Vi bør frykte frykten

15
Shutterstock

Redselen for koronaviruset kan få konsekvenser for demokratiet vårt. Det bør vi frykte like mye som selve sykdommen. Dette skriver Einar Øverenget, professor i filosofi Høgskolen i Innlandet i en kronikkNRK Ytring.

Øverenget skriver videre:

Det som er godt for noe, kan være farlig for noe annet. Å håndtere en sykdom kan skape annen sykdom, å løse et samfunnsproblem kan skape et annet.

Legene Henrik Vogt og Andreas Pahle har beskrevet hvordan frykten for korona i seg selv skaper helt reelle helseproblemer. Uten å underkjenne pandemiens farer gjør de det dermed tydelig at man ikke kan pleie kun ett perspektiv i møte med noe så komplekst som selve samfunnsmaskineriet. Det er en viktig innsikt.

Og på samme måte som frykten for korona i seg selv skaper helt reelle helseproblemer, så kan frykten også skape helt reelle politiske problemer. Ikke minst i form av at demokratiet svekkes.

Øverenget skriver at det er forståelig at frykten for korona oppsto. Viruset har ført til alvorlig sjukdom og også tatt liv. Det gir grunn til bekymring og bør absolutt møtes velbegrunnet aktsomhet.

Men korona har også utfoldet seg i mediene, skriver Øverenget, både i tradisjonelle medier og i sosiale, på en måte som har gitt grobunn for en mer frikoblet og mindre forankret frykt.

Den konstante påminnelsen om smittefaren holder befolkningen i en konstant alarmberedskap.

Det er selvsagt ikke galt at befolkningen gis informasjon om farer og forholdsregler, men med en gang man gjør det må farer også kvantifiseres: Hvor farlig? Er det farligere eller mindre farlig enn andre forhold vi lever helt avslappet med?

Tallene fra Folkehelseinstituttet er klare nok. De viser antall dødsfall og at gjennomsnittlig alder for de døde fortsatt ligger over 80 år. Det rasjonelle ville være å skalere frykten deretter, men «vi mennesker oppfører oss ikke statistisk rasjonelt,» påpeker Øverenget.

I vårt daglige virke tar vi en kognitiv snarvei i møte med det som har å gjøre med sannsynligheter: Det vi i sterk grad eksponeres for, det vi har friskt i minnet, det vi lett kan huske og ofte blir minnet på, antas å være mer sannsynlig enn det vi ikke hører noe om. Og dersom vi kontinuerlig blir minnet på en fare så vil vi anta at den er svært sannsynlig.

Det som kan skje er at frykten da begynner å leve sitt eget liv, helt uavhengig av det som kan leses ut av tallmaterialet.

Viljen til å bytte inn frihet mot trygghet blir forsterket hvis man ikke vet hva slags fare man står overfor. Og dermed kan frykten gjøre oss villige til å akseptere autoritære påbud uten å kreve saklig begrunnelse for dem.

Øverenget avslutter kronikken med følgende advarsel:

Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de.

På sikt kan det skape en form for demokratisk analfabetisme.


Les også: Frykten er deres våpen


Kommentar:

For vår del har vi i steigan.no valgt å holde hodet kaldt og forsøke å forholde oss analytisk til begivenhetenes utvikling. Det er ikke alltid lett i en verden med så mye massiv propaganda, men i det lange løp svarer det seg. Har vi lykkes? Vi får gjøre en oppsummering i etterkant og se.

Problemet er naturligvis at frykten fortsatt sitter i. Mange vil måtte leve med den resten av livet, og vi vet at mange kommer til å få seinskader av dette.

Og hvem er folk redde for? For hverandre! Det er jo det som er det geniale. Folk er ikke redde for imperialismen eller monopolkapitalen eller hensynsløse rovkapitalister. De er redde for naboen, folk på gata, på jobben, vennene. For det er jo de som eventuelt vil gi dem smitten. Så vellykket som denne fryktpandemien har vært sett fra våre herskeres side, er det liten grunn til å tro at det er siste gang vi opplever noe sånt. Helt uansett hva fakta måtte vise. Frykten er et utrolig effektivt våpen!


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Enebak Enebak says:

  De siste dagene har VG og kommentatorene Trygve Lundemo i Adressa og Astrid Mæland i VG pekt på at det ikke er noen som dør lenger av covid-19, selv om smittetallene både i Norge og resten av Europa øker.

  Kommentarene fra leserne, som henger under Mælands VG-kommentar, gir også uttrykk for at nå må myndighetene endre kurs før samfunnet bryter helt sammen. Koronahysterikerne i kommentarfeltet er helt klart i mindretall og blir sabla ned i knehøyde i svarfeltene. Den endringen har kommet brått!

  Både Lundemo og Mæland helgarderer de kritiske kommentarene sine ved å understreke at regjeringen gjorde helt riktig da de stengte ned 12. mars og at det er viktig å følge regjeringens smittevernregler. Likevel er det interessant å se at den første spede kritikken mot smitteverntiltakene endelig har kommet til syne i gammelmedia.

 2. Avatar for Benganboy Benganboy says:

  Det är uppfriskande att läsa dessa två artiklarna i norsk gammelmedia även som svensk! och jag håller med om att restriktionskritikerna syns mer, liksom i Finland (svenska.yle). Hoppas krafterna räcker till så att inte främlingsrädslan, som nu i de breda folklagren inkluderar svenskar, stärks ytterligare.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Du sier noe der. En Norsk kommunelege som anmeldte et par som dro til Sverige for å handle for sitt kommende bryllup, en 83 år gammel bestemor som ble satt i to ukers karantene etter å ha besøkt sin datter for å ønske sitt første barnebarn velkommen til verden og politikere i Norge som ser ut til å glemme at Skandinaver er historisk søstre og brødre men kun delte militære operasjoner er akseptabelt og all annen kontakt skal skys som om Sverige sprer pesten.
  Eliten har bestemt seg for at vi skal frykte og avsky hverandre. Det er direkte idioti de holder på med og enda verre er det at folk finner seg i det.

 4. Avatar for Per1 Per1 says:

  Ja, og derfor kan man få folk til at acceptere at bære mundbind uden at de protesterer.
  I Danmark er der ingen fornuftig logik i, at Frederiksen-regeringen påbyder befolkningen at bære kvælende mundbind, samtidigt med, at den udvider barers åbningstid fra 24-2, og dermed udbreder selve hovedfaktoren til coronaspredningen.
  Med den ineffektive slingrekurs, regeringen og dens såkaldte sundhedseksperter lægger for dagen - hvor de således ikke sætter spot på de konkrete smittespredere, og fører en tilsvarende konkret opdæmningspolitik over for disse smittekilder - men i stedet straffer den almene befolkning ved at true den med udvidet krav om mundbind, kan folk altså se frem til at skulle bære disse åndedrætsprovokerende mundbind længe endnu.
  Mundbind er reelt et direkte overgreb mod menneskers livgivende åndedræt, affaldsstofferne kan ikke pustes helt ud, men kommer hurtigt ind igen, og gør mange sunde syge, og folk med åndedrætsbesvær endnu mere syge. Og vigtigst af alt, er, at det ikke engang er videnskabeligt dokumenteret, at mundbind hjælper mod corona, men at de tværtimod, som antydet,og med reference til kritisk viden herom, svækker mennesker, og dermed gør dem endnu mere modtagelige for corona-smitte.
  Mundbind konnoterer til tortur og nazisme, ikke engang nazisterne påtvang deres ofre kvælende mundbind i direkte forstand.
  Hvis folk accepterer overgreb på deres fri åndedræt i form af mundbind uden reflekterende at protestere, er vejen piv-åben for, at de, som fuldt bearbejdede slavesjæle, vil acceptere hvad som helst, inklusiv snorkelmaske, som også dækker potentiel corona-udsivning fra øjnene - og en hvilken som helst autoritativt retfærdiggørende forklaring, og fx tolerere et neo-fascistisk samfund eller en nuklearkrig med Rusland, fremover. Perspektiverne er uhyggelige og får George Orwell´s anti-kommunistiske/anti-sovjetiske “1984” til at blegne.

 5. Covid-19 er ikke farlig for 99,5% av befolkningen, 90% av de vet ikke at de har det en gang, og de neste 9,5% får bare lettere symptomer eller trenger ikke behandling. Den resterende 0,5% som kan bli alvorlig syke, er 9 av 10 er pleiepasienter på sykehjem i høy alder med underliggende sykdommer, eller andre med nedsatt-immunforsvar.

  Selv i Indias storbyer hvor befolkningstettheten er ekstrem, med dårlige sanitærforhold, dårlig drikkevann-kvalitet og stor fattigdom, vet ikke 8 av 10 av de som er bærer av viruset at de har det, ifølge Financial Times India, som refererte til forskning utført av indiske eksperter.

  Det beviser at kroppens naturlige immunforsvar tar seg av viruset for 9 av 10 personer, hindrer virusbæreren å bli syk av viruset, og bekjemper viruset så godt at de 9,5% øvrige ikke blir så syke at de trenger behandling.

  Da skal ikke 99,5% av befolkningen ha munnbind eller holde en minimumsavstand til andre som ikke er i risikogruppen for et så ufarlig virus, for flokkimmunitet for flest mulig. De som ikke er i risikogruppen skal heller ikke ha en vaksine for et virus som er så ufarlig at immunforsvaret beviselig hinder 9 av 10 i å gjøre bæreren syk. De skal ikke være vaksiner for så ufarlige virus, for å ikke svekke immunforsvaret.

  Det er risikogruppen som skal skjermes, det er personalet som omgås og pleier dem som skal ha beskyttelsesutstyr, det er risikogruppen som skal ha vaksinen, ikke de 99,5% viruset ikke er farlig for.

  Det er MSM som har holdt verdens befolkning i en panikktilstand for noe som kan kalles en falsk alarm.
  MSM har redaktører og journalister som skal kunne forstå dette utifra tilgjengelige tall og statistikk fra offisielle kilder, men ved å overdramatisere ekstremt så er MSM blitt medansvarlig til en nedstengning av som har ført til en elendighet for mange hundre millioner, en elendighet som tar mange liv.

  Den nå uten tvil konstruerte korona-krisen har storkapitalens utnyttet for alt det er verdt. Storkapitalens MSM redaktører og journalister må ikke få lov til å gjemme seg bak at de må skrive som eierne vil ellers så får de sparken. Journalister som ikke driver journalistikk bør få sparken av leserne.

 6. Avatar for K11 K11 says:

  Jeg ser i såkalte sosiale medier at det fortsatt er svært mange hysterikere i kommentarfeltene. Noen ønsker nedstengning fordi de selv tjener på det eller det er mer komfortabelt for dem å leve på den måten. (Med hjemmekontor, osv.) Andre er bare irrasjonelt livredde for selve viruset. Jeg ser foreløpig svært få som er kritiske til tiltakene, og mange applauderer dem og ønsker full nasjonal lockdown med portforbud, stengte grenser, rasjonering, etc. Mye av dette er nok imidlertid astroturfing (falsk grasrotbevegelse), satire og trolling, osv.

  Men hvis mediene og myndighetenes mål virkelig hadde vært å skremme folk mest mulig, burde de påstått at det er flere tusen pasienter med covid-19 på norske sykehus nå, og at sykdommen tar hundrevis av liv hver dag. Det gjør de ikke. Ergo ønsker de at vi skal legge merke til de sterkt overdrevne og destruktive tiltakene, som åpenbart er langt verre enn selve sykdommen. Jeg tror derfor meningen er at vi skal reise oss opp i revolusjon. Dette blir særlig tydelig når man ser på politietaten i Victoria, Australia, som har et invertert pentagram som logo, og som nylig brukte sitt nyervervede fly til å tegne et pentagram av “kondensstriper” på himmelen over Melbourne. Det hjelper heller ikke at de følger nøyaktig 322 personer på Twitter. (Jf. logoen til Yale-broderskapet Skull and Bones.) Victoria har for tiden noen av verdens strengeste koronarestriksjoner, men har hatt nesten null dødsfall fra sykdommen.

  Når den sataniske symbolikken er såpass åpenbar, er det også tydelig at det hele handler om en iscenesatt kollektiv “oppvåkning”, altså en fremprovosert revolusjon. Meningen er at folket etterhvert skal reise seg i protest mot korrupte myndigheter som påtvinger dem drakoniske tiltak og en global politistat. Folket skal opponere mot myndighetene og deres gamle verdensorden, for å bane vei for den nye, som presenteres som løsningen på alle våre problemer. Men noen hysterikere kommer fortsatt til å være på myndighetenes side, og vil kjempe med nebb og klør for å få enda strengere tiltak.

  Det er denne prosessen som kommer til å prege de neste årene.

 7. Avatar for pcwh pcwh says:

  Jeg fikk drømmejobben i egen by i april, og slipper heldigvis togpendling til Oslo lenger. Datteren min går på skole i Oslo og har fått munnbind, men har ennå ikke brukt det, jeg har sagt hun ikke må ta det på før hun blir truet med vold av idioter. Jeg tok toget til Oslo i dag for å ta en øl med en kompis, og ble positivt overrasket over å se maks 10-15 personer med munnbind hele kvelden, de fleste virket som turister eller innvandrere. Så hysteriet brenner nok ut.

 8. Forsvarere av tiltakene vil si at tallene for dødsfall på grunn av Covid-19 hadde vært mye høyere hvis tiltak som lockdowns og munnbind-påbud ikke hadde blitt gjennomført. Men ikke for de 99,5% som ikke blir syke eller ikke trenger behandling hvis de blir syke. Tallene hadde bare blitt høyere i risikogruppen som beskrevet og som utgjør bare 0,5%.

  Selv om det hadde blitt iverksatt ekstraordinære tiltak til en svært høy kostnad for risikogruppen, hadde denne kostnaden forsvunnet helt sammenlignet med den enorme prisen nedstengningen av verdens-økonomien for har blitt for vanlige folk og vil bli.

  MSM fremstiller det som at tiltakene med nedstengning og munnbind forhindrer at folk smitter hverandre, som om det å bli bærer av viruset fører til sykdom, men tallene viser at 90% ikke engang vet at de har det.

  Covid-19 er altså mindre farlig enn et mildt sesonginfluensavirus. Skal da verdensøkonomien stenges ned hver år fra nå av i influensasesongen? Finanskapitalen er blitt adskilt fra realøkonomien som vanlige folk lever i, for de ultrarike har blitt enormt mye rikere under den konstruerte krisen de har påført lavere samfunnsklasser, så det hadde vel ikke vært dem imot at det ble årlig.

  Men nå åpner de vel opp økonomien igjen, for nå har den globale storkapitalen oppnådd mye, de har bla fått sine politikere verden over til å vedta å gi dem flere tusen milliarder dollar i “krisepakker og stimulanspakker”, enda bankkartellenes kapitalreserver og de store selskapenes kapital de eier aldri var truet.

  Pengene regjeringene ga dem var skattepenger fra arbeider- og middelklassen som er stort sett de som betaler skatt og avgifter. Når landenes skattekister er fylt opp igjen om en ti års tid, konstruerer de en ny katastrofe, og raner de lavere samfunnsklassene igjen med hjelp fra sine politikere og MSM.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere