Brexit og den nasjonale selvråderetten

3
Illustrasjon: Shutterstock

Av Daniel Ducrocq.

Under toppmøtene mellom EU og den britiske regjeringen som ble avsluttet med en Brexitavtale 24.12.20, har den britiske regjeringen vist lite vilje til å forhandle om fiskerirettigheter i britiske farvann. Til gjengjeld er finanssektoren, The City, ikke berørt av avtalen. 

Det er et paradoks at den britiske regjeringen har vært mer opptatt av å skjerme fiskerinæringen (0,1% av det britiske BNP, 12 000 arbeidsplasser) enn finanssektoren (7% av BNP, 1,1 millioner arbeidsplasser), skrev Le Monde 25.12.20, under overskriften »Boris Johnson svikter The City‘.

Under forhandlingene med EU har den britiske regjeringen valgt å prioritere høyt den nasjonale kontrollen over naturressurser, fremfor å skjerme finansnæringen. EU-fiskere må nå redusere sine fangster i britiske farvann med 25%, og ser ingen dramatikk i det. »Vi visste at vi ville tape noe med Brexit, men egentlig kan vi ikke klage» uttalte presidenten for fiskerforbund i Frankrikes største fiskerihavn, Boulogne-sur-Mer i et intervju med franske media(»Lettelsen hos franske fiskere etter Brexitavtalen»Le Monde, 28.12.20). Dermed tyder alt på at Brexitavtalen ikke vil skape spenning mellom britiske og EU-fiskere.

Det er minst to gode grunner til å rose Boris Johnson og de britiske forhandlerne. For det første for å ha vist bondevett: fremtiden sikres bedre ved å kontrollere naturressursene nasjonalt enn å skjerme en finanssektor som har vokst seg stor på leirføtter.  For det andre for å vise at forsvar av den nasjonale selvråderetten kan utøves uten å ramme et godt forhold til omverden. Dette er noe norske styresmaktene bør ta lærdom av. 

Daniel Ducrocq   

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Slangen Slangen says:

  Britiske fiskarar er misfornøyde, med god grunn. Boris har verna naturressursene dårlig, og han vil bli straffa politisk. Gir du bort mesteparten av fisken har du ikkje nasjonal sjølvråderett.

 2. Nok en gang ble folket i England lurt. Man skal da ikke gi bort fisk og annet når folket har stemt NEI til å gi bort noe som helst til EU.

  Om du går fra kjerringa så forhandler du ikke om en avtale etter bruddet, kjerringa skal fortsatt komme å vaske huset ditt, ta seg av ditt og datt … osv …

  Det er like latterlig som narrespillet de kaller Brexit.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Du skal se de nå får dobbel dose av det de stemte imot. Som straff. Nå er det globalister som styrer gegge de store partiene. Ingen av de er for nasjonal selvråderett.

  Starmer married Victoria Alexander in 2007.[124] She was previously a solicitor but now works in NHS occupational health.[5][125] The couple’s son and daughter are being brought up in the Jewish faith of their mother and the family attend shabbat dinners

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere