Brexit sett fra Sverige

0

På den svenske nettsida Global Politics har skribenten Jan-Erik Gustafsson kommentert Brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU.

Brexitavtalet är slutet

Av Jan-Erik Gustafsson

På själva julafton efter månader av besvärliga förhandlingar kunde Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i en presskonferens meddela att ”Brexitavtalet är slutet”.

Johnson tillkännagav att ”Jag har nöjet att säga att vi har slutfört det hittills största frihandelsavtalet , värt 660 miljarder pund per år, ett allomfattande Kanadaliknade frihandelsavtal mellan UK och EU”.

Johnson sade att avtalet kommer att försvara jobb genom att tillåta brittiska varor och tjänster att säljas till EU utan tullar och importkvoter.

Så vad Storbritannien har uppnått fyra år efter folkomröstningen 2016, då över 17 miljoner britter röstade för Brexit, är att landet från 1 januari lämnar EUs inre marknad och EUs regelverk, men kan handla med EU som en likvärdig partner, och därmed punkterat EUs krav på till synes omedgörliga ”lika spelregler”. Det betyder bland annat att EU konkurrens- och statsstödsregler inte kommer att gälla för UK utan landet avgör själv sitt stöd och subventioner till företag, allmänna ekonomiska enheter mm

Det absolut viktigaste med avtalet är som Johnson betonade att UK ”nu har tagit kontroll över sina lagar och sitt öde” och att EU-domstolens rättsverkan upphör, vilket var kanske Brexitanhängarnas viktigaste krav.

Det är som Johson säger att ”för första gången sedan 1973 kommer vi att vara en självständig kuststat”. I den omtalade fiskefrågan slöts en kompromiss att under en övergångsperiod på 4 ½ år reglera den ömtåliga fiskefrågan runt Storbritanniens kustvatten.

Det är ingen tvekan om att EU har dragit det kortaste strået. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen försökte i sin presskonferens i sin besvikelse dribbla bort frågan om nationell självständighet genom att fråga sig ”vad självständighet faktiskt betyder under det 21:a århundradet. För mig handlar det om att ihärdigt arbeta , resa, göra affärer i de 27 medlemsländerna. Det handlar om att slå ihop våra styrkor, och tala tillsammans i en värld full av stormakter”.

Johnson däremot får överlag positiva reaktioner i brittisk press. Det tidigare Brexitparties Nigel Farage berömmer avtalet även om det inte är helt perfekt, och den tidigare labourpolitikern George Galloway skriver att avtalet är grunden för att Storbritannien ska kunna forma sin egen politik.

Storbritannien kommer att samarbeta med EU i klimat- och säkerhetsfrågor, sade Johson. Det ”allomfattande” avtalet som är på över 2000 sidor innehåller också bestämmelser om energi, sociala skyddsnät, flygtrafik, vägtransporter mm. Det kan bli problem med tolkning och tvister i detaljerna, men från 1 januari är Storbritannien en fri och självständig nation. Det brittiska parlamentet kommer att godkänna avtalet den 30 december då labourpartiet har deklarerat att det inte motsätter sig det.

Avtalet borde inspirera till att det går att göra en Svexit – även i Sverige.

Det är dags för Svexit – låt oss rösta igen.

Forrige artikkelDr. John Lee: – Fri oss fra denne nytteløse lockdownpolitikken
Neste artikkel– Jag visste faktiskt inte att det svenska klassamhället såg ut så här