WHO innrømmer endelig at PCR-testen skaper falske positive

15

I fagmiljøene har det vært kjent lenge, men nå innrømmes det også fra WHO. Den testen som brukes for angivelige å påvise covid-19, RT-PCR, skaper mange falske positive når det kjøres for mange sykluser.

14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell om at for mange sykluser vil føre til mange falske positive resultater. Dette har vi skrevet om tidligere, blant annet her:

PCR-testene skaper et falskt bilde av covid-19

Den protokollen som WHO anbefaler bygger på en artikkel om RT-PCR-testen som ble publisert av Corman, Drosten 23 januar 2020 i Eurosurveillance, og som ligger til grunn for all testing av SARS-CoV-2 og Covid-19. Denne testen går ut på å ta nukleotider – små fragmenter av DNA eller RNA – og replikere dem til de blir noe stort nok til å identifisere. Replikasjonen gjøres i sykluser, hvor hver syklus dobler mengden genetisk materiale. Antall sykluser det tar å produsere noe som kan identifiseres, er kjent som «syklusterskel» eller «CT-verdi». Jo høyere CT-verdien er, desto mindre sannsynlig er det at du oppdager noe vesentlig.

Det nye WHO-notatet sier at bruk av høy CT-verdi for å teste for tilstedeværelse av Sars-Cov-2 vil føre til falske positive resultater. Dette er akkurat det samme som vi skrev i vår artikkel.

Over et visst antall runder øker faren for feilkilder og falske positive. Våre kilder sier at tester med over 35 sykluser er meningsløse.

WHO-protokollen som brukes i Norge har ei ramme på 45 sykluser, og da mener mange at de egentlig er verdiløse. Det skrev for eksempel Laurence Stuart Dawkins-Hall ved University of Leicester i 2018. New York Times skrev i august 2020 at en undersøkelse i Massachusetts, New York og Nevada viste at 90 prosent av de som hadde testet positivt knapt hadde noe virus overhodet.

Enhver test med en syklusterskel over 35 er for sensitiv, sier Juliet Morrison, som er virolog ved University of California, Riverside. «Jeg er sjokkert over at folk skulle tro at 40 kunne representere en positiv,» sa hun. En mer rimelig begrensning ville være 30 til 35, la hun til.

Dr. Michael Mina, som er epidemiolog ved Harvard T.H. Chan School of Public Health sa at han ville sette tallet til 30, eller enda mindre.

WHOs advarsel

«Brukere av RT-PCR-reagenser bør lese IFU (instruksjonene) nøye for å avgjøre om manuell justering av PCR-positivitetsterskelen er nødvendig for å ta hensyn til bakgrunnsstøy som kan føre til at en prøve med en høy syklusterskel (Ct) -resultat blir tolket som et positivt resultat.»

WHO forklarer videre:

«Designprinsippet til RT-PCR betyr at for pasienter med høye nivåer av sirkulerende virus (virusbelastning), vil relativt få sykluser være nødvendig for å oppdage virus, og Ct-verdien vil derfor være lav. Omvendt, når prøver gir en høy Ct-verdi, betyr det at mange sykluser var nødvendige for å oppdage virus. Under noen omstendigheter er skillet mellom bakgrunnsstøy og faktisk tilstedeværelse av målviruset vanskelig å fastslå.»

Eller på godt norsk: Kjører du for mange sykluser vil du få mange positive resultater. Det vil altså se ut som om du har mange «smittede», mens det like gjerne kan være bakgrunnsstøy eller feil i testmetoden.

Bekrefter kritikken

Dette er ikke nytt for dem som har fulgt med. Dette er et av hovedpoengene i fagfellevurderinga til Borger og Kämmerer. Den påviser så mange feil i Corman, Drosten-artikkelen at forfatterne krever at Eurosurveillance trekker den tilbake.

Les: Stengning, karantene og forbud bygger på EN artikkel – og den er antakelig full av feil.

Der heter det blant annet:

«Det er en alvorlig feil at ikke Ct-verdiene som avgjør om en prøve er positiv eller negativ er oppgitt. (Ct betyr antall sykluser eller antall ganger prøven er kopiert.) Dette gjør testen uegnet som diagnoseverktøy for SARS-CoV-2-viruset.»

Dr Kary Mullis, som fikk Nobelprisen for å ha oppfunnet PCR-prosessen var svært klar på at den ikke kan brukes som diagnoseverktøy:

«Hvis du gjør det bra kan du finnes nesten hva som helst hod hvem som helst ved å bruke PCR.»

Han sa også at:

«Hvis du må gå opp i mer enn 40 sykluser, er det noe alvorlig galt med PCRen din.»

I artikkelen The Minimum Information for Publicationof Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) fra 2009 heter det:

«Cq-verdier over 40 er tvilsomme og bør ikke rapporteres.»

Det understrekes der at med så mange sykluser vil man få mange falske positive. Dette var også hovedpoenget i en dom fra Portugal da den slo fast det upålitelige ved PCR-prøver med så mange sykluser.

USAs «korona-tsar» Dr. Anthony Fauci har da også sagt rett ut at med «mer enn 35 sykluser vil man finne døde partikler, og testen er verdiløs. Punktum!»

I Norge brukes WHO-protokollen som tillater helt opp til 45 sykluser, men norske laboratorier holder seg innenfor ei ramme på 40, utfra det vi har fått opplyst i våre rundspørringer. Men selv det er totalt meningsløst ifølge både Dr. Fauci og WHO. Med så mange sykluser vil det nødvendigvis bli svært mange falske positive.

Det dramatiske med dette er at hele koronapolitikken bygger på PCR-testen og et stort antall sykluser. Når myndighetene i Norge og andre land sier at vi må «stramme inn» og «stenge ned» på grunn av «det høye smittetrykket», så er det basert på prøver som for en svært stor grad er verdiløse. Det samme gjelder nå man melder om så og så mange «koronarelaterte dødsfall». Da har man ikke prøvd å dyrke fram et virus basert på prøver, man har simpelthen kjørt en PCR-test, og gjerne med et så stort antall sykluser at det ikke har noen mening.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Dette er en av mange store skandaler under “pandemien”. Jeg mener jeg har hørt at dette egentlig ikke er heter falske positive når antall sykluser er latterlig høye. Det er mer feil bruk av utstyret pga inkompetanse eller verre. Ellers ser det allerede ut til at bølge nr. 2 er nedadgående i Sverige. Toppen nådde halvparten av den første. Slik 2. virussesong for sesongvirus alltid forløper, selv om virus muterer. Forøvrig har Ivor Cummins har har mye interessant statistikk rundt covid-2 og andre virus.

 2. Dette har jo “noen” vært klinkende klar over. Slike metoder heter å manipulere, og markedsmanipulering blir ofte tatt i bruk for å oppnå en kunstig profitt. Her noen eksempler fra tidligere artikkel på Steigan.no 12.feb. 2020.
  Screenshot_20201219_104657

  (…) "Det er ikke første gang bankens handelsvirksomhet blir undersøkt av påtalemyndighetene: I 2015 erklærte JPMorgan seg skyldig sammen med en håndfull andre globale banker for å ha konspirert sammen for å rigge prisen på dollar og euro. Den gang kjøpte JP Morgan seg ut av det ved å betale 550 millioner dollar.

  I juli 2013 godtok JP Morgan en bot på litt over 400 millioner dollar for å ha manipulert det amerikanske energimarkedet i tidsperioden 2010 til 2011. Før dette var det Barclays som sto for samme triksinga (2006-2008)."

  Investorene som eier disse bankene er de samme som eier vaksineindustrien, distribusjon og salgskontorer (apotek-kjeder), og oljefondet er representert over hele fjøla. De eier også den vestlige pressa inkl. Schibsted. Skremselsproagandaen som har pågått er hva det er. En “annonse” kampanje for å få flest mulig til å vaksinere seg. I verstefall med tvang…

 3. Avatar for INK INK says:

  Men nå som WHO kritiserer testene som kjøres med for mange sykluser, kommer man kanskje til å kjøre færre sykluser overalt - og dermed få betydelig nedgang i smittetallene - tilfeldigvis sånn omtrent samtidig som vaksinene rulles ut.

 4. Avatar for K11 K11 says:

  Ja, men så begynner folk (i januar) å bli syke av vaksinen, og da er det den farlige og smittsomme mutasjonen “covid-21” som får skylden, og som skal brukes som begrunnelse for en streng global lockdown. Da blir narrativet at det må utvikles en ny vaksine, og folk må finne seg i portforbud og andre strenge restriksjoner helt til den nye vaksinen er på plass.

  Og slik – med stadige nye lockdowns, vaksiner og påståtte mutasjoner – kommer det til å fortsette helt til folk våkner og gjør noe med det egentlige problemet. (Og nei, det egentlige problemet er ikke en “sykdom” som er umerkelig og symptomfri for folk flest.)

 5. Intet nytt dette… Men så handler hele sirkuset om makt og penger, korona har fint lite og ingeting med folke helse å gjøre.

  Hele dette viser med all tydelighet at vi trenger åpen debatt og ikke sensur.

 6. Den tesen at dei fleste smitta er symptomfrie byggjer så vidt eg kan sjå på denne testen. Det vil seia at om det som står her er rett, så stemmer ikkje det likevel ikkje. Då må me konkludera med at viruset er mindre smittsamt enn ein hittil har trudd og at det er lettare å kontrollera det ein har trudd, fordi det likevel ikkje finst så mange skjulte smitteberarar. Men også at viruset er farlegare enn ein har trudd, fordi ein større prosent av dei som vert smitta også vert sjuke.

  Eg stiller meg likevel spørjande til heile greia. I slutten av mars vart 5000 friviljuge testa i ei stor screening i Egilsstađir på Island. Det vart ikkje funne ein einaste med smitte. Ergo heller ikkje ein einaste falsk positiv av 5000 testar.

  Det var nokre av verdas fremste genetikarar i firmaet deCODE genetics som dreiv med massetesting på Island. Det var dei som gjennom massetestingane sine etablerte det som eit faktum at det går rundt mange skjulte smitteberarar. Og dei gjorde det så grundig at for kvar positive prøve dei fann, analyserte dei seg fram til nøyaktig kva variant av viruset det var snakk om. Slik kartla dei spreiinga til ei rad mutasjonar av viruset. At dette har noko med falske positive å gjera, får eg meg vanskeleg til å tru.

 7. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Det er det. Det finnes ikke noen slik protokoll i Norge ihvertfall intill noen fremlegger den som bevismateriale er det bare ønsketenkning at en så ideel prosess finnes.

  Ref. også de par tilfellene i Kina hvor de liksom skal ha testet MILLIONER av mennesker i en hel by, i en situasjon med ekstremt liten smitte, og ikke funnet noe. De burde funnet tusenvis av falske positive, men hvordan skulle de kunne vite det, ikke sant? det ville jo vært tolket som et utbrudd, ikke som et utbrudd av falske positive tester. Men dette hørte vi ikke noe om.

  Dette indikerer at disse “massetestings”-sakene er rent oppspinn og propaganda og rett og slett “fake news”.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere