Frykten er deres våpen

51
Shutterstock

Denne vinteren og våren 2020 har det gått en pandemi over verden, og da tenker vi ikke på koronaepidemien, vi tenker på fryktepidemien, som har rammet så uendelig mange flere. En meningsmåling i Italia viser at 95 prosent av befolkninga er «bekymret eller svært bekymret». Det gjør også at de har godtatt og nærmest omfavnet regjeringas ekstreme stenging av landet. Hele 94 prosent ser positivt eller svært positivt på regjeringa Contes politikk, til tross for at den har gått ut på å stenge alt og kaste millioner ut i arbeidsløshet og en usikker framtid.

Frykt trumfer det meste

Og for å si det rett ut: vi snakker ikke om bekymring, vi snakker om frykt. Folk er redde. Det kan det ikke herske tvil om. Og på grunn av denne frykten har folk godtatt husarresten, stengning av jobber, stengning av økonomien, militære kontrollposter som har hindret enhver reise, sjøl til nabolandsbyen, og ødeleggelse av det sosiale livet som er Italia.

Denne meningsmålinga er tatt opp i februar og mars 2020.

Og som en annen meningsmåling sier, som er referert i storavisa La Repubblica: på grunn av frykten godtar 40 prosent av velgerne at demokratiet er satt til side. Og som avisa skriver i sin kommentar:

«Landet er forandret etter tre måneder med viruskrise. Ønsket om en sterk leder deles særlig av dem som er redde for smitten.»

Og meningsmålingene viser da også at statsminister Giuseppe Conte har en enorm støtte: over 70 prosent.

Frykt er en helt grunnleggende følelse hos de fleste dyrearter, også hos oss mennesker. Og den oppstår ikke via logisk avveiing av situasjoner. Den går via det limbiske systemet i hjernen, som igjen påvirker autonome funksjoner; «kjemp eller flykt». Frykt spiller en viktig rolle for evolusjonen, men det betyr ikke at enhver frykt er rasjonell. Og det er også poenget med frykt. I en kritisk situasjon er det ikke tid til å gjøre rasjonell avveiing. Stopper du opp for å tenke kan du være spist.

Dette gjør det også nesten umulig å argumentere mot frykt. Det gjør den da også til et så utrolig effektivt våpen for dem som behersker de midlene som skal til for å utløse frykt, og i vår tid er det først og fremst de store massemediene. Og det er det vi har fått så lærebokaktige eksempler på denne våren. Fryktens budskap er spredd i alle kanaler og det har vært på grensen til forbudt å argumentere mot frykten.

Det betyr ikke at vi ikke må prøve. For det viser seg at frykten har bygd på overdrevne forestillinger av fare.

Millioner skulle dø

Fra de sentrale aktørene ble det tidlig spredd varsler om at millioner kom til å dø. WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus sa at 3,4 prosent av de smittede kom til å dø. Dr. Anthony Fauci, som har vært lederen for covid-kampanjen i USA sa at dette viruset er minst ti ganger mer dødelig enn vanlig sesonginfluensa. Neil Ferguson ved Imperial College i London brukte matematiske modeller for å beregne dødeligheten av viruset. De modellene tilsa at millioner kom til å dø hvis man ikke fulgte hans linje med massiv stengning av samfunnet. For hans del burde medier og politikere ha vært litt på vakt siden han i 2009 spådde at 65.000 ville dø av svineinfluensaen. Det faktiske tallet ble 500. I midten av mars 2020 sa han at hundretusener ville dø i Storbritannia dersom man ikke fulgte hans linje.

I en rapport som ble publisert fra Imperial College 26. mars 2020 skrev han og hans team at dersom man ikke gjorde noen tiltak ville 40 millioner mennesker dø. Men hvis man gjennomførte politikken med stengning og sosial distansering ville man kunne redusere tallet til 10 millioner og altså spare 30 millioner liv. Slik så deres varsel ut:

Report 12 – The global impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression

40 millioner døde! Det er klart at slike tall skremte livskiten av politikerne – og av befolkninga.

«The proof of the pudding…»

Et britisk talemåte sier at «the proof of the pudding is in the eating», eller det er virkeligheten som teller, til sjuende og sist. Og nå sitter vi med mye av fasiten. Nå kan vi måle hvor riktige eller feilaktige spådommene til Tedros, Fauci og Ferguson var. Epidemien er ikke helt over, men den er langt på vei over. Bare se på grafen fra worldometer for nye tilfeller i Italia:

Per 3. juni 2020 var det registrert 33.530 koronadødsfall i Italia. Vi kan ikke vite sikkert om dette tallet stemmer, siden vi vet at alle som har dødd med koronaviruset er med i tallene, sjøl om de har hatt to, tre eller flere sjukdommer de kunne ha dødd av. En venn av meg sa at hans onkel var i terminalfasen av kreft i fjor og man trodde ikke han skulle overleve jula. Han levde til begynnelsen av februar og ble registrert som koronaoffer. Det er nok mange slike tilfeller. Men la oss forholde oss til 33.530. Det er en halv promille av Italias befolkning. Italia har en gammel befolkning, og hvert år dør det 650.000 mennesker i landet av alle slags årsaker. Det er 54.000 i måneden, hvis vi fordeler det helt likt. I virkeligheten dør det flere om vinteren. Men hvis vi holder oss til det tallet, vil det i et normalår dø 270.000 mennesker i Italia i løpet av fem måneder. Det har nok vært en noe høyere dødelighet i år, og da særlig i Lombardia og et par regioner i det området, men ikke veldig mye høyere. I resten av landet har det ikke vært noen epidemi å snakke om.

Og nå sier en av Italias fremst eksperter, sjefen for Ospedale San Raffaele i Milano som har stått i spissen for den daglige kampen mot koronaviruset i Italias mest rammede region, Alberto Zangrillo, at «klinisk sett finnes ikke koronaviruset lenger i Italia.»

Dette er ikke politikerne villige til å høre på, antakelig fordi frykten har vist seg å være et så uhyre nyttig våpen, men også fordi de har investert så mye prestisje i skrekktallene at det er vanskelig å innrømme hvor feil de har tatt.

For verden som helhet har 378.000 blitt registrert som døde av koronavirus. Man må være villig til å innrømme at dette er noen størrelseordener under Neil Fergusons varsel om 10–40 millioner!

378.000 er 0,005 prosent av menneskeheten. For dette har man kastet noen hundre millioner ut i arbeidsløshet og sult. Man har smadret økonomien og næringslivet og skapt sosiale skader som vil ha alvorlige langtidsvirkninger.

Men noen er blitt vanvittig mye rikere i løpet av denne krisa. USAs milliardærer har økt formuene sine samlet med 343 milliarder dollar i løpet av ukene med koronakrise. Og flere av dem har nettopp tjent på stenginga, slik som Jeff Bezos i Amazon og Mark Zuckerberg i Facebook.

 • Jeff Bezos – opp $30 milliarder
 • Mark Zuckerberg – opp $21 milliarder
 • Steve Ballmer – opp $11.6 milliarder
 • Elon Musk – opp $11.3 milliarder
 • Michael Bloomberg – opp $10 milliarder

For vår del har vi valgt å holde hodet kaldt og forsøke å forholde oss analytisk til begivenhetenes utvikling. Det er ikke alltid lett i en verden med så mye massiv propaganda, men i det lange løp svarer det seg. Har vi lykkes? Vi får gjøre en oppsummering i etterkant og se.

Problemet er naturligvis at frykten fortsatt sitter i. Mange vil måtte leve med den resten av livet, og vi vet at mange kommer til å få seinskader av dette.

Og hvem er folk redde for? For hverandre! Det er jo det som er det geniale. Folk er ikke redde for imperialismen eller monopolkapitalen eller hensynsløse rovkapitalister. De er redde for naboen, folk på gata, på jobben, vennene. For det er jo de som eventuelt vil gi dem smitten. Så vellykket som denne fryktpandemien har vært sett fra våre herskeres side, er det liten grunn til å tro at det er siste gang vi opplever noe sånt. Helt uansett hva fakta måtte vise. Frykten er et utrolig effektivt våpen!


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Avskaffelsen av helvetes piner hadde noen uheldige konsekvenser, men var nødvendig for å fravriste kirken makten over almuen over til det nåværende regimet. Nå er den prosessen fullført her i vesten og det er slutt på kosepraten

 2. Another Swedish newspaper, Aftonbladet, saw official documents instructing that patients aged 60 and above with multiple conditions, and all those aged above 80, should be denied intensive care, even though Sweden apparently has plenty of ICU beds.

  Samme som det norske systemet. Alle på steigan.no kan regne med samme behandling på eldrehjem, dvs. dødshjelp. Ingenting kommer til å endre seg, og vi kan bare klandre oss selv. Det er vi selv som har skapt systemet. Da får vi også betale prisen. Sauer er sauer. Ingen av oss kan forlange spesialbehandling.

  [Jeg har skrevet om systemet sikkert et halv dusin ganger, og hver gang tror steiganistene at jeg sikkert overdriver voldsomt. Steiganistene er ergo for gammel.]

 3. Og de aller fleste var i høy alder, ofte med underliggende alvorlige sykdommer, altså likevel i livets absolutte sluttfase. De flere hundre millionene som er kastet ut i arbeidsløshet og sult, og for mange hjemløshet er yngre mennesker. De hadde arbeid og var derfor i yrkesaktiv alder, langt flere av dem vil sette livet til i den elendigheten dette har ført til.

  I samme tidsrom som Covid-19 har vært registrert, har 230 000 dødd av malaria, 250 000 av selvmord, 300 000 i trafikkulykker, 390 000 av HIV, 600 000 av alkohol, 1,1 million av røyking, 2 millioner av kreft og 4 millioner av sult.

  Disse tallene setter ting i perspektiv, for de aller fleste av disse er ungdom og yngre mennesker. Og tiltak for å bedre disse tallene kan gjøres uten å stenge ned økonomiene. Men det passet bra for storkapitalen å stenge ned verdensøkonomien for et medieoverhypet virus som ikke tar flere liv enn et sesong-influensavirus.

  For såpebobleøkonomien etter forrige konstruerte krise, 2008 krisen, ga ingen vekst i den virkelige økonomien, men en lånefinansiert vekst som måtte få boblen til å sprekke allikevel. Og som vi ser er det små bedrifter og husholdninger i arbeiderklasse og middelklasse som går under i kriser, ikke bankkartellene og de ultrarike.

  Regjeringene ga flere hundre milliarder som arbeider og middelklasse har betalt inn i skatt til bankkarteller og store selskaper. Da er det ikke merkelig at salget av luksusvarer til de rike og ultrarike ikke bare fortsetter men øker også i 2020, upåvirket som de er av elendigheten som nedstengningen fører til for de lavere klassene.

  Revenue in the Luxury Goods market amounts to US$283,979m in 2020. The market is expected to grow annually by 7.4% (CAGR 2020-2023)”.
  Tallet er justert for den forventede virkningen av Covid-19 per April (!).
  The market’s largest segment is the segment Luxury Fashion with a market volume of US$95,844m in 2020”. Kilde: Statista.

 4. Sitatet ditt er neppe mye korrekt.

  In high-altitude conditions, only oxygen enrichment can counteract the effects of hypoxia. By increasing the concentration of oxygen in the air, the effects of lower barometric pressure are countered and the level of arterial pO 2 is restored toward normal capacity. A small amount of supplemental oxygen reduces the equivalent altitude in climate-controlled rooms. At 4000 m, raising the oxygen concentration level by 5 percent via an oxygen concentrator and an existing ventilation system provides an altitude equivalent of 3000 m, which is much more tolerable for the increasing number of low-landers who work in high altitude.[39] In a study of astronomers working in Chile at 5050 m, oxygen concentrators increased the level of oxygen concentration by almost 30 percent (that is, from 21 percent to 27 percent). This resulted in increased worker productivity, less fatigue, and improved sleep.[38] Oxygen concentrators are uniquely suited for this purpose. They require little maintenance and electricity, provide a constant source of oxygen, and eliminate the expensive, and often dangerous, task of transporting oxygen cylinders to remote areas. Offices and housing already have climate-controlled rooms, in which temperature and humidity are kept at a constant level. Oxygen can be added to this system easily and relatively cheaply.[citation needed]

  Anvendt på et eldrehjem, man kobler det til ventilasjonanlegget.

  Jeg har ikke sett noe i eldreomsorgen som ikke vil gjøre de gamle sykere. Mikrobølgeovn brukes daglig slik at maten er ødelagt før første tygge. I Russland ville de blitt anmeldt.

 5. Avatar for Mari Mari says:

  Folkens, det er som om ingen har fått med seg Agenda 21 som følges av Agenda 30. Agenda 21 står for Agenda år 2021 og Agenda 30 står for agenda år 2030.
  I 1987 skrev Brundtland og Clinton Agendaen som så ble presentert for FN i 1992. Samtlige nasjoner som var tilstede under presentasjonen aksepterte og signerte protocol of accept. 1997 ble dokumentet revidert sist.
  Det det handler om er at Corona blir brukt som dekke for implementering av agendaene som er laget av den nye verdensorden aka New World Order som bringer med seg One World Government.
  De har hatt over 30 år på å forberede seg. Så kommer det altså bare et år før helvete blir sluppet over oss et virus som skal ta livet av flere enn som omkom under Svartedauen.
  Kom igjen da! 1 pluss 1 er 2. Hva tror dere Assange mente da han sa at det er fem på tolv?

 6. Takk for det

  https://www.youtube.com/watch?v=3PrY7nFbwAY
  Video 0:00-1.10 om Agenda 21.
  Jeg forstår Agenda 21 som det komplette tyranni. Verden skal gjøres om til et stort Auschwitz. Boenhetene vil typisk bli et kopi fra Russland under Krutschov.
 7. Avatar for Mari Mari says:

  Nettopp! Absolutt kontroll av absolutt alt. Det vil finnes null privatliv og null menneskerett.
  Corona er rett og slett generalprøven for å se om vi er villig til å underlegge oss global diktatur.

 8. Avatar for tjatta tjatta says:

  Arnfinn Nesset fikk 21 års fengsel for 20 drap på gamlehjemmet. Tegnell får være krenket i media om noen kritiserer at tusenvis har dødd av hans beslutninger

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

43 flere kommentarer

Deltakere