Klassekamp eller identitetskamp? Svar til Elling Borgersrud.

33
All historie er historien om klassekamp, skrev Marx og Engels. Hva blir vilkårene for klassekampen nå? Utsnitt av Axel Revolds freske i Oslo Rådhus.

Av Pål Steigan.

Rapperen Elling Borgersrud (EB) gikk hardt ut på banen og hevdet at steigan.no «er rasistisk», at «Pål Steigan ikke er kommunist, men rasist» og han oppfordret til boikott og blokkering av steigan.no. Dette var så ytterliggående påstander at vi tilbød ham å begrunne dem i en artikkel på steigan.no. Det har han nå gjort og vi har publisert artikkelen her.

Men EB mislykkes kapitalt i å bevise noen av sine påstander.

Siden vi ikke er rasistiske, er det ikke så rart at han ikke lykkes i å bevise at vi er det. Men derimot lykkes EB godt i å bevise at han sjøl ikke er verken marxist eller kommunist. Og han viser at han ikke vet hva en saklig argumentasjon er eller stiller noen krav til seg sjøl om saklighet.

Elementære prinsipper for saklig diskusjon

I gamle dager måtte alle nye studenter i Norge studere logikken og til metodelæra til filosofen Arne Næss. Næss utviklet blant annet en del prinsipper for saklig argumentasjon som alle studenter måtte kunne:

 1. Unngå tendensiøst utenomsnakk
  Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, sleivspark.
 2. Unngå tendensiøse gjengivelser
  Artikkelen er full av tendensiøse gjengivelser. Uten hemninger.
 3. Unngå tendensiøs flertydighet
  Det finnes ingen klare definisjoner enn si klare referanser å forholde seg til. Det gjør at alt kan gjøres til «rasisme» med litt vrangvilje.
 4. Unngå tendensiøs bruk av stråmenn
  Borgersrud er systematisk i å tillegge meg og steigan.no standpunkter vi ikke står for. Han ramser opp en rekke personer som ikke har noe å gjøre med våre standpunkter. Klassisk stråmannargumentasjon.
 5. Unngå tendensiøse originalfremstillinger
  Borgersrud klarer ikke å referere våre standpunkter korrekt. Men han fyrer av en mitraljøse av usakligheter som er så tett at det er umulig – og hensiktsløst – å forsøke å imøtegå dem.
 6. Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg
  Platt sarkasme, referanser som er ment å skape negative følelser og avsky, uten å ha noe med våre meninger å gjøre. Og konklusjonen om boikott og blokkering. Målet er å «kaste Steigan ut av det gode selskap,» som han skriver.

Ikke ett sted i sin lange tekst klarer EB å framstille mine meninger eller den redaksjonelle linja til steigan.no slik at det er mulig for oss å kjenne oss igjen. Han driver tendensiøs forvrengning og fordreining. Han begynner allerede i overskriften gjennom å kalle steigan.no «en blogg». Hensikten er åpenbart tendensiøs. Ved å ikke akseptere at steigan.no er ei nettavis, vil han allerede der nedvurdere oss. Men det er opplagt at han tar feil. Forhistoria til steigan.no er riktignok at jeg begynte en blogg. Men merkenavnet steigan.no eies nå av selskapet Mot Dag AS, et selskap med 250 aksjonærer og et valgt styre.

Nettavisa steigan.no redigeres i henhold til Vær varsom-plakaten og redaktørplakaten og har et stort antall bidragsytere med ulike politiske ståsteder. Og som vi nå igjen viser i praksis, vi opptrer som avis gjennom å publisere artikler som kritiserer oss og vår linje. (Antakelig har vi strukket oss for langt i dette tilfellet. EBs artikkel ville neppe ha sluppet igjennom i noen annen redigert avis.) Dette er ikke et viktig punkt i kritikken av EB, men det viser bare en smålighet han burde ha hevet seg over.

Til å være en artikkel som skal vise at vi er «rasistiske» er det forbløffende at EB ikke klarer å gi en brukbar definisjon av hva rasisme er, det til tross for at han nevner ordene rasisme og rasistisk over 60 ganger. EB bruker første tredel av artikkelen på utenomsnakk og stråmenn før han siterer meg første gang.

Bruken av stråmenn er langt på vei hovedmetoden til EB. Han går så langt at han for å ramme meg kaller tre navngitte feminister, som har fått en plattform på steigan.no for «transfobe», uten dokumentasjon, uten argument. Vanlige folk gjør jo ikke sånt. 

Afghanistaneksemplet

Jeg skal kort belyse EBs uetterrettelige metode. Han tar fatt i en artikkel om kriminalitet blant afghanske flyktninger i Europa. Dette eksemplet har han hentet fra Axel Fjeld i Ap. Vår artikkel har tittelen: Hva ligger bak den afghanske kriminalitetsbølgen i Europa? Den bygger på en artikkel av Cheryl Benard i The National Interest.

Axel Fjeld, men neppe EB, har lest artikkelen til Benard og skriver at han: «…vart svært overraska og djupt vonbråten då eg såg at artikkelen ikkje innehaldt ei einaste kjeldehenvisning i det heile, utover påpekningar om at Benard har gitt ut ein del publikasjonar om islam…» Fjeld skriver at Benard ikke oppgir kilder for sine eksempler og viser til Thomas Markus Kvilhaug i Radikal Portal. Men ingen av dem gir noen grunn til å betvile de eksemplene hun nevner. Og ingen av dem dokumenterer at Benard er rasistisk. Er hun det?

Ingenting i hennes artikkel tyder på det. Hun skriver tvert om at hun har jobbet med flyktninger i minst 10 land siden 1980-tallet og at hun har «djup sympati med dem i deres lidelser», at hun har mange personlige afghanske venner som hun omgås og respekterer, og hun kan ikke forestille seg noen av dem gjøre noe sånt som noen av de nyankomne unge mennene har gjort. Og hun stiller spørsmålet om hvorfor dette skjer. Ikke noe av dette er rasistisk, og spørsmålet er naturligvis helt legitimt. Men Fjeld, Kvilhaug og Borgersrud vil ikke at sånne spørsmål skal stilles en gang. De mener at det er «rasistisk» å erkjenne problemet. Ifølge denne logikken burde man antakelig heller ikke ta opp den grove Rotherham-skandalen fordi forbrytelsene mot unge jenter ble begått av en innvandrerbande.

Her skiller de seg radikalt og negativt fra Oslo Aps Jan Bøhler som både er villig til å erkjenne problemer, stille vanskelige spørsmål og jobbe konkret med folk for å løse dem.

For EB er rasisme hovedsaka i dag

EB gjør det klinkende klart at han har forlatt kommunismen og marxismen. Det gjør han gjennom måten han gjør motsigelsen rasisme/antirasisme til en de facto hovedmotsigelse i samfunnet.

I EBs framstilling av dagens verden er det ikke arbeid og kapital eller imperialisme kontra nasjoner og folk som er viktigst, det er rasisme/antirasisme, og for ham er dette en antagonistisk motsigelse.

Dette er å forlate marxismen. Marxismen benekter på ingen måte at rasismen finnes, eller at det er nødvendig å kjempe mot den, men den setter den inn i et klasseperspektiv. Marxister behandler rasisme blant arbeidsfolk grunnleggende forskjellig fra rasisme i kapitalistklassen. Rasisme i arbeiderklassen er skadelig, men marxister vil ikke behandle arbeidsfolk som har rasistiske ideer som fiender, men se på det som folk som må vinnes over gjennom kamp. Og for oss marxister hjelper det ikke om en monopolkapitalist er mot rasismen, han tilhører likevel hovedfienden.

Rasisme på arbeidsplassen

La meg ta et eksempel:

Da jeg jobba som transformatorvikler på ASEA Per Kure på søttitallet hadde det begynt å komme en del pakistanske arbeidere til Norge. Det var noen heftige diskusjoner om dette på gølvet. Ei lita gruppa av fagarbeiderne snakket nedsettende om «pakkisen», noe vi krangla om stadig vekk. Dette var ok karer, fagorganiserte, lojale mot klubben, radikale i enkeltspørsmål, men de hadde altså denne trollsplinten i øyet. Så begynte det et par unge pakistanske arbeidere hos oss. En av dem, Khalid, fikk jeg i oppgave å lære opp til å vikle transformatorer. Vi ble gode venner, og spiste lunsj sammen hver dag. Han var en kjernekar og en flink arbeider. Jeg spurte disse gutta med «pakkis»hetsen om de ikke hadde endra syn. Men nei, det ville de ikke innrømme, de var imot «pakkisen», men våre pakistanere likte de godt!

Jeg tror dette er typisk. Folk har fordommer mot hverandre, men når de får organisere seg sammen og kjempe sammen, så renner fordommene av. Hva skulle vi gjort med arbeidere med sånne ideer? Skulle vi ha skjelt dem ut? Foreslått å ekskludere dem fra klubben? Fordømt dem i all offentlighet? Angitt dem til bedriften?

Motsigelser i folket eller mellom folket og fienden

Mao sa veldig fornuftig at vi må skille mellom motsigelser i folket og motsigelser mellom folket og fienden. Rasistiske ideer finnes blant arbeidsfolk av alle hudfarger og etnisiteter, dessverre. Det er hvite mot svarte, men også svarte mot hvite, jøde mot araber, araber mot svarte, iranere mot tyrkere og så videre i det uendelige. Hvis man blåser opp disse motsigelsene og gjør dem til hovedsak, vil man splitte arbeiderklassen på kryss og tvers, og de eneste som tjener på det er klassefienden.

Som Mao sa i artikkelen Om den riktige behandlinga av motsigelser i folket:

«Det er ikke bare nytteløst, men svært skadelig å bruke grove metoder i behandlinga av ideologiske spørsmål innafor folkets rekker.»

Å gjøre rasisme/antirasisme til hovedmotsigelsen i stedet for arbeid og kapital, slik EB gjør, skader arbeiderklassens interesser og tjener kapitalistklassen.

EB sier han er imot kapitalismen og imperialismen, og hvis han er det, burde jo vi og han kunne stå sammen. Han og jeg er tross alt medlemmer av samme parti, nemlig Rødt. Men i stedet behandler han oss som fiender, og vil gjøre sitt ytterste for å skade den nettavisa i Norge som definitivt skriver mest kritisk om kapitalistklassen og imperialismen. Hvem tjener på det? Hvem tjener på EBs opplagte forsøk på å splitte Rødt?

EB hevder at han er for sosialismen, og gjennom sin måte å polemisere og føre kamp på, gir han oss ufrivillig et bilde av hva slags «sosialistisk samfunn» det er han tenker deg. Han skisserer med sin opptreden et samfunn med meningsdiktatur, heksejakt og yrkesforbud for annerledes tenkende, som er egnet til å drive folk i flokkevis vekk fra sosialismen.

Klassesamarbeid med kapitalen

Ved å gjøre så feil i vurderinga av motsigelsene i samfunnet, skaper han også en plattform for klassesamarbeid med kapitalistklassen. I Norge har de rødgrønne bombet Afrikas mest velfungerende land, Libya, sønder og sammen, og sørget for at store deler av landet er tatt over av terrorister, menneskesmuglere og slavehandlere. Takket være Stoltenberg, Støre & co selges det i dag svarte slaver på markeder i Libya. Når så vi EB og hans «antirasister» demonstrere mot disse forbrytelsene og de ansvarlige for dem? Aldri. I stedet kan rødgrønne imperialister slippe unna i EBs verden fordi de angivelig er «antirasister».

Les: – Libya er blitt et slavemarked

Som kjent har milliardærklubben i Davos som representerer de 1000 rikeste selskapene i verden nå gjort «kamp mot rasismen» til en hovedsak. Dette er selskaper som profitter på barnearbeid, slavearbeid, grov underbetaling og alle former for utplyndring, men «antirasister» er de. De rikeste av dem støtter også BLM.

Finanskapitalen mot rasismen?

Det finnes ingen klasseforståelse i rasismetenkninga til EB, og den hever seg ikke over den statsfinansierte liberale og borgerlige «antirasismen» som nå er pensum fra barnehage til universitet i Norge. EB er bare litt råere i kjeften, litt mer flåsete og vesentlig mer usaklig, men det er samme klasseløse, liberale «antirasisme». Derfor er det heller ingen overraskelse at EB og hans venner ikke har klart å bygge noen kommunistisk organisasjon, og heller ikke evnet å gi liv til de kommunistiske ideene ut over de mest allmenne frasene. Med den kursen de holder nå, kommer de heller aldri til å klare det.

Hadde ikke EB og hans venner vært så fordømt fiendtlige og så opptatte av å skape splittelser og støte ut folk som tenker annerledes enn dem, kunne vi jo ha samarbeidet om dette. Vi er ikke opptatte av å skaffe oss fiender.

Enhetsfront mot kapitalismen og imperialismen

Vi i steigan.no ser det som vår oppgave å avsløre kapitalismen og imperialismen og de åpne og skjulte herskemetodene som brukes mot folket. Vi ser det som uhyre viktig å samle flest mulig i kampen for å hindre verdenskrigen, for å få Norge ut av EØS og svekke kapitalens kontroll over landet. Vi håper også å bidra til at det kapitalistiske systemet avskaffes så raskt og smertefritt som mulig.

Vår metode er avsløring av maktforhold, faktabasert, hederlig og etterrettelig gravende journalistikk. På grunnlag av det utvikler vi analyser. I analysen må man være hensynsløst ærlig, man kan ikke glatte over negative forhold fordi det ikke passer inn i noen form for ønsketenkning. Vår oppgave er stort sett ikke å lage politikk, vi er ei nettavis og ikke et parti, men våre analyser kan brukes til å utvikle politikk. For dette arbeidet har vi to ganger blitt satt på svarteliste av NATOs tenketank Atlantic Council og vi blir stadig strupet i sosiale medier eid av et av de rikeste selskapene i verden. Nå er vi også satt på svarteliste av EB og hans lille flokk. Ikke noe av dette kommer til å bremse oss i vårt fortsatte arbeid på å granske, analyser og forklare de enorme konfliktene verden i dag står oppe i. Vi har en jobb å gjøre, vi har ikke tid til tull som dette.

Ingen norske medier har som steigan.no fulgt og avslørt Saudi-Arabias folkemorderiske krig mot det fattige nabolandet Jemen.

Ingen har som oss fulgt og avslørt NATOs og Norges ugjerninger overfor Afrikas mest velorganiserte og velstående land, Libya.

Ingen norske medier har grundig påvist og avslørt fascismens framvekst i Ukraina, noe som har skjedd med Vestens og Norges støtte og velsignelse.

Vi har hele tida avslørt Vestens og oljediktaturenes intervensjonskrig som har skjedd ved hjelp av terrorister i Syria, og Norges rolle i dette.

Vi har antakelig vært den fremste nettavisa når det gjelder å avsløre og mobilisere mot vindkraftbaronene og deres finanskapitalistiske bakmenn.

Vi bidro sterkt til at kampen mot ACER ble så kraftig i fagbevegelsen som den ble.

Og vi har ofte artikler om hvordan samfunnet kan organiseres etter kapitalismens sammenbrudd, og vi prøver og konkretisere hva kommunisme betyr i vår tid.

Elling Borgersud vil ødelegge steigan.no. Det er det nok en del rike og mektige interesser som synes er gjevt. Men verken han eller de vil lykkes. Våre lesere følger oss og støtter oss fordi de vet at de får kvalitet.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg er dundrende lei av at noen folk på venstresiden beskylder andre for rasisme , antisemittisme , bare en piper en liten kritikk av jødenes religion.
  Hvor er det blitt av religionskritikken , som marxister og kommunister var så kjent for i hine tider ?
  Nei , nå er det å gaule rasisme blitt nymotens for å dekke over andre problemer .
  Akkurat som Marx advarte at religon er blitt ‘Opium for Folket’…

  En annen ting er at de hele tiden insinuerer at kritikk av jødedommen , eller annen religion, stammer ifra nazismen , og hvis en er kritisk til religionene er en automatisk assosiert med nazismen.

  Dette er så hinsides uhistorisk og tendensiøst at jeg finner ikke ord .

  Har de satt seg inn i tingene ?
  Hva med Stalin ?
  Hadde han problemer med jødene ?
  Hva gikk disse problemene ut på ?
  Det gikk ut på at Stalin mente at jødene hadde en globalistisk agenda , og at de rottet seg sammen hos Trotsy imot han.
  Hva gikk trotskismen ut på ?
  De ville ha verdensrevolusjon , mens Stalin stod for en nasjonal-bolsjevikisk linje og mente at kommunisme i ETT land gikk ann.

  Dette var det konflikten gikk ut på .
  Vi hadde Moskva-prosessene der denne konflikten kom tydelig fram.

  Da Stalin hadde kjempet i andre verdenskrig hadde han gjort ‘jobben’ sin .
  Etter det ble alt gjort for å avsette han .
  Til slutt vant trotskistene fram og kommunismen falt rundt 1990.
  Da hadde trotskistene allerede etablert seg i Washington gjennom de neo-konservative , og fortsatte agiteringa for verdensrevolusjon og kaos .
  Vi ser resultatet.

  Jeg sier hvis , hvis , det kan spores noe antisemittisme på venstresida , så stammer det ifra Stalin OG OVERHODE IKKE FRA NAZISMEN !!

  Det må bli slutt på lettvinte beskyldninger og skittkasting !!
  Folk må gjøre leksa si . TENKE , og reflektere , og komme frem med noe som har substans !!

 2. Sorry Pål. Motargumentasjonen holder ikke. Det at du lar den åpenlyse nazisten Runeulv bruke forumet ditt til å spre sine antisemittiske konspirasjonsteorier og nazipropaganda om hvitt folkemord og muslimske voldtektsgjenger usensurert, er bevis nok i massevis for at Elling har helt rett. Og i tillegg nevner han en hel rekke andre eksempler som du ikke går inn i. Hade!

 3. Avatar for FMD FMD says:
  https://www.youtube.com/watch?v=qB3_DpV0yFw
  Du tror kansje at muslimske voldtektsgjenger er en konspirasjonsteori? Det er det ikke.
  Det er hyggelig å høre at du skal boikotte dette nettstedet, det skal bli en fornøyelse å ikke lese ditt sinnsyke verdensbilde på Steigan og andre sine utmerkede artikler.
  Pål knuste forresten Elling Borgersrud i sitt svar, hvis du mener noe annet så er du fullstendig blindet av ideologi.
 4. Som avledningsmanøver med en rød sild ? Det er opplagt satt igang av pengeinteresser.
  Hvilke problemer tror du de vil dekke over ? At de skal bruke skyldbevisstgjøringen som en ryggdekning og propagandakjepphest for å slå igjennom med det grønne skiftet og agenda 2030 mot opposisjonen ?

  En ting er saklig å belyse de ulike sidene med undertrykkelse som har foregått , men hva når det inngår som en bestanddel av en agenda med en ny type undertrykkelse ?

  Dersom det kommer en bølge nr 2 og det blir enda flere arbeidsplasser som lider, og det kommer et krakk, kan man undes over om denne rasismefokuseringen , etter emneknaggen Corona og #MeToo, den siste som vi ikke hører om lenger, som holdt på i fra 2017,og nå rasisme som ny media emne, om dette nye siste ikke inngår som deler i en langsiktig propagandapolitikk, og fungerer som moralsk munnkurv så de ikke skal protestere på at de nå nye arbeidsløse ofres på alteret for de neste punktene i programmet. Et grønt økonomisk system med miljøskatter skal styrke sentraliseringsprosessene , som skal bygge ytterligere ut en verdensregjering som eliten kan profittere enda mer på.

  Demonene krever offer og herrefolket krever skatt.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  God tur til ekkokammeret der du og EB kan late som dere er arbeidere. Og få deg en rutete flanellskjorte. Det vil heve troverdigheten

 6. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Ja. Bolsjevikene mente man kunne bygge sosialisme i Sovjetunionen der kommunistpartiet altså hadde kontroll. Trotsky ville ikke bygge sosialisme. En posisjon som selvfølgelig ikke var støttet av kommunistpartiet.

  Trotsky og Zinoviev hadde støtte av kun 4000 av 740 000 stemmer i anledning den 15. partikongressen i 1927. Bolsjevikene forkastet altså Trotsky omtrent enstemmig. Det skulle jo også bare mangle. Posisjonen er tullete anti-sosialistisk. Hvor anti-sosialistisk og anti-kommunistisk Trotsky i virkeligheten var ble senere enda klarere.

  Det er ikke rart at Trotsky er blitt forfremmet på borgerlige venstresiden i vesten, og rosemales i anti-kommunistiske propagandaverk. For eksempel av George Orwell (George Orwell kan leses for bedre innsikt i VESTENS kontroll-strukturer. For der har George Orwell førstehånds-kunnskap som han altså projiserer over på Sovjetunionen. “1984” beskriver vesten ganske bra.).

  Er nok litt drøyt å kalle innføringen av sosialisme for «nasjonal-bolsjevisme», da Sovjetunionen var et samvelde av mange nasjoner og folkegrupper. Stalin og bolsjevikene var også de aller viktigste motstandere av anti-semitismen. Storkapitalen rettet jo anti-semitismen og aggresjonen i Tyskland hovedsaklig mot nettopp sovjetunionen.

  Bolsjevikene var antakelig helt klar over at det fantes jødiske makt-strukturer, uten at dette kan kalles «anti-semittisk og rasistisk», slik den borgerlig-ortodokse venstresiden fortsatt gjør.

  Det er all grunn til å tro på bolsjevikene når de fant at anti-kommunister av alle typer forsøkte å infiltrere kommunistpartiet og stats-apparatene. For destabilisering av Sovjetunionen, og krig mot kommunismen.

  Mot-tiltakene mot dette blir i ortodokse vesten framstilt som den rene ondskap. Der er ortodokse borgerlige venstresiden på samme side som nazistene.

  Dette er eksempel på vestlig-religiøse narrativet om «det rene gode mot det rene onde». Den lever godt på den borgerlig venstresiden. Der faktiske kommunister blir stadig og konsekvent demonisert.

  Denne ’gode’ venstresiden er de som ikke vil innføre sosialisme. Slike som trotskister, sosial-demokrater og anarkister.

  Stalin og bolsjevikene satte også klassekampen først.

 7. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Hoi! Minner meg om et lite bilde der en sitter og skriver så tastaturet ryker. Kjæresten spør om hun ikke skal komme og legge seg snart. Hun svarer at hun ‘bare skal fikse internett først’.

  Det er standard på omtrent alle nettsteder av politisk karakter, med noe betydning, at brukermassen trolles i kommentarfeltet. Derav frasen «ikke mat trollet». Å kunne bruke ignore/block er en stor fordel for å spare energi.

  For egen del kunne gjerne steigan.no blitt mer moderert. For det jammen mye rart i kommentarfeltet, med klegger som ser ut til å ville klistre skit til alle tråder 24/7. Men jeg foretrekker at Pål Steigan heller bruker tiden på journalisme og gode artikler om klassekampen og imperialismen. Så er det mer opp til leserne om hva som fokuseres på.

  For egen del diskuterer jeg ikke med provokatører som velger person-angrep og dårlig oppførsel. Jeg er også skeptisk til flere borgerlige her som som dreier til varierte høyre-konspirasjoner.

  Det er ellers så mye ekstremisme i vårt samfunn, at en nazist skiller seg ikke akkurat ut bare med å være nazist eller rasist. Skal sosial-demokratene også sensureres fordi de støtter imperialistiske ekstremismen?

  Jeg vet ikke helt svaret der, men sensur er ikke beste vei tror jeg. Hva med at du heller velger ’ignore’ og fokuserer på viktigere spørsmål?

  Det er ingenting i Pål Steigans artikler som gjør han til rasist. Steigan produserer kvalitet for oss hver dag med fokus på klassekampen og imperialismen.

  Angrepet til EB er bare dårlig og lite forankra i virkelighet. Er Lenin også rasist fordi han fokuserte på finans-kapitalen til eksempel? Slikt er fordummende om rasismen og om klassekampen/imperialismen. EB bruker personangrep og manglende saklighet, heller enn data og argumenter.

 8. Avatar for Tellef Tellef says:

  Bra tilsvar. Ingen tvil at identitetspolitikk er brukt som hersketeknikk no. 1 for tiden for ingenting kan splitte leirer bedre enn dette.

  Bare legg merke til at det er ikke så mye ‘konspirasjonsteorier’ eller ‘falske nyheter’ som skal brukes å deplattforme folk lenger, det er ‘hatprat’. De første hadde bare begrenset nedslagsfelt, og slo like gjerne tilbake.

  Med identitetspolitikk kan man slå ned på hva det skal være. “Gamle, fattige, lavutdannede, rasistiske folk fra utkantstrøk er mot EU, hva med deg?”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

25 flere kommentarer

Deltakere