Tranmæl – Nei takk

11
Innfelt: Martin Tranmæl på talerstolen, Ukjent fotograf, Oslo Bymuseum.
Terje Skog

Av Terje Skog.

Tranmæl og andre sosialdemokrater har, i den senere tid, blitt hyllet av personer på den såkalte venstresida. Hvis en sjøl er sosialdemokrat, er en slik omfavnelse helt naturlig. For revolusjonære framstår hele greia som akkurat hva det er, nok et forsvar for en reformistisk politikk.

Tranmæl beveget seg fra å være revolusjonær og opprørsk til å bli reformist og legalist. I dag trenger vi en bevegelse som går den motsatte vei. Reformismen er, nå som før, en avledning. Den leder folk hen på illusjonenes vei – vekk fra den opprørske nødvendighet.

I sin revolusjonære periode kjempet Tranmæl for å kaste de reformistiske lederne i Arbeiderpartiet og LO. I dag betraktes pampene, som i større grad enn den gang er knyttet til borgerskapet, som en del av venstresida. Tranmæl agiterte for en kjempende fagbevegelse som burde aksjonere på tvers av de legale spilleregler. I dag omfavnes Hovedavtalen, med sin fredsplikt, som en viktig ingrediens i «den norske modellen». Han agiterte for revolusjonære masseaksjoner. I dag begrenses aksjoner til fanemarkeringer.

Tranmæl nektet å la DNA underlegge seg Den Kommunistiske Internasjonale (Komintern). Bra var det. NKP ble dannet som et underbruk av Moskva, og ble det for alltid. Men manglende forståelse for statens klassekarakter gjorde at Tranmæl og DNA i løpet av 20-tallet henfalt til den oppfatning at kapitalismen ville kollapse av seg sjøl pga den industrielle utviklinga, og at staten kunne overta produksjonsmidlene problemfritt. Staten ble oppfattet som en uavhengig instans, svevende over klassene – ikke som borgerskapets felles klasseredskap.

Den glidende overgangen endte med full tilslutning til arbeiderklassens fredspolitikk overfor borgerskapet, manifestert gjennom Hovedavtalen. Klassekamp og massemobilisering ble erstattet med juss og byråkrati. Men sviket startet allerede tidlig på 20-tallet. DNA svikta i jernstreika i 1923. De svikta i bygningsarbeidernes kamp i 1928. De svikta skogsarbeiderne i Randsfjordkonflikten fra 1929 til 1932. De svikta i Menstadslaget i 1931.

DNA og Tranmæl svikta i den antifascistiske kampen også. De nektet ethvert samarbeid med NKP om å danne en antifascistisk front. De boikottet Antikrigskomiteen hvor NKP ville ha de med på laget. De svikta i kampen for støtte til den spanske republikken og boikotta Spaniakomiteen. I deres regjeringstid, før krigen, var det forbud mot å reise som frivillig til Spania for støtte til republikken.

Like stor betydning for den antifascistiske kampen, som DNAs mindretallsregjering, var den aktive klassekamp på grasrota. Det forhindra at arbeidsløse og naturlig allierte med arbeiderklassen gikk den brune vei.

Den åpent borgerlige politikken, med velferdstilbehør, etter krigen, hvor fortsatt teorien om å produsere seg inn i sosialismen var rådende, førte til en fullstendig servil fagbevegelse. Den viktigste funksjonen blei å sørge for at medlemmene holdt seg i ro. Opprørske elementer ble både overvåket og forfulgt.

Det er ingen grunn til å følge Tranmæls metode. Langt mer trengs en revolusjonær politikk.

Denne artikkelen ble refusert i Klassekampen.

Les også: Er det noe å lære av Martin Tranmæls metode?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Comrad Comrad says:

  Makt korrumperer og det finne kun to statsformer; diktaturet (inkludert endel forstadier til det) og anarkiet. Alt annet er en illusjon.

 2. Avatar for FMD FMD says:

  Desperat og patetisk hyllest av fortidens helter er ikke akkurat noe nytt i de kretsene.
  Kontroll av økonomien og valuta er eneste veien å gå for folket, om det er via sosialisme eller økonomisk demokrati er fullstendig uvesentlig.
  Det hele handler om å fjerne to klasser helt, eliten og de fattige. Det er to klasser ingen nasjonalstat burde tolerere.
  Eliten er landsforrædere av natur, og en konstant trussel mot statens integritet.
  Fattige er en skamplett for enhver stat, og det finnes ikke et eneste legitimt argument for at fattigdom skal eksistere.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg er enig i at forskjellene mellom høy og lav ikke burde være så stor, men da både elite og fattige er relative begreper er gruppene ikke noe man kan fjerne. Noen vil være eliten i ethvert system, og noen vil alltid være fattigere enn snittet.

  Forøvrig er det kjedelig med slik regnvær som det er i dag, spesielt når det ikke er noe som skjer på nettet.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Litt vipassanameditasjon vil fjerne nett, regn, kjedsomhet og det klassebaserte samfunn

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg tror det er en av de mange tingene i livet jeg ikke noen gang vil prøve. Å vente til det slutter å regne fungerer stort sett, så å forsøke på noe drastisk er det vel forhåpentlig ikke behov for.
  Om regnet skulle vare, så får jeg kjøpe meg ei regnbukse, men det får jeg ikke gjort i dag.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Elite er ikke et relativt begrep, det er mennesker som har erveret seg selv så stor makt, at de utgjør en trussel mot nasjonalstatens integritet og suverenitet.
  Avstanden mellom eliten og resten av befolkningen er så stor, at de ikke lengre anser seg selv som en del av folket.
  Fattigdom er et relativt begrep hvis man ser på det med globalisthorebriller, men ser man på det med nasjonalistiske øyne så er det ikke det.
  En av de viktigste midlene mot fattigdom er å fjerne kosthold fra det økonomiske regnestykket.
  Et proteinrikt og sunt kosthold burde være en rettighet i Norge og burde ikke være knyttet til om du har penger eller ikke.
  Det burde selvsagt oppfordres til og legges til rette for matauk som en del av dette regnestykket, Norge har store uutnyttede matressurser tilgjengelig i naturen.
  Et annet middel er tilgangen på fysisk mobilitet, det burde slettes ikke være slik at man må ha penger for å flytte på seg innad i Norge.
  All kollektivtransport burde være gratis, ikke bare i byene.
  Alle politiske ideologier som er verdt å nevne har hatt som formål å begrense eller fjerne elitenes makt over folket. Det er snakk om tusenvis av år med politisk historie, det er fryktelig lenge å kåle med et problem.
  Elitene er fiender av folket, de er fiender av nasjonalstaten. De er fiender av alt liv på jorden. Det kan da umulig være så vanskelig å ta et evig standpunkt mot denne mikroskopiske grupperingen av “mennesker”.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere