Erna Solberg har ikke tenkt å gi deg noe godt nytt år

97
Erna Solberg holder nyttårstalen. Skjermdump fra video.

Da Erna Solberg holdt nyttårstalen hadde hun styrt Norge i strid med Grunnloven i 293 dager, og ingenting tyder på at hun har noen planer om å gjeninnføre de demokratiske fri- og rettigheter i noen nær framtid.

Har gjort en feiltolkning av smittevernloven til Norges nye Grunnlov

I prinsippet gir Smittevernloven myndighetene svært vide fullmakter, men den stiller også krav til når denne loven kan anvendes. Regjeringa Solberg har tiltatt seg fullmaktene, men må feiltolke Smittevernloven for å få det til. Loven kan anvendes når vi står overfor:

«allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som

a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller

b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller

c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den.» (Vår uth. red.)

15. mars, da man i regjering og Storting ikke visste hva man sto overfor, kunne man kanskje frykte at den situasjonen som er beskrevet i Smittevernloven ville gjelde. Kanskje, for vi har til nå ikke fått innsikt i hvilket grunnlagsmateriale regjeringa la til grunn da den gikk til det drastiske skrittet å suspendere Grunnloven. (Brudd på Grunnlovens paragraf 100: «Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer.»)

Men etter over ni måneder med korona finnes det ikke juridisk eller medisinsk grunnlag for å hevde at Smittevernlovens forutsetninger gjelder. Norge hadde i 2020 en lavere dødelighet enn normalt, og selv om man sier at alle som har dødd med koronavirus også har dødd av det, noe ikke en gang FHI tør gjøre, har denne epidemien tatt så få liv i Norge at det er umulig å henvise til lovens forutsetninger om høy dødelighet.

Svært lav dødelighet i 2020

Statistikken fra SSB over dødeligheten i Norge knuser grunnlaget for regjeringas unntaksregime:

Som en ser ligger dødstallene fullstendig innenfor det som har vært normalen i perioden 2010–2019. Dødeligheten i sommer og i høst ligger faktisk heller i underkant av normalen. Hvis en så lav dødelighet skulle danne grunnlag for å suspendere Grunnloven har man bygd plattformen for å avkaffe Grunnloven på permanent basis.

Ved å bruke tabellen til SSB har vi beregnet gjennomsnittlig antall døde i Norge 2010–2019 (blå linje) og satt den opp mot tallene for 2020 fram til uke 48 (oransje linje):

Som en ser av grafen er 2020 et fullstendig normalt år når det gjelder dødelighet i Norge. Det er ingen dramatikk på noen måte. Kurven ligger klistret til normalkurven. Og for regjeringas apologeter: Nei, dette kan ikke skyldes «tiltakene», for det finnes ingen registrerbare utslag i de periodene regjeringa har «strammet inn» og «stengt ned». Ingen!

Legger opp til å forlenge unntakstilstanden i ubestemt tid

På den siste dagen i det skammens år 2020 sendte Erna Solbergs regjering ut enda et nytt dekret som gir svært urovekkende signaler. Dekretet har tittelen: Innfører testplikt for reisende til Norge. Innholdet i dekretet er slik at det med styrke kan hevdes at regjeringa her nok en gang gjør seg til lovgivende myndighet, altså brudd på Grunnlovens paragraf 49 der det heter: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.» Regjeringas dekretregime opphever skillet mellom utøvende og lovgivende makt i Norge, noe som naturligvis er et svært alvorlig brudd med prinsippene for et demokratisk samfunn. Erna Solberg og hennes folk må ved et passende tidspunkt stilles til ansvar for dette. Akkurat nå kan de marsjere med piggsko over Grunnloven fordi det ikke finnes noen opposisjon eller noen store kritiske medier i Norge.

Testplikt på grensa

Gjennom det nye dekretet innføres det plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Dette er den samme RT-PCR-testen som faktisk ikke kan påvise koronavirus, og som ved det antall sykluser som kjøres i Norge gir så mange falske positive at det sjøl etter korona-tsar Anthony Faucis mening er «meningsløst». Denne testen gjøres nå obligatorisk på grensa.

Det henvises naturligvis til «nye muterte virusvarianter», noe det var grunn til å mistenke at man ville gjøre allerede da dette regimet startet. Og med dette som nøkkel er det mulig å holde på unntakstilstanden til evig tid, om man måtte ønske. Virus muterer nemlig alltid. Regjeringa har ikke påvist at dette muterte viruset er spesielt farlig, slik Smittevernloven forutsetter. Likevel har den ingen hemninger med å gjøre testene til forutsetning for adgang til riket.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Varsler full nedstengning av samfunnet

Så kommer det sentrale punktet i det nye dekretet, nemlig planen om full nedstengning av samfunnet:

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

(Apropos: Det finnes ikke noen vitenskaplig definisjon av «røde land». Det er bare et vilkårlig tall man har satt. Hadde man satt et annet tall, ville fargekartet ha sett annerledes ut. Men så djupt har det politiske systemet i Norge falt.)

Erna Solberg truer altså med å innføre full nedstengning av samfunnet. Det skjer til tross for at det ikke finnes noe vitenskapelig eller empirisk grunnlag for å hevde at lockdown eller nedstenging av samfunnet kan stanse eller har stanset spredning av virus. Derimot er det sterkt empirisk grunnlag for å hevde at lockdown fører til enorme økonomiske, sosiale og helsemessige skader som vil ha langtidsvirkninger. Vi vet også at lockdown dreper!

Regjeringa Solberg har ikke tenkt å gi deg noe godt nytt år. Den vil bruke alle mulige påskudd til å fortsette sitt ulovlige regime på ubestemt tid. Den vil fortsette å ødelegge folks privatliv, skade barns immunforsvar og drive folk til sjølmord på grunn av sosial isolasjon, og den vil fortsxette å rasere hundretusener av arbeidsplasser. (Og til dere i offentlig sektor som trodde at «tiltakene» ikke rammer dere på hjemmekontorene deres – i 2021 kommer nedskjæringa av de offentlige budsjettene også, og med dem massevis av arbeidsplasser.)

Hvor er pressa – og har opposisjonen vedtatt kollektiv nedlegging?

Dette dekretet fra Solberg & co burde ha ført til krigstyper i mediene. Det burde ha ført til at landets mest skarpskodde journalister hadde grillet Solberg og Høie så det hadde luktet svidd. Og det burde ha ført til at opposisjonen hadde forlangt regjeringas avgang. Men så blir det knapt nok omtalt.

Hvor er det blitt av den såkalte «fjerde statsmakt», som de kaller seg i festtalene? Har dere kapitulert fullstendig og tatt jobb i regjerngas informasjonsavdelinger? Og hva med opposisjonen, og her snakker vi ikke om regjeringas femte hjul på vogna, Jonas Gahr Støre. Vi snakker om Vedum, Moxnes og Lysbakken. Hvor er dere? Har dere gått i hi? Har dere meldt kollektiv tidligpensjon?

Sett at det ble regjeringsskifte i morgen og Senterpartiet, SV og Rødt fikk danne regjering: Ville dere ha gjeninnført Grunnloven og gjenåpnet samfunnet, eller ville dere ha fortsatt regjeringas ulovlige og uvitenskapelige koronaregime? Hvis det siste skulle være svaret: Hvorfor skulle man så stemme på noen av dere?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Norsk public service- (skattefinansiert) media kjører på eksakt samme fullstendig katastrofale kurs som tilsvarende hos søta bror. Norske redaktører og journalister i lamestream media er de facto prostituerte, og ‘kundene’ deres er logisk nok nevnte mediers eiere.
  I forhold til det opprinnelige samfunnsansvar disse kollaboratørene galant har fraskrevet seg, er det så absolutt på sin plass å sørge for at disse også ettertrykkelig blir stilt til veggs!

  steigan.no vs Plandemien = Krystallklar tale! :star: :star: :star: :star: :star: :star:

 2. Avatar for tyina tyina says:

  Erna Solberg kan gjøre hva hun vil med de sauene vi har i landet. Folk takker henne og tror tiltakene er gjort ut av kjærlighet og beskyttelse av samfunnet. Med den mentaliteten, så ligger vi tynt an. Var innom Bent Høie sin facebookside, hvor nærmest alle bønnfaler han om å stenge ned hele landet, og iverksette enda strengere regler nå på nyåret. De blir ikke sure av lockdown, men heller over at reglene må være mye strengere. Skummelt… Politikerne trenger jo ikke å gjøre noe nesten. Sauene har talt.

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Fantastisk artikkel! Og som det etterspørres: hvor i helvete er opposisjonen? Dette er et alvorlig angrep på det norske demokratiet, og det blir møtt med… apati fra «opposisjonen»? Leste en artikkel hvor Støre mente det var vanskelig å drive opposisjon i 2020… jeg ville trodd det skulle være ganske enkelt jeg, de får jo alt servert på et sølvfat. Forklaringen er vel at han faktisk støtter dette absurde angrepet på det norske folk og demokratiet. Den eneste jeg har notert at har vært skeptisk til tiltakene er Lysbakken ved et par anledninger.

 4. Enig i at dette er et meget godt stykke kritisk journalistisk arbeid. Steigan har for lengst seilt opp som den mest kritiske redaktør i forhold til corona-svindelen. Herlig å oppleve en som tør tale der andre gjemmer seg i skammekroken. At Erna og folkefiendene i regjering og storting tydeligvis ønsker å grøfte nasjonen og dens innbyggere i sin iver etter å rævsleike FN-agendaer og big tech`s stormannsgalskap, er ikke mer enn å forvente av slike samfunns-parasitter som kaller seg politikere. Men at deler av befolkningen hyller dette er forstemmende.
  Vi så det samme under okkupasjonen, lansdforrædere som gikk nazistenes ærend.

 5. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Dette er en interessant parallell. Glem milorg og gutta på skauen, hva gjorde den gjennomsnittlige nordmann under krigen? Aksepterte at okkupasjonen var «den nye normalen» og fulgte lydig ordre og bøyde seg ned for sine nye herskere?

  Jeg tror måten å angripe denne faenskapen på er som artikkelen påpeker, at smittevernloven blir misbrukt til å sette til side grunnlovsfestede rettigheter og at dette i praksis er et angrep på den jevne nordmann og landssvik til fordel for makter utenfor nasjonalstaten Norge. Det fremhever litt alvoret i det.

 6. Avatar for K11 K11 says:

  Det var nettopp det jeg gjorde. Jeg påpekte at de “9000 koronarelaterte dødsfallene” i Sverige også inkluderer folk som dør av influensa, lungebetennelse og en lang rekke andre lidelser (og ulykker).

  Har man testet “positivt” (som regel falskt positivt) for covid i Norge (og Sverige osv.) og dør i en bilulykke et par uker senere, regnes dette som et såkalt “koronarelatert dødsfall”.

  En snufsete person som dør av influensa på sykehjem, regnes automatisk som koronadødsfall, enten vedkommende var testet for korona eller ei.

  Influensaen er “borte” nå (to registrerte tilfeller i Norge denne sesongen), siden den er omdøpt til covid-19. Folk som før ville dødd av influensa, dør nå av “covid” i stedet.

 7. Avatar for RimTuss RimTuss says:

  Glimrende parkert! Dette begynner å bli absurd. Allerede 11.april skrev jeg at “dette ser mer ut som et mediadrevet smittehysteri enn det er logisk og medisinskfaglig begrunnet”. Jeg har fått betydelig tyngre begrunnelser for den påstanden siden da - for å si det forsiktig.
  Hilsen en sykepleier spes adm med 40 års fokus på psykiatri, etikk, folkehelse og organisering av offentlige helsetjenester.

 8. Avatar for K11 K11 says:

  Tenk hvis du satt i styret i et selskap som heter EpiGuard (som selger korona-kuvøser), og som har mangedoblet omsetningen sin det siste året (pga koronarestriksjonene) …

  Tenk hvis du var storaksjonær i samme selskap …

  Og at du samtidig hadde en toppjobb i Helsedirektoratet. En jobb som lot deg bestemme hva slags koronarestriksjoner hele Norge skal ha …

  … hva ville du gjort?

  Det finnes en slik person i Norge.

  Han heter Espen Rostrup Nakstad.

  Men ikke snakk høyt om det, for da er du såkalt konspirasjonsteoretiker. La oss heller feie det under teppet og late som ingenting.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

89 flere kommentarer

Deltakere