Støtt heismontørene i kampen mot fagforeningsknusing og NHO

0

Opprop fra Heismontørenes Fagforening.

Heismontørene i Schindler Heis er i konflikt med bedriftens ledelse. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt for mellomlederne, organisert i Forbundet for ledelse og teknikk, har fått oppsigelse (kamuflert som endringsoppsigelse).

Bakgrunnen for konflikten er at bedriften på en rekke områder tar seg til rette, på tvers av inngåtte avtaler. De setter fagforeningen til side. Konflikten ble utløst av endringer i dataprogrammet for elektronisk verktøy. Montørene hevder at systemet medfører dobbeltfakturering.

Heismontørenes Fagforening (HMF) er en sterk forening, og har, gjennom sin kampvilje, kjempet fram gode vilkår for bransjen. NHO liker ikke sterke fagforeninger. I sin generelt aggressive politikk går organisasjonen til sterkere og mer brutale angrep på fagbevegelsen enn på lenge.

Det trengs en kampvillig fagbevegelse for å drive angrepene tilbake.

Bedriften prøver å knekke montørklubben som en effektiv kamporganisasjon for medlemmenes interesse. De vil tukte mellomlederne til å spille rollen som lydige redskaper i kampen mot montørene. Schindler forsøker seg på fagforeningsknusing.

Alle som ser det som avgjørende viktig, ikke minst i dagens krisesituasjon, å opprettholde en kampvillig og kampdyktig fagbevegelse mot arbeidsgivernes forsøk på å knekke den, oppfordres til å støtte montørklubben og Heismontørenes Fagforening og deres krav om tilbaketrekking av avskjedigelsen og oppsigelsen. Heismontørene har i mange år stått i første rekke når det har gjeldt å yte solidarisk støtte til andre arbeidere i kamp. De fortjener nå hel og full solidaritet

fra alle som ønsker en sterk og kampvillig fagbevegelse. Kampen de fører er alle arbeideres kamp.

  • Stopp alle forsøk på fagforeningsknusing!
  • Full støtte til HMF!
  • Schindler må trekke avskjedigelsen og oppsigelsen tilbake!

Heismontørenes Fagforening

Signer dette oppropet

Fagforeningsknusing i Schindler Heis

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Maskene har ingen virkning på smittespredning
Neste artikkelVaksinebevis for å komme inn på pub, fotballkamp eller fly?