«Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund

0

Norge på tiltalebenken. – Bokanmeldelse.

Av Eva Thomassen.

«Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund  er den første boka i sitt slag om Norges rolle i krigen mot Syria. Boka gir et  bidrag til forståelsen av den norske tilstedeværelsen i krigen. I motsetning til andre bøker om Syria skrevet av norske forfattere, er  «Norges krig mot Syria» et leksikalt verk.

Kapitlene er tematiske, har kildehenvisninger som kan leses separat, men alle kapitlene har referanser til Norges deltakelse i krigen mot Syria. 

Det  kanskje mest overraskende for et norsk publikum, er å få innsyn i aktører man ikke visste har spilt en rolle eller hatt en agenda i krigen mot Syria. Her kan nevnes Amnesty, Helsingforskomiteen og bistandsorganisasjoner som f.eks. Norsk Folkehjelp. Hvorfor  Norge er den nest største bidragsyteren i verden i å bruke penger på såkalt humanitær bistand. Hele 15 milliarder norske kroner er gått til opposisjon kontrollerte områder som ren økonomisk støtte til de militante opprørerne. Hvordan ovennevnte har vært pådrivere for en militær invasjon av Syria.

Forfatteren tar for seg norske medier og deres rapportering fra krigen, norske regjeringers støtte til Nasjonalkoalisjonen som allerede i 2011 ble utnevnt til  «den legitime representanten for det syriske folket». Free Syrian Army skulle fremstilles som Syrias nasjonale hær etter regimeskiftet. For å få dette til å gå opp måtte  man dehumanisere president Assad. Da kunne Norge også støtte innføring av sanksjoner med samme begrunnelse selv om det gikk utover den syriske sivilbefolkningen..  Forfatteren trekker tråder til andre kriger og konflikter Norge har deltatt i, f.eks. Norges rolle i krigen mot Libya og Irak og Norges nesegruse støtte til amerikanske kriger.

Birkelund har eget kapittel hvor han har intervjuet syrere som ikke er kommet til orde i den offentlige debatten fordi de ikke representerer «opposisjonen». Som ikke støtter en «revolusjonen» som aldri har funnet sted.Forfatteren plukker fra hverandre myten om at krigen er en borgerkrig. Han ser på kurdernes rolle. En bok som er en nyttig øyeåpner for mange og en avkledning av forvalterne av norsk utenrikspolitikk. Som et korrektiv til mediene som har påvirket vårt syn på krigen. Boka er med på å vise at narrativet norske regjeringer har brukt for å legitimere militær deltakelse i krigen mot Syria  ikke stemmer med virkeligheten.

Norges krig mot Syria
– LARS BIRKELUND

300.00kr

Norges krig mot Syria 

J’Accuse…! Norge på tiltalebenken

Epic.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.