Elektrifiseringen av Norge – forutsetningene svikter

3
Illustrasjon: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Alle politikere – fra SV til langt ut på høyresida – er enige om at elektrifiseringen av Norge må fortsette. Det eneste som skiller SV (og MDG) fra de andre partiene, er at de økte utgiftene til «klima»tiltak i noen grad skal kompenseres ved at folk som tjener mindre enn 600.000-700.000 skal få 3.-4.000 kroner året i skattelette, pluss en drøy tusentapp som kompensasjon for økte «klima»avgifter. De som tjener mest, skal skattlegges vesentlig mer enn før. «Folkepartiet» Frp nøyer seg med å gi mest skattelette til de rike.

Når det gjelder elektrifiseringen av Norge, fikk SV/MDG støtte av den årlige utredningen fra DNV-GL (altså Veritas): «Energy Transition Norway 2020». Den er utarbeidet for Arbeidsgiverforeningen. Utredningen som av en eller annen merkelig grunn er på engelsk, består stort sett av gjetninger og «ønsketenkning». Og utredningen foreslår i praksis nøyaktig det samme som SVs klimabudsjett som kom for et par dager siden: Den «grønne omstillingen» av Norge krever utbygging av: Flytende havvind, karbonfangst og –lagring, batteriproduksjon, hydrogen, bioindustri, strøm til sokkelen og ikke minst til grønn skipsfart osv.

Hovedproblemet er at ingen av dem, verken Veritas eller venstresida, tør å fortelle oss åpent hvordan man skal skaffe den energien som trengs. Veritas (etc.) reduserer først behovet for energi – det trengs ikke 80 TWh som Statnett har foreslått, men plutselig «bare» 50 TWh (som fortsatt er det dobbelte av NVEs prognose forleden!). Veritas – som har registrert at motstanden mot vindkraft øker betydelig i Norge – nøyer seg derfor med å skrive at man trenger 50 TWh «mainly from hydropower and onshore wind power», og at havvind ikke er for Norge, men for eksport. Altså en del landvind, men uklart hvor mye.

Feilen både hos SV og Veritas, er at de forutsetningene som legges til grunn for klima-resonnementene, svikter fundamentalt. (Feilslutningene om sokkelen er så åpenbare at gjentakelse ikke trengs – det er likegyldig for klimautviklingen i verden om CO2-utslippene kommer i Nordsjøen eller i Tyskland – og 90 % av vår olje og gass eksporteres, som kjent). Svikten i resonnementet gjelder først og fremst den måten de baktaler norsk kraftkrevende industri på.

Den metallproduksjonen som nå pågår i Norge, ville selvfølgelig ført til vesentlig større CO2-utslipp om produksjonen hadde foregått hvor som helst ellers i verden. Norge har derfor allerede gjort mesteparten av klimajobben sin: Vi bruker ikke bare en vesentlig del av vår vannkraft til regelrette klimaformål. Den kraftkrevende industrien får også energien nesten gratis av den norske stat – langsiktige prisavtaler og praktisk talt ingen offentlige avgifter (slike avgifter er det Ola og Kari som betaler). – Som jeg har skrevet mange ganger tidligere: Norsk industri er vårt viktigste og mest effektive klimatiltak.

Det som fortsatt gjenstår av fossil energi i norsk industri, kan ikke erstattes av elektrisitet fra vannkraft. I teorien kan noe erstattes av hydrogen, men hydrogen er en kolossalt dyr energi der mange tekniske problemer fortsatt består. Konklusjonen er derfor at vi kan betrakte norsk industri som bortimot karbonfri, og at vi nesten kan se bort fra utslippene fra oljeproduksjonen som et norsk klimaproblem fordi energien stort sett brukes andre steder enn i Norge. Vi kunne selvfølgelig kutte litt i oljeproduksjonen, men flertallet er massivt i Stortinget for fortsatt produksjon.

Dette betyr at dersom Norge skal redusere sine utslipp, må det skje i deler av transportsektoren, enten ved elektrifisering eller ved at vi reiser mindre. Og til dette trengs det bare småtteri av ny energi – noe vi enkelt kan klare, uten ny vindkraft i Norge.

Det er viktig at Motvind-bevegelsen forstår begge deler – også at norsk metallproduksjon allerede gjør den globale klimajobben sin.

Les flere artikler av Odd Handegård her.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for Slangen Slangen says:

  64 små vasskraftverk er under bygging i Norge. Mange av dei er utanlandsk eigde. Statkraft m. fl. selde sitt selskap Småkraft til utlandet. Deler av vasskrafta er snikprivatisert med utanlandske eigarar.

 2. Til alle tider har folket funnet frem høygaffler når de som styrer er blitt noen korrupte jævler som som ødelegger landet, selger ut landet og tyranniserer folket.

  Så hvor er folk nå ?
  Alle med mer en 10 i IQ vet at klimakrisen ikke eksisterer, det er bare en foreteningside fra Club Of Rom.
  Norge oljeproduksjon er ikke redusert med så mye som en dråpe, samme i alle andre land, ingen har redusert oljeproduksjon med så mye som en liten dråpe. Mao så er det ingen fra makteliten som tror på egne løgner, for dem handler det kun og penger og makt.
  Man kan jo be folk peke på klimaendringene, noe de så klart ikke kan, klimaendringer har vi hatt hvert minutt i 5 milliarder år uten at noen har måtte betale for det av den grunn.

  Elektrifisering av Norsk sokkel er det mest korrupte faenskapet av en super løgn som noensinne er skapt.

  Man skal altså rasere naturen og fuglelivet i Norge med masse vindmøller som skal få installasjonene på Norsk sokkel bort fra gasskraftverk og over til landstrøm.
  Gassen de bruker på gasskraftverk i dag skal isteden sendes ned til Tyskland og brennes der isteden, mao så har du nøyaktig like store CO2 utslipp, bare at de slippes ut i Tyskland istedenfor Norge.

  Makteliten får enorme kontrakter med å legge ut kabler, bygge monstermøller osv …
  Det er vi som skal robbes for de tusenvis av milliarden psykopat rottene stapper i egne lommer.
  Det er vi som får hele nasjonene ødelagt, ingen natur og ingen fugler og insekter igjen og verste av alt så tømmer de kontoene våre for at vi skal betale med egne penger for å få landet ødelagt.

  Den jevne nordmann er hjernevasket til det ugjenkjennelige og formet til å bli nyttige slaver for super psykopatene.

  dfghjukl

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Nytt fra Sverige:

  det er infrastrukturen som svikter -igjen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere