Ekstrem pengebruk – uten klimaeffekt!

30
Illustrasjon: Shutterstock
Hogne Hongset

Av Hogne Hongset, energiinteressert.

Ifølge FNs klimapanel kan ikke klimamålene nås uten CCS (Carbon Capture and Storage).  Staten har nå sagt nei til milliarder for å utvikle CCS-anlegg på Klemetsrud avfallsanlegg i Oslo. Det skuffer byrådet, fordi det ville redusert CO2-utslippene fra Oslo by.

I ly av Klemetsrud har et annet klimatiltak i Oslo gått under radaren. Byen hadde også et søppelforbrenningsanlegg på Røa, på grensen til Bærum. Dette anlegget er modulbasert, og kan flyttes. Det skjedde i 2016. Til nettopp Bærum, bare noen hundre meter fra der det tidligere lå. Der brennes nå store deler av Oslo bys søppel. Flyttingen kostet 185 millioner kroner. I et hemmeligstemplet notat fra 2016 går det fram at det reelle målet med flyttingen var at utslippene fra anlegget ikke kom på Oslos klimaregnskap. Dette bidro avgjørende til at Oslo ble kåret til Europeisk miljøhovedstad i 2019.  

Hvis du nekter for at dette kan være sant, har du rett! Oslos politikere vedtok ikke noe så vanvittig som dette. Historien er oppdiktet. Den er skrevet for å vise det absurde i dyre tiltak som bare flytter på utslipp.

Modellen for historien om anlegget på Røa er mye verre. Den handler om elektrifisering av norsk sokkel. Kostnaden vil ifølge Equinor gjøre den fiktive flyttingen av Røa-anlegget til blåbær. Små blåbær. Ifølge konsernsjef Sætres gladmelding i januar skal elektrifiseringen koste Equinor 50 milliarder kroner! Det tilsvarer 20 000 kroner pr norsk husstand. De skal også betale det aller meste av gildet, via sokkelskattesystemet. Kostnadene med å føre strøm fram til kysten kommer i tillegg. Det blir nye milliarder, finansiert av økt nettleie for alle. Og det betyr nye kabler, med voldsomme utslipp i produksjon og legging.

Hva blir så klimaeffekten av dette? I beste fall null. Mer trolig vil elektrifiseringen gi økte globale klimautslipp! Kortversjonen av forklaringen på dette er enkel: Den gassen som ikke lenger brukes til strømproduksjon på sokkelen, frigjøres for eksport, nå eller senere. Når denne gassen så brukes, utenfor landets grenser (ref Røa og Bærum!), så kommer CO2-utslippene på andre lands regnskap. Ingen fagmiljøer hevder i dag at elektrifiseringen gir reduserte globale CO2-utslipp. Pontius Pilatus var en liten aktør i øvelsen «å toe sine hender»!

Hvem har så drevet fram dette vanvittige pengesløseriet som ikke vil gi noen global klimaeffekt? Oljebransjen kan frikjennes. Den bransjen har lenge strittet imot elektrifisering, fordi fagfolkene der vet at dette ikke er noe klimatiltak. Men energibransjen på land har brukt en idealistisk men dessverre faktavegrende «klima-lobby» som nyttige idioter. Dermed har kraftdirektørene fått drevet fram de politiske vedtakene som ligger til grunn for elektrifiseringen, gjennom manipulert informasjon til politikerne.

Oljebransjen gjør så dette nå, dels fordi andre betaler det meste, men også fordi CO2-prisen nå er blitt så høy at bransjen kan regne dette hjem. Samtidig kan norsk produksjon hevdes å bli verdens reneste. Det blir et pre for norsk oljebransje.

De som virkelig tjener på dette, er kraftbransjen. Både vannkraftbransjen og vindkraftbransjen. For elektrifiseringen krever enorme mengder strøm fra land. Equinor sier at det selskapet alene skal bruke i størrelsen 10-12 TWh (milliarder kwt) til elektrifisering av egne installasjoner. Og strøm fra land driver strømprisen opp! Det er nettopp kraftbransjens logiske begrunnelse for elektrifiseringen. Dette er ingen konspirasjonsteori,- det er banalt enkel markedslogikk.

Statnett har beregnet nødvendig ny strøm for elektrifisering av det norske samfunnet i to faser. I første fase, som Statnett kaller «omfattende elektrifisering», trengs det ifølge Statnett 40 TWh. Av dette skal 15 TWh gå til å elektrifisere sokkelen. I neste fase, som Statnett kaller «fullelektrifisering» av samfunnet, trengs det ytterligere 40 TWh. Da via hydrogen, for å elektrifisere mobile anlegg (tungtrafikk, skip, ferjer,- og ikke minst flytende sokkelinstallasjoner av typen borerigger, flotell osv.) Av de siste 40 TWh-ene skal 18 TWh gå til sokkelen. Ifølge Statnett skal altså 33 av 80 TWh for å «fullelektrifisere» Norge gå til å elektrifisere sokkelen. Det er like mye strøm som norsk metallindustri brukte i 2019.

Å sende så store mengder strøm fra land, vil selvsagt få konsekvenser i form av økte strømpriser. Det kan få store konsekvenser for deler av prosessindustrien i landet, deler av den kan bli utflagget. Samtidig øker strømregningene for husholdningene helt unødvendig. Men kraftbransjen kan gni seg i hendene, hele veien til banken. Vannkraftbransjen får økte priser for sitt produkt, vindkraftbransjen er helt avhengig av at strømprisene holdes høye når subsidiene for vindkraft gradvis avvikles i perioden fram mot 2035.

Nå har heldigvis politisk miljø begynt å se på konsekvensen av den manipuleringen som har foregått. SPs Sigbjørn Gjeldsvik har nylig spurt statsråd Tina Bru om nettopp priseffektene av elektrifiseringen. Spørsmål og svar ligger på Stortinget.no. Bransjebladet «Energi» har, basert på Tina Brus svar, blant annet beregnet at elektrifiseringen vil gi husholdningene opp til 1200 kroner i økte strømutgifter, hvert år!

Når vil elefanten i rommet, den manglende globale klimaeffekten av elektrifiseringen, bli tema i det offentlige rom? Hvorfor i all verden skriver ingen medieorganer mer om dette? Har de berøringsangst?


Les mer om energispørsmål på steigan.no her.

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er ikke så galt om det framtilles her. Dersom man tror at ens meningsmotstandere er fullstendig idioter, så har man vanligvis misforstått noe.

  Et faktum er at det i beste fall er en svak kobling mellom gassforbruket på fastlandet og gassforbruket i Nordsjøen. Vi gjør ingen stor feil om vi antar at forbruket på sokkelen og på fastlandet er uavhengige størrelser.

  For å illustrere poenget må vi gjøre opp et overordnet helhetsbilde. Før eller siden vil man slutte å bruke store mengder fossil energi, og den dagen vil ganske sikkert komme lenge før alle fossile kilder er tomme.

  Som et enkelt eksempel, anta at verdens gassbehov de neste 1000 år er en Zilllion m3 gass. Zillion er et tulletall, det er kun for å sette et ord på en stor gitt mengde.

  Denne zillionen m3 gass vil man skaffe seg fra den ene eller ande kilden. En av kildene vil være Nordsjøen.

  Dersom man har behov for å brenne en viss mengde gass i på feltet Nordsjøen for å levere Nordsjøens andel, så kommer dette i tillegg til denne denne zillionen.

  Dette er altså gevinsten ved kablingen fra fastlandet.

  En korrekt måte å framstille det på er å sammenligne miljøregnskapet for elektrisitetsproduksjon på fastlandet som kables til Nordsjøen, med lokal produksjon i Nordsjøen.

  ,

 2. Avatar for Enebak Enebak says:

  Hæ? Nå er det bare en viss mengde gass under nordsjøen! Det finnes ikke noen gass du kan pumpe opp i tillegg til det. Så enkelt er det. Og alt skal opp!

  HVOR du brenner opp denne gassen er ett fett for miljøet. Gassen produserer akkurat like mye co² om du brenner den til lands eller til vanns.

  Det mest miljøvennlige vil være å brenne hele driten der du pumper den opp, for da sparer du infrastrukturen som trengs for å frakte gassen lange veier.

  Å sammenligne miljøregnskap for gasskraftverkene i nordsjøen og vannkraftverkene på land og finne miljøgevinst er så sneversynt at det må kunne kalles infantilt.

  Mener du å påstå at det er en ubegrenset mengde gass i berggrunnen under nordsjøen og at elektrifisering av sokkelen vil bidra til at vi pumper opp mindre gass?

 3. Avatar for Enebak Enebak says:

  Jeg mener at om målet er mindre CO², så bør vi la fossilenergien ligge akkurat der den er.
  Vi har atomkraft som et helt CO²fritt alternativ.
  Landstrøm i Nordsjøen er symbolpolitikk, akkurat på linje med nei til atomkraft.

 4. Avatar for Enebak Enebak says:

  Hvis målet er å få til et karbonfritt samfunn, kommer det til å svi big time. Mitt poeng er at tiltakene miljøvernrrne foreslår ikke løser problemer. De bare flytter probleme.
  Den største gevinsten ved å stenge ned oljeproduksjonen er at det vil vaksinere verden mot globalisering, overnasjonalt styre og rovdrift på naturen.
  Forsvinner oljen, må verden organiseres i mindre enheter. Det er den eneste måten å få bukt med globaliseringen.
  Eller tror du en verden uten globalisering kan fortsette med samme overforbruk som i dag? Er det ikke nettopp globaliseringen av verden som er selve rota til alle miljøproblemer?

 5. Avatar for Enebak Enebak says:

  Det du peker på der, er kanskje årsaken til at vi kan erklære globalistene som vinnere på walkover? De har greid å sikre seg halve befolkningen som gisler i byene.
  Det du spør om er egentlig hvordan vi skal greie å fø halvparten av menneskeheten som bor i byer uten å rendyrke globalismen og sikre kontroll over den andre halvparten som arbeidsbier?

 6. Norge er et av de få land i verden som kan dekke hele elektrisitetsforsyningen med vannkraft. I tillegg har vi enorme vindressurser, spesielt til havs. Det er derfor ingen grunn til å bygge atomkraftverk i Norge.

  Nedover på kontinetet har vi land med over 10 ganger så stor befolkning, og langt mindre fornybare ressurser. Der er det langt vanskeligere å komme utenom enten fossile kraftverk, eller atomkraftverk.

  Da er atomkraftverk å foretrekke.

  Er det så vanskelig å forstå?

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  I samme logikk ville man ikke bruke “depleted uranium”. Men det gjøres jo. Nå handler vel ikke krig lenger om å skaffe seg beitemark til kyrne.


  https://www.youtube.com/watch?v=_kcUbjEFm7o


  https://www.youtube.com/watch?v=ChStbzyJ9O4
  Artig flykjennemerke på den siste her.
  NorgeNorge LN - ABC

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

22 flere kommentarer

Deltakere