Norsk jernbane trenger ikke Jernbanepakke 4, det er EU-tilhengerne som trenger den

0
Foto: Shutterstock

Av Erik Plahte.

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta Jernbanepakke 4? I Klassekampen 16. juni stilte jeg samferdselsminister Knut Arild Hareide to spørsmål om dette stemmer. Innlegget sto også her på steigan.no (lenke). Det hadde vært veldig enkelt for Hareide å si noe sånt som at ja, dette er vår politikk og vi trenger å godta Jernbanepakke 4 for å gjennomføre den. Men det har han ikke sagt. Han har ikke svart i det hele tatt.

Det er forståelig. For da ville han måttet innrømme at svaret på begge spørsmåla er ja, noe som ganske åpenbart er tilfellet. Norsk jernbane trenger ikke Jernbanepakke 4. Regjeringa er, som alle veit, i full gang med å konkurranseutsette persontrafikken. Ikke på grunnlag av Jernbanepakke 4. Nei, på grunnlag av regjeringas jernbanemelding fra 2015, året før Jernbanepakke 4 ble endelig vedtatt i EU-parlamentet. Heller ikke er det nødvendig å gi EU-organet ERA innflytelse over norsk jernbane for å kunne gjennomføre grensekryssende trafikk og tilpasse oss europeiske standarder og sikkerhetssystemer i den grad norske jernbanemyndigheter finner det ønskelig og nødvendig.

Med sin taushet har Hareide i realiteten innrømt at det ikke er hold i de to viktigste argumentene regjeringa framfører for å godta Jernbanepakke 4.

Jernbanemeldinga (Stortingsmelding nr. 27, 2014–2015, På rett spor) gir støtte for denne konklusjonen. Den inneholder ingen ting om problemer med norsk jernbane som det er nødvendig å godta Jernbanepakke 4 for å få løst. Derimot står det:

EU fastsetter og videreutvikler et omfattende regelverk for jernbanevirksomhet. Dette regelverket gjøres normalt også gjeldende for Norge gjennom norsk lovgivning/regelverk i samsvar med EØS-avtalen.

Dette viser i klartekst at Jernbanepakke 4 skal innføres gjennom EØS-avtalen på autopilot akkurat som tusenvis av andre direktiv og forordninger. Ikke av hensyn til jernbanen, nei, av hensyn til EØS-avtalen.

Argumentene om konkurranseutsetting og tilpasning til EUs standarder er bare noe regjeringspartiene gjentar igjen og igjen for å unngå å snakke om det Jernbanepakke 4 virkelig dreier seg om – nok et tiltak for å knytte Norge enda tettere til EU og for så grundig som mulig å sementere den nyliberale jernbanepolitikken de selv gjennomfører på grunnlag av Jernbanemeldinga fra 2015. Dette er regjeringa så ivrig etter at de vil innføre Jernbanepakke 4 i strid med Grunnloven og i strid med prinsippene for EØS-avtalen, slik Jan R. Steinholt i Nei til EU gjør det klart (lenke).

Les mer om Jernbanepakke 4.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelEr Bill Gates og Warren Buffett sosialister?
Neste artikkelTranmæl – Nei takk