Domstol i Portugal: PCR-testene er upålitelige

9
PCR-test. Shutterstock

Det er grunn til å reise spørsmål ved om de PCR-testene som brukes til å «påvise covid-19» er pålitelige. En domstol i Portugal vedtok 11 november 2020 at PCR-testene er upålitelige og at de ikke kan brukes til å pålegge folk karantene. Kommentert her på Anti-Empire.

Det var domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa som behandlet saka og felte dommen. Dommen er publisert her.

PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler. Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese.

Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”

Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det:

Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.

Domstolen slo derfor fast at det er ulovlig for portugisiske myndigheter å holde folk i tvungen karantene, altså frihetsberøvelse, på grunnlag av disse testene. Dommerne stilte den ulovlige frihetsberøvelsen opp mot prinsippet om Habeas corpus, prinsippet er viktig for å hindre vilkårlig frihetsberøvelse, og står i prinsippet sentralt i enhver moderne rettsstat.

Dommerne i saka var Margarida Ramos de Almeida og Ana Paramés.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Men når koronaregimet allerede har satt Grunnloven tilside vil de da ta hensyn til dette? Hva er myndighetenes respons?

 2. Avatar for Anki Anki says:

  Grunn til å tro…? Nå har vel kisen som mekka testen ganske tydelig uttrykt at den ikke kan brukes til det den nå brukes til. Det ligger to tastetrykk unna. (Beleielig at Mullis har forlatt 3D matrix, btw). Hauger av kvikke folk/fagfolk har sagt det hele tida. Men, det er liksom ikke nok med t-skje lenger. Her må det pipette til. Eller vaksine :wink:

 3. Avatar for INK INK says:

  Er dette et hipt nytt uttrykk for ha gått bort, vandret til de evige jaktmarker, dratt på seg plankepysjen, lagt seg i pennalet, blitt forfremmet til herligheten, vandret heden? :grin:

  For øvrig antar jeg at du sikter til Kary Mullis, kjent for oppdagelsen av PCR-metoden og som understreket metodens begrensinger som diagnostisk verktøy.

 4. Verden hadde aldri hatt nedstengningene som har ødelagt økonomien for arbeider-og middelklassen verden over hvis vi hadde et MSM som ikke er eiet og kontrollert av den globale storkapitalen som har konstruert krisen.

  Denne domstolens funn sammen med hundrevis av fagfolk som har sagt det samme om PCR-testen (også oppfinneren), er informasjon som er like tilgjengelig for MSM-pressen som alternativ-pressen som er de eneste som omtaler dette, som viser at nedstengninger og andre tiltak ikke har noe medisinsk eller vitenskapelig grunnlag.

  Når MSM-pressen unnlater å omtale denne dommen også, kunne en ha ønsket seg en arena hvor de hadde blitt oppmerksom på hva de har påført og vil påføre store deler av verdens befolkning.

  Verdensøkonomien ødelegges til et punkt med forgjelding av så mange land, at finanskapitalen som kreditor nå snart kan gjøre hva de har ønsket seg lenge, å erstatte dagens økonomi med kontanter til en digital valuta med kontantfrie samfunn og borgerlønn.

  Dette vil blant annet kontrollere og styre individet og og frata det all den friheten som vi kjente frem til i vår, og eierskap til egen bolig. I NWO blir alt tildelt og utmålt til de i en forvaltet slaveklasse og kun til de som er profitable for herskerklassen. Og i en NWO uten alternativpresse vil ingen få vite at de som blir betraktet som useless eaters som Kissinger kaller dem, blir “ryddet vekk”. NWO blir en orwellsk verden 2.0.

 5. Avatar for Anki Anki says:

  Så fort man kikker seg rundt og tæpper inn på “the quantum field” må terminologien strekkes litt ;-). Og ja - Kary Mullis it is :slight_smile:

 6. Avatar for Anki Anki says:

  Det er langt flere dimensjoner enn 5. Men vi får være happy hvis vi når til 5. i første omgang :slight_smile:

  4D er mer som en overgang mellom 3D og 5D. Det er hauger og lass av info om dette der ute i veven. Her er en variant:

  https://www.youtube.com/watch?v=0RoKKiT3DlI
 7. Lorie Ladd er en av de mange som vi kan stole på i denne sammenhengen. For spesielt interesserte, er det også interessante nyhetsbrev som er verdt å abonnere på - her et eksempel https://thegalacticfederation.com/5-07
  Når det gjelder antall dimensjoner, er det i det systemet (Universet) vi er en del av, 12, med et 13. under oppbygging. Gaia, vår kjære planet, kom inn i 4D i 1990, og 5D i 21.12.2020 (slutten av Maya-kalenderen), og det foregår nå en enorm oppgradering, slik at flere og flere kommer inn i 5D og med det vil “Deep State” og deres medløpere råtne på rot

 8. 5D ble åpnet opp 21.12.2012 (ikke 2020)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere