Hvor ble det av influensasesongen?

0
Tall fra FHI viser at man knapt har registrert noe tilfelle av influensa denne sesongen.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir ut ukerapporter om influensa, og rapportene for sesongen 2020–2021 er sensasjonelle. De viser nemlig at det knapt nok rapporteres influensatilfeller. I sesongene fra 2015 til 2019 har andelen influensasmittede av de som er testet ligget på mellom 20 prosent og 35 prosent. Men i perioden 2020–2021 ligger andelen tett ned mot null prosent!

FHI skriver:

Kun få influensapåvisninger hittil

Det er fremdeles uvisst om det har forekommet innenlands smitte med influensa denne sesongen. Ingen influensapåvisninger ble meldt iukene48til 53. De to første sikre påvisningene ser ut til å ha kommet i uke 44, 1 influensavirus A(H3) på Vestlandet og 1 influensavirus B/Victoria i Oslo, begge med sannsynlig smitte i utlandet. I uke 45 ble det påvist 1 influensavirus B/Victoria i Oslo, også dette et importtilfelle, og i uke 1/2021 ytterligere 1 B/Victoria, denne gangen uten kjent reisehistorikk. Også i store deler av verden for øvrig har det vært lav forekomst av influensa, og det råder større usikkerhet enn vanlig omkring hva man kan vente seg denne vinterenpå den nordlige halvkule.

Her vises dette som graf:

Inneværende sesong er altså sesongen da det praktisk talt ikke var influensa i Norge. Vi kjenner ikke til om dette har skjedd før, men det er i alle fall et dramatisk avvik fra det som har vært situasjonen siden 2015.

– At det er lite influensa på denne tiden er høyst unormalt. Vi har hatt sesonger tidligere med generelt liten smitte, men slik det er nå der det ser ut til å være fravær av smitte er eksepsjonelt, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet.

FHI gir ingen forklaring på dette, men innrømmer at det kan være vanskelig å skille mellom covid-19 og influensa, og har derfor justert kodinga: «Der influensasykdom klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, anbefales det at «Influensa»benyttes som hoveddiagnose og «Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)» som bidiagnose.» Bragstad sier at «De fleste symptomene er like for de to sykdommene, men tap av smak og luktesans er ikke noe vi forbinder med influensa, kun korona.» Men da er man over på kliniske undersøkelser av folk som faktisk er sjuke, og de store tallene på «smittede» som vi får i ansiktet hver eneste dag viser bare resultater av PCR-tester, og de kan ikke skille mellom influensa og covid-19, og vil som kjent også produsere svært mange falske positive.

Det nærliggende å tro er at influensaen er kommet som vanlig, men at de testene som brukes ikke klarer å skille mellom influensa og covid-19, og at derfor er alt klassifisert som covid-19.

Forrige artikkelBiden-nominerte vil ha en tøff holdning overfor Kina
Neste artikkelMacron ber Biden øke USAs militære innblandinger