Obs! Krig pågår

0
Foto: Shutterstock

Den nye krigsmaskinen er en stillegående evighetsmaskin som jobber kontinuerlig med et bredt spekter av strategier.

Av Terje Alnes.

Første verdenskrig varte i fire år og tok livet av 18 millioner mennesker. Den andre varte i seks år og kan ha kostet så mye som 70 millioner menneskeliv. Selv om krigene var grusomme og lidelsene enorme, tok de likevel slutt. Dagens imperialistiske kriger er seigpining i sammenlikning, de er tilsynelatende evigvarende, men for aggressoren er kostnadene til å bære. Tapstallene er nemlig så lave at hjemlig opinion ikke bryr seg. Den endeløse krigen angår oss ikke, vi legger nesten ikke merke til den.

Den nye imperialismen ser ikke ut som gammeldagse bakkeinvasjoner, den likner på kalde kriger med flere fronter, økonomisk krigføring, blokader og sultsanksjoner, droneangrep, bevæpning av proxy-militser, CIA-støttede kupp, viltvoksende teknologiske overvåkingsnettverk, enestående sofistikert psykologisk krigføringog narrative styringssystemer for å legge til rette for dem.

– Caitlin Johnstone “Imperialism 2.0: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix

I tråd med nyliberal ideologi kan alt med fordel overføres til markedet, også krigføring. Det gir mening å snakke om en delvis privatisering av de nye imperialistiske krigene.

Offentlig-privat samarbeid 

Istedenfor at vernepliktige ofres er krig gjort til profesjon og karrierevei og til investorvennlig næring. Slik offentlig-private samarbeid demper kritikken av krigene. Regjeringen unngår at pårørende klandrer dem for personlige tap når motvillige menige kommer hjem i kister. Da er aksjonærutbytte til krigsprofitører langt å foretrekke. Noe har man tross alt lært siden Vietnamkrigen.

President Trump benådet nylig fire leiesoldater fra firmaet Blackwater som er dømt for massedrap i Irak. Erik Prince, grunnleggeren av Blackwater, er bror av Trumps utdanningsminister Betsy DeVos, så benådningen anses også som en vennetjeneste. Prince har bakgrunn fra Navy Seals, en spesialenhet som fungerer som dødsskvadroner for CIA. Typisk nok omtales han som «forretningsmann» av Wikipedia, ikke som krigsprofitør eller leiemorder. Firmaet hans ble kjøpt opp av private investorer, skiftet navn til Academi i 2011, og leverer nå «tjenester» til både den føderale regjeringen og til CIA.

Et voksende, profitabelt marked

Globalt vil private militær- og sikkerhetstjenester ha omsatt for 223 milliarder dollar i 2020. Det er den vestlige verden som har ledet an i privatisering av krigføringen. Enten det gjelder å utføre hemmelige operasjoner i krigssoner, bekjempe narkosmuglere i Latin-Amerika eller pirater utenfor Afrikas Horn, blir private aktører brukt av mange regjeringer og selskaper. Faktum er at flere amerikanske kontraktører tilknyttet ulike sikkerhetsfirmaer er drept i Afghanistan, Irak og Syria enn amerikanske soldater. 

Slike firmaer påtar seg oppdrag som tradisjonelt har blitt utført av nasjonale hærer og etterretningsbyråer. Oppdragene kan variere fra å stille med væpnede vakter, til vedlikehold av våpensystemer, og til opplæring av lokale styrker og sikkerhetspersonell. Blant de ledende aktørene er firmaer som Academi, Booz Allen Hamilton, G4S Plc og Securitas AB. Det beregnes en årlig vekst i dette markedet på 7,4 % det neste tiåret.

Fra nettsidene til G4S – et nytt profitabel marked åpner seg…

Krig ved stedfortreder

Det er utenkelig for USA å sende store tropper til Midtøsten for å okkupere stater. Det lar seg rett og slett ikke gjøre. Derfor er målet å utplassere så få soldater som mulig, og i stedet få de lokale til å kjempe for seg. Det kan gjøres ved å alliere seg med etniske eller religiøse minoriteter eller å la etablerte terrorgrupper gjøre jobben. Slike allianser eller underforståtte bindinger er aldri permanente, men tjener formålet en periode. Dette er kynisk maktpolitikk der moral ikke har noen verdi.

Hvordan skal vi ellers forstå dette utsagnet:

Man må passe på å ikke slå ut IS. For det er IS som på mange måter legitimerer en fortsatt amerikansk tilstedeværelse i Syria.
– oberstløytnant Tormod Heier til NRK Urix 11. april 2018

Når uttalelsen kommer fra en yrkesmilitær og forsker som Heier har den sannhetsverdi. Han vet selvsagt hvordan militære strateger tenker og handler. USAs «terrorbekjempelse» i Midtøsten, som Norge er en deltaker i, er i realiteten kynisk maktpolitikk. Å bekjempe terror er underordnet, det som betyr noe er å styre terrorvirksomheten i en retning som tjener våre interesser. Derfor har USA og de allierte sluppet en stri strøm av fremmedkrigere inn i krigssonene i Midtøsten, og sørget for at disse har rik tilgang på ressurser for å kunne bedrive sin virksomhet. Det er mildt sagt flytende grenser mellom det å være en «frihetskjemper» – type Mujahedin, og til å være terrorist tilknyttet en filial av Al Qaida i Syria.

«Krigen mot terror», som George W. Bush proklamerte i 2001, og som Norge så forbilledlig har sluttet opp om, er derfor en suksess selv om terroren fortsetter. Den tjener den vestlige imperialismens interesser, og er et røykteppe som hindrer hjemlig opinion i å se hva som foregår.

Å bevæpne og trene lokale militser/terrorister har høyeste prioritet. Norge bidrar så godt vi kan. På et lukket møte bestemte Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité at norske spesialsoldater skulle sendes til Jordan for å drive militær opplæring av militsen «New Syrian Army» (NSyA). I dag kan ingen fortelle oss hva disse syrerne holder på med, militsen forsvant som dugg i ørkenheten, med amerikanske våpen og norsk opplæring i bagasjen.

USA-sponset terror i Afghanistan

Mens Taliban deltar i fredsforhandlinger i Doha har USA-støttede militser stått bak flere massakrer mot sivile i Afghanistan. Siden invasjonen i 2001 har USA støttet militser med penger, våpen og trening, akkurat som de i sin tid gjorde med «frihetskjemperne» i Mujahedin. Som visepresident under Obama var Joe Biden tilhenger av å bruke slike proxy-grupper for å opprettholde kontroll, og for å begrense amerikansk tilstedeværelse. Dette vil fortsette.

Det som kjøpte militser ikke kan utrette kan sikkert droneførerne i kontrollrom i Nevada fikse. Når Obama beordret tjenestemenn til å gi ham lister over mål for drapsdronene, vil nok Biden gjøre det samme. Da er det godt å vite at den norske militære Etterretningstjenesten har vært en perfekt partner for National Security Agency (NSA) i Afghanistan og bidratt med betydelige mengder informasjon. Norsk signalovervåkning fra E-tjenestens anlegg på Eggemoen ved Hønefoss sporer fiender av okkupasjonsstyrkene, og bidrar i neste omgang til at disse «passiviseres». Slik dreper vi uten å sette oss selv i fare.

Fordi «krigen mot terror» utkjempes med lave kostnader når det kommer til antall vestlige døde, er det få som bryr seg og enda færre som krever slutt på myrderiene og lidelsene.

Krigens kostnad

De som bærer kostnadene er befolkningen i land som Afghanistan, Irak, Syria og Pakistan. Minst 800.000 mennesker er døde på grunn av direkte krigshandlinger, av disse mer enn 335.000 sivile. Det er sannsynlig at mange ganger flere har dødd på grunn av underernæring, ødelagt infrastruktur og miljøforringelse som følge av krigene. 21 millioner afghanere, irakere, pakistanere og syrere lever som krigsflyktninger og internt fordrevne, i svært kummerlige kår.

Inkluderer vi land i Afrika har den USA-initierte «krigen mot terror» skapt 37 millioner flyktninger. I den grad den norskstøttede terrorkrigen i det hele tatt problematiseres er det når noen tusen av disse flyktningene når helt frem til Norges grenser. Da har vi en krise. 

Kilder:

“Imperialism 2.0: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix”, caitlinjohnstone.com 13.12.20, “Trump benåder Blackwater-mordere for Nisour Square-massakren”, wsws.org/no 24.12.20, “Private Military & Security Services Market to Total $457.3 Bn in 2030”, ASDNews 19.02.20, “Dette er Syria-gruppen norske spesialsoldater skal trene”, vg.no 03.06.16, “Blir våpen for Biden”, klassekampen.no 24.12.20, “Obama orders US to draw up overseas target list for cyber-attacks”, theguardian.com 07.06.13, «Snowden-dokumentene: Norge er NSAs drømmepartner», dagbladet.no 18.12.13, «Costs of War”, Watson Institute, Brown University

Denne artikkelen ble først publisert på Spartakus.

Forrige artikkelTvangsutflytting og miljøproblemer får grønlandsk ungdom til å kreve sjølstendighet
Neste artikkelErna Solberg har ikke tenkt å gi deg noe godt nytt år