Domstol i Portugal: PCR-testene er upålitelige

0
PCR-test. Shutterstock

Det er grunn til å reise spørsmål ved om de PCR-testene som brukes til å «påvise covid-19» er pålitelige. En domstol i Portugal vedtok 11 november 2020 at PCR-testene er upålitelige og at de ikke kan brukes til å pålegge folk karantene. Kommentert her på Anti-Empire.

Det var domstolen Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa som behandlet saka og felte dommen. Dommen er publisert her.

PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler. Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese.

Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”

Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det:

Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.

Domstolen slo derfor fast at det er ulovlig for portugisiske myndigheter å holde folk i tvungen karantene, altså frihetsberøvelse, på grunnlag av disse testene. Dommerne stilte den ulovlige frihetsberøvelsen opp mot prinsippet om Habeas corpus, prinsippet er viktig for å hindre vilkårlig frihetsberøvelse, og står i prinsippet sentralt i enhver moderne rettsstat.

Dommerne i saka var Margarida Ramos de Almeida og Ana Paramés.

Forrige artikkelTiltakene skader langt mer enn korona
Neste artikkelGlobal koronapolitikk: det motsatte av «beskyttelse» og «solidaritet»