Brundtland & co innrømmer katastrofale følger av koronatiltakene – gjett hva de foreslår

0
Fra omslaget til "A World in Disorder"

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset opp, noe som vil føre til mer enn én million døde i 2020–2021. Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover. Dette er blant oppsummeringene til Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) kommer med i rapporten A World in Disorder.

GPMB ledes av Gro Harlem Brundtland og Eldaj As Sy. Det er et grimt bilde de tegner av koronatiltakene, og deres oppsummering bekrefter det vi har pekt på i flere artikler på steigan.no: lockdown og de umiddelbare og langsiktige følgene av lockdown vil drepe svært mange flere enn det viruset vil gjøre, og denne politikken har skadet verdensøkonomien og livsvilkårene til hundrevis av millioner mennesker slik ingen annen krise i verden noen gang har gjort.

Riktignok bruker GPMB formuleringer av typen «pandemien har hatt alvorlige virkninger» og liknende, men når virkningene skal forklares går det fram at det er lockdown som har hatt disse virkningene og ikke viruset i seg sjøl:

«Avbrutt tilgang til HIV-, tuberkulose- og malariabehandling truer med å forårsake mer enn en million dødsfall bare i 2020-2021. COVID-19-pandemien har hatt viktige psykiske helse og psykososiale effekter på befolkningen. Forstyrrelser i helsetjenester og matmangel kan føre til til hundretusenvis av barnedødsfall i tillegg til titusenvis av morsdødsfall i 2020. Det rapporteres også om omfattende mangler i tjenestene for ikke-overførbare sykdommer, inkludert hjertesykdom, høyt blodtrykk, diabetes og kreftbehandling, spesielt i lavinntektsland.» (s. 14)

I plansjen over sier GPMB at 1,2 millioner flere barn og 56.700 flere mødre kan dø i løpet av seks måneder på grunn av at grunnleggende tjenester har stanset opp. Dette er i verste tilfelle, og vi advarer om at tallene kan være betraktelig i overkant. Men tendensen er nok dessverre riktig. Koronatiltakene vil drepe mange som ellers ville ha levd om ikke tjenestene var blitt avbrutt eller ødelagt.

På samme måte viser GPMB at for eksempel stansen i behandlinga av tuberkulose kan føre til over en halv million ekstra dødsfall bare i 2020:

Dramatiske virkninger av lockdown

Andre virkninger av koronatiltakene som GPMB peker på er:

Utover helse har de sosiale og økonomiske konsekvensene av COVID-19 vært omfattende og alvorlige. I løpet av noen uker stengte virksomheter, næringer ble ødelagt og hundrevis av millioner jobber stoppet eller tapt. Pandemien kan presse nærmere 100 millioner flere mennesker ut i ekstrem fattigdom i 2020. Lave og lavere mellominntektsland er spesielt sårbare. til langsiktig sosial og økonomisk skade gitt deres begrensede økonomiske og økonomiske kapasitet. Grenserestriksjoner og stengninger har redusert jordbruksproduksjonen og forårsaket matusikkerhet over hele verden. Over en milliard barn er eller har vært uten skole, noe som potensielt kan føre til en permanent økning i frafall og en økning i barneekteskap, som hovedsakelig påvirker jenter og ytterligere forverrer kjønnsforskjellene i utdanningen. Verdensbanken anslår 10 billioner dollar i tapt tid for den yngre generasjonen som et resultat av nedleggelse av skoler og en global resesjon. Den psykiske helsekrisen som for tiden utspiller seg på grunn av COVID-19 og dens sosioøkonomisk innvirkning forårsaker en epidemi av mellommenneskelig og kjønnsbasert vold, og alkoholmisbruk. (Våre uth. red.)

Ikke noe av dette skyldes viruset, men er følger av tiltakene mot viruset, og da først og fremst det tiltaket som aldri tidligere er prøvd noen gang i verdenshistorien, nemlig stengning av hele samfunn i uker og måneder, såkalt lockdown.

På det verste har 1,6 milliarder barn vært uten skole. Skadevirkningene vil merkes en generasjon framover.

Dette har vært et gigantisk eksperiment mot hele menneskeheten, og smått om senn begynner prisen for dette eksperimentet å bli synlig, selv for Gro Harlem Brundtland & co.

Men hva er deres konklusjon?

Til tross for at følgene av en katastrofalt feilslått politikk stirrer dem i øynene, slik at de sjøl må innrømme det, har GPMB en helt annen konklusjon. Deres hovedkonklusjon, som de skriver med store bokstaver er følgende (side 43):

WE CALL FOR ROBUST GLOBAL GOVERNANCE OF PREPAREDNESS FOR HEALTH EMERGENCIES

GPMG vil ha mer makt til WHO, mer makt til FN og de ønsker at FN, WHO og de internasjonale finansinstitusjoene skal komme sammen og skape et system for robust global governance. Ut av en «verden i uorden», vil de skape en ordnet verden – deres orden.

Dette er ikke overraskende. Dette har Gro Harlem Brundtland & co ment i minst et par tiår, men nå har koronaepidemien gitt dem et perfekt påskudd for å drive denne globale dagsordenen til et nytt høydepunkt. Konklusjonen på at WHO og deres like har drevet gjennom en politikk som har ført til så enorme skadevirkninger som de sjøl innrømmer at den har gjort, er at de som har drevet gjennom denne politikken må få enda mer makt.


Les: The Great Reset – Den store omstarten – Del 1

The Great Reset – Den store omstarten – Del 2


Klikk på bildet og bli med blant støttespillerne.
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelStadlandet
Neste artikkel«En virkelig opposisjon»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).