Utvalg vil ha flere strømkabler til Europa

1
Fra forsida til rapporten fra Klimaomstillingsutvalget

Klimaomstillingsutvalget vil bygge ut mer fornybar energi i Norge for å sikre nok kraft til det grønne skiftet, og bygge flere utenlandskabler for å øke eksportinntektene. Dette skriver E24 og fortsetter:

Klimaomstillingsutvalget ble utnevnt i desember av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.

Torsdag leverte de sin rapport, hvor de blant annet tar til orde for å dele ut færre lisenser til oljevirksomheten.

Det bredt sammensatte utvalget av politikere, økonomer og forskere kommer med enda flere råd som er egnet til å skape debatt.

– De mener at Norge bør bygge flere utenlandskabler

– I tillegg ønsker de økt utbygging av fornybar energi i Norge

Utvalget mener kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten, øke eksportinntektene og gi trygghet til investorer om at Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet.

Utvalgets rapport finnes her (pdf).

Utvalget er ledet av Vidar Helgesen, spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Han har ledet Klimaomstillingsutvalget sammen med Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV.

Klimaomstillingsutvalget høres jo nøytralt og tidsriktig ut, men det er bare de samme kreftene i en annen innpakning, de som vil ha vindindustri, utenlandskabler, karbonfangst og andre pengesluk til skade for norsk natur og norske skattebetalere og til glede for storkapitalen.

Civita vet vi hvor vi har. De er PR-organ for NHO, Rederiforbundet, Johan H. SAndresen (Ferd), Umoe, Leif Høegh, Stein Erik Hagen og Christen Sveaas. Dessuten har de fått rundt 880.000 dollar fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Hva så med Klimastiftelsen? De er i stor grad finansiert av dem som ønsker investeringer i vindindustri, kraftkabler osv, ikke minst på Vestlandet: Sparebanken Vest, BKK, Sunnhordland Kraftlag (SKL), Umoe, Hydro, Statkraft og Tekna.

Styreleder er Birger Magnus, med bakgrunn fra selskaper som Schibsted, McKinsey, Storebrand og Hafslund. Magnus har siden 2014 vært styreleder i NRK.

I styret finnes ellers Ingrid von Streng Velken er konserndirektør for Innovasjon og Utvikling i BKK. Ingrid Stange som er grunnlegger og styreleder av den norske ideelle organisasjonen Partnership for Change. Deres viktigste partner er Formuesforvaltning, Norges største private investeringsfond, som forvalter en kapital på 80 milliarder. En annen av deres partnere er ikke helt ukjente AKO Foundation til Nicolai Tangen. Vi finner også Erik Bøckmann, som er partner i Vest Corporate Advisors.

Hvis Klimastiftelsen er uavhengig, så er Cosa Nostra representant for sivilsamfunnet på Sicilia. Dette er storkapitalen sminket og kledd opp for å utnytte godtroende miljøengasjement til å tappe den norske statskassa for milliarder og plyndre norsk natur etter beste evne.

Les mer om kraftkabler på steigan.no her.


Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. “Kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten”, vannkraften produserer mer enn nok for industri og husholdninger i dag, og kan med oppgradering produsere 22-30 TWh mer, og da blir det energi-sikkerhet nok for Norge. Vi må si nei til krypto-senter kraftslukene, og vi vil ha energireserver i vannkraften til den kommende generasjonen.

  “Øke eksportinntektene”, skal Norge eksportere kraft blir strømmen dyrere for industri og husholdninger spesielt hvis oljeplattformene elektrifiseres, det vil bruke opp mye av det som kan vinnes med oppgradering av vannkraften.

  “Trygghet til investorer”, det er trygghet til industri i Norge og norske husholdninger som må prioriteres, ikke tryggheten til investorer, les spekulanter. Men da må storkapitalens politikere ut av Stortinget og erstattes med politikere som representerer folk og lands interesser.

  “Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet”, hvis norsk energi er integrert i et europeisk strømmarked, vil norske husholdninger måtte betale europeiske uregulerte markedspriser. De borgerlige vil avskaffe hjemfallsretten som sikrer at vannkraften har statlig eierskap og er folkets eiendom. Det er globalistiske politikeres mål at storkapitalen skal eie all infrastruktur, og norsk energi skal bli integrert i all energi som storkapitalen eier fra før i Europa.

  “I tillegg ønsker de økt utbygging av fornybar energi i Norge”, det betyr monster-vindturbiner, som er helt unødvendig når vi har vannkraften som også kan oppgraderes. Vindturbiner kommer bare kapital-interessene som står bak tilgode, ikke folket som bare får utgifter og ulemper.

  Vannkraften skal være folkets eiendom, statlig eid og styrt av folkevalgte som representerer folk og land og ikke global storkapital. Strømnettet skal levere strømmen til nesten selvkost slik det var når strømmen var et fellesgode, før Stoltenberg gjorde den til et marked for spekulanter, og AP lurte senere Norge inn i ACER med kabler som tapper Norge for arvesølvet til det norske folk. Vi må ut av EØS for å få igjen selvråderett og suverenitet over vannkraften og energi i Norge.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere