Fagforeningsknusing i Schindler Heis

0
Fra nettsida til Heismontørenes fagforening

Alexander Jordnes, hovedtillitsvalgt i Schindler Heis, ble avskjediget fredag 20. november med øyeblikkelig virkning. Nestlederen i klubben, Rune Larsen, har fått advarsel sammen med 40 andre. Dette er de siste trekkene i en kamp som har pågått i flere måneder mellom bedriftsledelsen og de ansatte i Schindler.

Leder i Heismontørenes Fagforening, Markus Hansen, sier at mens klimaet i bedriften mellom ansatte og ledelse tidligere var godt, nå har endret seg fullstendig:

– Klimaet som var før der man kunne snakke sammen, ordne opp i ting og ha dialog, har nå gått over til overkjøring fra ledelsen, sier Hansen til Fri Fagbevegelse.

Denne ulmende konflikten kulminerte nå før sommeren i 2020, der heismontørene var så rasende på en programvareoppdatering til jobbsystemet Schindler bruker at de nektet å levere inn timelister elektronisk og heller sendte dem på papir, i tillegg til å senere skape ståhei utenfor Schindlers nye lokaler på Løren via høylytte markeringer.

Schindler svarte på sin side med å ikke betale lønn, ifølge sin argumentasjon all den tid de ikke hadde fått inn lønnsslipper elektronisk.

Når en bedrift svarer på en konflikt med de ansatte med å sparke deres tillitsvalgte, så snakker vi om et direkte angrep på fagbevegelsen som sådan. Dette poenget har Norsk Sjøoffisersforbund tatt når de har send støtteerklæring til heismontørene. De sier i sin støtteuttalelse:

«Vi sjøfolk er ikke ukjent med den vonde følelsen det er å bli skiftet ut med billig arbeidskraft. Hvordan det er å leve i frykt for hva fremtiden vil bringe, og hvordan man skal kunne ta vare på sin egen familie. Vi har ridd av stormer i mange år, og vi har kjempet for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår i en mannsalder.

Vi kjenner oss igjen, og vi vet det er vanskelig. Norsk Sjøoffisersforbund ønsker derfor å uttrykke vår fulle støtte til kampen som kjempes av våre venner i Heismontørenes Fagforening, og av de ansatte i flybransjen ved Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund

Rogaland Elektromontørforening har også vedtatt støtte til heismontørene i Schindler.

Ledelsen i Schindler sier at oppsigelsene er veloverveid og drøfta både med NHO og arbeidsgiverforeninga heis sonderer under. Det betviles ikke, og det er grunn til å ha mistanke om at dette er en del av en større klassekamp fra «arbeidsgivernes» side. De ønsker å knuse sterke fagforeninger og gode lønnsavtaler. EØS-avtalen gir dem mulighet til å hyre inn billige arbeidtakere fra for eksempel Baltikum som kan flys inn for å erstatte fagorganiserte arbeidere i Norge.

Alexander Jordnes skriver i Julebrev fra hovedtillitsvalgt i «det nye Schindler» om hvordan han og hans fagforeningskamerater opplever situasjonen.

  • «Vi ønsker å arbeide i en bedrift som ikke presser vår integritet (ref; dobbeltfakturering).
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift som tar faget vårt på alvor. Vi arbeider med et helt stykke arbeid. Vi er ikke servicemontører, reparasjonsmontører eller fastprismontører. Vi er heismontører.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift som respekterer inngåtte avtaler.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift som ikke spiller et psykisk umenneskelig spill med sine ansatte.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift hvor tillitsvalgte kan representere sine medlemmer uten å få sparken.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift som betaler utenlandske arbeidskamerater som oss.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift som tar HMS på alvor.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift hvor samarbeid og dialog om retningen er det eneste riktige.
  • Vi ønsker å arbeide i en bedrift for fremtida.«

At disse oppsigelsene skjer midt under korona-unntakstilstanden, der alle massemøter i praksis er forbudt, er neppe heller noen tilfeldighet. I dette perspektivet er støtten til heismontørenes kamp altfor svak. Det må mye mer kraft til for at de skal kunne seire. For noen tiår tilbake ville det ha vært full mobilisering i fagbevegelsen. Hva skjer nå?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEntra fra samfunnseiendom til Wall Street?
Neste artikkelIntervju med opposisjonsleder i Armenia