor ikke anser det som verdig å se nærmere på. Analysen kan likevel aksepteres som en utfordring: av politikere og journalister som er ansvarlige for den nåværende irrasjonelt begrunnede kursen og som ikke gjør noe for å rette den opp. De ville har en vanskelig vei foran seg hvis de skulle forsvare tiltakene med argumenter – så langt det er mulig.

Dokumentet er en utfordring mot kanaliseringen av opinionen (der de dominerende mediene avviser med et pennestrøk all kritikk som høyreekstreme fabuleringer o.a.): når alt kommer til alt, gitt dokumentets opphav og forfatterskap, kan man ikke automatisk avvise dokumentet som en høyreekstrem konspirasjonsteori. Man må (faktisk, til slutt) stille de alvorlige spørsmålene det reiser: Underveis kan ting i analysen også bli vist som ugyldige. Det handler ikke om å bekrefte en forutinntatt mening. Poenget er at sentrale spørsmål ikke en gang blir diskutert fordi bare det å stille spørsmålene avvises som «høyreradikalt».

Publiseringen av analysen for å skape en opplysende debatt er derfor velkommen.

Så langt har det imidlertid vært påfallende stille, bortsett fra ærekrenkelser av forfatteren i pressen.


Med velvillig tillatelse fra NachdenkSeiten. Denne artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Dias Dias says:

  Det slår meg at du har bastante meninger om et felt hvor du kun baserer deg på klipp og lim fra massemedia. Det er jo bare å håpe for din del at massemedia alltid har rett.
  Det gjør deg helt uinteressant for meg.

 2. Vi har alltid visst at offisielle smittetall ikke er de reelle. Undersøkelsen fra Spania viser at mørketallene har vært mye lavere enn antatt, og selv om dødeligheten selvsagt ikke er over 10 prosent, som den ville vært om alle reelle smittetilfeller var registrert, er den ikke i nærheten av influensanivå, men veldig mye høyere, med i overkant av 1 prosent. Undersøkelsen fra Spania gir ingen grunn til å anta at 20 prosent i Stockholm har vært smitta allerede. Det er selvsagt ingen grunn til å anta at det er den samme faktoren mellom oppdaga smittetilfeller og reelle i alle land, men god grunn til å anta at faktoren mellom dødsfall og reelle smittetilfeller er noen lunde den samme i alle land, selv om dette må kontrolleres for ulikheter i alderssammensetning og eventuelt også andre helsefaktorer, som andel overvektige, m.m.

 3. Avatar for Dias Dias says:

  Det har vært mange endringer de siste 150 årene. En av endringene er fremveksten av Metabolic syndrome. Nå er det minst seks forskjellige definisjoner på hva Metabolic syndrome er, som ikke er så unikt siden det her er snakk om et syndrom. Grunnen til at dette er relevant er fordi at de som dør av Corona viruset alltid har en underliggende helsetilstand som gjør dem spesielt utsatte. Diabetes er den som har blitt nevnt oftest i media.

  For spesielt interesserte kan Robert H Lustig sin enkle forklaring være en begynnelse.

  https://www.youtube.com/watch?v=zx-QrilOoSM
 4. Hvis det hadde vært økt dødelighet blant de som ikke er i risikogruppene på grunn av dette noe mer aggressive viruset enn et vanlig sesong influensavirus, hadde lockdowns, karantene og isolasjon vært forståelig. Men det er bare i risikogruppene det har vært økt dødelighet.

  I stedet for å stenge ned verdensøkonomien med total lockdowns, karantene og isolasjon for hele lands befolkninger, hadde det vært tilstrekkelig med å for eksempel unngå kontakt med de som er i risikogruppene for å skjerme disse. De som ikke er i risikogruppene kunne ha levd som før.

  Forskjellen mellom dette influensaviruset og tidligere års sesonginfluensavirus, ser ut til å være at MSM omtaler dødsfall i risikogruppene som unaturlig og unormalt, mens dødsfall i tidligere års influensa- epidemier ble knapt nevnt. MSM gir det inntrykket at folk faller til høyre og venstre og i øst og vest, men det er som sagt bare i risikogruppene det er økt dødelighet.

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Norge har de siste 20 åra skapt en befolkning på 180.000 personer over 80 år. 44.000 av dem holdes kunstig i live i sykehjem med døgnpris på 3.800,- kroner, ofte mot sin vilje.
  Nå raserer vi livene til hundretusener av nordmenn både sosialt og økonomisk for ikke å ødelegge denne “fantastiske” statistikken.
  Før covid-19 beregnet vi iskaldt verdien av liv i kroner og øre og nektet unge kreftpasienter medisin som var for dyr.
  Nå ofrer vi pensjonsfondet til ungene for å “redde livet” på gamle som holdes kunstig i live.
  Hva har fått oss til å tro på at det vi holder på med nå er høyverdig etikk?

 6. En av veldig mange grunner grunner til at det virker som om det ble (det endelige resultatet vet vi jo antakeligvis ikke før om et par år) noe høyere dødelighet i New York er at de tvang gamlehjemmene til å ta imot corona-syke eldre. https://nypost.com/2020/04/22/forcing-nursing-homes-to-take-coronavirus-patients-is-just-insane-and-evil/

  I Nord-Italia betalte de gamlehjem for å ta imot COVID-19 pasienter https://www.politico.eu/article/the-silent-coronavirus-covid19-massacre-in-italy-milan-lombardy-nursing-care-homes-elderly/

  Men det var jo de gamle som var de mest sårbare? Så istedenfor å beskytte de gamle, så utsatte man de gamle for smitte mens man ba alle de friske, som knapt ville merket viruset i det hele tatt, om å bli hjemme… :pleading_face:

 7. Du har åpenbart ikke lest linkene @Kalsifer linket til. Hvis du hadde klikket på denne:

  Og så inn på denne (den øverste linken fra Covid facts):

  Da ville du sett dette:

  Screenshot from 2020-05-16 19-15-05

  IFR = 0.08-0.36%

  Hva gjør disse landene når de får smitte igjen og ingen er immune?

  Dette er bare ren synsing fra din side, du spår på din krystallkule inn i fremtiden – du er herved avslørt som en som ikke baserer seg på empiri, og dermed også en hykler. Totalt uvitenskapelig, totalt useriøst, katastrofemaksimering. Hadde jeg hatt høyere forhåpninger om din intelligens kunne jeg tenkt at du var betalt for å drive med propaganda her og ikke faktisk tror på disse tingene du skriver selv.

 8. Avatar for Enebak Enebak says:

  Vi visste 12. mars at SARS-CoV-2 er et virus som ikke på noen måte truer folkehelsa, men som kan være en fare for eldre med underliggende sykdommer. Covid-19 er mest dødelig for folk som holdes kunstig i live på sykehjem.
  I dag tåkelegges dette av et virvar av tall og enøyd fokus på unntaksvise enkelttilfeller som skal spre skrekk og “bevise” at covid-19 er en forferdelig sykdom.
  I skjul av denne tåka rives velferdsstaten ned mens milliardærene på mirakuløst vis fyller pengebingene sine i galopperende tempo.
  Hva er det du ønsker å oppnå?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

91 flere kommentarer

Deltakere