Må Finland importere trevirke?

2
Kraftstasjon i Oulu, Finland. Shutterstock
Jan Herdal

Av Jan Herdal.

EU største skogland i forhold til folketallet, Finland, må importere trevirke om de skal fyre kullkraftverkene sine med pellets, ifølge Pöyry. Danmark, som mangler skog, snauhogger allerede årlig en flate i andre land tilsvarende Fyn og Sjælland av samme grunn.

Velkommen til EUs grønne energiskifte. Mange tror at det består av sol og vind. Men biomasse, i stor grad trepellets, utgjør aleine ca. halvparten av «skiftet». Fordelen er at de gir stabil energi, ulempen at det kreves ufattelige mengder for at det skal monne.

Biomasse er den neste grønne skandalen under opprulling. Den er allerede avslørt i diverse fagmiljøer, og det er bare et tidsspørsmål før den sprekker i full offentlighet.

For det første er CO2-utslippene omtrent like store som for «fossile» energikilder. Men politikerne har vedtatt at trefyring er klimanøytralt. Det betyr at over halvparten av verdens bokførte CO2-reduksjoner er rein bløff.

Det fins altså ikke klimaargumenter for biomasse. For det andre, og det er de fleste enige om, har omfattende biomassehogst store skadevirkninger på natur og miljø.

Innen 2029 skal Finland ha stengt alle kullkraftverk. De utgjør en såpass stor andel av landets kraftproduksjon at konsulentselskapet Pöyry anslår et underskudd på 9 millioner kubikkmeter trepellets. Om bruk av torv og annet forbys, øker underskuddet til 12,5 mill. kubikkmeter, tilsvarende omtrent hele den norske skogsavvirkningen.

Et Finland som mangler skog? Spørsmålet ligner den gamle vitsen om å selge sand til Sahara, men er høyst reelt under dagens rådende klimadogmatikk.

Også Danmark faser ut kull, og bruken av pellets øker raskt. Mens alt fokus er på vind, kommer nesten to tredeler av Danmarks såkalt fornybare energi fra biomasse, og nesten halvparten av pelletsen fra Baltikum.

58 prosent av Estlands tømmereksport går til Danmark. Anbefalt årlig uttak er 8 mill. kubikkmeter. Både i 2017 og 2018 ble det tatt ut over 12,5 mill. kubikkmeter av Estlands skoger, og det foreligger planer om å øke uttaket til 15 mill. kubikkmeter.

Som det framgikk av ing.dk i 2018 snauhogde Danmark i andre land årlig allerede da en flate tilsvarende landets to største øyer Fyn og Sjælland sammenlagt, for å dekke sitt behov for trepellets. Siden har det bare øket på.

Danmarks totale strømproduksjon er liten, bare 29 TWh i 2019. Biomasse leverte vel 5 TWh, som utgjør ca. halvparten av Norges årlige eksportoverskudd de seinere åra. Hvordan kommer verden til å se ut, dersom EU skal få halvparten av sine årlige 2 700 TWh fra biomasse?

Galskapen må stanses. Nå.


Klikk på bildet og les mer om energispørsmål på steigan.no:

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Satsinga for å bli “grønn(e)” er dyr, og jeg frykter at vi snart går mot ei tid hvor både strøm og annen energi blir veldig dyr for hvermannsen. Et eller annet sted viser de store kostnadene seg. Per nå tas mye ut i form av offentlig støtte, eller i mer eller mindre dølgte skatter og avgifter.

  Stadig flere prosjekter viser seg fram, og det som er gjennomgangstonen er at de ikke blir virkeliggjort dersom de ikke får støtte i en eller annen form. Ta denne f.eks som omhandler Statkrafts og en samarbeidspartners satsing på å produsere “grønn tresprit” (metanol) i Finnfjord i Nord-Norge ved hjelp av elektrolyse i stedet for med naturgass som er vanlig i dag.

  “Dog oplyser Statkraft, at anlægget kræver “finansiel støtte på op til omkring 50 pct” for at være konkurrencedygtigt.”

  Elektrifiseringa går sin gang. Foreløpig har vi et overskudd av kraft i Norge i motsetning til Finnland, men målet er kanskje at kraft skal bli så dyrt at selv marginale energikilder som å brenne trevirke for å produsere strøm blir lønnsomt ut i fra kraftprisen?

 2. Avatar for Slangen Slangen says:

  Takk for god journalistikk.
  Den politiske ‘grøne galskap’ er trist, både i EU og i Norge, og fører til stor naturskade og økonomisk skade for alle.

  Veljarane må velje bort dei mest galne og feilinformerte, sidan det rår ein merkeleg ‘klimakonsensus’. (Minner om at deltakinga i krigsforbrytelsane, massemord og rasering av vassforsyninga i Libya var einstemming!)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere