God oppslutning om ny markering mot vindkraft på Eidsvolls plass!

0
Ved markeringa mot vindkraft var det stilt opp store fotografier av vindkraftanleggene. Foto: Jan Gunnar Berg.

Av Jan Gunnar Berg.

Lørdag 12. desember var det ny markering mot vindkraft i Oslo. Arne Nævra fra SV, Kristoffer Robin Haug fra MDG og Lise Askvik fra Helsepartiet var blant appellantene. Samtlige politikere oppfordret til fortsatt å vise motstand og gav annerkjennelser til arrangementet.

Det var et bredt sammensatt program der ulike aspekter ved vindkraftutbyggingen ble nevnt. I tillegg til selve markeringen var det også utstilt bilder fra flere av vindkraftanleggene, under bygging og ferdigstilte. Bildene var plassert på staffelier og godt synlige for forbipasserende.

MDG og SV stemte sammen med SP og Rødt for Rødt sitt forslag om en uavhengig granskning av alle omstridte vindkraftanlegg, både utbygde og under bygging.

Rundt 80 personer trosset et litt kjølig desember vær og deltok på markeringen. Deltakerne kom fra Oslo / Viken og Sør-Vestlandet. Mange forbipasserende tok seg tid til å stoppe ved bildene som var utstilt på staffelier med fakler nedenfor. Disse var plassert lett synlige fra Karl Johans gate. Mange var innom så det reelle tallet på besøkende er betydelig høyere enn de 80 som deltok på selve markeringen.

Arrangøren hadde satt sammen et bredt program. Appellantene var rådgivende ingeniør Anders Helstrup, leder i Motvind Oslo og Viken og styremedlem i Oslo sameforening Per Inge Østmoen, lærer og sykepleier Siri Fjeseth, stortingsrepresentant for SV Arne Nævra, leder for Helsepartiet Lise Askvik, tidligere styremedlem i Motvind Norge og nå fylkessekretær for Naturvernforbundet Sogn og Fjordane Jørund Nygård, folkevalgt i Karmøy kommune og styremedlem i Motvind Sør-Vest Marianne Sol Levinsen. Vara for partileder for Une Bastholm fra MDG Kristoffer Robin Haug steppet inn for henne da hun selv dessverre måtte melde forfall grunnet svangerskapet. Wenche Hovlid Sortvik og gruppen Nei til vindkraft på Stad og leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøya Birgit Oline Kjerstad hadde skrevet sterke appeller som ble lest opp av arrangøren da de selv ikke kunne stille. Begge disse appellene er tatt med lenger ned i denne pressemeldingen.

Blant temaene som ble omtalt var; energieffektivisering og alternativene til vindkraft, statlige overgrep ved raseringen av reinbeiteområder, tette nettverk og forbindelser mellom vindkraftindustrien og offentlig forvaltning, behandlingen av vindkraftmeldingen i Stortinget, SV, MDG og Helsepartiet sine nei til vindkraft i sårbar natur, krav til uavhengig granskning av konfliktfylte konsesjoner, utbyggingsprosjektene på Bremangerlandet, Haramsøya, Stad og Tysvær, vindkraftutbyggingens konsekvenser for folkehelsen.

Store deler av arrangementet og forberedelsene ble filmet av Lene Haug. Dette er tilgjengelig under arrangements side på Facebook.

Markeringen var en del av en rekke markeringer mot vindkraft der målet er å skape økt oppmerksomhet rundt dette i Oslo og Viken. Den første store markeringen som ble arrangert av Jan Gunnar Berg var 10. oktober på Eidsvolls plass. Markeringer lørdag 23. januar og lørdag 6. mars er under planlegging.

Det arrangeres også ukentlige «stille markeringer» på kveldstid. Disse markeringene gjennomføres ved at sterke bilder fra vindkraftverk og anleggsområder er utstilt på en staffelier plassert på Eidsvolls plass.

Neste markering i Oslo blir 23. januar klokka 11 på Eidsvolls plass.

Forrige artikkelNoenlunde oppgående
Neste artikkelSom fisk har brug for vand, har mennesker brug for et socialt liv.