Skivebom om vindkraft

0
Illustrasjon: Shutterstock

Mindretallet i SV på ville veier.

Av Odd Handegård.

Jeg har ventet på det – at forbundslederen i EL og IT Forbundet og SV-medlem, Jan Olav Andersen, skulle komme på banen med argumenter mot flertallet i SVs programkomité (som altså har foreslått at SV skal gå prinsipielt mot vindkraft i Norge). I Klassekampen begrunner han hvorfor vindkraft er nødvendig. Bare ett av argumentene er fornuftig (det kan blir en del arbeidsplasser av vindkraftutbygging – men slett ikke mange, viser det seg, dessverre). Samtlige andre argumenter må oppfattes som skivebom – argumentene er faktisk enda dårligere enn de som nå kommer fra statsråd Bru og fra direktørene i Energi Norge og NVE. Andersens og Knut Øygards argumenter handler om at nødvendige klimatiltak krever en «vesentlig økning i kraftforbruket» og i kraftproduksjonen. Andersen/Øygard antar at Statnetts forslag på 80 TWh med ny energi er det som trengs for å elektrifisere Norge.

Les: Elektrifiseringen av Norge – forutsetningene svikter

De fleste – unntatt Andersen/Øygard – er nå på vill flukt bort fra Statnetts antakelse om at det trengs 80 TWh for å elektrifisere Norge. Veritas kom nylig til at det var tilstrekkelig med 50 TWh og NVE med at det vil klare seg med 25 TWh.

Nå er det samlede behovet for ny kraft bare det ene spørsmålet av betydning. Det andre gjelder hvor mye kraft vi kan administrere fram, uten vindkraft. Her er noen enkle tall – jeg overdriver ikke. Mine prognoser ligger godt i underkant av vanlige oppfatninger.

1. Norge har et årlig kraftoverskudd på 0-20 TWh, i gjennomsnitt nesten 15 TWh årlig.
2. Det er forventet at «klimaendringene» vil øke kraftmengden i norske magasin med minst 10 TWh.
3. Det vil være mulig å spare minst 20 TWh strøm gjennom energieffektivisering av norske bygg.
4. Det er mulig å oppgradere norske kraftverk med minst 10 TWh.
5. En toprisordning på kraft vil kunne redusere strømforbruket med 1 TWh.

Som vi ser er regnestykket til Andersen/Øygard feil på begge hovedpunkter. De overdriver kolossalt behovet for ny energi til elektrifisering og nye arbeidsplasser. Og de ser helt bort fra at det er mulig å utvikle minst 55 TWh fornybar energi, uten en eneste ny vindturbin i Norge.

Det interessante etter mitt syn er at det vil bli vesentlig flere arbeidsplasser i Norge om myndighetene satser på de fem punktene ovenfor, enn på utbygging av 10.000-15.000 vindturbiner i Norge. Det kan ikke bli vanskelig for «komiteens leder» (altså Kirsti Bergstø) å besvare spørsmålet fra Andersen/Øygard: Hvordan skal vi «kunne skaffe nok kraft til å gjennomføre de høye ambisjonene for avkarbonisering og industriutvikling»

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.