Nei til EU ønsker avtalen mellom Storbritannia og EU velkommen

0
Shutterstock

– Det er flott at partene har blitt enige om en handelsavtale, sier Roy Pedersen, leder i Nei til EU.

Avtalen som ble inngått 24. desember legger grunnlaget for et ryddig og godt handelsforhold mellom Storbritannia og EU, og imøtekommer britenes krav om sjølråderett, heter det i pressemeldinga fra Nei til EU..

– Dette viser også at det finnes andre avtalemuligheter med EU enn EØS, sier Pedersen.

I pressemeldinga fra Nei til EU heter det videre:

«Den ferske avtalen inneholder bestemmelser når det kommer til handel med varer og tjenester, statsstøtteregler, fiskeri, energi og tvisteløsningsmekanismer. – Vi ser her at det er mulig å fremforhandle nye avtaler med EU, der også de må gi store innrømmelser, sier Pedersen.

Det opprettes en egen tvisteløsningsmekanisme mellom partene, som sikrer at Storbritannia ikke er underlagt EU-domstolen, noe som har vært et viktig krav for britene. Ulikt fra EØS-avtalen, er det ikke noen fortløpende innføring av nye EU-regler. Med denne avtalen er britene heller ikke lenger underlagt EUs statsstøtteregler, og kan støtte næringslivet etter sine egne regler. Det er en omfattende avtale, som Nei til EU vil studere nærmere i tiden som kommer.

– Avtalen aktualiserer enda mer kravet om en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen, som blant annet er reist av Fellesforbundet, avslutter Pedersen.»

Forrige artikkelMathias Bröckers: «Vi har klimaløgnere på begge sider»
Neste artikkelSyria: ytterligere sanksjoner, nå mot familiemedlemmer