Nå er det på tide å våkne! Dette er ikke et samfunn vi vil ha!

0
Margrethe Salvesen Zivcic under demonstrasjonen i Oslo.

Appell ved demonstrasjonen mot koronatiltakene i Oslo 28. november 2020.

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er: Aldri! 

I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme. 

Etter vanlige definisjoner av pandemi var denne pandemien over i mai-juni i de fleste land i Europa. Men unntakstilstanden fortsetter. Og den vil ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

WHO har selv sagt at infeksjons dødeligheten for Covid-19 er det samme som influensa, som er 0,14%. En fagfellevurdert artikkel publisert av WHO viser at Covid-19 knapt er dødelig for folk under 70 år, med en infeksjonsdødelighet på 0,05%.

Vi vet at influensa er mer farlig enn Covid-19 for barn og unge.

Myndighetene har satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid har vi ikke feiret 17 mai og Førstemaidemonstrasjonen ble forbudt.

De kommer ikke til å bli tillatt neste år heller, hvis Solberg & co får det som de vil. Bare vent å se til jul.

For hvis de kan opprettholde møte- og forsamlingsforbudet når så få mennesker dør «av koronarelatert sykdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Når myndighetene i dag, i november 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke smittevernlovens definisjon.

De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sykdom og det er ikke gjort noen medisinskfaglig vurdering som tilsier at de er syke. 

Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig sykdomsutbrudd.

Det betyr at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til Smittevernloven, er ulovlig og grunnlovsstridig.

Mange tror nok at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Jeg tror dessverre det er en illusjon. 

Verdens maktelite har nok ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv.

Den globale unntakstilstanden som er innført med covid-19 som påskudd har kastet til side alle normale demokratiske prosedyrer og mye av de normale mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter. 

Erna Solberg og Bent Høie har styrt Norge som en ettpartistat i ni måneder, og de ønsker tydeligvis å fortsette med det. Selv om smittetallene går ned. Antall døde i Norge i dag er 316. I snitt dør det 900 årlig av influensa!

Regjeringa har selv sagt at de ikke vil gi makta tilbake til stortinget og folket! Denne krisa tar visst tar ALDRI slutt.

Det har nærmest blitt normalen at Regjeringen kan vedta svært inngripende tiltak overfor enkeltpersoner og bedrifter– uten å være åpen om det faglige grunnlaget beslutningene bygger på.

Regjeringa ønsker å bestemme hvem og hvor mange vi kan ha besøk av i våre private hjem, utflyttede nordmenn som ikke eier egen bolig, blir møtt og eskortert av politi og sivilforsvar til karantenehotell rundt om i landet der folk har blitt fratatt passet sitt. 

Norske borgere må i dag tåle de mest omfattende inngrep i sine liv siden annen verdenskrig.

Den ytringsfriheten som millioner mennesker ofret livet for å kunne bruke, den blir nå blokkert fordi noen har meninger som Facebook og Twitter ikke liker.

Og her hjemme har smittevern-overlegenlegen i Bergen har sagt opp sin stilling fordi hun ikke fikk være med på møter hvor koronatiltakene skulle diskuteres.

Betyr det at tiltakene ikke er faglig basert, men politisk?

Og når noen vil bruke ytringsfriheten til å protestere mot tiltakene mister de jobben slik Mikael Birger Rosell opplevde etter demonstrasjonen i Bergen forrige helg. Det er nesten ikke til å tro!

Vi er på vei mot et meningsdiktatur i Norge! 

Vi ser nå at motstanden og skepsisen til både «fortellingen om pandemien» og tiltakene øker hos det norske folk. Det er bra!

Men hvor blir det av fagfolkene og den kritiske journalistikken i Norge?

I mange land ellers i verden går helsepersonell og fagfolkene sammen, organiserer seg, og går knallhardt ut mot det som skjer. Hvorfor skjer ikke dette her hjemme? 

Vi vet at et stort antall helsearbeidere og leger er svært kritisk til hvordan pandemien blir fremstilt og ikke minst håndtert.

Dere kan da ikke sitte på kontorene deres og vite at ting er helt galt og ikke gjøre noe med det! Dere har tross alt avlagt en ed!

Leger skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn!

Vi vet at dere risikerer å miste både omdømme og jobben hvis dere går alene ut mot den offisielle fortellingen, det er det for øvrig mange av oss andre som også gjør.

Finn hverandre og gå sammen! Dette er av historisk viktighet!

I det minste må vi alle slutte opp om The Great Barrington-Declaration, som mer enn 47 000 internasjonale leger, helsepersonell og forskere har undertegnet, der det heter:

  • De som ikke er sårbare, MÅ umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt.
  • Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet.
  • Skoler og universiteter MÅ være åpne for personlig undervisning.
  • Fritidsaktiviteter, som sport, MÅ gjenopptas.
  • Unge voksne med lav risiko MÅ jobbe normalt, og ikke isoleres med hjemmekontor.
  • Restauranter og andre virksomheter MÅ åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter MÅ gjenopptas.

Og til alle dere som har mistet jobben, gått konkurs, fått vanskelige eller umulige arbeidsvilkår, – er dere her i dag? 

Hvorfor aksepterer dere at bransjen deres, kanskje livsverkene deres blir knust uten faglig eller vitenskapelig grunnlag?

For dem som tror at vi har å gjøre med et «dødsvirus» og at myndighetene er kompetente og gjør det beste for oss alle – bruk litt tid på å sjekke ut.

Det er ikke mye du trenger – en halvtime om dagen på å undersøke annen informasjon enn de fortellingene som mainstream media pumper ut. Tjuefire sju! Se på tallene! 316 døde! Gjennomsnittsalderen er 82 år.  Vanlig influensa tar livet av mellom 900 til 1400 mennesker hvert år.

Korona-tiltakene står ikke i forhold til trusselen dette viruset utgjør.

Det finnes ingen grunn til å frata folk friheter som fri bevegelse og det å kunne puste fritt!

Vi er for lengst kommet forbi den tiden hvor vi har råd til å lene oss tilbake og la tv’en og Bent Høie bestemme hva vi skal mene og tenke.

Det kan virke som det norske folk lider av en slags variant av Stockholm-syndromet, og må snarest mulig ut av denne tilstanden før skadene blir enda større!

Et stort antall friske mennesker tester positivt med en høyst tvilsom metodikk og blir erklært syke og farlige for samfunnet.

Disse friske menneskene må delta i et teater hvor de må oppføre seg som om de er syke, smittsom og farlig og tvinges til å isolere seg eller gå i karantene og gå med munnbind.

Hvorfor tror vi på dette her?  Hvorfor finner vi oss i dette?

Basert på en fryktbeskrivelse av situasjonen lanserer regjeringa enda grovere overgrep mot folks privatliv og personlige frihet!

Er det noen som tvinges i knestående, så er det ikke helsevesenet, men kulturlivet, idretten, utelivsbransjen og en rekke andre bransjer.

Hvis man skulle legge ned landet og nekte folk å treffe hverandre hver gang det dør et titalls mennesker i måneden på grunn av et virus, så får man aldri åpnet landet for normal virksomhet igjen.

I Norge dør det gjennomsnittlig 121 mennesker pr dag av alle årsaker,

Regjeringa har ikke møtt motstand for den svært inngripende politikken den fører.

Det har ikke vært noen kritisk presse og folk er stort sett skremt til lydighet.

Det er helt nødvendig å reise et opprør mot dette. Jeg mener Solbergregjeringa er den verste vi har hatt i fredstid.

Den har allerede påført landet økonomiske tap i hundrevis av milliarder-klassen. Skadene vil bli merket i generasjoner framover.

Vi får stadig mer kunnskap om at flere vil dø av tiltakene enn av viruset.

Vi vet at flere har ubehandlede sykdommer, vi ser en økning i psykiske lidelser og rusmisbruk, og alle de andre plagene som politikerne påfører befolkninga.

I virkeligheten er det en stor helsepolitisk skandale det som nå foregår.

Til nå har Stortinget stilt seg fullt og helt bak regjeringa. De er også vanlige mennesker som deg og meg. Hvorfor sier de ikke fra!? Hvor er opposisjonen?

Og hvem er de så, de som tvinger oss til å leve i isolat?

Mange av regjeringsmedlemmene har absolutt ingen yrkeserfaring utenom politikken. Helseminister Bent Høie har ingen helsefaglig utdanning, kun toårig hotellfagskole og Erna har en cand. mag.- grad.

Når slike mennesker får så mye makt, kan de bli farlige. De kan bli livsfarlige!!

I kjølvannet av tiltakene vil det ligge konkurser og personlige tragedier som følge av nedstengingspolitikken. 150 millioner mennesker er kastet ut i dyp fattigdom verden over.

Det mest påfallende er den manglende viljen fra vår egen regjering til å diskutere tiltakene. Hvorfor det?

Til tross for at dette er det mest inngripende som er iverksatt i vårt lands historie blokkeres et hvert tilløp til diskusjon om tiltakenes berettigelse og mulige negative følge-effekter.

Regjeringa har satt ned en Koronakommisjon som i Tidsskriftet Den norske legeforening har blitt kritisert for å være inhabil og inkompetent.

De fleste medlemmene er politikere eller administratorer. Blant de tre legene er bare én aktiv kliniker.

Sykepleierne er ikke engang representert.

I lovforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet, kommer det frem at regjeringen ønsket at Koronakommisjonens taushetsplikt skulle gjelde i hele 100 år. 

Med 100 års hemmelighold vill garantert ingen av de ansvarlige kunne stilles til ansvar.

Nå har de landet på at 60 års hemmelighold, men om 60 år er de fleste av oss borte. Da er det kun de yngste som får mulighet til å stille de kritiske spørsmålene.

Spørsmålet er hvorfor i all verden må det være 60 års taushetsplikt? Det store spørsmålet er: Hvem foreslo stenging av Norge?

Tiltakene truer med å smadre hele bransjer og gjøre hundretusener langtidsledige i Norge, og samtidig forutsetter regjeringa at mediene ikke stiller kritiske spørsmål ved det den holder på med, slik Bent Høie gjorde overfor NRKs Fredrik Solvang.

Det er absurd at en minister refser en journalist for å stille kritiske spørsmål, det er journalistens jobb.

Ikke bare var Fredrik Solvang i sin fulle rett til å stille kritiske spørsmål om munnbindpåbudet. Det han sa var også sant!

Folkehelseinstituttet har ALDRI anbefalt påbud om munnbindbruk i Norge! 

Danske forskere har helt nylig publisert en stor studie der resultatet av undersøkelsen er at bruk av munnbind ikke beskytter mot Koronasmitte.

Munnbindpåbudene er IKKE vitenskapelig begrunnet, men blir brukt for å ha en politisk, disiplinerende effekt på befolkninga.

Som vanlig under regimet til Erna Solberg og med hennes lojale utøvere innføres disse overgrepene uten tilstrekkelig helsefaglig utredning, og uten helseøkonomiske eller samfunnsøkonomiske utredninger.

Konformitet og lydighet i befolkningen har blitt den nye normalen.

Vi står i dag ved et veiskille:

Jeg hadde aldri trodd at det var Bent Høie og helsebyråkratene som skulle bestemme hvor mange jeg fikk lov å invitere på middag i mitt eget hjem på ubestemt tid.  Eller om vi får lov til å feire jul med våre kjære.

Det er jo helt absurd!

Det finnes IKKE empiri for at hard lockdown har ført til noen registrerbar reduksjon i smitten. Om man ikke innser det, så vil krisen bli verre!

Det vil bli et total kollaps med konkursras over hele verden! Etter den første lockdownen ble de 12 rikeste i verden, 40% rikere!

Dagens situasjon er helt i strid med de verdiene generasjoner før oss har kjempet for.  

Nå er det på tide å våkne!

Hvem blir den første ledende norske politikeren som våger å ta et oppgjør med denne politikken?

Hvem blir den første redaktøren som tør å gjøre det samme?

Dette er ikke et samfunn vi vil ha!

Demonstrasjonen ble omtalt og vist på Lørdagsrevyen.
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.