Hva ønsker opposisjonen i Hviterussland?

21
Fra demonstrasjonen i Minsk 16. august 2020. Foto: Shutterstock

Det har som kjent vært en bølge av demonstrasjoner i Hviterussland etter valget 9. august 2020 der president Alexandr Lukasjenko hevdet at han hadde fått 80 prosent av stemmene. Denne politiske bevegelsen har fått massiv støtte fra propagandakanaler som Radio Free Europe og Voice of America, som begge er offisielle kanaler for USA.

Vi har kalt det som foregår i Hviterussland for en «fargerevolusjon», fordi det som skjer har så mange fellestrekk med de andre fargerevolusjonene som vestlige etterretningsorganisasjoner har stått bak. Det betyr ikke at det ikke finnes mange reelle grunner til at folk protesterer og retter knallhard kritikk mot den autoritære president Lukasjenko. Det er heller ingen grunn til å stole på det offisielle valgresultatet.

Og i alle fargerevolusjoner har det vært slik; reell misnøye kombinert med utenlandsk infiltrasjon og manipulasjon. Det er ganske enkelt umulig å få en fargerevolusjon til å ta av uten et sosialt og politisk grunnlag for protest. Det betyr ikke at alle fargerevolusjoner er like. I Hviterussland har det for eksempel ikke vært slike innslag av fascistiske og høyreekstreme grupper som vi så i Ukraina. Det har heller ikke vært noen delegasjoner fra US State department slik vi så da viseutenriksminister Victoria «Fuck the EU» Nuland og John McCain dro i skytteltrafikk til Maidan i Kiev.

Den utenlandske handa er spilt mer med sordin denne gangen, men det betyr ikke at den ikke er der. Et søk på Belarus på Radio Free Europe eller Voice of America viser hvor massiv deres dekning og propaganda er. Og glem ikke at dette er styrt av US State Department.

Den polske og litauiske innblandinga er også veldig tydelig. Der finnes det en visjon om å inkludere Hviterussland i deres «tre hav»-prosjekt, som er en reaksjonær, nasjonalistisk drøm om å skape et såkalt międzymorze, «mellom havene» – det vil si en gjenreising av Polen-Litauen fra den gangen det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Denne ideen går tilbake til den polske lederen Józef Piłsudski , og det dreier seg om det såkalte «intermarium»-konseptet.

Det polsk-litauiske samveldet slik det framsto etter freden i Dywilino i 1618

Det Pilsudski ønsket var å gjenreise storhertugdømmet Polen-Litauen fra dets glansdager da det strakk seg fra Østersjøen til Svartehavet. Det var etter undertegninga av Unionen av Krevo i august 1385, og forsterket etter freden i Dywilino i 1618. Det omfattet de østlige delene av dagens Polen, Ukraina (uten Donbass), Hviterussland, en snipp av Russland, det som i dag er Kaliningrad-eksklaven, samt det meste av Estland-Latvia og Litauen. (Den mest ekstreme varianten av Intermarium tok også med seg Italia pluss Finland og Skandinavia.)

I det programmet som opposisjonen i Hviterussland publiserte, men så trakk tilbake, er det nettopp et punkt om at landet må slutte seg til Tre hav-prosjektet.

Det uoffisielle programmet

Det finnes altså et programdokument for opposisjonen, men det er trukket tilbake, så det er ikke klart hvor representativt det er, eller hva som er tenkt skal gjøres med det.

Den hviterussiske TV-kanalen Belarus 1 TV har publisert det, og det finnes i en engelsk versjon her. Dokumentet er nok autentisk, men som nevnt er statusen til dokumentet uavklart. Det er likevel grunn til å merke seg noen punkter:

 • Utenrikspolitisk og miliært er det lagt opp til et omfattende brudd med Russland og Den eurasiske union. Det er også front mot russisk språk, kultur og russiske organisasjoner.
 • Det er satt som et langsiktig mål at Hviterussland skal bli medlem av EU og NATO innen 2030.
 • Økonomisk er det lagt opp til privatisering av den store statlige sektoren i Hviterussland og stor åpning for utenlandske investeringer, bare ikke fra Russland.
 • Styrke forbindelsen kulturelt og økonomisk til Polen og Litauen og bli medlem av Tre hav-prosjektet.

De som har skrevet dette programmet er helt opplagt pro-Vesten markedsliberalister, og når de snakker om frihet, er det først og fremst det de mener. Ideen om å gjøre Hviterussland til EU-medlem er en fullstendig illusjon, slik EU er i dag. Å få NATO inn i landet er derimot langt mer realistisk. Det vil USA og Polen ønske. Tar opposisjonen over, klarer den nok også å selge de største statlige godbitene på det internasjonale markedet og rasere det som er en slags hviterussisk velferdsstat. Men det er vanskelig å se for seg at noe av dette vil være til noen velsignelse for folket i Hviterussland.


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olaf Olaf says:

  Steigan gjør som han blir fortalt av Kreml: skaper konspirasjoner om at demonstrasjonene i Belarus er styrt av vestlige interesser. I dag er det kun Lukashenko selv og Putins fascistiske propaganda-apparat som kommer med slike fortellinger. Steigan: folk har blitt så inderlig lei av løgnene fra Kreml, så hvorfor prøver du ikke å danne deg opp dine egne meninger om hva som skjer i øst-Europa?
  For det første er det ingen fargerevolusjon i Minsk. Det er en fredelig demonstrasjon hvor folket forlanger omvalg, evt. at han gir fra seg makten. Det sosiale fundament er begrunnet med at Lukashnenka gir blaffen i pandemien og er korrupt, hvilket har skapt dårligere levekår. Etter 26 år har han vist seg uskikket. Det er imidlertid ingen ideologi som står bak demonstrasjonene, slik det heller ikke var i Ukraina.
  Du kan overhodet ikke påstå at vestlige krefter står bak demonstrasjonene. Det som er sannheten (påpekt av Putin og Lukashenka selv) er at Russland står klare til å intervenere i Belarus, dersom demonstrasjonene skaper problemer for regimet. Og det skyldes ene og alene at Putin er redd for å miste det grepet han har over Belarus, og hans ønske om å innlemme Belarus som en region i Russland.
  Henvisn. til Belarus-1 TV som dokumentasjon, blir latterlig, all den tid kanalen styres av presidenten. Det Steigan ikke vet, er at flere journalister i kanalen nå streiker for å støtte demonstrantene.
  Om historiske begrunnelser: Demonstrasjonene har ingen relevans til historien. Husk: i motsetning til Ukraina, har ikke Belarus den samme historiske nasjonalfølelse.

  I tillegg til de åpenbare beveggrunner for demonstrasjonene (uten at det har konmet til uttrykk), ønsker Belarus å bygge en nasjonal identitet ut fra et mer demokratisk rammeverk, frigjort fra diktatorens klamme kultur. Så det vi alle må håpe på i denne prosessen er at den russiske imperialist klarer å holde fingrene fra fatet denne gang.

 2. Avatar for FMD FMD says:

  Fjas, og løgn. Steigan skriver i artikkelen at vestlige krefter utnytter allerede eksisterende misnøye, ikke at de styrer den.

  Hvem er disse folkene du prater om? Snakk for deg selv. De fleste som leser steigan.no er svært fornøyd med å få en annen vinkling enn den som råder i det vestlige propagandaapparatet.

 3. Avatar for Olaf Olaf says:

  Og hva legger så du i Steigans utsagn: “utenlandsk infiltrasjon og manipulasjon”? Det er vel ikke retorisk langt unna å fortelle om at det forsøkes styrt?

  Med folk mener jeg normalt intelektuelt utrustede mennesker her i Norge som forstår at Putin har som en av sine hovedoppgaver å lyve overfor vestlig publikum om sine imperialistiske ambisjoner. Som nevnt tidligere: Putin har nesten samme nivå på antall løgner som Trump. Forskjellen er at Putin er langt dyktigere i å bruker løgn som informasjonsvåpen. Dersom de som leser Steigan.no er fornøyd med Steigans kopiering av Kremls propaganda-utsagn, så må de jo gjerne tro på det. Jeg håper (og tror) imidlertid at mange fornuftige mennesker leser bloggen for å være oppdatert på hva Putin tenker, ikke fordi de roper halleluja for Steigans propaganda-gjengivelse.

  Og til deg, FMD: tror du virkelig på propagandaen fra Kreml?

 4. Avatar for FMD FMD says:

  Det du omtaler som propaganda fra Kreml, er ikke det. Det hjelper ikke hvor mange ganger du gjentar det, folk her inne har for høyt nivå av kritisk tenking til å la seg lure av et så gammelt triks.
  Alternative media har mye større tillit enn det massemedia har, og tilliten til massemedia svekkes ytterligere for hver dag som går.
  Russisk politikk er simpelthen ikke veldig vesentlig for folk som bor i vesten, det er ikke Russiske politikere som svikter sitt eget folk og sitt eget land til fordel for storkapitalen sine interesser.
  CIA & co. prøver å utnytte alle kriser i land verden over, Hviterussland er ikke et unntak. Slik har det vært i mange titalls år, og det er ikke “konspirasjonsteorier” slik massemedia og du vil ha folk til å tro.

 5. Avatar for Olaf Olaf says:

  Det er tydelig at du ikke fester lit til det jeg sier. Greit for meg. Men tok du deg tid til å lese Natalya Gumeniuk artikkel. Det var hennes vurdering jeg håpet du kunne lese. Og hva mener du om hennes artikkel? Jeg blir ikke forundret om din respons vil være “fake news”. Men jeg venter i spenning.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Slike mennesker ødelegger forumet, de burde ikke få spre propagandaen sin uten å bli angrepet for det.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  Lukasjenko er en diktator fra en annen tidsalder. Det er nok en genuin folkevilje for å få ham fjernet. Og det er det som teller

 8. Avatar for FMD FMD says:

  Det er en lokal sak uten ringvirkninger for resten av verden, USA sine herjinger er en global sak med ringvirkninger for hele verdens befolkning. Det de gjør teller mer enn det som måtte skje i den enkelte nasjon, derfor er Steigan sin vinkling på saken den mest hensiktsmessige.
  Skulle Lukasjenko vært fjernet? Absolutt. Kommer det til å skje? Nei, han har for mektige venner og mange folk i Hviterussland vet hva som skjedde i Ukraina etter fargerevolusjonen der. Den eksterne trusselen overgår den interne.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

13 flere kommentarer

Deltakere