USAs politikk – Pendelen svinger ikke

9
Foto: Shutterstock

Opp gjennom historia har det dukket opp mange imperier. Alle har hatt sin storhetstid men etter hvert blitt avviklet.

Av Jens Frøseth og Harald Reppesgaard

Trump-æraen startet under Obama

Rikelig tilgang på ressurser har alltid vært en nøkkel for å kunne dominere verden og opprettholde imperier. Obama forsto tidlig at det amerikanske imperiets bruk av militære resurser var strukket mot sin tålegrense i flere kriger i verden og hvis de ikke kunne sette fokus på ett hovedmål ville militærsatsinga spre styrkene og innsatsen tynt utover med fare for å tape alle steder.

For å opprettholde sitt krigspotensiale måtte USA ha rikelig tilgang til olje.
Mot 2000-tallet kunne ikke USA lenger dekke behovet med egen, innenlandsk produksjon.
USAs krigsmakt ble avhengig av import fra Midtøsten, særlig fra Saudi-Arabia – ja endog Venezuela!
En rekke kriger og konflikter ble ført i Midtøsten og de fleste hadde direkte sammenheng med USA sitt behov for å sikre seg olje. Alle husker f.eks. krigen mot Irak.

De oljeproduserende land avtalte at betaling for olje skulle gjøres i dollar («petrodollar»). Noe som styrket USAs valuta og sikret landet enorme økonomiske fordeler. Alle land måtte ha dollar for å kunne handle olje.
 Bare USA kunne trykke opp dollar når det passet dem.  Andre land kunne f.eks. skaffe seg dollar ved å kjøpe statsobligasjoner ved at USA solgte «gjeldsbrev».

Dette fungerer ikke ulikt oss når vi tar opp huslån i banken. Banken får et gjeldsbrev på oss, og betaler vi ikke kan banken ta huset. Det betyr at dersom Kina, som USA har definert som sin hovedfiende, krever at USA skal innløse (betale) sin gjeld til dem, vil USA gå «konk» p.g.a. at gjelden er så stor at de ikke kan innløse den.
Men det er ikke så enkelt.Et konkursrammet USA vil bety at det amerikanske markedet ikke vil ha betalingsdyktige aktører og vil forsvinne for kinesiske varer. Tilsvarende gjelder i noen grad også for Norge, som er kreditor og har «gjeldsbrev» i USA.

USA fikk etter hvert bukt med sin utenlandske oljeavhengighet.
Fra begynnelsen av 2000-tallet ble ny teknologi for oljeutvinning utviklet og man kunne utvinne olje fra oljeskifer («fracking»). USA ble slik, etter hvert, selvforsynt med olje og oljeprodukter. Under Obama økte oljeproduksjon med vel 80 % og gass med ca. 35 %. USA ble uavhengig av oljelanda. Men kjøp og salg av olje skulle fortsatt skje i petrodollar.

Noen ville etter hvert betale med annen valuta; men de som talte for å avvikle den enorme subsidieringa av USA ble knust, med støtte fra Norge. Bombingen og ødeleggelsen av Libya er det grelleste eksempel på dette
Norge deltok under daværende statsminister Jens Stoltenberg fra AP, støttet av alle politiske partier på Stortinget i 2011.

Etter å ha blitt sjølforsynt med olje kunne USA ha trappet ned den militære aktiviteten i Midtøsten; men den fortsetter som aldri før. I tillegg ble USAs militære fokus etter hvert dreid mot konkurrenten som hadde potensiale til å utfordre USA sitt hegemoni og deres dominans av verdensøkonomien – Kina.

Trump

Trump startet ingen nye kriger. Men han økte militærbudsjettet til historiske høyder uten at det kom protester fra opposisjonen i USA, inkludert kommende president Biden. Trump fortsatte Obamas og Bidens politikk og krevde fortsatt opprustning og sterk økning av militærbudsjettet i NATO’s medlemsland. Obama var først ute med å kreve at 2 % av Nato-landas BNP skulle brukes til økning av militærutgiftene. Baktanken var at alle skulle bidra med å ekspandere den enorme krigsmakta som ligger under USA sin dominans, og som sikrer USAs økonomiske, politiske og militære interesser i verden.
 
Store imperier har benyttet samme strategi når egne ressurser ikke strakk til. Da utnyttes andre lands råstoffer og andre krigsviktige varer til egen krigsindustri. Det kaller de et felles bidrag for styrking av forsvaret mot en felles fiende. Historien kan vise til flere eksempler, som Det Athenske Sjøforbund hvor Athen som ledende makt var populær i krigene mot Persia, men etter hvert strammet de grepet om sine svakere allierte og tok styringa, både militært og økonomisk.

Hitlers imperium tapte krigen av mange årsaker, men mangel på ressurser som stål, olje osv., som de ville ta fra Sovjet, var viktige årsaker til nederlaget. Stormaktenes demonisering av og anklager om at «fienden» ruster til krig hører alltid med i propagandaen når man skal skape aksept for opprustning.

På tross av løfter om det motsatte ekspanderte NATO østover mot Russland etter Sovjets sammenbrudd i 1991.
Elleve nye medlemmer kom til på 2000-tallet, og muligheten for at Ukraina med Krimhalvøya skulle bli medlem, førte til at Russland med rette opplevde seg som innringet av en fiendtlig angrepsorganisasjon.
NATOs retorikk om den «russiske faren», om Putins «uforutsigbarhet» forsterket russernes opplevelse.

Biden

Biden, deltok i, og støttet begge presidentene Bush og Obamas kriger i Midt-Østen. De militære og politiske pådriverne for disse krigene under Obama ser ut til å få sentrale posisjoner i den nye administrasjonen som avløser Trump. F.eks. Tony Blinken, utenriksminister, sentral under Obamas regime og senere konsulent for lederne i krigsindustrien.

Mediene og politikerne i Norge hilste begeistret Biden velkommen som president. Deres reaksjon preges av lettelse etter Trumps utradisjonelle, impulsive og uforutsigbare presidentutøvelse.
Applausen for Biden kunne knapt blitt større om vår Herre selv steg ned på jorda.

USA sin «nye» hovedmotstander

Trump «skremte og lokket» NATO-landa til å strekke seg maksimalt etter Obamas ønske om økt militær opprustning. De fleste av de 30 deltakerne adlød. Nå kan USA frigjøre mye av sine militærressurser til bruk mot hovedmotstanderen – Kina. For USA har medlemslandas økte penger til militæret dobbel positiv effekt, da en stor del av økningene på de andre NATO-landas militærbudsjetter er øremerket til kjøp av krigsutstyr fra USA – som krigsflyene F-35.

USAs imperium og framtida med Biden

USAs nedgang, økonomisk, samfunnsmessig og militært er uansett uunngåelig.
Politikken som la grunnlaget for at Trump kunne komme til makta er den uhemmede utplyndringa  av statlige og offentlige budsjetter til gunst for krigsindustrien og den allerede enormt rike eliten.
Dette har ført til utarming av samfunnet økonomisk og sosialt. Behovet for ressursene til en tvingende nødvendig økning av velferden og en rettferdig fordeling av verdiskapningen til folk flest får ingen respons.

Politikerne har overlatt mye av den teknologiske og materielle utviklingen til private monopoler som Microsoft, Amazon, Apple og ikke minst krigsindustrien. Disse nytter høvet til å hyre inn spesialister og en utvalgt del av befolkninga i den høyteknologiske produksjonen. De får gode gasjer og skattefritak og eventyrlige profitter går til selskapenes eiere, på bekostning av velferden til vanlige mennesker i USA. For den vanlige arbeider har lønningene stått fast i 40 år. Levestandarden synker og nøden øker

Man kan se enkelte forskjeller i Bidens og Trumps administrasjon; men de er mest retoriske.
Mens Trump åpenlyst viser sin mangel på humanitet og menneskelighet, ordlegger Biden seg mere «sivilisert» og mindre bøllete.

Imperiets politikk vil under Biden fortsatt basere seg på kontroll av verdens markeder og ressurser, for å sikre amerikanske monopoler og storselskaper størst mulig fortjeneste.
NATO og USAs militære vil være garantister for systemet.  Vær sikker på at det imperialistiske USA vil fortsette sine politiske røvertokter i verden under Biden.

Pendelen vil ikke svinge nevneverdig fra Trumps til Bidens politiske regime.

Jens Frøseth

Harald Reppesgaard

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Flott artikkel dette. Siste anslag går ut på det amerikanske krigsbudsjettet er på rekordhøye 741 milliarder dollar med satsning på atomraketter,fra fly og undervannsbåter. Det overgår alt fra moderne tid.
  Siden det nå pågår en slik massiv demonisering av Kina er det nærliggende å tro at USA vil mobilisere Nato og sine asiatiske allierte til storkrigen mot Kina. Det dreier seg hovedsakelig om Australia,Sørkorea,India og Japan.
  men det er faktisk ikke slik det er planlagt. De mange militære webbene i USA forteller en helt annen historie. Redaktøren av defensenews,Aaron Mehta,skriver 30 januar 2018: “Pentagon plans to fight a war with Russia and China SIMULTANEOUSLY.”
  Da skjønner man at krigsgalskapen faktisk overgår Hitlers operasjon Barbarossa.
  Det man i perioden 2018-19 var opptatt av i Klassekampen var om USA og Nato kunne komme oss til unnsetning når Russland overfalt Norge. Ja.

 2. Avatar for Slangen Slangen says:

  Ein pendel som står stille er ikkje ein pendel, men ein stabil gjenstand. USA har eit parti med to fløyer, eigd og styrt av jødisk kapital. For å halde ved like den evige krigen i Vestasia for Storisrael, må hegemoniet forsvarast. Lavintensiv krig i Austasia med biovåpen produsert i USA mot matforsyning (korn, kylling, svin) har foregått lenge. Korona-angrepet mot mennesker var nytt, men erfaring med biovåpenangrep kom godt med. Eit nytt hangarskip brann ved kai i Kina, og nokre veker etter, brann eit hangarskip ved kai i California, det siste kondemnabelt. Dagens galskap overgår langt Barbarossa, som var ein forkjøpskrig mot trotskistiske jødiske planer for sovjetisk okkupasjon av heile Vesteuropa. Tyskland kjemper alltid for råvarer, no gass frå aust og fisk frå vest. Dessverre held dei fram med å undertrykke sitt folk.

 3. Slangen: det som var av trotskister i Sovjetunionen ble enten skutt eller brakt til GULAG i Moskvaprosessene 1936-38. Det er greit med mye fantasi men det får da være grenser.
  Operasjon Barbarossa startet 22 juni 1941 og her ble Stalin tatt på senga. Sannsynligvis kunne han ikke forstå at noen kunne være så dum som å starte en reprise på to-frontskrigen 1914-18.

 4. Avatar for Slangen Slangen says:

  Eg har forstått det slik at Trotski, sjef for den raude hæren, var den største eksponenten for den kommunistiske verdensrevolusjonen.
  Stalins store opprusting, spesielt med angrepsvåpen og depot nær den vestlige grensen, med tanke på å rulle tvers gjennom Tyskland, bør nok tilskrivast han, Stalin. Planen var angrep, ikkje forsvar, men vart oppdaga. Barbarossa vart realisert på relativt kort tid, møtte lite motstand, men fatalt forsinka med mange veker pga italiensk heft. Min fantasi følger skriftlege kjelder.

 5. Slangen: jeg forholder meg til det du skrev og ikke det du nå samler opp. Det er helt riktig at det er historikere som hevder din teori om at Tysklands angrep på Sovjetunionen var en forsvarskrig. den første som lanserte dette var Ernst Nolte og han ble tilintetgjort av samtidens tyske historikere som selv hadde gjennomlevd nazismen. Så var det en russer som het Viktor Suworow som fortsatte Noltes teser.
  Alle miljøer som ønsker å hvitvaske nazismen holder seg til Preventivkrigs -tesen.
  Siden Tyskland fra 2014 bestemte seg for Weltpolitik og en enorm opprustning, har Ernst Noltes historiesyn blitt nær det offisielle. Tyskland forsvarte seg mot Sovjetunionen.
  i Norge var det Hans Fredrik Dahl som i en periode var Noltes bannerfører. Selv jeg fikk på plass en artikkel i Dagbladet hvor jeg påviste at Dahl surret noe fryktelig.
  Det kan du,Slangen,også gi en tanke.

 6. Avatar for Slangen Slangen says:

  Først, eg syns hovudartikkelen er god, og eg har stor aktelse for norske gammelkommunistar, ref forfattaren. Dine kommentarar, Jan, er blant dei beste i denne nettavisa.
  Historiekunnskapane dine er nok større enn mine. Eg kjenner til russaren, ikkje Nolte.
  I mi sanningsøking blant historieoppfatningar i stadig revisjon, skal eg gi dine ord ein tanke.
  Ein bør også gi ein tanke til dei som sit i fengsel i Frankrike og Tyskland i dag, for å ha ytra seg om sitt syn på andre verdskrigen.
  Dersom ytringane er feil skulle ein tru dei fall daude til jorda, utan at personane som nyttar ‘ytringsfridomen’ blir straffa.

 7. Flott,Slangen,at du nå åpner for saklig debatt. Eu-prosjektet har nå en slik dyp indre krise at makten der går berserk. De kaster Ursula Haverbeck i fengsel 92 årgammel fordi hun ikke deler offisiell historie- oppfatning,andre i hennes leir er bannlyst i media og Universitet.
  Så har du Zionistkritikerne Henri Ryssen og Alain Soral som sitter i høyrisiko fengsel utenfor Paris for feilaktige oppfatninger om israel og jødisk historie.
  i Norge har du samme trender i at “venstresida” vil forby islamkritikk og stoppe pressestøtte til Human Rights Service. helst fjerne alt sammen.
  I det hele tatt nå er trenden denne: absolutt alle webber,partier og personer som ikke støtter FNs - EUs- prosjekt om den globale verdensorden (Klaus Schwab: Resetting the future) skal fordrives fra all offentlighet. Det tragiske aspekt ved dette er at i “venstresida” har de funnet en alliert.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere