Hvor ble det av influensasesongen?

99
Tall fra FHI viser at man knapt har registrert noe tilfelle av influensa denne sesongen.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir ut ukerapporter om influensa, og rapportene for sesongen 2020–2021 er sensasjonelle. De viser nemlig at det knapt nok rapporteres influensatilfeller. I sesongene fra 2015 til 2019 har andelen influensasmittede av de som er testet ligget på mellom 20 prosent og 35 prosent. Men i perioden 2020–2021 ligger andelen tett ned mot null prosent!

FHI skriver:

Kun få influensapåvisninger hittil

Det er fremdeles uvisst om det har forekommet innenlands smitte med influensa denne sesongen. Ingen influensapåvisninger ble meldt iukene48til 53. De to første sikre påvisningene ser ut til å ha kommet i uke 44, 1 influensavirus A(H3) på Vestlandet og 1 influensavirus B/Victoria i Oslo, begge med sannsynlig smitte i utlandet. I uke 45 ble det påvist 1 influensavirus B/Victoria i Oslo, også dette et importtilfelle, og i uke 1/2021 ytterligere 1 B/Victoria, denne gangen uten kjent reisehistorikk. Også i store deler av verden for øvrig har det vært lav forekomst av influensa, og det råder større usikkerhet enn vanlig omkring hva man kan vente seg denne vinterenpå den nordlige halvkule.

Her vises dette som graf:

Inneværende sesong er altså sesongen da det praktisk talt ikke var influensa i Norge. Vi kjenner ikke til om dette har skjedd før, men det er i alle fall et dramatisk avvik fra det som har vært situasjonen siden 2015.

– At det er lite influensa på denne tiden er høyst unormalt. Vi har hatt sesonger tidligere med generelt liten smitte, men slik det er nå der det ser ut til å være fravær av smitte er eksepsjonelt, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet.

FHI gir ingen forklaring på dette, men innrømmer at det kan være vanskelig å skille mellom covid-19 og influensa, og har derfor justert kodinga: «Der influensasykdom klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, anbefales det at «Influensa»benyttes som hoveddiagnose og «Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)» som bidiagnose.» Bragstad sier at «De fleste symptomene er like for de to sykdommene, men tap av smak og luktesans er ikke noe vi forbinder med influensa, kun korona.» Men da er man over på kliniske undersøkelser av folk som faktisk er sjuke, og de store tallene på «smittede» som vi får i ansiktet hver eneste dag viser bare resultater av PCR-tester, og de kan ikke skille mellom influensa og covid-19, og vil som kjent også produsere svært mange falske positive.

Det nærliggende å tro er at influensaen er kommet som vanlig, men at de testene som brukes ikke klarer å skille mellom influensa og covid-19, og at derfor er alt klassifisert som covid-19.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Tull. Dette er den mest usannsynlige og i høyeste grad en teoretisk forklaring, og en påstand du selvfølgelig må underbygge med noe mer håndfast forskning. «R» er et teoretisk tall, dessuten har det feilaktig vært modellert at ingen i befolkningen har tidligere eller (kryss)immunitet, noe som har vist seg å være helt feil. Kort sagt, at vi skulle vite med noen grad av vitenskapelig sikkerhet at det stor forskjell i R0 eller Rt mellom disse to sykdommene er helt latterlig.

  Den enkleste forklaringen er selvfølgelig at mye eller så og si alt som klassifiseres som COVID19 i realiteten er den sykdommen som vi vanligvis forbinder med influensasesongen, og de tilfellene vi får av lungebetennelse og andre respiratoriske problemer hvert år.

 2. Vås. FHI`s grafer over influensa, og fjorårets mangel på den samme influensaen er et udiskutabelt bevis for at 2020-sesongens influensa ble kidnappet av big corp, omdøpt til covid-19 og brukt som unnskyldning til å innføre det totalitære fascist-regimet vi befinner oss i idag.

 3. Avatar for thomask thomask says:

  Det er du som prater tull og er urdelig:

  For det første finnes det ikke noe isolat av sars-cov-2. Sars-cov-2 er som Pippis spunk. Det er hva du vil det kan være. Testene kan derfor gjerne slå ut positivt på annet enn sars-cov-2 uten at man kan argumentere i mot.

  For det andre er ikke testen basert på noe isolat av sars-cov-2 ( følger også av pkt1).

  For det tredje er testene aldri blitt “biologisk kalibrert”. dvs det er aldri blitt verifisert at en test positiv faktisk har sars-cov-2 ( er også prinsipielt umulig da ingen vet hva det er).

  ( Viruset det snakkes om heter ellers ikke Covid men sars-cov-2)

  Du har et poeng der i at “faktasjekkerne” som faktisk.no har som oppgave å debunke fakta

 4. I «gamle dager» ca ett år siden kalte vi alt forkjølelse, til det ble litt mer alvorlig og man lå til sengs og da var det influensa, og kunne bli til lungebetennelse eller bronkitt og da måtte man til legen.
  Ingen snakket i gåter om hva hvert spesifikke virus het (corona og rhino er visst vanlig å skille på som typer)
  Forkjølet betydde ikke bli hjemme fra jobb eller skole. Nei, vi hadde fraværsgrense og egenmeldingsdager…
  Så plutselig (over natta) stenges samfunnet ned. Å alle tror de vil falle om på gata eller i det minste blø neseblod…
  men nei

  Det er forkjølelse (som samlebegrep)
  Ingen tør å si at keiseren er naken

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Lattis. Nordre Follo stenger helt ned “i løpet av få timer”. Grunnen er at to beboere på Langhus bosenter døde med kovid. Begge var over 90 år.

 6. Hysssjjj… Steigan, du river i filler hele historien de bruker til å slavebinde oss alle :wink:

  img (2)

 7. Avatar for K11 K11 says:

  Hvis en kreftsyk, overvektig nittiåring dør med såkalt “korona” i kroppen, er det en katastrofe og en nasjonal tragedie som krever full nedstengning av Norge på ubestemt tid. Ordføreren kommer med personlig kondolanse til den avdøde, og det hele er svært tragisk og beklagelig.

  Hvis en frisk og sprek sekstiåring dør av vaksinen, får vi derimot høre at vedkommende var “eldgammel og skrøpelig, og lå på dødsleiet allerede da hun fikk vaksinen”. Og da er det ingen landesorg, og det kommer ingen kondolanser fra kommunens ordfører.

 8. Folk vil så gjerne tro at de blir beskyttet. Mot alt det «fæle»
  Som terror (skjer ikke lenger -overtatt av corona)
  Jeg var en av de idiotene som kjøpte 9/11
  Og godtok narrativet pga bildende på TV

  Men den ene «krisen» avløser den neste

  «Terror» «Klima» «Virus»

  Alt handler om å få mennesker til å unngå (og være redde) for andre mennesker og det menneskelige
  Eliten (teknokrater og pengefolk) vil ikke ag vi skal snakke sammen, bry oss, omgås, elske eller samles.
  Så de finner opp historier som skaper splid og frykt.

  Beklager at det blir litt sentimentalt, men det er fredag😊

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

91 flere kommentarer

Deltakere