Steigan.no og covid-19 – en kritikk

58
Illustrasjon: Shutterstock

Av Sindre Mørk.

For en som har vært aktivt med i MD prosjektet til Pål Steigan har de siste årene vært vanskelige. Prosjektet har tatt en annen kurs enn den jeg mente og mener lå til grunn. Det har vært en «glidende» overgang, hvor utviklingen skjer med små skritt, ikke med klare programmatiske dokumenter eller diskusjoner i prosjektet. Det siste har jo vært mangelvare hele tiden. Prosjektet Mot Dag er i for stor grad knyttet til personen Pål Steigan og hans syn på verden.


Sindre Mørk var medlem av redaksjonen for steigan.no fra 2014 til 2019. Han ledet videoprosjektet til steigan.no i samme periode og var styremedlem i Mot Dag.


Etter min mening så illustrerer Steigan.no sin håndtering av koronakrisa de negative trekkene ved prosjektet som er blitt sterkere og sterkere. Som en logisk følge av Steigans feilaktige «globalisme» analyse har en trukket den konklusjon at det mest som skjer, skjer i henhold til globalistenes plan – som kun en håndfull ”ekte” kommunister klarer å gjennomskue. Følgelig blir venstresida, fagbevegelsen og ”folk flest” lett ”nyttige idioter” og ofre for finansherrenes verdensomspennende konspirasjon. Denne analysen gjør at Steigan.no ofte ender opp med standpunkter som har foruroligende mange fellestrekk med de mest reaksjonære delene av borgerskapet. – For eksempel sammenligner Steigan.no og UKIP leder Farage begge Black Lives Matter med Taliban[1], og begge anser korona-pandemien som en i hovedsak media-pandemi brukt av globalistene for å fremme deres agenda.  At borgerskapet utnytter kriser til å fremme sine interesser er selvsagt generelt riktig. Der det blir feil er ikke minst når Steigan og ytre høyre deler en felles mistro til forskere, og en overdreven tillit og tro på egen medisinsk kompetanse. Dette har klare paralleller til kulturrevolusjonens «heller rød enn ekspert». Mens virologer og epidemiologier til dags dato understreker at de ikke sikkert kan slå fast virusets dødelighet, kunne Pål Steigan og Kari Jaquesson så tidlig som den 6 April slå fast at convid-19 ikke var farligere enn en normal influensa. I videoen ”regjeringen har påført samfunnet nærmest ubotelig skade[2]” sammenligner ”motdagistene” Pål Steigan og Kari Jaquesson korona-pandemien med influensa sesongen på 2010-tallet, og kommer fram til at det bare er ”en promille, både hva gjelder antall tilfeller og hva gjelder antall dødstall”. Ikke overaskende mener Steigan det er grunn til å sette spørsmålstegn ved regjeringens håndtering:  

”Tallene var sist jeg sjekka 66,I 2017-18 så døde det 1400 mennesker,,,,,. Fulgte du da daglige dødstall, var Norge stengt, la man ned restauranter og arbeidsplasser, innførte man unntakslov?”

Uttalelsen avslører at de ikke har eller vill forstå hvorfor regjeringen, med støtte fra Rødt og SV, valgte å stenge ned samfunnet i første omgang. Siden koronaviruset er et helt nytt virus som man følgende har liten kunnskap om – både om dens smittsomhet og dens dødelighet – valgte regjeringen etter min mening helt riktig å  være føre-var. Det bør man være når det er store konsekvenser hvis det går galt – og usikkerheten er stor.   Da videoen ble publiserte, den 6 april, var den estimerte dødsraten – som var basert på tall fra Kina, Sør Korea og Italia  – mellom 1 og 2.5%. Som påpekt av sannsynlighets matematikeren Taleb[3] vil det i en slik situasjon være moralsk uforsvarlig å gjøre noe annet enn å følge Sør Koreas og Kinas strategi, som klarte å unngå at helsevesenet ble overbelastet, slik at ingen – hverken andre pasienter eller koronapasienter – ikke fikk skikkelig behandling. Når man hadde fått bygget opp koronakapaisteteten i helsevesenet og visste mer om viruset, kunne man iverksette mer treffsikre smittespredningstiltak. Det motsatte,  å ikke bremse smitten fortest mulig, ville ha vært – og er! – å gamble med folks liv siden spredningen raskt ville ha kommet ut av kontroll. Riktignok mente Steigan og Jaquesson å kunne gjendrive bevisene som forelå om virusets dødelighet, men dette gjør de selv i stor grad basert på spekulasjon, basert på det faktum at ”vi vet ikke om de har død av eller med”, fra tall i Italia hvor viruset sannsynligvis ikke hadde spredd seg i like stor grad osv osv. Steigan skjønner tydeligvis ikke at disse argumentene ikke er imot, men for en føre-var politikk. Siden samfunn er et komplekst system, kan ting raskt komme ut av kontroll og få ekstreme konsekvenser. Dette ble presist uttrykt av New Zeelands statsminister: «Vi har 102 tilfeller, men det hadde også Italia på et tidspunkt»[4]. Dette gjør det uforsvarlig å basere politikk på Steigan og Jaquessons lettvinte analyse, dvs. på tall løsrevet fra den åpenbare, svært «eksplosive», matematisk sterkt eksponentielle smittespredningskurven. Ingen stenger ned et samfunn pga. vanlig influensa: det eneste som var klart var at korona var et nytt virus i koronafamilien.

 I videoen sier Steigan videre at viruset er” en ikke-sak for mesteparten av Italia”. Det er rimelig utrolig med tanke på at landet måneden før, i Mars, hadde registrert over 11-000 uforklarlige ”overflødig” dødstall og totalt ca. 16 000 dødsfall fra viruset. Mens Italias gjennomsnittlig dødsfall mellom 20 februar og 31 mars i perioden 2015-2019 var på 65.592, var den i samme periode i år på 90.949[5].. Videre hadde helsesystemet kollapset og italienske leger ba fortvilet om hjelp fra det internasjonale samfunn, ikke minst fra EU.  Høye dødstall, et helt overbelastet helsesystem, dette til tross: Steigan klarer ikke, i hans egne ord,  ”med min beste ville se at det er noen stor epidemi, det er ikke det for Norge, og det er ikke det for Italia heller”.

 Steigan følger opp med en uttalelse som ikke akkurat øker troverdigheten hans, men som han deler med andre på ytre høyre, nemlig at:

”Vaksine er ikke noen sikkerløsning og det er farlig også, prinsippet bak vaksiner er at du får litt av sykdommen, men såpass lite at du bygger opp immunitet, men i noen tilfeller går det virkelig gærent, sånn som med svineinfluensa vaksinen, det skada jo masse folk.”

Dette er et uholdbart og feilaktig syn på vaksiner. En vaksine er ikke en del av sykdommen, men et antigen fra den organismen man ønsker å bygge immunitet mot. Organismen kan enten være svekket eller død, ut i fra hvilken respons man ønsker fra immuniseringen. En kan riktignok få bivirkninger av en vaksine, men det er svært sjelden, og kommer ofte av andre elementer i vaksinen en selve antigenet.  Siden alle mennesker har en ulik genetisk oppbygning, så kan man ikke sikker hvite hvordan et individ vil reagere på vaksinen, – men det er klart at gruppeimmuniteten er mye viktigere å oppnå, enn at noen få – og her snakker vi som regel ikke om promiller engang –  som vil få alvorlige bivirkninger. Steigan sin anti-vaksine propaganda er derfor ikke bare farlig for enkelt individer, men for hele samfunnet. Den har et meget klart reaksjonært preg.

Det er ikke bare vaksiner Steigan er kritisk til, men også masker – i følge han et ” synlig tegn på underkastelse og lydighet”. I artikkelen ” maskepåbud for politisk underkastelse[6]”, publisert den 16 juli, hevder han at det ”ikke finnes noe vitenskapelig belegg for at generell bruk av masker har noen hensikt for smittevernet”, samt at selveste WHO advarer mot bruk av masker” på sin hjemmeside siden ”generell bruk av masker kan øke faren for å spre covid-19 smitte.” Men om man faktisk klikker inn på linken Steigan viser til, så er det første en finner det motsatte: nemlig at ” Masks should be used as part of a comprehensive strategy of measures to suppress transmission and save lives”.. Dette bør da heller ikke komme som noe overraskelse, for 5 juni skiftet nemlig WHO linje og kom med en offentlig uttalelse hvor de oppfordret folk til å bruke masker i offentlig steder der sosial distanse er vanskelig. Linjeskiftet kom som følge bla. Av en ny metastudie som samlet 172 studier[7] og som konkluderte med at bruk av masker virker. Steigans påstander er med andre ord helt feil. Kampen mot masker følges opp i artikkelen ”masker eller ikke maser” – det spørsmålet”, publisert den 8 august som redaksjonelt stoff. Artikkelen er hentet fra det libertarianske nettstedet  ”foundation for economic education”, som er kjent for sin klimaskepsis, og den påstår at  ”forskerne (mener) at det ikke er vitenskapelig dekning for at de maskene som brukes av folk har noen positiv effekt for å hindre smitte, og at de rent ut kan ha en helseskadelig effekt”. Hvis dette er tilfelle, hvorfor oppfordrer da eksperter som Joseph G. Allen fra Harvard University , ledende forskere fra Standford[8], det danske Sundhedsstyrelsen[9],  amerikanske[10]  the Centers for Disease Control and Prevention og WHO alle til maskebruk? Jo, nettopp fordi de mener det foreligger vitenskapelige indikasjoner på at bruk av maske virker.

En annen ”lekmann”, Jens Lundgren[11], ”overlæge og professor infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet”, påpeker at det har skjedd en skifte i synet på munnbind, dels som følge av en rekke studier, dels som følge av økt kunnskap om viruset selv:

”Når man ser på alle de her ting, så begynder det at hænge sammen. Det viser at videnskaben på området (om mundbind, red.) har ændret sig, og det er sandsynligvis også derfor, at så mange lande nu anbefaler brugen af mundbind.”

”Der er sket en ændring i vores viden om mundbind og coronavirussen generelt i dag sammenlignet med marts (hvor Danmark lukkede ned, red.)” og han pointerer at

”Flere lande har ændret holdning til mundbind, og det er der flere gode grunde til,”

Det finnes dog forskere som ikke er like entusiastiske. Steigan siterer Bundgaard, som er skeptisk til bruk av masker hovedsakelig siden det kan gi «en falsk følelse av trygghet».  Jens Lundgren kommenterte Brundgaards innvendelse følgende:  

”Det er et okay argument at fremføre. Om det så holder, ved jeg ikke. Det kan også have den modsatte effekt; at folk bliver mere opmærksomme på retningslinjerne. Det tror jeg efterhånden mere på,”

Det ironiske her er at Steigan er mot masker nettopp fordi han er enig med Lundgren, fordi det ”bidrar til å opprettholde en atmosfære av frykt og nervøsitet i befolkninga.[12]” Når Steigan likevel trekker frem Bundgaard, så er det fordi han febrilsk må finne argumenter som bekrefter hans media-pandemi narrativ.

Det blir naturlig å spørre seg: Hvis viruset ikke er farlig, hvis det ikke er noen potensielt farlig epidemi, som Steigan hevder, hvordan kan det da ha seg at alle samfunn har stengt ned – fra Xi Jinpings Kina, Putins Russland til Trumps USA ? I den siterte videoen, insinuerer Steigan og Jaquesson at globalistene står bak:

”Så er det småbedriftene med 7, 8, 10, 15 personer, som holder disse lokalsamfunnet i livet, ryker de, så ryker lokalsamfunnene, og det er jo målet, det er jo nettopp det som er målene for globlistene – la oss bare bruke det uttrykket for da vet alle hva vi mener – det er jo nettopp det å få monopolet på alt. At alt skal eies av noen veldig få selskaper.” (referanse og sjekk komma mellom tall og t’en – vi må ikke tukle med sitatene)

I dette avsnittet ser vi hvordan Steigans «globalisme» analyse lett leder til at han mener det er en «medie-pandemi»., men analysen bygger på feil premisser. For hoteller, restauranter, frisører, konserter og fotballkamper lar seg i liten grad «monopolisere» ytterligere og i liten grad på en måte som gjør at lokalsamfunnene ryker. For restaurantene og frisørene må jo være lokale. Dessuten kreves såpass lite kapital for å åpne en frisørsalong at «hvem som helst» kan åpne en. Det nærmer seg klart en konspirasjonsteori i negativ forstand når en indikerer at regjeringene iverksetter monopolborgerskapets plan for å overta alle småbedrifter. I den samme videoen går Steigan og Jaquesson enda lenger, og påstår at finansfyrstene også har kontroll over FN:

”De største US foundations det er jo sånn som Rockefeller, Carnigy, Ford, altså det er jo de store – Som også står bak FN og verdenshandelsorganisasjon, så det er jo ikke bare det som er åpenbart for profitt, men det er jo også alle disse soft, så kalte NGOene som de bruker fordette her”

Dette finnes det ingen beviser for. Dessuten er det åpenbart at de ulike fraksjonene i borgerskapet ikke er tilstrekkelig koordinerte til å kunne lansere en verdensomspennende plan for å overta alle små-bedrifter. Kapitalismen er «alles kamp mot alle» og det å få til kollektiv handling er vanskelig både for kapitaleiere og arbeidere. Forholdet mellom klasseinteresser og politisk strategi er mer komplekst, har flere «frihetsgrader» både for arbeiderklassen og for kapitaleiere. Hvordan skal en ellers forklare at noen regjeringer fulgte en føre var strategi og andre ikke? Hvorfor velger borgerskapet i  Sverige en annen strategi enn Norge og Danmark? Har alle regjerningen i Latin-Amerika fulgt Bolsonaro?

I artikkelen ”maskepåbud for politisk underkastelse” forklarer Steigan også at mediepandemien har ”gjort det mulig for myndighetene i svært mange land å gjennomføre betydelige innskrenkninger i demokratiet, mer eller mindre avskaffelse av organisasjonsfriheten, møtefriheten og demonstrasjonsfriheten”. Maskepåbud og lignende tiltak er for” å holde folk under hælen” og  ”bidrar også til å opprettholde en atmosfære av frykt og nervøsitet i befolkninga.”

Vi ser her en «metode» , en analytisk grunnholdning, som gjør at et reelt fenomen, monopolisering, blir overdrevet og dermed blir helt feil. Gitt rivaliseringen mellom ulike kapitalistiske land, så har det siden 2. verdenskrig vært kriger overalt, men det er ikke det samme som at det på slutten av syttitallet var en akutt fare for en tredje verdenskrig. Men fordi Kina mente det, fordi det ga ledelsen i en kriserammet m-l bevegelse en «ytre fare» å disiplinere «rørsla» på, så gikk Steigan og resten av AKP-ledelsen helt inn for tredje verdenskriganalysen. Noen virkelig oppgjør med denne katastrofistiske analytiske tilnærmingen har Steigan aldri foretatt, ved å slå fast at kritikerne av «krigshysteriet» hadde rett. Når koronakrisa er over, kan da Steigan innrømme at føre-var er en riktig strategi, at vaksine virkelig virker. Når det gjelder vaksine  finnes det allerede et enormt og entydig datamateriale, så på dette punktet nærmer Steigan seg faretruende  reaksjonære anti-vitenskapelige holdninger.

Siden Steigan mener viruset «egentlig» ikke er farlig, men kun et påskudd for globalistene til å innføre unntakslover og knuse lokalsamfunnene, er det nødvendig å gjøre motstand. Den 30 mai tok Jaquesson et initiativ på sin facebook side[13]:

”Jeg foreslår at vi som har gått igjennom denne syke perioden uten frykt, og som forstår at et sterkt immunforsvar bygges av blant annet nærhet og hudkontakt og at et naturlig daglig møte med virus og bakterier er bedre enn all verdens munnbind og antibac, begynner en klemme- og nærhetskampanje.

Vi må spre bevissthet om menneskeheten som en organisme og spre kjærlighet og tilgivelse til de villfarne”[2]

Steigan, åpenbart positiv til forslaget, kommenterer bekreftende: ”Som en italiensk venninne sa: Vi er kommet dit at det å klemme er blitt en revolusjonær handling!

Det ser ut til at Steigan innser at en del ikke kjøper hans narrativ. I artikkelen  «Staten har vist seg å være en av de største produsentene av falske nyheter under koronakrisen – lekket dokument”, forsvarer han sitt narrativ med å komme med en påstand som har vært mye spredd på høyrevridde blogger: at ”Et (lekket) internt dokument fra det føderale tyske innenriksdepartementet” beviser at COVID-19 er en media pandemi. Problemet er bare at dokumentet aldri ble lekket fra Tysklands innenriksdepartement, aldri lagd på departementet forespørsel,  eller utarbeidet av noen av dens enheter[14]. Dokumentet, som kaller koronaviruset en falsk alarm, representerer intet annet en statsansatte Kohns egne meninger, samt innspill fra forskere uten ekspertkompetanse innen epidemiologi eller virologi. Det at Kohn brukte innenriksdepartementets infrastruktur til å offentliggjøre rapporten, betyr ikke at den var lekket fra innenriksministeriet. Ironisk nok er derfor det påståtte beviset for at staten sprer falske nyheter om korona selv en falsk nyhet.

Når det er sagt, så er det god grunn å stille kritiske spørsmål – ikke minst om regjeringen reagerte for sent, burde ikke alle som kan ha hjemmekontor blitt «sendt hjem» en måned tidligere? Kritikken av det privatiserte, nyliberale helsesystemet og den manglende beredskapen er selvsagt viktig. En slik diskusjon må ta utgangspunkt i vitenskapen og de bevisene som faktisk foreligger. Steigan gjør det motsatte. På et tidspunkt hvor kunnskapen om viruset var minimal, bestemte han seg for hvilken historie han ville fortelle, for deretter å underbygge den med ensidig – og i noen tilfeller tvilsom kildebruk. I stedet for å være i en saklig dialog med «de annerledes tenkende» så hoverer han over føre-var strategien. Det er ikke slik man utvikler sosialistisk politikk, det er ikke slik man bygger en brei bevegelse for sosialisme. Det er ikke slik man viser at marxismen er vitenskapelig og derfor fullt ut anerkjenner at det er mye vi ikke vet, samtidig som situasjonen krever at vi handler raskt og kraftfullt når vi stilles overfor ny fenomener. Denne gangen i form av et nytt virus. I stedet for å hovere, bør man lytt og argumentere. Det er dessverre ikke «stilen» til Steigan.no.


[1] https://steigan.no/2020/06/taliban-i-usa/

[2] https://steigan.no/2020/04/regjeringen-har-pafort-samfunnet-naermest-ubotelig-skade-hvorfor/

[3] https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/uk-coronavirus-policy-scientific-dominic-cummings

[4] https://www.smh.com.au/world/oceania/we-have-102-cases-so-did-italy-once-nz-enters-coronavirus-lockdown-20200323-p54d07.html

[5] https://www.thelocal.it/20200504/italy-recorded-more-than-11000-excess-deaths-in-march

[6] https://steigan.no/2020/07/maskepabud-for-politisk-underkastelse/

[7] https://illvit.no/medisin/sykdommer/who-anbefaler-ansiktsmasker-mot-koronavirus

[8] https://med.stanford.edu/news/all-news/2020/06/stanford-scientists-contribute-to-who-mask-guidelines.html

[9] https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Et-mundbind-i-tasken-er-en-god-ide_-naar-der-er-traengsel-i-den-kollektive-trafik ,

[10] https://edition.cnn.com/2020/07/19/health/face-masks-us-guidance/index.html

[11] https://videnskab.dk/krop-sundhed/corona-argumenterne-for-mundbind-vokser-hvornaar-skal-vi-bruge-dem

[12] https://steigan.no/2020/07/maskepabud-for-politisk-underkastelse/

[13] https://www.facebook.com/KariJaquesson/posts/10217318252053259

[14] https://healthfeedback.org/claimreview/german-ministry-employee-makes-unsupported-claim-that-covid-19-pandemic-is-a-global-false-alarm-in-widely-circulated-yet-unsolicited-opinion-article/

Les også: Koronakrisa viser at vi trenger uavhengig og kritisk presse mer enn noen gang

Koronakrisa og klassekampen

Om godtroenhet, masker og propaganda


Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg er enig i at steigan.no er for knyttet til personen Steigan. Man burde bytte navn, til f.eks. Mot Dag. Layouten på siden er også ganske dårlig. Det er lett å gå glipp av artikler. Så bør nok flere yngre folk publiseres.
  Men ellers er jeg temmelig uenig med ham. Det Mørk skrivet om corona viser jo bare at han ikke har undersøkt saken skikkelig, men latt frykten vinne. Corona har svært lav dødelighet. Men når man bombarderes av massemedienes hysteri dagen lang er det ikke rart man tror dette viruset er den nte spanskesyken, selv om Ingenting tyder på det. Man kan ikke nå etter flere måneder skylde på manglende kunnskap. Det er ingen forsvarlig grunn til å stenge ned samfunn og ødelegge folks livsgrunnlag, gi de aller rikeste mer makt eller penger. Les CJ Hopkins (eller se han på Geopolitics&Empire på YouTube), John Steppling, les Off Guardian, samt mange andre kilder. Jo visst kan man kalle vanlige folk idioter, for i denne saken er de det. Ingen sammenligning for øvrig, men det er samme dynamikk som under fascismen. Det er en merkelig ide på venstresiden om at vanlige folk Alltid har rett. Her tar de feil. Tallene finnes der ute. Corona er ikke i nærheten av så ille som de påstår. Jeg merker også at en del folk som var frelste coronahysterikere i mars nå viser mer tvilende sider.

 2. En ting til: Mørk gjør en vanlig feil når han begynner på “vi må stole på vitenskapen” - mantraen.

  1. Vitenskapen er ikke én. Det er uenigheter innen vitenskap.
  2. Vitenskap er ikke uavhengig av resten av samfunnet, slik mange åpenbart tror. Man er avhengig av midler og støtte. Vitenskapen har ikke totalt frie tøyler.
  3. Noe vitenskap kommer fram i massemediene, annen ikke.
 3. Sindre Mørk avslører allerede i starten her at han er en dukke og nyttig idiot for ultramilliardærene som vil eie verden.

  Jo mer jeg leste jo mer sinnsforvirret virket det. sist rest hoppet jeg over. Når han faktisk ønsker at vi skal ha det som under Hitler der bare regimets ytringer er lov og alt andre tanker og meninger skal forbys så bør han straks lukkes inne på psykiatrisk.

  Fakta er at Koronaviruset er helt ufarlig, det har en dødelighet på 0.02%, oddsen for å dø av korona er litt under det å bli spist av en fjellløve.
  Det ligger flere på sykehus nå med inngrodd tånegler enn med korona.
  Selv min sønn på 7 år sa i mars at : Pappa Pappa, nå tar super milliardærene kontroll over hele menneskeheten.
  Det er som i eventyret om Keiseres nye klær, alle ser at det en global takeover men kun barn og folk som tørr å se seg selv i speilet som sier fra.

  Store deler av de som tok i bruk masker i mars har nå utviklet lungesykdommer.
  Masker beskytter ikke mot sykdom, men derimot gjør deg syk.

  Samme med håndvask med sprit, spriten trekker inn i huden og forgifter deg, sprit er et løsemiddel, det er også grunnen til at du aldri skal vaske deg med sprit når du maler, da blir du hjerneskadet, derfor vasker man seg i matolje.
  Immunforsvaret blir også svekket i rekordfart, 90% av immunforsvaret kommer fra hendene og dritten du får i deg.

  Mennesker trenger kroppskontakt med andre, vi er flokkdyr.
  70% av lykke kommer fra kroppskontakt, nå som det ikke skjer lenger så opplever vi en eksplosjon i depresjoner og selvmord går til himmels og er langt, langt høyere en korona-dødsfall.

 4. Avatar for TarjeiV TarjeiV says:

  De som nedvurderte Covid-19 har en del pårørende de kan besøke og forklare seg for. Mørk har helt rett. Å vise hensyn er en borgerlig dyd, og nordmenn har vist seg - i hovedsak - oppgaven voksen. At statlige forordninger også implementeres, er en nødvendig, om ikke idéell, del av bildet. Velg dine slag, Steigan! Når Covid-19 en dag er historie, så vil vi kunne si at kampen ble vunnet nedenfra, gjennom fellesskap og menigmanns innsats. Ellers er jeg enig med Steigan i at Black Lives Matter er en helt annen skål, en uskjønn allianse mellom bakgatepøbel og politikk- og finansoligarker. Men den samtalen tar vi en annen gang!

 5. Det offisielle tallet er 770 000 for antallet døde av Covid-19 over hele verden så langt, og verdens befolkning var 7,8 milliarder i Mars 2020. Det er det samme som 7800 millioner, det vil si at 770 000 er under 1/7800 del av verdens befolkning.

  Og tallet 770 000 må tas med en stor klype salt, for registrering av Covid-19 som dødsårsak har vært gjort på måter som ikke holder hverken vitenskapelig eller medisinsk, og dermed ikke brukbare til statistisk materiale. Leger i flere land har bla blitt oppfordret og beordret av myndighetene å føre opp Covid-19 som dødsårsak på dødsattester ved en antagelse om Covid-19, selv om lab-rapport ikke foreligger.

  Og de aller fleste av de døde var i høy alder med underliggende sykdommer på sykehjem, hvor de heller kan kalles pasienter enn beboere. Det er bare unntaksvis at Covid-19 tar liv blant yngre, det er er i tilfelle syke med nedsatt immunforsvar, og svært sjelden blant unge og barn. Risikogruppen er altså stort sett som for et sesonginfluensavirus.

  Å stenge ned verdensøkonomien helt med store konsekvenser for mange hundre millioner mennesker, og med stor reduksjon i matproduksjonen, for et virus med lavere dødelighet enn et mildt sesong-influensavirus er mildt sagt en overreaksjon. En skal ikke ha interessert seg mye for geo-politikk for å forstå at her utnytter en global elite en situasjon (de selv kan ha konstruert) for å få kontroll over befolkningene. Følg pengene blant annet, og hvem som tjener på situasjonen blir klart, den globale storkapitalen og deres mål New World Order.

 6. Avatar for UvK UvK says:

  Sindre Mørk er dessverre dårlig informert om koronakrisen. Det er utrolig at en person som skal tilhøre venstresiden tar halvprivate WHO som nøytral kilde til kunnskap. Hvem finansierer WHO? Hvis ikke Mørk tar høyde for at de fleste av Steigans lesere vet at Bill Gates sponser WHO, har han et retorisk problem. Å imøtegå Steigans dekning av koronakampanjen uten å nevne Event 201 er inkompetent.
  Mørk nevner ett paradoks som er interessant. Hvorfor ble Kina, Russland og Iran med på denne destruktive kampanjen? Svaret er at Kina ble presset til det. Vestlige massemedier begynte å skrive om lungesykdom i Wuhan allerede rundt nyttår. Kineserne ble satt under press. De måtte sørge for at en influensa som dukker opp hver vinter ikke ble brukt som påskudd for sanksjoner.

  1. august var det en demonstrasjon mot Maske plikt med flere hundretusen deltagere i Berlin. Synd at Steigan ikke fikk den med seg.
   Det later til at Mørk tror at ansiktsmaske beskytter mot virus. Er han ikke klar over hvor små virus er?
   I gamle dager var det meningsfylt å skille mellom høyre og venstre. I dag er det mer meningsfylt å skille mellom dem som er informert og dem som ikke er det.
   Steigans journalistikk er stort sett forbilledlig.
 7. Avatar for K11 K11 says:

  Foreløpig er nesten 350 millioner kroner utbetalt til nordmenn som fikk livene sine ødelagt av svineinfluensavaksinen: https://www.npe.no/en/About-NPE/News/ti-ar-med-erstatninger-etter-vaksine-mot-svineinfluensa/

  Nå hasteutvikles det en rekke eksperimentelle covid-vaksiner som etter alt å dømme blir obligatoriske for å få delta i arbeidslivet og på skoler, eller simpelthen få benytte seg av butikker, kollektivtransport og velferdsstatens økonomiske sikkerhetsnett. Samtidig hasteutvikles det et nytt lovverk som fritar vaksineprodusentene for juridisk ansvar, slik at de ikke kan saksøkes av folk som pådrar seg narkolepsi eller andre lidelser av vaksinene.

  Det er ellers verdt å merke seg at ledelsen i FHI og Helsedirektoratet selv ikke tok svineinfluensavaksinen (kilde: professor Lars Johan Materstvedt), enda de hevdet det var nødvendig at alle nordmenn tok den. De ga den heller ikke til barna sine. (Samme kilde.)

  Er det noen som betviler påstandene i forrige avsnitt, ber jeg dere sende en mail til professor Materstvedt.

 8. Avatar for K11 K11 says:

  I Norge nå er 13 pasienter innlagt med covid-19. Ingen av disse er i respirator.

  Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19

  Tretten pasienter på sykehus, på tross av at nesten ingen i samfunnet bruker munnbind. Og denne sykdommen skal vi stenge ned samfunnet for igjen? En sykdom brukt til å legitimere politikk som hittil har gitt oss fire hundre tusen nye arbeidsledige, mengder av store konkurser, og som har gjort millioner av nordmenn ensomme, isolerte, engstelige og villige til å underkaste seg et gryende globalt teknokratisk diktatur. En sykdom som angivelig er så farlig at folk ikke får lov til å besøke sykehusene eller arrangere verdige begravelser med mer enn ti deltagere, men som på mystisk vis er helt ufarlig i protester med femti tusen deltagere. Hvor mange ble syke etter å ha deltatt i BLM-protesten i Oslo for en måneds tid siden?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

50 flere kommentarer

Deltakere