Våtmarked eller lab-lekkasje?

0

Hvor kom viruset som var opphav til pandemien fra? Hva var kilden? Dette har vært et hett tema under hele pandemien, og forklaringene har vekslet etter som tiden har gått. Hva skal vi tro på, og hvilken forklaring holder vann? Dette skriver ingeniør Teo Jacobsen, Karmøy, i dette leserinnlegget som også er publisert på hans Substack.


Våtmarked eller lab-lekkasje?

Av Teo Jacobsen.

Det eksisterer to offisielle teorier og en alternativ teori:

1.     «Zoonose». Også kjent som våtmarked- teorien: et dyrevirus infisererer en artsfremmed vert, sprer seg rundt hele verden og vedvarer i 3 år. Sies å være årsaken til Sars-Cov 2.

2.     «Gain of Function» – Lab-lekkasje, tidlig i pandemien kalt en konspirasjonsteori, og tilbakevist utallige ganger av blant annet virolog Vincent Racaniello som har podcasten og Youtube-kanalen «TWIV» (This Week in Virology). Det er en grunn til at jeg nevner nettopp Racaniello her, for han har faktisk gode argumenter for at GoF er usannsynlig. Jeg kommer tilbake til ham. GoF tilsier at det har skjedd en utilsiktet hendelse ved et laboratorium og at smitten spredde seg rundt hele verden og vedvarte i 3 år. Hva som må ha vært forutgående for dette blir aldri tematisert. GoF ble forsøkt diskreditert fra offisielt hold, men blir nå aktivt promotert av enkelte miljøer, både offisielle og dissidenter. Sistnevnte gruppe har gjerne god økonomi og reiser verden rundt og holder foredrag.

3.     «No virus»- teorien: det finnes ikke virus, en teori som blir forsvart av enkelte leger og andre personligheter. De har en god del tilhengere, og noen av dem tror det eksisterer noe som heter eksosomer.

Eksosomer er kommunikasjonsbærere mellom celler og mellom mennesker eller dyr. Dette er ikke noe No- Virus tilhengerne har funnet på.  Forskning på eksosomer tiltrekker seg forskningskapital i milliardklassen, og det er store forhåpninger knyttet til forskning på eksosomer til bruk i kreftbehandling.

Jonathan Jay Couey

Mikrobiolog, forsker og småbarnsfar Jonathan Jay Couey PhD, har brukt mye tid på å studere de ulike teoriene.

Couey ´s ufrivillige kunnskapsreise startet med at han ønsket å forstå hva det var som startet pandemien i februar 2020. For noen få måneder siden gjorde Couey noen oppdagelser som medførte at han måtte revurdere det han hadde trodd siden starten av pandemien; at viruset var et resultat av Gain of Function (GoF).

Couey´s karriere:

Som 21- åring startet Couey sin karriere som undervisningsvikar i Chicago Public Schools i 1998. I løpet av de neste 20 årene, frem til 2021 gikk han gradene fra lab-tekniker, til å undervise på universitetsnivå i land over hele verden, inkludert Nederland, Norge, Sveits og USA.

Under utdannelsen i Nederland møtte han sin kone. Senere flyttet de til Trondheim hvor Couey arbeidet ved NTNU i 4 år. Under ledelse av de nobelprisvinnende norske legene, forsker- ekteparet Edvard og May-Britt Moser, videreutviklet han sine teknikker ved deres laboratorium. Couey og kona fikk sitt første barn i Norge.

Etter et kortere opphold i Nederland fra 2016, fortsatte Couey å arbeide som assisterende professor ved det medisinske fakultetet i Pittsburgh, PA. På sykkelturene hjem fra jobb, begynte han å produsere undervisningsvideoer basert på egen forskning.

Frem til 2021 var han medlem av forskningsfakultetet ved University of Pittsburgh School of Medicine. Etter hvert fikk Couey sparken fordi han ikke klarte å skjule sin frustrasjon over sine kollegaer for deres manglende interesse for lytte til hva han prøvde å formidle angående biologien og kravet om bruk av masker ved fakultetet.

Couey´s Youtube kanal JC On a Bike 2020:

https://www.youtube-nocookie.com/embed/LlplnH3VYyc?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

Han og kona måtte selge huset og finne seg et rimeligere. Fra hjemmekontoret i deres nye hus, intervjuer han i dag leger og forskere fra hele verden for å komme til bunns i det som har skjedd. Familien overlever takket være sponsing fra hans trofaste følgere.

Couey og forskernettet DRASTIC

Couey ble oppsøkt hjemme av en person som hevdet han var tilknyttet militæret og som invitere Couey inn i forskernettverket «Drastic».

DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19) ble opprettet i 2020 av den anonyme internettaktivisten Billy Bostickson som ingen av medlemmene har møtt ansikt til ansikt. De som ble med i dette nettverket, var tilhengere av teorien om at det som hadde skjedd var et resultat av GoF. Dette sporet følger gruppen fortsatt den dag i dag.

Et spesielt aktivt medlem av «Drastic» er en mikrobiolog som bor i Japan. Han hevdet viruset ville drepe en milliard mennesker, og har ikke fraveket dette standpunktet nevneverdig.

Couey er ikke lenger like aktiv i nettverket «Drastic» da han mener de er påfallende uvillige til å diskutere hans funn, på tross av solid dokumentasjonen han etter hvert legger frem for gruppen.

Nytt nettverk:

Couey har opparbeidet et større nettverk bestående av matematikere, statistikere, leger og dataingeniører som møtes med ujevne mellomrom i hverandres direktestrømminger på ulike plattformer på internett. Ved å studere grunnlaget for det de oppfatter som etablert kunnskap innen visse områder av virologien tilknyttet koronavirus, har de mistanke om at forklaringen til etablerte virologer og ledende medlemmer av «Drastic», er bygget på et usikkert grunnlag.

Jonathan Jay Couey har, med hjelp av sine kontakter, samlet tusenvis av dokumenter som gir grunn til å fremme en fjerde teori om hva som kan ha vært årsaken til pandemien.

Etter 2 års samarbeid og jevnlige møter med «Drastic», ble Couey oppmerksom på at det ikke finnes dokumentasjon på at koronavirus har pandemisk potensial. Det finnes ikke forskning som viser at koronavirus lar seg kultivere (dyrke), sier Couey. Derimot har han funnet anerkjent forskning på at koronavirus, som er et RNA-virus, produserer så mange feil, at det fort ville miste sin patogene effekt, hvis en slik effekt var reell i utgangspunktet. Virusreplikasjon i celler skjer ved RNA replikasjon. RNA replikasjon produserer feil ved hvert 300. basepar, derfor er størstedelen av det som utskilles av en smittet person såkalt replikasjons-inkompetente virusfragmenter. De er ikke smittsomme. Ett enkelt utslippssted (for eksempel Wuhan) kan derfor ikke forklare en 3 års lang pandemi, mener Couey. Enkelte medlemmer av Drastic forsøker nå å sette Couey i bås med «No-virus» gjengen. Couey mener dette er et forsøk på å diskreditere ham. Men Couey mener at han og ”No virus” – tilhengerne burde kunne finne noen fellesnevnere, og har prøvd å få dem på sin side. Mer om dette senere.

Jonathan Jay Couey har over 1000 forskningsartikler som viser at det i de siste 30 år har foregått anrikning av patogene virussekvenser på ca. 3-500, kanskje helt opptil 1000 basepar ved viruslaboratorier overalt i verden. De som utviklet denne teknologien var virologene Vincent Racaniello og David Baltimore, – de klarte å fremstille cDNA-kloner av Polio- viruset i 1981. (Link til Open Clubhouse Discussion LIVE). Dette med cDNA-kloner har merkelig nok ikke vært et tema i noen av de mange TVIW- episodene jeg så med Racaniello under det første året av pandemien, mens alle lurte på hvor Sars-Cov 2 hadde oppstått. Dette forteller meg at Couey kan være på rett spor. Couey selv anser Vincent Racaniello for å være en slags portvokter. Hvis du besøker TVIW på youtube kan det være interessant å se episode 615. Den ble spilt inn høsten 2019, altså før pandemien, men kom først ut på våren 2020. Vanligvis produseres disse episodene ukentlig. Jeg mistenker episode 615 var gjenstand for mye diskusjon før den ble lagt ut på YouTube.

En alternativ forklaringsmodell til koronavirus-pandemien

Couey sier det ikke finnes belegg i vitenskapelig litteratur for at de har lykkes i å dyrke koronavirus i laboratorium. Koronavirus er komplekse strukturer bestående av ca. 30.000 basepar, og de er ekstremt vanskelige å arbeide med og forske på.

Det finnes derimot godt belegg for anrikning av patogene virusfragmenter: cDNA- kloning forgår ved DNA- replikasjon i en bakteriekultur og er mye brukt i laboratorier verden over. DNA replikasjonen produserer ca. 100x færre feil enn RNA replikasjon, og gjør det mulig å fremstille sterkt anrikede patogene kloner. Det er dette materialet laboratoriene sender til hverandre når de skal forske på patogene virus, sier Couey. Metoden muliggjør produksjon og utslipp av rendyrkede kloner som kan fremkalle lokale sykdomsutbrudd. Store menger av cDNA-kloner kan fremstilles på denne måten, en hel lastebil- tanklast er teoretisk mulig. Sammen med PCR- tester som både tester for spesifikke elementer ved klonene og konserverte (stabile) elementer hos vanlige koronavirus, mener Couey det er blitt skapt en illusjon om at vi har hatt en pandemi slik det ble fremstilt i mediene.

En mer sannsynlig forklaringsmodell enn koronavirus-pandemien, er at det har vært koordinerte utslipp av sykdomsfremkallende cDNA-kloner flere steder i verden samtidig, hevder Couey. Selv om klonene fremkaller sykdom i de som blir utsatt for det (utslippet har mest sannsynlig vært aerosolisert), er de kke særlig smittsomme, da RNA- replikasjonen i den som blir smittet produserer for mange feil til at det kan gå gjennom mange ledd. Det kan tenkes at det blant annet har vært utslipp i Wuhan, Iran, Italia, New York og staten Washington. Dette, samt at influensavirus forsvant fra jordens overflate omtrent samtidig med at Sars-Cov-2 entret arenaen, kan ha blitt feiltolket som et koronavirusutbrudd, tror Couey.

Couey og ”No-virus”- tilhengerne

Beskrivelsen av hva eksosomer er, minner svært mye om virus. Det er paradoksalt. Og derfor har Couey forsøkt å få ”No virus”-tilhengerne over på sin side og har hatt livestrømming med noen av disse.

Couey stiller spørsmålstegn ved at ledende No-virus tilhengere krever håndfaste bevis for eksistensen av virus, men er langt mer ukritisk med bevisførselen av sine egne hypoteser.

Lederne i No-virus gruppen mener Couey  står på feil side, selv om det han finner ikke faller innenfor noen av gruppene ”Virus” eller ”No virus”. Couey prøver å samle leirene, og uttrykker ofte frustrasjon overfor de begge. 

Informasjon jeg anbefaler for videre lesning:

Couey legger ned bit for bit av puslespillet og oppdaterer det han finner i en 65Mb PDF, rikt illustrert og tilgjengelig for nedlasting, gratis. Du finner den på hans hjemmeside Gigaohm Biological under «Brief». PDF-en inneholder også Couey ‘s omtale av flere kjente skikkelser i Covid-universet, det er vel verdt å ta en titt!


Denne artikkelen ble først publisert på Teo Jacobsens Substack.

Forrige artikkelStoltenberg: «Ukraina må vinne krigen for å bli med i NATO»
Neste artikkelMidtøsten trenger ingen amerikansk BigMac-ambassade i Libanon