Lockdown tar liv – svært mange liv

36
Illustrasjon: Shutterstock

Mange støtter lockdownpolitikken fordi de tror den redder liv. Det de ikke ser ut til å forstå er at lockdownpolitikken også tar liv, svært mange liv. I Storbritannia er det gjort mange vitenskapelig studier som alle peker i samme retning: folk dør i hopetall av lockdown. David Rose har sammenfattet 130 studier for Daily Mail, og de viser grimme tilstander.

Det er et knusende bilde av den innvirkninga lockdown har på nasjonens helse og velvære som avsløres i en eksklusiv analyse som sammenfatter mer enn 130 studier.

Daily Mails gjennomgang – basert på forskning publisert av medisinske tidsskrifter, ledende akademikere og veldedighetsorganisasjoner – viser at skaden som er påført samfunnet gjennom lockdown strekker seg inn i alle helsessfærer, inkludert kreft, hjertesykdom, rusavhengighet, velferd for barn, vold i hjemmet og mental sykdom.

Eksperter sier at analysen antyder at selv etter at pandemien er over, vil det ta år for NHS å innhente etterslepet – og det vil være for sent for titusenvis av pasienter.

Leger og politikere oppfordret regjeringen til å sikre at alle helsetjenester blir beskyttet hvis spredningen av Covid-19 fortsetter. Tilsynet av 132 dokumenter viser:

 • Forsinkelser i behandlingen vil føre til en økning på 20 prosent i dødsfall blant nydiagnostiserte kreftpasienter i England – 6270 flere dødsfall i år;
 • Behandling for hjerteslag falt med 45 prosent under lockdown, og det var mer enn 2000 dødsfall i hjertesykdom;
 • Mer enn 50 000 operasjoner for barn ble kansellert;
 • Organtransplantasjoner falt med to tredjedeler, og antallet som døde på ventelisten til transplantasjon nesten doblet;
 • Totale ventelister for rutinemessige ortopediske og øyeoperasjoner er på rekordnivå;
 • Krisetelefoner om barnemishandling gikk rett til værs;
 • Etter hvert som depresjons- og angstprosenten ble doblet, har tusenvis av alkoholikere som hadde kommet seg, fått tilbakefall.

NHS Digital har beregnet at det har vært 26,7 millioner færre konsultasjoner hos allmennleger. Eksperter sier at den negative virkninga av lockdown på kreftpasienter vil vare i årevis, sjøl om landet ble normalisert nå. Mellom april og august ble 350.000 hastebehandlinger av kreftpasienter ikke utført.

En studie fra British Medical Journal fant at endoskopier for tarmkreft i gjennomsnitt bare var 12 prosent av normale nivåer, og på et tidspunkt var de nede i 5 prosent. Forsinkelser i tarmkreftdiagnosen vil sannsynligvis føre til mellom 650 og 2250 flere dødsfall i England, ifølge en annen BMJ-studie. En Lancet-studie fant at forsinkelser for pasienter med bryst-, lunge- og spiserørkreft forårsaket av lockdown sannsynligvis ville forårsake ytterligere 2000 dødsfall ekstra.

Ifølge Royal College of Pediatrics and Child Health fikk 50.000 barn i England avbrutt planlagte operasjoner. Virkningen på mental helse og avhengighet av narkotika og alkohol er også alvorlig.

Offisiell britisk statistikk viser at det har vært en sjokkerende økning i antall mennesker som har dødd i hjemmene sine under pandemien. Det har vært 25.000 flere hjemmedødsfall enn normalt, og det store flertallet av dem har ikke noe med koronaviruset å gjøre.

Professor Karol Sikora, kreftspesialist og leder av Buckingham Medical School sier at dette er «en dramatisk demonstrasjon av den skadelige virkninga lockdown har på samfunnet.» Han tilføyde at «folk tror at det handler om helse mot økonomi, men i virkeligheten er det helse mot helse.» Professor Sikora støtter The Great Barrington Declaration som til nå har fått underskrifter fra 10.700 vitenskapsfolk og 29.700 leger fra hele verden.

Les: Den store Barrington-deklarasjonen

Sunetra Gupta, som er en av deklarasjonens forfattere og epidemiolog fra Oxford University, sier: «Disse studiene og dataene begynner å bygge bevisene som viser at sikkerhetsskaden har vært enorm – og vil fortsette med ekstreme tiltak som lockdowns. Tida er kommet for å ta hensyn til de totale omkostningene som koronatiltakene medfører.«

Allmennlegen Dr Renee Hoenderkamp i London sier:

Når vinteren nærmer seg, blir den katastrofale virkninga av den nasjonale lockdown stadig mer tragisk tydelig. I en bitter ironi ser det ut til at noe som angivelig var utformet for å redde liv, har oppnådd det stikk motsatte.

Resultatet av dette marerittet i helsevesenet kan observeres overalt. Regjeringas skremselspolitikk har vært altfor effektiv, med det resultat at jeg ser pasienter som er livredde for å gå til sykehus.
Tilsvarende er belastninga på mental helse forferdelig på grunn av frykt, ensomhet, isolasjon og fattigdom forårsaket av lockdown. NHS-ansatte lider også. Jeg har kjent at kollegaer er traumatisert fordi en av pasientene deres må gjennomgå livets siste fase, bare få lov til å få kontakt med familien via en iPad. Dette er ikke å være forsiktig. Det er umenneskelig.

Kommentar:

De virkelige menneskelige kostnadene av dette gigantiske og totalitære eksperimentet begynner å vise seg. De økonomiske tapene internasjonalt er på tusenvis av milliarder dollar. Men som tallene fra Storbritannia viser: lockdown tar liv, svært mange liv.

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil bli 10.000 milliarder dollar. De vil drive minst 100 millioner ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandlinga av sjukdommer som tuberkulose, malaria og HIV har stanset opp, noe som vil føre til mer enn én million døde i 2020–2021. Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover.

Dette innrømmes i rapporten A World in Disorder fra Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), som ledes av Gro Harlem Brundtland og Eldaj As Sy. De sier at 1,2 millioner flere barn og 56.700 flere mødre kan dø i løpet av seks måneder på grunn av at grunnleggende tjenester har stanset opp. De sier også:

I løpet av noen uker stengte virksomheter, næringer ble ødelagt og hundrevis av millioner jobber stoppet eller tapt. Pandemien kan presse nærmere 100 millioner flere mennesker ut i ekstrem fattigdom i 2020.

På det verste har 1,6 milliarder barn vært uten skole. Skadevirkningene vil merkes en generasjon framover.

Og hva anbefaler de så? Mer av det samme!

Les: Brundtland & co innrømmer katastrofale følger av koronatiltakene – gjett hva de foreslår

Blant de mange negative virkningene av dette er at det verste monsteret av dem alle, tuberkulosen, nå er på rask frammarsj. Lockdown har hindret pasienter i å komme til lege, stanset leveranser av medisiner og ødelagt leveransekjeder. Tuberkulosen dreper 1,5 millioner mennesker og nå vokser smitten. Dette skriver Apoorva Mandavilli i New York Times. Hun er helsejournalist for NYT og prisvinner i Medical Science Reporting.

I India der 27 prosent av tuberkuloseofrene finnes har koronastenginga ført til at diagnosearbeiet har falt med 75 prosent. Malariasesongen har satt inn i Vest-Afrika der 90 prosent av verdens malariadødsfall finner sted, men den vanligste måten å hindre spredning på, nemlig å dele ut insektnett som er behandlet med insektmiddel, har blitt hindret på grunn av lockdown. En analyse som er publisert av organisasjonen for å bekjempe tuberkulose, stoptb.org, anslår at tre måneders lockdown fulgt av ti måneders gradvis normalisering kan føre til 6,3 millioner flere TB-smittede og 1,4 millioner flere dødsfall.

Den tyske eksperten på internasjonal lov, korrupsjonssaker og medisinsk jus, Dr. Reiner Fuellmich, sier at koronapolitikken gigantisk politisk skandale som kvalifiserer til å bli kalt en forbrytelse mot menneskeheten. Vi publiserte foredraget hans på steigan.no, men det ble raskt sensurert bort av YouTube.

Vi har lagt det inn på nytt fra en annen kilde.

steigan.no er den eneste nettavisa i Norge som har kritisert koronapolitikken og lockdown fra første øyeblikk. Det har vi gjort fordi tidlige studier pekte klart i retning av at denne politikken er uansvarlig, risikabel og høyst sannsynlig ville føre til den typen svært alvorlige skadevirkninger som det vi nå ser. Nå går titusenvis av forskere, leger og andre medisinske eksperter verden over ut med det samme budskapet.


Klikk på bildet og bli med på dugnaden for kritisk og uavhengig journalistikk.
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Men vi ville ha beholdt frihetene som vi mistet, hvor lite er de verdt for deg?

 2. Avatar for Joso Joso says:

  Det hadde garantert gitt betydelig flere friske leveår. I Sverige, hvor det har dødd flere tusen mennesker vissnok, av corona, dør det flere friske leveår blant kvinner pga et virus som det i dag finnes vaksine mot, men som flere ikke tar fordi vaksinen koster flere tusen kroner. HPV-viruset gir livmorhalskreft, og det dør altså flere friske leveår blant kvinner i Sverige enn det dør friske leveår blant flere tusen coronadøde. Et corona-lik er verdt én million ganger mer enn et annet lik.

 3. Avatar for K11 K11 says:

  Jeg kikket på Facebookfeeden til partiet Liberalistene, som angivelig jobber for individets frihet, for jeg gikk ut fra at dette partiet var svært kritiske til myndighetenes covid-restriksjoner. Forbauselsen min var stor da jeg så at de omtrent ikke har omtalt restriksjonene.

  Merkelig at et parti som angivelig er mot statlig inngripen og for et levende og variert næringsliv, i så liten grad engasjerer seg mot drakonisk nedstengning av samfunnet. I et drøyt halvår nå har de hatt en gyllen mulighet til å profilere seg som forsvarere for individets frihet, og ikke minst for små og mellomstore bedrifters rett til å overleve. Den sjansen har de latt gå fra seg. Hvorfor?

  Mulig partiets medlemmer bedriver scientisme, altså fanatisk dyrkelse av “vitenskapelig konsensus”, herunder også nesegrus beundring for big pharma og vaksineindustrien. En del av medlemmene er ihvertfall transhumanister som er sykelig opptatt av sci-fi og påståtte vitenskapelige fremskritt. Fanatisk motstand mot “konspirasjonsteorier” har også vært utbredt i bevegelsen, har jeg inntrykk av.

  Når ikke engang Liberalistene er mot lockdown, kan man jo spørre seg hva slags parti som faktisk representerer folkets interesser i kampen mot inngripende og ødeleggende restriksjoner – og myndighetene som innfører dem. Så vidt jeg ser finnes det ingen slike partier i Norge; her debatteres det bare om hver husstand skal få henholdsvis 1 eller 2 “nærkontakter”. Og om hvert kulturarrangement skal ha henholdsvis fem eller seks deltagere.

 4. steigan.no er den eneste nettavisa i Norge som har kritisert koronapolitikken og lockdown fra første øyeblikk.

  Det er fuldstændig rigtigt og det er sikkert bare tilfældigt at det er et kommunistisk redaktionslinje, jeg tror det ikke.

  Klap dig selv på skulderen redaktionen, det kræver mod og stå imod den pres og den kritik der kommer, det klær en kommunist og være kompromisløs når man jagter sandheden.

  Fortsæt det gode arbejde

 5. Avatar for Joso Joso says:

  Ja, det er uhørt. Men det er uhørte ting vi diskuterer på steigan.no. Rundt 70 norske kvinner dør hvert år av underlivskreft knyttet til hpv-viruset. Og dette er ikke kvinner på 80 år, men kvinner i sine beste år. Og vaksinen koster 4000 kroner. Disse kvinnene, disse 70, har alene mange ganger så mange friske leveår igjen som de som har dødd av corona i Norge. Og nå snakker vi bare om livmorhalskreft og en vaksine mange ikke tar fordi de ikke tar seg råd til det. Når vi tar med alle andre friske leveår som dør, relatert til alle de som ikke blir behandlet på sykehus fordi sykehusets ansatte er friske men i karantene, relatert til selvmord blant unge, fordi de kommunale kontorene som normalt snakker med ungdom med selvmordstanker, disse kontorene, Helsestasjoner for ungdom, er stengt fordi personalet er i karantene eller har en eller annen coronavakt, når vi relaterer til ting utenfor Norge, hvor fattigdommen sementerer seg i milliontall pga coronastengte samfunn, da ser vi et et coronalik er verdt sin vekt i gull, men andre ikke er verdt noe.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er i såfall et korthus som faller, og det er da på høy tid. Det er svært få som har ment at det var liv laga.
  Det motsatte skjer for oss bønda, vi opplever økt etterspørsel og større verdsetting. Som vanlig i krisetider.

  https://www.youtube.com/watch?v=qQQd5gNkIwU
 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Når folk får bedre tid fordi flere arbeider hjemefra og ikke reiser så mye, så betyr hjemmet mer, noe man ser av etterspørselen etter nye kjøkken, bad og uteplasser.

  Hva jeg synes er mest spennende, er om sentraliseringstrenden ryker, og det ser det ut til at den gjør.
  Get out of the cities

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

28 flere kommentarer

Deltakere