«Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund

9

Norge på tiltalebenken. – Bokanmeldelse.

Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.

«Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund  er den første boka i sitt slag om Norges rolle i krigen mot Syria. Boka gir et  bidrag til forståelsen av den norske tilstedeværelsen i krigen. I motsetning til andre bøker om Syria skrevet av norske forfattere, er  «Norges krig mot Syria» et leksikalt verk.

Kapitlene er tematiske, har kildehenvisninger som kan leses separat, men alle kapitlene har referanser til Norges deltakelse i krigen mot Syria. 

Det  kanskje mest overraskende for et norsk publikum, er å få innsyn i aktører man ikke visste har spilt en rolle eller hatt en agenda i krigen mot Syria. Her kan nevnes Amnesty, Helsingforskomiteen og bistandsorganisasjoner som f.eks. Norsk Folkehjelp. Hvorfor  Norge er den nest største bidragsyteren i verden i å bruke penger på såkalt humanitær bistand. Hele 15 milliarder norske kroner er gått til opposisjon kontrollerte områder som ren økonomisk støtte til de militante opprørerne. Hvordan ovennevnte har vært pådrivere for en militær invasjon av Syria.

Forfatteren tar for seg norske medier og deres rapportering fra krigen, norske regjeringers støtte til Nasjonalkoalisjonen som allerede i 2011 ble utnevnt til  «den legitime representanten for det syriske folket». Free Syrian Army skulle fremstilles som Syrias nasjonale hær etter regimeskiftet. For å få dette til å gå opp måtte  man dehumanisere president Assad. Da kunne Norge også støtte innføring av sanksjoner med samme begrunnelse selv om det gikk utover den syriske sivilbefolkningen..  Forfatteren trekker tråder til andre kriger og konflikter Norge har deltatt i, f.eks. Norges rolle i krigen mot Libya og Irak og Norges nesegruse støtte til amerikanske kriger.

Birkelund har eget kapittel hvor han har intervjuet syrere som ikke er kommet til orde i den offentlige debatten fordi de ikke representerer «opposisjonen». Som ikke støtter en «revolusjonen» som aldri har funnet sted.Forfatteren plukker fra hverandre myten om at krigen er en borgerkrig. Han ser på kurdernes rolle. En bok som er en nyttig øyeåpner for mange og en avkledning av forvalterne av norsk utenrikspolitikk. Som et korrektiv til mediene som har påvirket vårt syn på krigen. Boka er med på å vise at narrativet norske regjeringer har brukt for å legitimere militær deltakelse i krigen mot Syria  ikke stemmer med virkeligheten.

Norges krig mot Syria
– LARS BIRKELUND

300.00kr

Norges krig mot Syria 

J’Accuse…! Norge på tiltalebenken

Epic.no

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg påminner både Eva T og Lars B om at “Venstresidas tankesmie” Manifest Forlag også har utgitt en bok om Syriakrigen. Bendik Sørvig: Syria. Den tapte revolusjonen.
  Dere to er best kvalifiserte til å anmelde denne boken. Forlaget har også utgitt en bok om den russiske revolusjon som noen med kunnskaper og gode nerver burde se på.

 2. Jeg har omtalt Sørvigs bok her og i Klassekampen-----ikke bare omtalt, men hatt en “dialog” med han i KK

 3. Det var jo flott,Eva T… Jeg kunne ikke huske dette,men jeg leser da heller ikke avisa med stor intensitet lenger. Dess større statssubsidier (43 millioner),dess mere norsk statsideologi som er EU og Nato-basert.
  I driften mot gigantkrigene er vi dårligere rustet enn noensinne.

 4. Flott at det finnes mennesker som Lars Birkelund som bryr seg og er villig til å legge ned arbeid for å hindre intervensjon, men etter å ha sett Terje Alnes’ intervju av Lars Birkelund om boka, og lest innholdsfortegnelsen, så virker det som at Norges propaganda mot Syria ville vært en mer treffende tittel. Jens Stoltenberg med NATO-symbol som kysser Erdogan som omslag framstår også pussig og useriøst, som om boka er laga for oss sprø folka på forumet, og ikke søker et mainstream publikum.

  I intervjuet med Alnes gir Birkelund bare vage svar på hvordan Norge har gitt økonomisk støtte til opprørskontrollerte områder. Og sanksjonene er ille nok, men også bare Norge som slår følge med EU som sedvanlig vassallatferd. Hva skriver Birkelund om Telemarkbataljonen, Norges militære engasjement og legaliteten i disse operasjonene?? Hvem, hva, hvordan, når??

  Når tittelen er Norges krig mot Syria - Norge på tiltalebenken så bør den levere gravejournalisme verdig å gå til sak på, langs denne linja:


 5. Erna Fjerna anerkjenner Al Qaeda og IS som Syrias legitime regjering.

  Så hvorfor kan ikke Nordmenn anerkjenne Diplom Is eller Jehovas vitne som Norges rettmessige regjering ? :thinking:

 6. Du lurer på hva boka inneholder. Det får du svar på hvis du leser den.

 7. Avatar for thormothr thormothr says:

  Jeg har fulgt med på situasjonen i Syria, og er allerede nokså kjent med de temaene som boka ser ut til å inneholde når man leser innholdsfortegnelsen. Derfor kommer jeg ikke til å bestille en bok til 300 NOK hvis tittel skulle vært Norges propagandakrig mot Syria

  Det jeg har lite kunnskap om er Norges militære engasjement i Syria…beslutningsprosesser, handlinger, legalitet… Hva forstår du om det? Jeg ser gjerne en artikkel om det temaet på Steigan.no.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere