Nazigrupper i Ukraina beskyttes av USA og Canada

49
Elena Selenyaka (litt til venstre for midten av bildet) på en nazikonferanse i Kroatia i desember 2017. Lastet ned fra Facebook

I Østerrike pågår en skandale omkring den høyreekstreme studenten Elena Semenyaka fra Ukraina. Det vil si, mer presist er hun nazist og er en talsperson for de fascistiske Azov-brigadene og National Corps (ukrainsk: Національний корпус), partiet til fascisten Andrei Biletskij. Skandalen består i at hun har fått stipend ved et østerriksk universitet samtidig som hun er aktiv nazist. Dette går fram av en artikkel i den ukrainske nettavisa strana.ua.

I USA har tidsskriftet Harper’s Magazine publisert en stor artikkel om aktivitetene til høyreekstreme i Ukraina. Det gjelder hovedsakelig Azov og National Corps, men mindre organisasjoner som C14 er også berørt.

Hovedkonklusjonen i publikasjonen er at høyreekstreme ekstremister i Ukraina har en klar nazistisk orientering. Samtidig får de ingen betydelig støtte fra befolkningen i valget – men de er finansiert av staten, som også ser gjennom fingrene med deres handlinger og forbrytelser

Fra 2018 til 2019 ble det registrert 137 tilfeller av angrep eller konfrontasjoner av høyreekstreme aktivister i Ukraina. Representanter for C14 og National Corps angrep mest – henholdsvis 40 og 30 voldelige episoder. 

Journalisten fra Harper’s Magazine besøkte en av treningsbasene til National Corps i Kiev – Shevchenko gata, noen få skritt fra Maidan. Dette er det såkalte «Cossack House», som nazistene tok under Euromaidan, og som nå er leid fra Forsvarsdepartementet: det pleide å være en bygning for militæret. 

Det er et gratis treningsstudio for rekrutter, samt kontorer, forelesningssaler og en filmklubb. Det er hefter overalt – spesielt for barneleirer «Azov», som Kulturdepartementet gir penger til. 

Dette har vi omtalt her: Militær trening på nazi-leir for barn i Ukraina

Det vil si at den ukrainske staten finansierer alle «fløyene» i det høyreekstreme spekteret.

Journalisten bemerker at mange «Azovs» bærer nynazistiske tatoveringer. «Den offisielle Azov-logoen kombinerer runen til SS Reich-divisjonen og symbolet på Black Sun, som først ble brukt av SS-sjef Heinrich Himmler ved Wewelsburg slott i Tyskland,» påpeker Harpers.

Elena Semenyaka er den til venstre av de som holder flagget.

Semenyaka har stipend til det østerrikske institutt for humaniora og studerer blant annet dialektikken til Ernst Jungers opplysning (vesttysk tenker, teoretiker av den «konservative revolusjonen») og «Europa etter Ukraina». Så ble politikere og presse oppmerksomme på dette og det endte med at hennes stipend ble kansellert.

I USA og Canada er holdningene imidlertid helt annerledes. Den amerikanske historikeren Timothy Snyder, som er en av spesialistene i det post-sovjetiske området i USA. Og en hyppig besøkende til Ukraina. Denne professoren ved Yale University mener at Ukrainas høyreekstreme bevegelser ikke er så farlige. Samtidig er det ukrainske programmet til det østerrikske instituttet finansiert av KBF Canada veldedighetsfond. Heller ikke i Canada ser man så negativt på de ukrainske nazistene. Den nazistiske delen av den ukrainske diasporaen i landet har tvert imot sterk innflytelse der.

Den polsk-tyske forskeren Grzegorz Rossoliski-Liebe som har studert den ukrainske fascismens historie, og spesielt Stepan Bandera og OUN, og ga i 2014 ut boka «The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult». Han viser at arbeidet med å hvitvaske Bandera og OUN begynte så tidlig som i 1943, da de ukrainske fascistene så at de allierte kom til å vinne krigen. Spesielt har denne hvitvaskinga skapt en plattform for ukrainske fascisme i USA og Canada, der den ukrainske diasporaen er sterkt preget av Banderas og OUNs tenkning. Bandera gjorde aldri avbikt, han forble fascist til sin død.

Den ukrainske diasporaen i Canada er sterkt infiltrert av OUN-fascister. Den ukrainske diasporaen omfatter 1,2 millioner mennesker i Canada, og fascistene har jobbet hardt, i samarbeid med de canadiske etterretningstjenestene for å sikre seg en sterk posisjon blant dem. Regjeringa til den konservative Stephen Harper samarbeidet tett med disse fascistiske gruppene. Harper ga skattefritak for Army SOS, som samarbeider med Ukrainian Canadian Congress om å sende våpen til den fascistiske Azov-brigaden.

Les: Folkemord, fascisme og førerkult i Ukraina

Base i Karpatene i Vest-Ukraina

Azov-fascistene har en base i byen Uzhhorod, der den Karpatiske Sich-organisasjonen er basert. Journalisten fra strana.ua dro dit og beskriver situasjonen og stemninga:

«Da jeg ankom, ble byens smuldrende vegger og bruer dekket med bilder av Kalashnikov-angrepsrifler, et keltisk kors, et emblem for den hvite nasjonalismen. Og inskripsjonen» Karpatska Sich Heil Hitler «.

Propagandaen til «Carpathian Sich» på Internett inneholder en annonse for jihadister om å rekruttere til seg krigen i Syria. «Folk i skimasker lover å lære hvordan man bruker angrepsvåpen i fjellet. Det ligner mer på bilder fra det jihadiststyrte Nord-Syria enn noe fra Europa.»

«I Uzhgorod har Karpaterne Sich nettopp avsluttet en konferanse for høyreekstreme organisasjoner fra hele Øst- og Sentral-Europa, som holdt i et middelalderslott på en steinete klippe med utsikt over byen. Gruppene forbereder seg nå til å marsjere gjennom gatene.

Nynazister og fascistgrupper fra Polen, Serbia, Ungarn, Finland og Russland var alle representert, med ørner og kryssede sverd på bannerne.

Maskerte aktivister holdt en plakat med teksten «Europa for oss eller for ingen.» Jeg så på hva som skjedde fra parkeringsplassen til et skittent hotell på hovedtorget i byen sammen med en håndfull politibetjenter og lokale representanter for «Azov», skriver Russinos.

Azov og Intermarium

Ikke uventet slutter Azov seg til visjonen om et Intermarium.

Denne ideen går tilbake til den polske lederen Józef Piłsudski , og det dreier seg om det såkalte «intermarium»-konseptet. Det Pilsudski ønsket var å gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet.

Den moderne varianten av Pilsudskis drøm er det som kalles ”Tre hav initiativet”. De tre havene er Østersjøen, Svartehavet og Adriaterhavet, og ideen er å skape en nord-sør-allianse under polsk ledelse nord-sør mellom Tyskland og Russland.

Den amerikanske tenketanken Atlantic Council har applaudert denne planen og mener at den bør være en strategisk prioritering for USA.

På initiativ fra Andreij Biletskij arrangerte Azov allerede i 2016 en Inaugural Conference of the Intermarium Development Assistance Group. De deltar i arbeidet for å skape det de kaller en Baltikum-Svartehav Union og der de ser for seg å kunne spille en sentral, og ikke minst militær rolle.

Foto fra konferansen. Kilde The New Prometheism.

Atlantic Council ønsker også et Intermarium. Presidenten deres, Frederick Kempe, publiserte en kronikk på CNBC 14. juni 2020. Kronikken har tittelen: U.S. and European tensions jeopardize 75 years of democracy, open markets and individual rights. Han innser at NATO sprekker og lanserer Intermarium med en allianse mellom USA og Øst-Europa som en nyorientering av USAs politikk.

Les: Selv sjefen for Atlantic Council vet det. NATO råtner på rot.

Dokumenter som ble frigitt av CIA i 2016 viser at de har støttet fascister i Ukraina i mer enn 70 år. Med Victoria Nuland på plass i State Department vil ukrainske fascister finne en naturlig partner der.

Elena Semenyaka, som vi nevner innledningsvis, ble intervjuet at USAs offisielle Europa-kanal Radio Free Europe (RFERL) i 2018. Det er deres korrespondent i Kiev, Christopher Miller som skrev om dette 14. november 2018. Miller tar som utgangspunkt et besøk i Kiev fra Robert Rundo, som tilhører det høyreekstreme hvite miljøet i USA. Dette blir sett på som et skritt i retning samarbeid. Semenyaka, som er internasjonal sekretær for Azov, sier at hennes organisasjon nå tenker globalt. De vil bygge nettverk over hele verden. Her er en foto av Semenyaka som taler på et fascistmøte.

Les: Nazistene i Ukraina søker partnere i vest

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Dias Dias says:

  Pål, hvis du engang tar et personlig oppgjør med Lenin og Bolsjevikene dine. Så vil du være i bedre moralsk posisjon til å trekke Nazi kortet ditt. Frem til du så gjør blir du bare en dobbeltmoraliserende hyklerisk godhetspossør.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ikke uvanlig at sionistene bruker den ekstreme høyresiden som redskap. I UK er EDL og Tommy Robinson et eksempel. Her på berget er ABB og Hans Rustad selverklærte sionister.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Grorudbanen før og nå.

  fremskritt

 4. Tror ikke du er tankeleser.
  Det er vel riktigere derfor å si at du antar at jeg tror at jeg får vite sannheten. Antakelsene dine bør heller ikke være sannheten.

  Det er ikke sånn at jeg tror jeg får vite sannheten bare ved å lese noen artikler om et emne. Der tenker jeg at jeg er åpen for hva slags innspill andre har, som kommer med sine synspunkter.
  På noen områder, kjenner jeg bedre til ting en deg og omvendt.

  Jeg tenker at det kan være lurt å se ting fra flere sider. Har jo selv opplevd at andre har nektet å informere seg om det jeg har kommet med.
  Det som hadde vært aller hyggeligst var om noen hadde spurt hvilke fakta som lå til grunn for at man kom med de påstandene man kom med. Endel temaer krever at man bruker tid på det. Disse artiklene tror jeg godt f.eks at du har mere kunnskap om , siden det var du som fortalte at høyre-ekstreme brukte bitcoin, men det er jo ikke feil å komme med en artikkel på et slikt forum som det her, hvor det er mange nok til å både kritisere, korrigere og debattere.

  Jeg syns egentlig den tiden vi lever i er en tid hvor det kan være en stor fordel å være flere som kommer med sine synsvinkler, og det ser jeg som en fin ting som kan hindre folk å gå i grøfta, noe det lett kan gjøre med så mye desinformasjon.

  Når det gjelder propaganda, så er det lettere å komme med det, når folk er usikre og ikke har greie på ting, mens om man vet hva man snakker om, er det noe annet. Da kan det hende at propaganda preller av.
  Noen av temaene jeg skriver om, kjenner jeg veldig godt til, andre er jeg nysgjerrig på. Tror det er sånn med de fleste, at man har grader av kjennskap til ting.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Ikka at jeg er ueng i hva du skriver, men når det kommer til hvordan etnonasjonalister presenteres av MSM og alternative venstreforum, så kan man være rimelig sikker på at hva de presenterer alltid inneholder massiv utelatelsesløgn og ofte direkte løgn.

  Steigan vil f.eks. aldri fortelle om de kommunistiske overgrepene i Ukraina, som har gjort at USA og Kanada har nazistiske grupper som de kan bruke som brikker i det store spillet mot Russland et trekvart århundre etter 2vk sluttet.

  Eks, så blir ikke slike forklarende artikler trykket her.

  He reveals how the post-World War I atrocities of the Soviet Union along with the presence of a large, vengeful, and politically active White émigré population in Weimar Germany played a critical role in developing National Socialist attitudes on Jews and Bolshevism.

 6. Her har Pål startet et Sisifos-arbeid for gransking og undersøkelser. Det har lenge vært kjent at verdens nazi-hovedstad var Kiev. Nordiske nazister valfarter også dit. Og store anstrengelser har vært gjort for å smi en allianse mellom Kiev-nazistene og Tsjetsjenia-islamister. På grunn av deres uforferdethet,utgjorde tsjetsjenerne offiserskorpset i IS.
  i sin bok “Unmasking ISIS” fra 2016 skriver Wayne Madsen at det var CIA sammen med Tyrkia og Saudi Arabia som produserte fram IS-nazismen.
  Nå som verden ser ut til å drukne i krigsforberedelser med alle typer ekstremstøtte,har jeg grunnet på når denne strategien startet. Det tror jeg skjedde i tyske BITBURG SS-kirkegård hvor Ronald Reagan og Helmut Kohl holdt en ærefull minnesseremoni for massemordere på Østfronten. Mai 1985. Her starter inngangen til den verden som den framtrer nå. Bygge allierte for gigantkriger.

 7. Avatar for Olaf Olaf says:

  Jan Harstad:

  1. Din forståelse av Nazi-begrepet og assosiering til Nazi ideologien er ikke spesielt tillitsvekkende.
  2. Definering av Kyiv (ikke Kiev) som nazi-hovedstad: hvor har du dokumentasjon på det fra?
   Meg bekjent er det kun Kreml som har sponset en internasjonal ultra-nasjonal konferanse i St. Peterburg i 2017 med Night Wolves sentral i organiseringen. Det er også Kreml som er den eneste statsmyndighet som sponser ultra-nasjonalister i Europa. Du finner ikke noen slik systematikk i noe annet land, ei heller et omfang av ultranasjonalisme i noe annet land (selv ikke i det forferdelige USA.
 8. Her kommer det idag en artikkel på wsws.org av en Anthony Torres som heter:
  “Neo-nazi arms networks spreading across Europe.” Spesielt de som mener at internasjonaliseringen av neo-nazismen er overdrevent,bør så absolutt lese denne.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

41 flere kommentarer

Deltakere