Vi krever offentlige arbeidsplasser

11
Foto: Shutterstock
Frode Bygdnes

Av Frode Bygdnes.

Regjeringa la frem Nordområdemeldinga, Meld.St.9 (2020 – 2021) i forrige måned. Meldinga understreker behovet for å ha folk boende her nord. Bolyst og stabil bosetting ble poengtert. Men regjeringa har sjøl mye av skylden for fraflytting og tap av arbeidsplasser. De har fjernet statlige funksjoner i distriktene, sentralisert og lagt ned viktige offentlige oppgaver som domstoler, veikontor, lensmenn m.m. Samtlige reformer har vært for å bygge ned offentlig sektor. Regjeringens eget utvalg, Distriktsnæringsutvalget, konkluderer med at fjerning av offentlige arbeidsplasser har hatt stor påvirkning på folketallet i de mindre kommunene. En nylig oversikt over statlige arbeidsplasser viser at det nå er nesten like mange statlige arbeidsplasser i Oslo som det er innbyggere i Finnmark. Likevel følger ikke regjeringa opp med å utplassere flere oppgaver til kommunene våre i denne meldinga.

De få statlige arbeidsplasser de tilbyr, er pendlende befal. Regjeringas satsing på forsvaret i nord, er heller krigshissing og skjerping av motsetningene til vår nabo i øst. En kan se langt etter bolyst med økt risiko for militære ulykker og i verste fall utsiktene til en fremtidig slagmark.

Det viktigste forsvaret vi kan ha, er at det bor folk i landsdelen. Vi trenger et forsvar, men det må bygges på vår befolkning, ikke på utenlandske soldater. Militæret må ikke utgjøre en trussel for freden her nord.  Vi har merket oss regjeringas manglende respekt for sikkerheten til folket som bor i Tromsø ved at de pålegger kommunen å ta imot amerikanske atomubåter. I tillegg ødelegger det samarbeidsevnen mellom våre land her nord, til stor skade for landsdelen.

Dagen før utenriksministeren kom til Alta for å legge frem meldinga, kunne Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyse at befolkningstallene i landsdelen har gått ned med 2000 personer det siste året. Halvparten var fraflytting fra Troms og Finnmark. Størst var utflyttinga i siste kvartal med hele 512 færre innbyggere. Befolkningsutviklinga er alarmerende. På to år har vi mistet befolkninga til en hel kommune på størrelse med Bardu. Dette er en langvarig trend, og spesielt urovekkende er det at fruktbarhetstallene hos oss ligger nå godt under landsgjennomsnittet. Nå har også veksten i byene her nord avtatt. Arbeidsledigheten i det siste rammer spesielt de unge under 30 år. For at det skal kunne bo folk her, må det gjøres noen grep nå.

Frode Bygdnes skriver regelmessig i steigan.no om økonomiske, sosiale og politiske spørsmål sett fra Nord-Norge. Tegning: George Riad Krohn.

Ei Nordområdemelding må komme med tiltak som gjør at vi bl.a. får tilbakeført fiskeressursene som Riksrevisjonen viste til. Det er helt nødvendig at leveringsplikten for havfiskeflåten gjeninnføres for at verdiene skal bli igjen i lokalsamfunnet. Kvoter må tildeles ut fra samfunnsmessige målsettinger og høstingsretten må ikke privatiseres.

Nordområdemeldinga lanserer et investeringsfond for å stimulere lokale ideer. Uten klare retningslinjer kan et slikt fond bli brukt til å sette kommuner opp mot en annen. Vi vil ikke få vekst om en bare flytter arbeidsplasser mellom kommunene som ser seg nødt til å falby hverandre for å tiltrekke seg næringsvirksomhet. Det fører ikke til vekst. Det er allerede et stort press på våre fjorder, fjelltopper og utmarksområder. Regjeringa legger opp til at kommunene i distrikts-Norge skal tømme kommunekassa, lokke til seg etableringer og godta naturvandalisme.

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at Nordområdemeldinga skrives i Oslo og bare er på høring her nord. Om Fylkeskommunene i landsdelen hadde fått oppgaven med å utforme ei slik melding, ville den blitt mer realistisk, flyttet kunnskap nordover og styrket fylkeskommunen som aktør. Meldinga derimot signaliserer at fylkeskommunen vil svekke sin posisjon i nordområdepolitikken. Denne meldinga hadde vært en anledning til å overføre oppgaver til dette store tvangssammenslåtte fylket, Troms og Finnmark. Når den anledninga ikke ble brukt, er det tvilsomt at oppgaver noen gang vil komme tross lovnadene med regionreformen. Meldinga tyder på at det nå arbeides målbevisst for å fjerne fylkeskommune som folkevalgt mellomledd. Det vil svekke mulighetene til at folket her nord får påvirke politikken for nordområdene.

Frode Bygdnes

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. De er gjerne skjevt fordelt jobbene i det offentlige. Men faktum er Norge er verdensledene i offenlige jobber med 30% og økende. I tillegg har vi vel 10% i arbeidsdyktig alder på trygd. Kina og Østblokken hadde vesentlig flere i det offentlige før i tiden under verste kommunisttiden. Poenget er at det ikke er bærekraftig, og uten den den «forhatte» oljen hadde vi alle jobbet i det offentlige med borgerlønn.

 2. Avatar for Enebak Enebak says:

  Skal innbyggerne i Finnmark ha mulighet til å skape utvikling, vil det også være nødvendig å få tilbake råderett over egne naturressurser. Det er ran når staten selger ut fiskekvotene til store konsern og lar dem stikke av med fangsten.
  Det er også et overgrep fra staten å overlate til USA å styre utenrikspolitikken i de norske nordområdene. Norge må bygge ned spenningen mellom Norge og Russland så det igjen blir mulig å skape handel østover for finnmarkingene.
  Helt fra krigen tiof frem til Regjeringen Solberg har Finnmark og Nord-Troms vært demilitarisert med bare symbolsk militær tilstedeværelse. Det er ikke rart at bjørnen i øst begynner å flekke tenner og murre Nato-styrker rykker inn i Finnmark og Norge inviterer amerikanske krigsskip til å legge seg kloss opp mot russisk farvann.
  At USA får bygge base til egne overvåkningsfly på Andøya og base for atomubåter i Troms hjelper heller ikke.

 3. Arbeidsplasser er selvsagt viktige, men jeg tviler på at det er hele grunnen til at det er netto fraflytting fra nord. For det første, “nordlendinger” i betydningen folk fra hele Nord-Norge har flyttet sørover i hele min levetid, man møter dem jo overalt; gamle, middelaldrende og unge. Forskjellen nå er at det er negativt fødselsoverskudd i motsetning for rundt 3 tiår siden og bakover når fødselsoverskuddet gjorde at befolkningen var nogenlunde stabil i nord.

  På min min arbeidsplass hvor det jobber mellom 40 og 50 mennesker (mange deltid) har vi og har hatt bare de 3 siste åra 3 unge mennesker fra Troms og Finnmark. Såvidt jeg vet var ikke mangel på arbeid for noen av dem grunn til at de flyttet sørover. 2 av dem har sagt til meg at hovedgrunnen var for å oppleve noe nytt, dessuten bedre klima. Slik det ser ut nå tviler jeg på at noen av dem kommer til å dra tilbake nordover når de er etablert i sør med kjærester osv.

  Dette er en utvikling som heller ikke er særegen for Nord-Norge. Mange landkommuner i sør sliter også, særlig i innlandet (ikke det nye fylket, men generelt). De større byene har stor tiltrekningskraft på de unge fordi man ønsker å “være der det skjer”, møte nye mennesker (gjerne hele tida) og jobbmulighetene er selvsagt også større. Men hvem vet, kanskje det en vakker dag blir “in” å bo usentralt i stedet for i byen…?

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg har bodd i Nord Norge, og været var hovedgrunnen til at jeg flyttet sørover igjen. Det var ikke spesielt moro med snø i mai, men det var den evige vinden som blåste i alle retninger som var den største irritasjonen.

  Jeg forstår egentlig ikke hvorfor folk som ikke tjener godt over snittet og som har barn, orker å bo i storbyen. For det førte så kaster man fort bort 2 timer på transport, og for det andre så gjør trengselen at flertallet må bo usentralt i en liten leilighet.

  Jeg tenkte at jeg skulle kjøpe julegaver i Oslo i år, helt til jeg kom på at det er de samme kjedene der som man finner i småbyene, og handler man på internett, spiller det egentlig ikke så stor rolle, hvor man bor. Globohomo har forresten gjort at alle vestlige storbyer har blitt likere, da man også her finner den samme arkitekturen, de samme kjedene, og den samme importbefolkningen…

 5. Paradoksalt kan Covid-19 være med på å endre denne trenden fordi arbeid hjemmefra nå blir mer og mer vanlig. Hvorfor skal man sitte trangt i en liten og rådyr leilighet i Oslo, Bergen osv. når man kan bo staselig og romslig nær sagt hvor som helst i landet framover til samme eller lavere pris?
  Riktignok er det nok de mer sentrale landkommunene og mindre byene som vil tjene mest på nye skattebetalere, men når det regner på presten drøpper det som kjent på klokker`n.

  I USA er trenden klar: Mange flytter ut av de dyreste byene, f.eks San Fransisco.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg tror ikke at Vestens storbyer vil akseptere et prisfall som en følge av utflytting, så skal jeg tippe så vil de øke innvandringen, selv om det vil forsterke utflyttingen av urbefolkningen.

  Den progressiv-kapitalistiske alliansen tror jo som kjent at Vesten består av magisk jord, hvor man blir helt som urbefolkningen bare man setter sine bein innenfor grensene.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  God jul Kjetil og Rune.

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  God Jul til deg også.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere