Brundtland & co innrømmer katastrofale følger av koronatiltakene – gjett hva de foreslår

45
Fra omslaget til "A World in Disorder"

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset opp, noe som vil føre til mer enn én million døde i 2020–2021. Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover. Dette er blant oppsummeringene til Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) kommer med i rapporten A World in Disorder.

GPMB ledes av Gro Harlem Brundtland og Eldaj As Sy. Det er et grimt bilde de tegner av koronatiltakene, og deres oppsummering bekrefter det vi har pekt på i flere artikler på steigan.no: lockdown og de umiddelbare og langsiktige følgene av lockdown vil drepe svært mange flere enn det viruset vil gjøre, og denne politikken har skadet verdensøkonomien og livsvilkårene til hundrevis av millioner mennesker slik ingen annen krise i verden noen gang har gjort.

Riktignok bruker GPMB formuleringer av typen «pandemien har hatt alvorlige virkninger» og liknende, men når virkningene skal forklares går det fram at det er lockdown som har hatt disse virkningene og ikke viruset i seg sjøl:

«Avbrutt tilgang til HIV-, tuberkulose- og malariabehandling truer med å forårsake mer enn en million dødsfall bare i 2020-2021. COVID-19-pandemien har hatt viktige psykiske helse og psykososiale effekter på befolkningen. Forstyrrelser i helsetjenester og matmangel kan føre til til hundretusenvis av barnedødsfall i tillegg til titusenvis av morsdødsfall i 2020. Det rapporteres også om omfattende mangler i tjenestene for ikke-overførbare sykdommer, inkludert hjertesykdom, høyt blodtrykk, diabetes og kreftbehandling, spesielt i lavinntektsland.» (s. 14)

I plansjen over sier GPMB at 1,2 millioner flere barn og 56.700 flere mødre kan dø i løpet av seks måneder på grunn av at grunnleggende tjenester har stanset opp. Dette er i verste tilfelle, og vi advarer om at tallene kan være betraktelig i overkant. Men tendensen er nok dessverre riktig. Koronatiltakene vil drepe mange som ellers ville ha levd om ikke tjenestene var blitt avbrutt eller ødelagt.

På samme måte viser GPMB at for eksempel stansen i behandlinga av tuberkulose kan føre til over en halv million ekstra dødsfall bare i 2020:

Dramatiske virkninger av lockdown

Andre virkninger av koronatiltakene som GPMB peker på er:

Utover helse har de sosiale og økonomiske konsekvensene av COVID-19 vært omfattende og alvorlige. I løpet av noen uker stengte virksomheter, næringer ble ødelagt og hundrevis av millioner jobber stoppet eller tapt. Pandemien kan presse nærmere 100 millioner flere mennesker ut i ekstrem fattigdom i 2020. Lave og lavere mellominntektsland er spesielt sårbare. til langsiktig sosial og økonomisk skade gitt deres begrensede økonomiske og økonomiske kapasitet. Grenserestriksjoner og stengninger har redusert jordbruksproduksjonen og forårsaket matusikkerhet over hele verden. Over en milliard barn er eller har vært uten skole, noe som potensielt kan føre til en permanent økning i frafall og en økning i barneekteskap, som hovedsakelig påvirker jenter og ytterligere forverrer kjønnsforskjellene i utdanningen. Verdensbanken anslår 10 billioner dollar i tapt tid for den yngre generasjonen som et resultat av nedleggelse av skoler og en global resesjon. Den psykiske helsekrisen som for tiden utspiller seg på grunn av COVID-19 og dens sosioøkonomisk innvirkning forårsaker en epidemi av mellommenneskelig og kjønnsbasert vold, og alkoholmisbruk. (Våre uth. red.)

Ikke noe av dette skyldes viruset, men er følger av tiltakene mot viruset, og da først og fremst det tiltaket som aldri tidligere er prøvd noen gang i verdenshistorien, nemlig stengning av hele samfunn i uker og måneder, såkalt lockdown.

På det verste har 1,6 milliarder barn vært uten skole. Skadevirkningene vil merkes en generasjon framover.

Dette har vært et gigantisk eksperiment mot hele menneskeheten, og smått om senn begynner prisen for dette eksperimentet å bli synlig, selv for Gro Harlem Brundtland & co.

Men hva er deres konklusjon?

Til tross for at følgene av en katastrofalt feilslått politikk stirrer dem i øynene, slik at de sjøl må innrømme det, har GPMB en helt annen konklusjon. Deres hovedkonklusjon, som de skriver med store bokstaver er følgende (side 43):

WE CALL FOR ROBUST GLOBAL GOVERNANCE OF PREPAREDNESS FOR HEALTH EMERGENCIES

GPMG vil ha mer makt til WHO, mer makt til FN og de ønsker at FN, WHO og de internasjonale finansinstitusjoene skal komme sammen og skape et system for robust global governance. Ut av en «verden i uorden», vil de skape en ordnet verden – deres orden.

Dette er ikke overraskende. Dette har Gro Harlem Brundtland & co ment i minst et par tiår, men nå har koronaepidemien gitt dem et perfekt påskudd for å drive denne globale dagsordenen til et nytt høydepunkt. Konklusjonen på at WHO og deres like har drevet gjennom en politikk som har ført til så enorme skadevirkninger som de sjøl innrømmer at den har gjort, er at de som har drevet gjennom denne politikken må få enda mer makt.


Les: The Great Reset – Den store omstarten – Del 1

The Great Reset – Den store omstarten – Del 2


Klikk på bildet og bli med blant støttespillerne.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  dt200915

 2. Vi ser bare begynnelsen nå. Problemet er ikke bare Brundtland, men det er folks mangel på intelligens, mangel på mot, hjernevask og moralsk korrupsjon. Vi undrer oss alltid over hvordan folk kunne gå sammen med det sovjetiske systemet eller nazismen, men det er ikke noe mysterium for meg lenger.

  ORDO AB CHAO

  jkhljlk

 3. “GPMG vil ha mer makt til WHO, mer makt til FN og de ønsker at FN, WHO og de internasjonale finansinstitusjonene skal komme sammen og skape et system for robust global governance. Ut av en «verden i uorden», vil de skape en ordnet verden – deres orden”.

  Det ble ikke mye debatt eller oppmerksomhet I MSM rundt nyheten i fjor at World Economic Forum ble slått sammen med FN. Forente Nasjoner forstås av de fleste som en ideell organisasjon for forener nasjoner, det vil si folk i landene. Ett land - en stemme, men USA har med sin økonomiske politikk fått svake land og stater til å stemme for USAs interesser, så FN har mest fungert for global storkapital.

  Nå som WEF er slått sammen med FN betyr det at storkapitalen kommer lettere til eierskap og kontroll over landressurser. Det fremstilles som det eksistensielle for mennesket, vann og mat, er best tatt vare på med privat eierskap. Store selskaper skal eie alt av drikkevann, vannforsyning og dyrkbar mark.

  FNs og WEFs offisielle agenda blir formulert med ord som trygghet, sikkerhet og miljø i annenhver setning. Befolkningene skal gis inntrykk av at det er deres ve og vel sin skyld at global storkapital skal få styre verden. Men år for år blir forskjellene større, de rike blir rikere og de fattige fattigere og flere hele tiden. Gobalisme betyr global fattigdom for store deler av befolkningene.

  Rovdyrkapitalismen ødelegger livsgrunnlaget for de fattige. Det er de multinasjonale selskapene WEF organiserer som har ansvaret for at 2/3 av verdens dyreliv har blitt borte siden 1970. Det er ikke deg som FN påstår, men de vil at du skal betale for storkapitalens rovdrift med miljøavgifter.

  Storkapitalen vil ikke lenger bare stå i kulissene å diktere de politiske beslutningene til sine politikere, de vil styre selv og tilsidesette nasjonale regjeringer. BlackRock er slått sammen med den den amerikanske sentralbanken, og og er invitert av EUs sentralbank som rådgiver.

  Storkapitalens konstruerte korona-krise gir enda mer makt til dem, mange land har blitt så forgjeldet av korona-krisen at de administreres og styres politisk av storkapitalens Verdensbank og IMF, en del av strategien frem til NWO.

 4. Jeg har ikke ordentlig hengt med i disse debattene om koronaen som har vært ført her.
  Det har blitt for innfløkt for min primitive og gamle hjerne.
  Depopulation var allerede på 1970-tallet et kissingerledet prosjekt med World Wildlife på slep. For å få til alt dette man ønsket seg, igangsatte man biologiske kriger,værkriger og kriger for One World Government. Covid er et laboratorium produkt,et moment for en RESET av verden.
  Dette ble jo allerede sagt og utformet Rockefellers “Scenarios for the future” på 60 sider i 2010,Lock Step. Det som står der er jo en nøyaktig beskrivelse av den nåværende tilstanden. Nano-chips i kroppen,tvungen vaksinering og totalt omlegg av verdensøkonomien for “GLOBAL GOVERNANCE” som AP underskrev i Sao Paulo i 2003. Hendelsesforløpet er planlagt gjennom flere tiår. Her er absolutt ingen overraskelser,som jeg ser det.

 5. Avatar for Bjornar Bjornar says:

  Rent bortsett fra to verdenskriger, Svartedauen, Spanskesyken…

  En pussig konklusjon, da rapporten tvert i mot antyder at lockdown har hindret pandemien i å bli mye verre. Rapporten peker på at mange nasjoners mangel på resolutt respons har forverret situasjonen, altså ikke konseptet med lockdown i seg selv.

  In the early days of the pandemic, countries that proactively implemented non-pharmaceutical interventions managed to bring the pandemic under control more quickly.

  […]

  Countries that heeded early warnings from available data and quickly
  mobilized whatever emergency capacities they had were more successful in containing
  the virus. […]
  Other countries with greater resources and capacities
  were slow to respond and paid a high price.

  […]

  many governments did not heed
  the warnings, failing to introduce public health measures at the necessary pace and
  scale, and struggling to control the disease as cases grew exponentially.

  I følge èn studie har lockdown hindret 12000 dødsfall bare i Norge:

  estimated that lockdown restrictions averted 3.1 million deaths across 11 European countries

  […]

  The deployment of anti-contagion policies in all six countries significantly and substantially slowed the pandemic,"

  nations like China benefited from locking down early, while delays in the US and Italy may have resulted in preventable deaths. […] the US could have prevented 645,000 infections and 36,000 deaths by locking down one to two weeks earlier.

 6. Avatar for Enebak Enebak says:

  Det var såpass, du. Er det ikke frekt å mase om bevis når du sitter der og forfekter en lockdown som ikke er i nærheten av å være basert på empirisk forskning eller bevis på noe som helst?

  Den nærmeste skriftlige kilden til regjeringens panikkartede feberfantasier om at det er lurt med lockdown som pandemikur, slik du hardnakka påstår, er Holden-rapportene. Har du lest dem?

  Holden-rapportene er en salig opphopning av forkvaklede meninger og kvasivitenskapelige halmstrå som antyder at det rent økonomisk KAN være lurt å stenge samfunnet HVIS målet er å utrydde viruset.
  Ut over makkverket fra Holden er det eneste holdepunkter for at regjeringens strategi ikke er ødeleggende, at “jamen, de andre gjør det”.

  Og DU krever meg for vitenskapelig grunnlag??? Makan.

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Ok, vis meg hvor det står skrevet at dersom man deltar i diskusjonsforum er det påkrevet at påstand må bevises for folk som ikke gidder å sette seg inn i ting selv?
  Men siden du insisterer og jeg ikke synes at Enebak fortjener denne behandlingen, la meg vise deg hva vi andre, som har satt oss inn i temaet, vet om det og hvor fra.


  https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/05/05/850470436/u-n-warns-number-of-people-starving-to-death-could-double-amid-pandemic
  Pluss personlig observasjon. Jeg har allerede sagt flere ganger at jeg er frivillig ved matbanken. Dette har jeg vært i tre år, om jeg husker rett, og siden lockdownhar køen ved matbanken blitt tre ganger så lang som den var før lockdown. Jeg håper du ikke antar at jeg tar tallet ut fra løse luften.
  Det er ikke uten grunn at jeg blir sint og oppgitt. Jeg ser folk som lider og føler seg hjelpesløs og oppgitt. De blir ydmyket ved å måtte be om hva de ellers har gjort selv, nemlig å fø sine familier.
  Ja, dette gjør meg sint og meg mener alle bør være sint over dette. Selvmordstall er rekordhøye. Folk er hjelpesløse, direkte desperate og sliten. Det er det ingen som fortjener å føle.
  Vær så snill og starte dugnad i ditt nærområde. Det finnes like helpesløse familier i Norge siden det må søkes om hjelp og behandlingstid er unødvendig lang. Imens gror desperasjonen.
 8. Avatar for Enebak Enebak says:

  Jeg leser mange aviser, men logger ikke artiklene jeg leser. Derfor vil jeg ikke bruke tid på å lete tilbake og finne dem igjen. Det vil ta tid jeg heller vil bruke på viktigere ting. Gjerne avfei påstanden min. For all del.

  Jeg har heller ikke noe problem med å akseptere at du ikke kan dokumentere at lockdown har positiv effekt på bekjempelse av en pandemi. Det er notert.

  Jeg skal gladelig innrømme at jeg er mektig irritert over folk som, stikk i strid med all viten, tviholder på påstanden om at vi kan “slå ned” pandemien om vi bare er lojale mot myndighetenes endeløse krav om lockdown, karantene, maskebæring, møteforbud og fandens oldemor.

  Det finnes ikke fnugg av bevis for at lockdown virker for annet enn å ødelegge liv og helse. Rett og slett fordi lockdown aldri er prøvd før. Hvis du ikke er villig til å se alle som lider under konsekvensene av lockdown, så du om det.

  Grunnsetningen i legevitenskapen er “primum non nocere” (“Fremfor alt ikke skade”). Hvor står lockdown som vitenskapelig eksperiment i forhold til det mottoet? Har føre varprinsippet (arven etter Gro) overtatt for postulatet til Hippokrates også nå?

  Lockdown er ikke basert på vitenskap. Lockdown er rå og hensynsløs maktutøvelse utløst av grådighet, feighet og panikk. Jeg ser de massive konsekvensene som tårner seg opp for fattigfolk over hele verden etter seks måneder med hensynsløs lockdown. Jeg ser også hvem som tjener på det. Og jeg ser folket som forsvarer denne undertrykkinga. Det gjør meg sint.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

37 flere kommentarer

Deltakere