Vi må redusere skatten for de søkkrike blant oss

35
Erna Solberg gliser fornøyd. Foto: Shutterstock

Høyre vil lette skattebyrden med 5300 millioner kroner for tusendelen av oss med høyest nettoformue. Det skulle gi flere arbeidsplasser. Men nei. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter 6. oktober 2020 i en kommentar til statsbudsjettet for 2021. Vermes fortsetter:

Svaret er: Vi må fjerne formueskatten. Men hva var spørsmålet?

I mange år har Solbergregjeringen hevdet at fjerning av formueskatten vil oppmuntre de rike blant oss til å investere i flere arbeidsplasser. Dermed vil flere få jobb, og ulikhetene minker – selv om det i utgangspunktet ser ut til at de formuende får enda mer å rutte med enn før.

Opposisjonen har gang på gang bedt om forskning på om hypotesen er riktig.

Og nå har regjeringen omsider bestilt forskning på dette. Mandag svarte forskere ved Frischsenteret og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU, på spørsmålet:

Skader formueskatten norske arbeidsplasser?

Konklusjonen er for lengst trukket i Erna Solbergs leir. Høyres landsmøte har vedtatt å fjerne formueskatten, regjeringen å trappe den ned på såkalt arbeidende kapital.

Så hvorfor høre på forskerne? De sier følgende:

«Resultatene gir ingen støtte for å hevde at eierens formuesskatt i gjennomsnitt rammer investeringer og sysselsetting i disse foretakene. Tvert imot er hovedresultatet fra analysen at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore foretak i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier. ».

Det er også mye snakk om behovet for å fjerne formueskatten på «arbeidende kapital». Hva sier forskerne til det?

At analysen ikke finner noen effekter av formuesskatten på foretakets investeringer i fysiske driftsmidler.

Formuene Solberg vil gi skattelettelser på, har en annen lett sjokkerende side, skriver Vermes:

Statistisk Sentralbyrå, SSB, avdekket 24. september at de økonomiske ulikhetene i landet galopperer i feil retning, i et tempo som er høyere enn hittil antatt.

Offisiell statistikk viser også at den rikeste 1-prosenten av samfunnet nå har en like stor andel av inntektene i landet som de hadde på slutten av 1800-tallet. Og fortsatt er det dem som ikke ser at overklassen, blant annet ved hjelp av Erna Solbergs regjering, driver klassekamp. Og de har stor framgang også, ikke minst fordi de nesten ikke møter motstand.

Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Quijote Quijote says:

  Når det gjeld det Olav eig, krakk, og svarte svaner. No har systemet berre ein måte å halde det gåande på: Å trykke pengar som går til å drive opp prisen på finansielle aktiva (“financial assets”) som er utan ibuande verdi. Godt forklart av Michael Hudson og Steve Keen:


  Slik kan illusjonen av aukande velstand haldast gåande.
  Men bankane held på å gå overende. Dette er ikkje lenger noko svart svane, men ligg i dagen for alle som vil sjå. Sjølv “økonomar”. Sjå på finnen frå ca. 16 minutt her:

  Men sjølvsagt, økonomiske “ekspertar” i alle kanalar kjem til å seie at ingen kunne sjå dette kome. Og alt skuldast viruset som berre er strået som får lasset til å velte…
 2. “Høyre vil lette skattebyrden med 5300 millioner kroner for tusendelen av oss med høyest nettoformue. Det skulle gi flere arbeidsplasser”.

  Dette “trickle down” argumentet er brukt av neo-liberale i USA i lang tid, bare la de rike få alle pengene, så vil lavere samfunnsklasser få det tilbake med flere arbeidsplasser. Men de rike flagget ut selskapene til Kina istedet for å reinvestere kapitalen i nye selskaper i USA, og spekulerte med pengene.

  Dessuten når finanskapitalen som vi nå vet er løsrevet fra den BNP økonomien som vanlige mennesker lever i, får de rike mye mer igjen for pengene de får av Solberg-regjeringen ved investere de i finansmarkedet som ved å la BlackRock forvalte dem, ikke ved å starte selskaper som produserer varer.

  På TV2-nyhetene konfronterte en journalist Sanner med at de har finansiert skatteletten til en prosenten ved å kutte for lavere samfunnsklasser. Sanner svarte tvert imot, og mer ville jeg ikke høre på. Det er noen ganger en er spesielt glad for at en raskt kan skifte kanal med fjernkontrollen.

  For tidligere i år kuttet Solberg-regjeringen 15 millioner til tannreguleringer for barn fra vanskeligstilte familier, og 122 millioner til briller for svaksynte barn i familier med lav inntekt. Tidligere har Solberg-regjeringen blant annet gitt 13 milliarder, 13 000 millioner, til Gates-stiftelsen, over 30 000 millioner til USAs krig for å erobre Syria for globalismen, og nå 5300 millioner til en prosenten av rike her i Norge.

  “SSB, 24. september at de økonomiske ulikhetene i landet galopperer i feil retning, i et tempo som er høyere enn hittil antatt”.

  Skulle det komme som en overraskelse med flere tiår med en først fordekt høyrepolitikk av AP-regjeringer, og senere ren høyrepolitikk av Høyre-regjeringer? Den globale storkapitalens politikere gjør bare det oppdraget de har for storkapitalen de tjener, åpne økonomien for privatisering så storkapitalen kan kjøpe landressurser og infrastruktur, demontere velferdsstaten og gradvis privatisere sosiale rettigheter, de skal gjøre Norge til en region i et globalt frihandelsområde styrt av kapitallovene.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Åpenbart. Oljefondet går til aksjespekulasjon. Ikke til å skape noe som kan gi norske arbeidsplasser.

 4. Riktig. Oljefondet skulle vært brukt til å sikre at Norge ble selvforsynt av mat i den grad det er mulig, beredskapslagre for mat, bygge ut infrastrukturen, ha egen produksjon av viktige medisiner, vitale deler til infrastrukturen som telekommunikasjon, vannforsyning, vannkraften, deler til landbruksmaskiner og fiskeriflåten, et eget forsvar og en eksportrettet industri blant annet.

  Samtidig skulle det vært satset på å utdanne så mange som mulig i tekniske fag for dette, som bla ingeniører, kjemikere, arkitekter, marinbiologer, prosessteknikere og en eksportrettet industri.

  Men overstående er å bygge opp en sterk nasjonalstat og det er det motsatte av globalisme. Det er derfor den globale storkapitalens politikere her har overlatt Oljefondet til å bli forvaltet av Wall Street. De fortalte oss på 80-tallet “at oljepengene kunne ikke brukes i Norge for da blir økonomien overopphetet”.

  I stedet har de brukt avkastningen av Oljefondet til å øke statlig sektor i den passive delen av økonomien, ved å ansette flere i stat og kommune, for det meste i administrasjon, like raskt som arbeidsplassene forsvant i industrien på 70 og 80 tallet. Til tiden etter olje og gass er altså Norges befolkning stort sett utdannet til tjenesteyting og ikke til produksjon.

  Nå er Oljefondet plassert i aksjefond forvaltet av Wall Street forvaltere, og dermed er mye av oljefondet bundet til dollar-masten. Og avkastningen går stort sett inn i den passive delen av økonomien. En får håpe at ved at BlackRock forvalter det meste, så er det meste av Oljefondet investert i selskaper som står etter den globale storkapitalens neste planlagte børskrakk.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Jepp. Fondet finansierer dekonstruksjonen av Norge som en selvstendig stat. Det handler om å få flest mulig inn i offentlige stillinger eller på trygd. Da blir effekten størst når teppet rives bort under føttene på oss. Derfor svulmer staten opp uansett om det er Høyre/Frp eller Ap/Sv som styrer.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er ikke det - for disse “pengene” vil aldri realiseres, bare avskrives. Derfor bidrar de lite til real-økonomien, men veldig mye til økonomisk manipulering. Når de realiseres er det i Rolex og Van Gogh, og til nød en fotball-klubb.

 7. Avatar for INK INK says:

  De tar fra de fattige og gir til de rike, som vanlig:

 8. Avatar for Olav Olav says:

  At Norge var på linje med Nigeria og Bangladesh “før oljen”, det er simpel løgn. Det kan stemme at Norge ikke hadde en like utviklet industriell økonomi som visse vesteuropeiske land og USA. Det skyldes at den utviklingen kom relativt senere i gang her pga århundrene under Danmark og Sverige. OG at vi har vært et land rikt på visse naturressurser relativt til folketall. Men Norge var i verdensmålestokk et rikt land og hang ikke så langt etter selv de rikeste “vestlige” landene. Jeg er rimelig sikker på at det hadde vært bedre om oljen aldri var blitt oppdaget i Nordsjøen. Vi ville ha utviklet annen industri i høyere grad. Og folk ville beholdt mer av en nøysom inntilling som uansett er av det gode. For meg er selv bare de to norske Nobelprisvinnerne Odd Hassel (kjemi) og Ivar Giæver (fysikk) nok i seg selv til å avvise den sammenligningen med Nigeria og Bangladesh som løgn. Norge var den gangen før oljen snarere på riktigere vei. Uten oljen ville befolkningen her i en helt annen grad vært nødt til akseptere at begavelse, talent og innsats er noe som må vernes om og dyrkes. Med “oljepengene” ble det istedet mulig å sette “Janteloven” ut i livet i en grad som ellers ville vært utenkelig. Oljen er en av de verste ulykker som har rammet Norge. Selv “Svartedauen” å foretrekke.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

27 flere kommentarer

Deltakere