Hva ligger bak den afghanske kriminalitetsbølgen i Europa?

23

Afghanere skiller seg ut blant flyktninger som begår kriminelle handlinger i Østerrike og andre steder. Hvorfor?

Dette skriver Cheryl Benard i The National Interest. Benard er forsker ved RAND Corporation, en tenketank som er nært knyttet til US Air Force. Hun var gift med USAs tidligere ambassadør til FN, Afghanistan og Irak. Hun har arbeidet i mange år med flyktningspørsmål og har skrevet en rekke bøker om islam, blant annet Eurojihad – Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in Europe.

Hun er godt kjent med afghansk kultur, og er svært overrasket over å kunne slå fast at afghanske flyktninger skiller seg negativt ut når det gjelder kriminalitet i Europa, ikke minst når det gjelder overgrep og voldtekter mot europeiske kvinner. I artikkelen prøver Benard å finne ut hvorfor det er slik:

Dette er ikke en artikkel som det har vært morsomt for meg å skrive. Jeg har jobbet med spørsmål knyttet til flyktninger i store deler av mitt yrkesaktive liv, fra de pakistanske leirene under den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan til Jemen, Sudan, Thailand, Etiopia, Djibouti, Libanon, Bosnia, Nicaragua og Irak, og har dyp medfølelse for deres sørgelige tilstand. Men ingen steder har jeg opplevd et fenomen som dette. Jeg har sett flyktninger fanget under forhold som gjorde dem sårbare for voldtekt, av leirvakter eller soldater. Men for flyktninger å utføre denne kriminaliteten i det landet som hadde gitt dem asyl? Det var noe nytt. Videre har mitt personlige og profesjonelle liv gitt meg mange afghanske og afghansk-amerikanske venner, og det er ingenting psykopatisk ved dem. De er leger, butikkere, eiere av japanske restauranter, flyselskapslederne, entreprenører, IT-eksperter, selgere på Macy’s – de er som alle andre. Den eldre generasjonen har en tendens til å være litt stiv, formell og etikettebevisst. Det er umulig å forestille seg noen av dem som deltakere i denne formen for bisarr og primitiv seksuell aggresjon som den deres unge landsmenn er blitt forbundet med. Likevel det er her vi er.

Benard drøfter en del mulige forklaringer på denne kriminalitetsbølgen blant afghanske flyktninger i Europa. Hun skriver at det har vært vanskelig å finne ut av dette fordi europeiske myndigheter med vilje dekker over og fortier disse forbrytelsene, som da en gjeng med femti afghanere terroriserte kvinner rundt jernbanestasjonen i Linz og myndighetene hevdet at det skjedde på grunn av dårlig vær som gjorde at mennene samlet seg slik (!).

Benard nevner en rekke eksempler på at kvinner blir angrepet, seksuelt trakassert og også voldtatt av afghanske flyktninger. Hun mener at tendensen er så markant at den ikke kan overses eller bortforklares. Så hun stiller spørsmålet om hvorfor det skjer.

Noen sier at det skjer fordi de er beruset. Benard får ikke dette til å stemme, dels mener hun det virker som et påskudd og dels mener hun at det ikke forklarer hvorfor afghanerne skiller seg ut.

En annen teori går ut på at de unge mennene, som kommer fra et samfunn der kvinnene er godt pakket inn og tilslørt, tipper over når de møter lettkledde vestlige kvinner, og at hormonene løper av med dem. Hun avviser dette også, dels fordi forklaringa legger skylden på kvinnene, ofrene, og dels fordi heler ikke dette forklarer hvorfor afghanere skiller seg ut i forhold fra menn fra andre strenge islamske kulturer.

Dette bringer oss til en tredje, mer overbevisende og ganske urovekkende teori – den som min afghanske venn, oversetteren i rettsvesenet, fremfører. På grunnlag av hans hundrevis av samtaler med disse unge mennene i sin profesjonelle rolle de siste årene, mener han at han har oppdaget at de er motivert av en dyp og vedvarende forakt for vestlig sivilisasjon. For dem er europeerne fienden, og deres kvinner er legitimt bytte, som alle andre ting man kan ta fra dem: bolig, penger, pass. Deres lover spiller ingen rolle, deres kultur er uinteressant, og til slutt kommer deres sivilisasjon til å falle uansett overfor den horden som de sjøl er fortroppen for. Du trenger ikke å assimilere seg, eller jobbe hardt, eller prøve å bygge et anstendig liv her for deg selv – disse europeerne er for myke til å straffe deg for en overtredelse, og deres dager er talte.

Benard mener denne forklaringa har en del for seg, og hun gir sjøl eksempler på svindel mot velferdssystemer om grånende immigranter som får passere som «mindreårige» og så videre. Men hun har likevel problemer med å se dette som en fullgod forklaring på hvorfor afghanere blir sexforbrytere.

Hun skriver at den middelaldrende velfungerende afghanske diasporaen i Østerrike er rystet over det de ser fra sine yngre landsmenn. Men hun mener de sjøl er en del av problemet, fordi de prøver å dekke over bortforklare, bagatellisere.

Hun mener også at det vestlige rettssystemet med sine formelle regler, sine prosedyrer, sitt byråkrati og sin langsomhet gjør at mange forblir ustraffet, og at det i seg sjøl bidrar til å stimulere dem som ønsker å begå kriminelle handlinger. Hun mener også USAs politikk i Afghanistan må ta en del av skylda. Det er investert et utall millioner av dollar for å andre det afghanske samfunnet, med sørgelige resultater.

Og dette bringer meg til en siste teori som diskuteres i Østerrike: at disse ødeleggende, gale unge mennene blir infiltrert i Vest-Europa for å å ødelegge: å ta bort kvinners frihet og sikkerhet; endre mønstre for adferd; skape dype splittelser mellom de liberale, som fortsetter å forsvare og finne unnskyldninger, og en høyrefløy som krever harde tiltak og voldelige svar; Å påføre høye kostnader og forverring på domstoler og rettssystemer og generelt skape kaos.
 Jeg vil understreke at jeg ikke er overbevist om at det er en bevisst plan bak dette, men jeg er enig i at sinte og ustabile unge menn lett kan velge en destruktiv kurs. Denne kursen kan føre til ideologisk ekstremisme og terrorisme, eller til dannelse av gjenger som angriper, skader og ødelegger.

En kan ikke si at Cheryl Benard gir noe endelig svar på det spørsmålet hun sjøl reiser, men hun er ytterst tydelig på at problemet er stort og reelt, og at det er nødvendig å slutte å tie om det eller bortforklare det.

Det er vanskelig å avvise Benard med de vanlige anklagene. Bebreid ikke taleren, men ta hennes ord som en advarsel, som et kinesisk uttrykk sier. Artikkelen bør leses som ett av flere bidrag til den tøffe og vanskelige diskusjonen ikke minst venstresida må ta om disse temaene. Fornekting og bagatellisering av reelle problemer har aldri ført til noe godt. Det vil være svært skadelig å gi høyresida monopol på å ta opp disse problemene, for vi vet hva det vil føre til.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Akk ja. Skal vi snakke om Afghanistan, Europa og kriminalitet bør vi nok velge en litt annen vinkling.
  «Heroin og opium med en samlet verdi på 28 milliarder dollar, rundt 240 milliarder kroner, blir hvert år transportert fra Afghanistan via Balkan til Vest-Europa.» (NRK, 27. november 2015)
  Åssen kan dette gå til?
  «Opium production in Afghanistan has been on the rise since U.S. occupation started in 2001. (..) The cultivation of opium poppy in Afghanistan – a nation under the military control of US and NATO forces for more than twelve years –
  has risen to an all-time high, according to the 2013 Afghanistan Opium Survey released Wednesday by the United Nations.» (Global Research, 24. juni 2017)
  https://www.nrk.no/urix/afghansk-narkotika-for-240-milliarder-til-europa-arlig-1.12675064
  http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-production/5358053

  • «Akk ja. Skal vi snakke om Afghanistan, Europa og kriminalitet bør vi nok velge en litt annen vinkling.»

   Ke? Hvorfor det? Vi kan selvfølgelig snakke mer om heroinbutikken, det er da også mange som gjør. Men hvorfor vi dermed ikke skal snakke også om gjeng- og annen kriminalitet fra f.eks. afghanere i Europa, og diskutere hva som er tilfeldig og hva som kan forventes ut fra foreliggende fakta, er meg virkelig en gåte.

   Vestlige og norske myndigheters imperialisme er forbrytersk og har store negative og dels uoversiktlige konsekvenser, og den skal vi aldri godta.

   Men vestlige og norske venstresidefolks selvforaktende identitet, delvis næret av vårt lange og skammelige ekteskap med USA på sitt verste, gir dessverre en alvorlig berøringsangst overfor alle problemer der man kan ane at det finnes noen dypere kulturelle og religiøse årsakssammenhenger enn de sporene som alltid bare fører tilbake til vår egen hellige, alminnelige skyld.

   Det ligger en betydelig vilje og bidrag til egen utslettelse med korrekthetens flagg til topps i dette.

 2. Ja ja Steigan, du og likesinnede strever og strever med å finne minste felles multiplum i en veldig enkel sak, en sak som «folk flest» har forstått for flere tiår siden.

  Det er veldig urettferdig ovenfor Afghanere – de av dem som tross alt HAR innordnet seg – å løfte fra akkurat DEM som spesielle uhyrer. For det som ligger implisitt her, at kun de som kom fra Afghanistan utmerker seg negatrivt er direkte feil og usant. Det gjelder dem alle, den nye flyktningebølgen som kom etter 2015, det gjelder dem alle, unge menn i militær alder som kom uten familie, uten noen form for bindinger til noe, unntatt EN ting : Islam.

  At denne amerikanske kvinnen strever med å forstå, har en historisk parallell : Mein Kampf.
  Europeiske og amerikanske intellektuelle nektet å forstå og ta inn over seg Holocaust, mens det pågikk, offiserer likeså, fordi de KJENTE da tyskerne, de var da et kulturfolk, som aldri hadde oppført seg slik!

  Og det på tross av at historiske fakta sa noe helt annet, under okkupasjonen av Belgia og deler av Frankrike i 1914 – 1918 begikk den tyske hær forbrytelser mot meenskeheten lenge før begrepet var juridisk etablert. De drev etnisk rensing og slaktet sivile i raseri, dersom bare en tysk soldat var blitt utsatt for noe.

  Men tilbake til Mein Kampf : Oppskriften stod beskrevet i detalj for alle som ville lese og som KUNNE lese og samtidig forstå hva man leste.

  Den historiske parallelen er Koranen. Oppskriften er tydelig og klar for alle som kan lese og tenke.

  Den såkalte «politiske venstresida» har totalt forfalt og befinner seg i dag i en uhellig allianse med vår tids fascisme, en fascisme som er fleksibel og forvirrende, med stadig nye organisasjoner og navn, men hele tiden med den samme rå ideologi : Jihad.
  Den politiske venstresida lot seg forføre av tilsynelatende rettferdige krav fra jordanske statsborgere som var fanget i konflikten mellom Pan-arabismen, og Israel. Uten å forstå den forfinede og moderniserte politiske ideologien som lå bak, iscenesatt av det arabiske broderskapet med fristed og base i Egypt etter WW2, etter at mange av deres ledere hadde flyktet fra Waffen-SS formasjonene de organiserte for Himmler, med innsats på Balkan.

  Det har blitt en politisk mantra, man skal støtte palestinerne, og dermed alle mulige slags reaksjonære morderflokker.

  Man kunne se fremtidens skillelinjer allerede i 1948, når India sprakk som følge av kampen mot Islam, og den første muslimske republikken Pakistan ble etablert. Med lover fra før-middelaldersk tid, og enda verre total rettsløshet ute på landsbygda, hvor krigsherrer har rådd hele tiden siden.

  Klarere ble det i 1979 når Sjahens terrorregime og enevoldsdømme falt og ble erstattet av presteskapet og en stat basert på sharia. Ved mordforsøket på Nygård her i Norge burde det blitt klart for alle hva vesten står ovenfor.
  1985 burde vært et vendepunkt og et oppvåkningsår for «den politiske venstresida».
  Man burde tatt et oppgjør med den moderne religiøse fascismen, og frigjort seg fra den. Det har ikke skjedd, og de intellektuelle ledrene innfor den europeiske venstresida bærer et tungt ansvar.

  Et ansvar ikke bare for å ha alliert seg med mordere som daglig bryter menneskeretten både i privatlivet og i det offentlige livet, men et ansvar for å ha kjørt sin politiske bevegelse i grøfta like effektivt som de tyske sosialdemokratene som stemte for krigsbevilgninger i 1914, og gjorde den tyske keiserens krig mulig.

  Så sitter vi her da i 2017, og ser de sosialistiske partiene rause ned i oppslutning, vi ser at alternativet har blitt Siv og le Pen, og at folk fortsatt spør hvorfor?
  Svaret er da så klart og tydelig, venstrepartiene er ledet av klasseforædere, i dag, som i 1939, som i 1914.
  Forvirringen oppstår bare fordi den nye verden ikke stemmer med oppskriften, klasseforæderiet foregår på en internasjonal arena, selv en liten kvinne som leder et lite parti i Norge, hvor mindre enn 3% av den stemmeberettigede befolkningen stemmer på henne kan opptre på den internasjonale arena, hvor hennes tale har vekt, og hvor hennes forslag kan medføre en eksplosiv vekst i tilstømmingen fra 6500 til 31 500 på et år.

  Kampen står om levestandarden for europeerne. Globalistene importerer et nytt lumpenproletariat. De har ikke kommet hit for å arbeide seg opp og fram. De har kommet hit for å ta. Ta det som faller dem inn. Verktøyet er Koranen som maler et bilde av de «vantro» som verdiløse, foraktfulle som ikke har noen rett til de goder deres forfedre har opparbeidet.
  DE som står bak skjuler sine spor, røttene til denne oppførselen finner man inne i Moskeene. Der sitter det nærmest analfabetiske imamer som har daglige og ukentlige forelesninger kledd i religiøs drakt, på hvordan denne assymetriske krigen skal føres.
  Når Erna Solberg stiller i en slik kontekst med 8000 muslimer har hun ikke skjønt noen ting. For den assymetriske krigen foregår ikke bare med våpen, det er også en assymetrisk ideologisk krig, hvor talsmennen smiler, mens det krever flere og flere sosiale goder, uten å ha betalt noe eller ville betale noe til fellesskapet på forhånd, som var basisen for den skandinaviske velferdsmodellen en gang i tiden.

  Og den assymetriske ideologiske krigen fortsetter når vi gir lettbente kommentatorer som denne amerikanske damen en talerstol for å fortsette å forvirre oss.
  Det er nemlig ingenting galt med afghanske unge menn som kommer hit. De er fullstendig normale muslimer.
  Men de GJØR det som sharia pålegger dem, de gjør det som står beskrevet i Koranene og de andre sentrale tekstene Jihadistene støtter seg på. Akkurat som Himmler , Allgemeine SS og Waffen SS.

  • Helt glimrende Erik!Venstresidas svik mot demokratiet,, tidl,poengtert av bl a Jan Hårstad,Jørgen Sandemose.,,,Ser vi nå Steigan ,ala KK, i relativismens klør?

   • Er det bare venstresiden som har sviktet demokratiet? Hva med høyresiden?
    Har vi noen gang hatt et reelt demokrati?
    Vil heller si det sånn at både venstre og høyresiden har sviktet demokratiet.
    Hele gjengen er for globalisering, Nato, Eu osv..
    Og dem svikter det mer og mer ved og unndra mer og mer fra offentlig innsyn, høyre som venstre. Pakk!
    Når det er sagt.. Det er ikke demokratiet som vil «redde» verden.. ingenting kan redde den.
    Det er mao. Fucked!
    Beklager om jeg virker negativ, men har mistet all tro på mennesker som art.

    • OTK, det har vel egentlig aldri vært et seriøst spørsmål, om høyresida har støttet demokratiet?

     Lista over fremskritt som det gamle partiet kjempet mot og nærmest skrikende og sparkende måtte hales ombord i moderskipet for gå en etterpåstøtte i de svulstigste taleformer er uhyggelig lang.

     De var imot oppløsningen av konge-unionen med Sverige….
     osv osv osv
     De var selvsagt mot folkets Nei til EEC og EU…

     Det er en gjennomgående tråd i alt av Høyres virke: forakt for vanlige folk, og kun støtte til «demokrati» når det lille prosenten på toppen tjener direkte på det.

     Som en ekstra glasur på kaka : Høyre har i alle år etter 1945 skåret poeng på den manglende forsvarsberedskapen den 9. april 1940, og har anklaget regjeringen Nygårdsvold for å ha lagt ned forsvaret av Norge.
     Det er direkte historieforfalskning. Forsvaret, i form av Nøitralitetsvakten 1914 – 1918 var et adekvat tiltak med tilstrekkelig avskrekningseffekt til å holde Norge nøytralt under WW1.
     Men etterfølgende regjeringer ledet av statsministre fra Høire og Bondepartiet raserte og la ned forsvaret på 1920-tallet.

     Til og med den Bondepartiregjering som rekrutterte Vidkun Qusling som forsvarsminister fortsatte nedbyggingen av forsvaret! Og den borgerlige blokken sørget for så små bevilgninger at rekrutter og repetisjonssoldater ikke fikk skyte med skarpt så seint som 1934.
     På Oscarsborg hadde både rekrutter lite å ta seg til, og øvelsene ble erstattet av opprydding i ammunisjonsdepotene for å fjerne ubrukbar ammunisjon – etterlatenskapene etter det dukker til stadighet opp i norske kjellere og mørkeloft, soldatene demonterte tennstykkene, som var farlige, og brukte kokende vannbad til å smelte ut eksplosivene og tømme granatene. restene fikk de med seg heim som suvenirer fra tjenesten. I dag blir slikt hentet ut av Bombegruppen og sprengt!!!

     Så realitetene var, når Nygårdsvold tiltrådte at vi ikke hadde noe forsvar. Det var de borgerliges ansvar.
     Krigen i Spania var et forvarsel om det som skulle komme. Norske antifascister ble nektet å dra, og fengslet.
     Men Nygårdsvoldregjeringen forsøkte å gjenoppbygge forsvaret. I 1938 ble forsvarsbevilgningene øket kraftig, og øket enda en gang i 1939. Det tar imidlertid TID å gjenoppbygge et rasert forsvar. I 1938 rustet alle for harde livet. Det var ikke mulig å få kjøpt våpen eller få dem levert. Etter lang leting fant man feks jagerfly i USA, som man ikke hadde handlet noe vesentlig med før, Curtiss P36, AKA Hawk A75 sto delvis montert på Kjeller 9. April – for seint.
     Men penger var bevilget! Det er alt hva en regjering kan gjøre. Den må stole på fagmilitære for å få iverksatt…. Så mye penger var bevilget i 1938 at bortimot 50% ble overført til 1939, og med 1939-bevilgningen i tillegg var forsvarsbudsjettet i realiteten 4-doblet på to år…

     Men denne historien har den samlede høyresida fornektet i snart 75 – 80 år….

   • Men hvor har det blitt av Hårstad? Søkk vekk fra derimot.no også for tiden. Sjuk? Drittlei? Man savner hans gretne røst.

  • Det var litt av en salve Erik P, og jeg er enig i alt du skriver om islam som det jeg kaller «drivende kraft». Men det har muslimene selv fortalt oss helt fra de startet sin erobring av Vesten for vel 40 år eller så siden. De som har sviktet oss er akademikerne. Vi betalte disse for at de skulle innsamle data, analysere dataene og gi våre beslutningstakere den informasjonen de trengte for å gjøre tingene riktig. Det gjorde de ikke. De visste, men så vekk, eller valgte islamistenes side i tjeneste for globalismen. Vi var et fellesskap. Nå ser vi tegn til økende fragmentering av samfunnet vårt. Tillitssamfunnet vi hadde, svinner – litt etter litt. Og akademikerne har enda ikke våknet.

   Jeg oppfordrer redaktøren, Pål Steigan, til å gi oss sin personlige kommentar til Erik P.s kommentar.

 3. Skuffende artikkel. Det er trist og urettferdig at du henger ut en etnisk folkegruppe på denne måten og anklager dem for å være voldtektsmenn. Det er ikke afghanere i seg selv som er voldtektsmenn, men det er kanskje noe å gjøre med islam. Jeg er ganske sikker på at muslimer fra Saudi-Arabia, Pakistan osv er minst like voldelige, men bare fordi det er fred i deres land og at det er færre immigranter fra disse landene i Europa kommer de ikke i statistikken. Før du går løs på afghanere og anklager oss for å være voldtektsmenn burde du heller se til hva ditt land og deres allierte i Nato har gjort mot land som Afghanistan, Irak, Lybia og Syria. Deres regjering og allierte ga støtte til radikale islamister som Bin Laden og skapte det kaoset som er der nå. Deres soldater plyndrer og voldtar afghanske kvinner og barn og dreper sivile med droner. Deres regjeringer gjør eksperimenter på afghanere med forskjellige våpen osv. Nylig slapp USA en bombe på 10 tonn i Afghanistan for å se effekten av bomben på mennesker. Gjett hvor mye skade en slik bombe kan gjøre på menneskene og naturen der. Takket være Norge og deres bidrag til å åpne og finansiere tusenvis av moskeer i Afghanistan kan jeg ikke en gang reise til Afghanistan som ikke-muslim. I stedet for å rette fokuset på den norske regjering og deres bidrag til å undertrykke og voldta det afghanske folk gjennom mange generasjoner skriver du her om noen få traumatiserte afghanere som har gjort noen ugjerninger mot kvinner i Europa. Fint også om du skrev en artikkel om USAs drone krig i Afghanistan og hvordan USA tester forskjellige våpen på afghanere som forsøkskaniner. Fint også om du kritiserte din regjering for deres støtte til å fremme radikal islamisme i Afghanistan. Fint om du også dekket hvordan Nato soldater voldtar og dreper afghanske sivile. Fint også om du leste deg litt på afghansk historie og skrevet om hvordan NATO har ødelagt Afghanistan som land og har ødelagt fremtiden for millioner av barn gjennom flere generasjoner. Fint om du også skrev en artikkel om at grunnen til at folk fra Afghanistan flykter til Europa er at NATO har ødelagt deres gjem og fremtid for godt. Fint om du skriver en artikkel om at det er CIA som styrer i Afghanistan. Fint om du skriver en artikkel om hvordan Nato har bidratt til at produksjonen av opium har økt i Afghanistan og gjort flere millioner unge afghanere narkomane og hvordan Nato har bidratt til at eksporten av opium har økt til land som Iran, Russland, Kina og hele Asia. Du sier at du er kommunist, men baserer dine anklager på at den afghanske etnisiteten er født som voldtektsmenn. Du ser på afghanere som annen-rangs mennesker og mener at de ikke fortjener frihet og tilgang til et godt liv i europa. Du aner ikke hva 40 år med krig, sult, elendighet gjør med en befolkningsgruppe. Vi afghanere i Europa plyndrer ikke, voldtar ikke og dreper ikke like mange mennesker som deres soldater i Nato har gjort i vårt land de siste 40 årene.

  • Hvis du leser dette litt mer nøyaktig, vil du se at jeg ikke flagger noen egne standpunkter. Jeg viser til en artikkel, som i seg sjøl ikke er konkluderende. Men du må så gjerne markere hvor du mener hun tar feil.

   • Jeg skjønner at det ikke er dine standpunkter, men samtidig forventet jeg ikke at du skulle publisere noe slikt på din blogg. Jeg hadde stor respekt for deg og det arbeidet du gjør med å publisere artikler om forskjellige temaer. Men jeg er virkelig skuffet over at en som kaller seg for kommunist publiserer en artikkel som mener at den ene etnisiteten er mer voldelig enn andre. Jeg trodde ikke at en kommunist skilte mellom raser og etnisiteter, men heller mellom forskjellige klasser i samfunnet slik som rike og fattige. Jeg mener at det å snakke om raser og etnisitet og at den ene rasen er bedre enn andre tilhører fortiden. Personlig er jeg født i Afghanistan, men har bodd i Norge i 15 år. Jeg studerer og jobber i Norge og tenker at jeg har like mye rett til å leve i Norge som alle andre etniske nordmenn. Jeg skjønner ikke helt greie med å dele mennesker opp i raser og slikt. Jeg mener at så lenge jeg respekterer norske lover og regler og gjør mine plikter som en norsk borger så har jeg fullt rett til å bo i Norge uavhengig av min etnisitet. Jeg unner også alle andre mennesker i Afghanistan såvel resten av verden det samme livet som jeg har i Norge. Selvfølgelig skal de kriminelle straffes, men det skal ikke skje på bekostning av de uskyldige. Norge er ikke kun for nordmenn, men for alle norske borgere som bidrar til vedlikeholdet av systemet her. Om jeg gjør noe kriminelt så finnes det en rettsapparat som tar seg av det. Jeg har ingen forhold til Afghanistan, jeg er ateist og har vokst opp i Norge. Jeg hater regjeringen i Afghanistan som er korrupt og gjennomsyret av CIA. Jeg hater at Afghanistan er et islamistisk stat. Min familie i Afghanistan har kuttet all kontakten med meg fordi de ikke kan tollere at jeg ikke er muslim. Jeg føler ingen tilhørighet verken til Afghanistan eller den afghanske etnisiteten. Jeg føler meg som en norsk borger og liker ikke at noen skal stemple meg som voldtektsmann bare fordi jeg er født i Afghanistan. Selvfølgelig er jeg klar over at nordmenn er generelt mer siviliserte enn mine landsmenn fra Afghanistan. Men jeg har alltid trodd at det har noe med at de har opplevd krig, sult og levd under elendige forhold og ikke at de er født som voldelige.

    • Tolker deg slik at du er for sensur hvis informasjonen ikke passer ditt verdensbilde.
     Du er IKKE dømt som voldtektsmann.. det er det samme som og si at på grunn av at etnisk norske er overrepresentert når det gjelder fyllakjøring er alle «norske» fyllakjørere.
     Når det gjelder Libya, Irak og Syria er det vel få nettsteder som har publisert mer kritisk innfo om dette enn Steigan. Noe du ikke finner i Nrk,Tv2 osv.
     Gå inn på arkivet og søk opp gamle innlegg og les dem.
     Men du må sette av god tid nå i sommerferien for det er dagevis med lesing.
     By the way: Hva skal vi gjøre med borgerne som ikke gjør sin «plikt», og dem som ikke klarer å gjøre sin plikt?

     • Selvfølgelig er jeg ikke for sensur, men jeg forventer objektivitet og lite personlige følelser fra en kommunist som Steigan. Det publiseres antakelig tusenvis av artikler om dagen om forskjellige temaer, men det at Steigan velger å kommentere og støtte synspunkter som ser ned på en etnisk folkegruppe er veldig rart for meg. Det finnes mye viktigere saker i verden enn at noen afghanere har gjort noe kriminelt. Selvfølgelig skal de kriminelle straffes og eventuelt få behandling fordi de er mentalt forstyrret. Men jeg mener det er feil å plante tanker om at afghanere som etnisitet er mer voldelige enn andre etnisiteter. Jeg trodde ikke Steigans blogg er en plattform der man diskuterer etnisiteter og raser, og at den ene er mer overlegen enn andre. Jeg trodde at Steigan var opptatt av det store bildet. Jeg så på Steigan som en mer internasjonal figur som fremmet interessen til alle mennesker og ikke kun europeere. Her fremstår han mer nasjonalist og vil beskytte europeere på bekostning av en etnisitet som er rammet av krig, sult og elendighet i 40 år. Jeg vet ikke hva Steigan vil med denne artikkelen. Kanskje vil han at afghanere skal utestenges fra Europa fordi de er voldelige. Selvfølgelig er en liten gruppe afghanere voldelige og kriminelle, men en kan ikke straffe hele gruppen for hva en liten gruppe gjør. De afghanere som er voldtektsmenn er ikke representativ for hele den afghanske etnisiteten. Her fremstår han som om han er bekymret for at folk fra Afghanistan er ute etter å ødelegge Europa og at det er hans plikt å fremme tanker om at afghanere er dårlige. De lidelser vesten har påført Afghanistan er ikke komparabel med hva en gjeng afghanske kriminelle gjør i Europa. Og jeg skjønner at dere ikke liker immigranter, men i stedet for å kritisere immigrantene burde dere heller bruke energien på å kritisere de imperialistiske regjeringene i vesten som har forårsaket denne flykningskrisen. Og når det kommer til «Hva skal vi gjøre med borgerne som ikke gjør sin “plikt”, og dem som ikke klarer å gjøre sin plikt?». Da vil jeg stille deg spørsmålet hva har du gjort for å stoppe de imperialistiske ambisjonene til Norge? Norge har sendt ulovlig soldater til Syria for å drive imperialistisk krig. Norge har soldater i Afghanistan. Norge har brukt mange milliarder kroner på jagerfly som skal brukes for å drive imperialistisk krig i Midtøsten. Hva har du gjort for å stoppe dette? Er ikke dette viktigere spørsmål enn en gjeng med afghanere som ikke gjør sitt plikt i Norge, men som fortsatt får penger til livsopphold. Du kan akseptere at NATO ødelegger land etter land rundt om i verden og plyndrer naturressurser, men kan ikke akseptere at noen få afghanere har fått en verdig liv i Norge. Det at NATO har Afghanistan til disposisjon til å teste nye våpen, drive krig, spionere på Iran, Russland og Kina og stjele naturressurser er ikke en god pris på at NATO-land har gitt opphold til noen få afghanere. Vet du hvor viktig Afghanistan er geopolitisk for NATO?

      Til sist vil jeg berømme Steigan for det arbeidet han gjør for å fremme sannheten hva gjelder konfliktene i Syria, Ukraina osv. Jeg har fulgt bloggen hans siden starten og har ingen klager hellers. Og jeg har til og med støttet hans blogg ved en anledning og jeg kommer til å gjøre det fremover. Hans blogg er jo en av veldig få eller kanskje den eneste som driver med objektiv og argumenterende journalistikk og er den eneste alternativet til løgner-mediene NRK, VG, DB og AFTENPOSTEN.

 4. Konflikten i Afghanistan er den eldste i Midt-Østen i vår tid. USAs våpenstøtte til mujahedin (og til Taliban og Al-Qaida) førte til Sovjets innmars og krigføring i Afghanistan i 1979. Deretter kom en periode med Taliban styre. Deretter USAs okkupasjon av Afghanistan. Under Taliban tilnærmet ingen opiumsdyrking, under USA en kraftig økning i opiumsdyrkingen. All denne elendighet over lengre tid påvirker befolkningen i Afghanistan og den oppvoksende slekt.

  Etter WW2 var det Marshallhjelp i Europa, landene i Vest-Europa mottok støtte fra USA samtidig som landene også hadde lov til å ha tollmurer og dermed kunne bygge opp eget jordbruk og industri. Hadde USA gjort noe lignende i Afghanistan, så kunne kanskje situasjonen i landet kanskje ha vært en helt annen. Men tollmurer er utenkelig i vår nyliberale tid, selv om USA i sin tid selv var helt avhengig av tollmurer for å kunne industrialisere USA (og det skjedde først etter en blodig borgerkrig i USA hvor frihandelstilhengerne i sydstatene tapte). Det er mulig at langvarig erfaring med all påført elendighet i Afghanistan over lang tid (sammen med hva man kan se i media av elendighet i andre land i verden omkring) kan ha formet de yngre generasjonenes virkelighetsoppfattelse i Afghanistan.

  Man har en merkelig oppfattelse i den vestlige verden vedrørende visse sider ved migrasjon. Det ser ut som flere tror at befolkningen feks i Øst-Europa synes at Brain Drain er helt topp og at det beste som kan skje disse landene er at befolkningen flytter vestover til godt betalte jobber i Vest-Europa (fremfor at Øst-Europa blir re-industrialisert). Det flyktningene fra Afrika ønsker er ikke nødvendigvis å komme til Europa, det største ønsket de har kan feks være at det skal bli bedre i hjemlandet. Men for å få til noe slikt må disse land kunne ha lov til å ha tollbeskyttelse feks av eget jordbruk og småindustri mm (og ikke bli motarbeidet av EU ved at EU slutter å sende u-hjelp når fattige land innfører toll på import av mat). I vestlige land må man begynne å protestere mot manglende tollbeskyttelse av fattige land, og ikke bare protestere mot restriktiv flyktningepolitikk. (Og så litt om Syria: folk i Syria lengter ikke nødvendigvis etter en blodig borgerkrig i Syria med et høyst uklart utfall selv om de skulle være motstandere av Assad).

  • «Trade is war»
   https://www.amazon.co.uk/Trade-War-Yash-Tandon/dp/1939293812/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1500231829&sr=1-1&keywords=trade+is+war

   «Globalization has reduced many aspects of modern life to little more than commodities controlled by multinational corporations. Everything, from land and water to health and human rights, is today intimately linked to the issue of free trade. Conventional wisdom presents this development as benign, the sole path to progress. Yash Tandon, drawing on decades of on-the-ground experience as a high level negotiator in bodies such as the World Trade Organization (WTO), here challenges this prevailing orthodoxy. He insists that, for the vast majority of people, and especially those in the poorer regions of the world, free trade not only hinders development – it visits relentless waves of violence and impoverishment on their lives. Trade Is War shows how the WTO and the Economic Partnership Agreements like the EU-Africa EPA and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) are camouflaged in a rhetoric that hides their primary function as the servants of global business. Their actions are inflaming a crisis that extends beyond the realm of the economic, creating hot wars for markets and resources, fought between proxies in Africa, Asia, Latin America, the Middle East and now even in Europe. In these pages Tandon suggests an alternative vision to this devastation, one based on self-sustaining, non-violent communities engaging in trade based on the real value of goods and services and the introduction of alternative currencies.»

 5. Det er helt feil å tro at kun unge afghanske menn har forakt for vestlige liberale demokratier. Jeg har hatt mange åpenhjertige samtaler med norskboende arabere, helt vanlige folk som ikke står i kø fremfor moskeen eller ber fem ganger daglig vendt mot Mekka.

  Kort fortalt er gjennomgangstonen at Vesten har blitt utsatt for jødisk påvirkning i århundrer og at kristendom, kapitalisme og parlamentarisme er plantet her av jøder. Vi innfødte har følgelig utviklet en jødisk mentalitet som synliggjøres, for dem, i form av grådighet, splid og pengejag.

  Dette er samtaler jeg har hatt med arabere «rundt leirbålet» uten noen spesiell foranledning eller diskusjon. Det er bare slik de betrakter virkelighetens liv, slik de ser det fremfor seg. Å la seg fullt ut integrere i et slikt samfunn er med andre ord utenkelig, for dette ville medføre å underkaste seg jødisk mentalitet. Det ble også understreket at de ikke betraktet nordmenn som jøder, men at det dreide seg om en jødisk mentalitet.

  Så kan man selvsagt spekulere på hvor utbredt denne forestillingen er blant arabere i Vesten, kanskje er det bare de jeg har pratet med som tror på dette? Men det ville i tilfelle være underlig, for slik jeg har fått dette presentert, av flere arabere uavhengig av hverandre, er dette rett og slett en helt vanlig måte å betrakte Vesten på. Det ble også sagt rett ut at jøder kontrollerer verden via kontroll over USA, og at norske naive godfjotter sender oljeformuen rett i lomma på amerikanske jøder.

  Slik jeg oppfattet argumentasjonen var det helt nødvendig for Vesten å gå over til islam, for å kvitte seg med den jødiske mentaliteten. Her så de på sin egen rolle som en slags pionerer, kun i kraft av å være muslimske arabere. Jeg kan legge til at samtlige jeg har hatt samtaler med tydelig, og uoppfordret, tok avstand fra vold og terror. En av dem mente åpent at Osama bin Laden var sinnssyk.

  Det er noen år siden jeg hadde disse, forsåvidt interessante samtalene, med helt vanlige arabere. Det jeg lærte fra dem er at arabisk tenkemåte synes å være ganske åpen for konspirasjoner, spesielt dersom jøder og amerikanere er involvert. De lot det også skinne gjennom at de betraktet sin egen utvandring til Europa/Norge som et offer for et høyere mål.

  Dersom dette er konsistente og brede holdninger, som flytter seg over generasjonene, så sier det seg selv at dette er betydelige sperrer mot assimilering, eller dypere integrering. Livet er da i praksis satt på vent, eller ofret, i påvente av at antallet muslimer skal bli så stort at demografien ordner resten.

 6. Er det egentlig riktig at det blandt innvandrere bare (eller først og fremst) er afganske menn som angriper kvinner seksuelt, trakasserer og voldtar dem? Er dette bygget på en eller flere seriøse og veldokumenterte undersøkelser, – eller er det noe man ønsker at folk skal tro? At slike episoder forekom hyppig i Egypt under den arabiske våren er godt kjent og har til og med et eget navn, «taharrush gamea».

 7. Ja her kommer det fram ulike synspunkter. Noe som vel er ganske naturlig. Jeg har også noen synspunkter og også noen erfaringer som jeg vil putte inn her. For det første vil jeg hevde at Afganistan og landets befolkning er voldtatt av USA og resten av NATO. At vi her i landet i dag har en forholdsvis liberal holdning til kvinner er av en ganske ny dato (Historisk sett) Kristendommen som også har sitt utspring i den jødiske religion eller kultur har svært mye til felles med Islam. Man skal ikke gå lenger tilbake enn til min barndom før man møter et kvinneundertrykkende samfunn. Noe av dette henger faktisk igjen fremdeles. La meg, før jeg går videre understreke at jeg ikke har noen spesiell motvilje mot jøder eller arabere for den del. De fleste religioner har sine spirer langt, langt tilbake i historien. Faktisk er det slik at jødedommen og derved også Islam og kristendommen har sitt opphav lenge før Kristus sin tid.
  Men tilbake til det norske samfunnet: I min barndom var det ofte å høre: «Når mannen taler skal kvinnen tie» Er ikke dette det samme som hva vi mener Islam hevder i dag?
  Vi ble banket inn at: Unger kunne sees, men ikke høres. Kort sagt: det var et undertrykkende samfunn både når det gjaldt kvinner og barn.
  Kanskje burde eksempelvis Barnevernet lese litt om en ganske nær historie?
  Vi har lett for å glemme vår egen historie.
  Hva er så min erfaring med folk fra den Islamske verden? Jeg har jobbet sammen med Islamister som jeg fikk stor respekt for. Den eneste forskjellen jeg kunne notere var at de hadde med seg et bønne teppe som de brukte av og til.
  Ellers var de akkurat som deg og meg. Jeg noterte at de tok sin religion mer på alvor enn våre hjemlige kristne.
  Nå er det med folk av alle nasjonaliteter og religioner slik at folk er forskjellige. Det finnes bra og det finnes dårlige mennesker.
  For ikke langt tilbake var jeg i Oslo. Da jeg skulle hjem derfra hadde mørket senket seg over byen. Siden jeg ikke er særlig godt kjent i Oslo ble det for meg en forvirrende opplevelse. Våt på bena og sliten følte jeg meg ikke særlig «høy på pæra» Da kom jeg helt tilfeldig i snakk med en ung hyggelig mann. Han tok på seg oppgaven å lose meg trykt fram slik at jeg fant bilen og kunne sette kursen hjem. Det viste seg at han var fra Afganistan. Altså en positiv erfaring.
  Det viste seg også at han var ulovlig her i landet. Han måtte jobbe svart og holde seg så anonym som mulig for ikke å bli arrestert og sendt tilbake.
  Tanken slo meg: Hva med de norske som oppholder seg i Afganistan? Hva med dem? De som skyter og dreper folk i hans hjemland? NATO tropper som kaster slikkerier ut på mistenkelige områder hvor det muligens er bomber. Som får barn til å løpe ut for å få tak i dette. Altså for å sjekke om området er trykt. Hva slags folk er det som har slike holdninger overfor barn? Kristne?
  Mange vil nok karakterisere meg som en naiv person. Dem om det. Men det kan ikke skade å gå ned på bakke nivå av og til. Det finne egentlig bare ett bevis på hva sannhet er: Virkeligheten.
  Virkeligheten er at det amerikansk ledede NATO begår forbrytelser mot den Islamske verden som er hårreisende! Å så undrer man seg på at folk i disse landa er forbanna på oss! Kanskje er det noen andre som er naive her?

 8. Gjentar spm fra FB, som ikke fikk noe svar: «– med et uttrykk som «Den Afghanske kriminalitetsbølgen i EUROPA» (Min uth.) hadde det vært interessant å få noe dokumentasjon? Hvilke tall er det som viser at afghanere er mer kriminelle enn f.eks briter, kosovoalbanere og irakere, for å ta tre tilfeldig valgte eksilgrupperinger?» Steigan sier over at «du må så gjerne markere hvor hun tar feil». Ja, så lenge det ikke foreligger noen dokumentasjon, eller tall, kan jo jeg og hvem som helt påstå at det er bare oppspinn. Afghanerne er en relativt stor gruppe i Norge – finnes det overhode noen indikasjon på noen kriminalitetsbølge blant dem her? Det blir alt for lettvint å påstå at de såkalte «MSM» underslår opplysninger, som jeg regner med at noen av debattantene (ikke Steigan) kommer til å påstå.

 9. Hva ligger bak? Er dette seriøst ment? De ser muligheter også utnytter de mulighetene for alt det er verdt. Det er den afghanske mentaliteten, hvis du ser noe du vil ha og du har muligheten til å ta det, da tar du det. Det er det stikk motsatte av norsk mentalitet.

  Vi er som en gjeng harer som sitter og ser på ulvene og lurer på hvorfor ulvene gjør som de gjør. Hva ligger bak…ærlig talt, jeg ser dette hele tiden. Folk spør om årsaker. Det er forbannet opplagt for alle som har øyne i hodet. Det er ikke et mysterium. Når du spør «hvorfor oppfører aghanere seg slik?» så blottlegger du din egen ignoranse og dumhet for verden. Det finnes faktisk dumme spørsmål.

 10. Den afghanske kriminalitetsbølgen i Europa skyldes at afghanere kommer til Europa. Før lagde de et helvete i Afghanistan og vi la ikke merke til det. Nå står de i stua vår og lager et helvete, så nå er det umulig å overse. De er ekstremt kriminelle ørkenmennesker. De har vokst opp i en kultur som hyller vold og elendighet. Aghanere klarer ikke å leve uten vold og krig, fordi det er det eneste de kan. Derfor får vi problemer i Europa. Hvis de hadde holdt seg i Afghanistan, så hadde vi ikke hatt noen problemer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.